Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

Íslenska English (UK)
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 garður = 2 umferðir garðaprjón garter stitch (2 rows)
1 lykkja slétt, 1 lykkja brugðið k1p1, knit one, purl one
2 lykkjur slétt, 2 lykkjur brugðið K2, P2
2 umferðir garðaprjón = 1 garður 2 rows garter st
á lengdina lengthwise
á sama hátt, alveg eins alike, similary
á sama tíma, jafnframt at the same time
affelling casting off
aftan í, inn í lykkjuna back, through of loop
aftari lykkjuboga back loop (of st)
aftur, eftirstandandi remaining
akrýl acrylic
allar every
alls altogether
allt, alls all
alltaf always
annar hvor every other
annar, 2. second
ár year
ATH Note
auka út, útaukning increase
axlasaumur shoulder seams
að meðtöldu including
aðeins, einungis only
aðeins, einungis only
aðsniðin slope
áður previous
bak, að aftan behind
bakstykki back
berustykki yoke
berustykki yoke
bómull cotton
br = brugðin lykkja purl stitch, p
bregðið þræðinum um heklunálina, uppsláttur yarn round needle
byrjun begin(ning)
ca=sirka approx
deila á 4 sokkaprjóna divided on 4 double-pointed needles
deila í miðju divide at the center
deila með work a multiple of
deila, skipta upp stykki divide
dokka, hnota ball
dragið þráðinn í gegnum lykkjuna draw through a loop
eftirfarandi, næsta following
eftirstandandi remaining
ein stærð one size
einn, eitt one
enda, frágangur, í lokin finishing
endið með, síðast last
endurtakið þessar x umferðir repeat these x rowsreverse (rev)
endurtekning repeat (rapport)
ermakúpa top shaping
ermi arm (sleeve)
eða or
faldið, leggið saman hem
fastalykkja (fl) Double crochet (dc)
fella af cast off / fasten off
fella af bind off (BO)
fella af, fækka lykkjum, affelling take in / decrease
fella af, affelling cast off /fasten off
felling, faldur pleat
fitjið upp cast on (CO)
fitjið upp, bætið við pleat
fjöldi number, no
fjöldi umferða number of rows
fjöldi umferða á hæðina number of rows in length
fjórfaldur stuðull Quadruple treble crochet
fleiri multiple mult
flytja, færa transfer
frá * til * * - *
frá* til* from * to *
frágangur to make up/join
fram- og bakstykki body
fram- og bakstykki body
framan í lykkjubogann through front of loop (tfl)
framan í lykkjubogann front loop
framhlið á stykki front side (of work), right side, RS
framstykki front piece
fremst til hægri, framan í hægra megin right front
fyrri umferð previous row
fyrst first
fækkið um 1 lykkju drop a stitch
færið prjónamerkið slm - slip marker
gagnstæð hlið opposite side
garn yarn
garn yarn
garðaprjón garter stitch
garðaprjón garter st
gatamynstur lace
gatamynstur eyelet pattern
gataröð row of eyelet holes
geymið hinar lykkjurnar, skiljið eftir leave remaining
halda áfram continue
hálft klukkuprjón half fishermans rib
hálfur stuðull (hst) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
hálsklútur scarf
hálslíning, hálsmál neckline
hálsmál, kantur í hálsmáli, kragi neckband
handvegur armhole
hekl crochet
heklaður kantur crochet border
heklunál crochet hook
hekluð lykkja a crochet stitch
hespa, dokka hank of yarn, skein
hjálparprjónn, kaðlaprjónn cable needle, cn
hjálparprjónn, kaðlaprjónn cable needle
hnappagöt buttonhole
hoppið yfir eina lykkju skip a stitch
hoppið yfir, sleppið miss/pass over/skip
hringinn round
hringprjónn circular needle
húfa cap, hood
hver every
hver um sig separate, separated
hverja each
hægri right
hægri prjónn right needle
í gegn um through
inn á við inwards
jafnt, jafnt yfir even
jakkapeysa cardigan
kantlykkja edge stitch
kantur border
kantur edge
kantur að framan front edge
kantur fyrir hnappagöt front band (with buttonholes)
kaðall cable (braids)
keðjulykkja (kl) slip stitch (sl st)
kjóll dress
klauf split
klippið frá, klippið þráðinn frá fasten off
klukkuprjón fishermans rib
kragi, hálsmál, kantur í hálsmáli collar
