Hogyan olvassuk a horgolás mintarajzait?

Egy horgolt diagram szimbólumokból áll. 1szimbólum / jel = 1 szem (vagy a szemek egy csoportja).- a szimbólum jelmagyarázata mondja el, milyen szemrõl van szó, hogyan kell az adott szemet elkészítenünk. A diagraok a szemeket mindig a darab színe oldala felõl mutatják (kivéve, ha azt a szövegben másképp jelezzük).

Egy átlagos diagram így néz ki:

1.: 1. Az A.1 jel a diagram jele, és az egész diagramra vonatkozik (a szögletes zárójelekben) A szögletes zárójelben minden a doagram 1 ismétlése.
2.: 2. Ez a szimbólum jelmagyarázata, ami elmondja, hogyan horgoljuk az adott szimbólum által jelölt szemet.
Kék Nyilak: A szimbólumot közvetlenül a jelölt szem alatti szemköré öltjük. Elõfordul, hogy ugyanazon szem köré több szemet horgolunk.
Lila ovális formák és nyilak: Nem mindig horgolunk minden szembe, elõfordul