kross cross
krossasaumur cross stitch
kúla bobble
leggja, setja, staðsetja place
leggja, staðsetja place
leggsaumur backstitch
lengd length
líka, einnig also
líning, kantur front band
líning, stroff cuff
lítill small
litur color
loftlykkja (ll) Chain stitch (ch)
lögun á ermakúpu sleeve top/cap shaping
lögun, form shape
lyftið 1 lykkju af prjóni, takið 1 lykkju óprjónaða slip 1 stitch, sl 1
lyftið 1 lykkju af prjóni, takið lykkju óprjónaða slip one knitwise (sl1 kw)
lykkja loop
lykkja loop
lykkja, l. stitch, st
lykkjubogi loop
lykkjunæla stitch holder
mál, mæling measure
mál, stærð measurement
mánuður months
merkiþráður marker
merkiþráður MT marking thread
meðfram lengthwise
millibil space
misjafn fjöldi lykkja odd number of stitches
misjafn fjöldi umferða odd number of row
miðja center
miðjulykkja central stitch
miðstykki centre front/back
mjöðm hips
möguleikar alternative (alt)
mynstur pattern
mynstureining pattern repeat
nema except
neðri kantur hem
næstu following
öfugt, spegilmynd reverse
öll lengdin, samanlögð lengd complete length
op opening
öxl shoulder
perluprjón moss stitch
peysa, jakkapeysa pullover/sweater
pils skirt
prjóna knit
prjóna knitting
prjóna upp pick up
prjónar needle
prjónaðar lykkjur stitches used
prjónfesta tension (UK), gauge (US)
prjónfesta gauge(US), tension (UK)
prjónið 2 lykkjur brugðið saman p2tog - purl 2 together
prjónið 2 lykkjur slétt saman k2tog knit 2 together
prjónið í aftari lykkjubogann knit into back of stitch
prjónið í hring knit in the round
prjónið tilbaka work back
prjónið upp lykkjur knit up stitches
prjónið upp, prjónið áfram work straight, work even
prjónn knitting needle
pund ounces oz (1 oz=28,35 g)
pund oz ounces
ranga wrong side, WS
rendur stripes
rétta right side
rúllukragi turtle neck
sama, eins same
saman, með together, altog
saumið saman sew seams
saumur seam
sem as
setjið lykkjur á hjálparprjón, lykkjunælu place on stitch holder
setjið prjónamerki pm - place marker
setjið saman, tengið saman, sameinið join
sídd, lengd long
sjal scarf
skipta change
skipti times
skiptið á milli alternate (alt)
slá uppá prjóninn, uppsláttur YO yarn over
sleppið einni lykkju drop a stitch
slétt lykkja knit stitch, stockinette st
slétt umferð knit row
sléttprjón stocking stitch s/s
sléttprjón stockinette stitch (St st)
sléttprjón með rönguna út reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
snúin lykkja twisted or crossed stitch
snúið turn
snúið stykkinu turn (the work)
sokkaprjónar double pointed needles
spegilmynd mirrored
spor stitch
staðsetjið, setjið place
steypið lyftu lykkjunni yfir, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir pass the slip stitch over (psso)
steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, steypið lyftu lykkjunni yfir pass slipped stitch over
strekkja, teygja stretch
strengur casting (eg for elastic)
stroffprjón rib
stroffprjón ribbed knitting
stuttur short
stuðull (st) Treble crochet (tr)
stykki (prjónað stykki) work (knitting)
stærð size
svona, þannig like this
teygja, teygjanleiki elastic
teygja, teygjanleiki stretch
til hliðar aside
til skiptis alternately (alt)
tölur, hnappar buttons
tvíbrugðinn studull (tbst) Double treble crochet (dtr)
ull wool
um það bil, ca approximately
umferð row, round
umferð, hringur row, round
uppábrot, faldur fold
uppskrift, mynstur pattern
úrtaka decreasing
útaukning, auka út increase
útsaumur embroidery
útskýring explanation
vasi pocket
vesti vest
vigt (1 lbs = 456 gr) pound (lbs)
vinstri left
við hæfi suitable
yfir over
yfir hvorn annan over each other
yfirvídd chest measurement
yfirvídd, brjóstmál chest measurement
þá, þegar then
þar á eftir, svo, síðan then
þráðinn fyrir aftan yarn behind
þráðinn fyrir framan yarn forward
þrefaldur stuðull (þbst) UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)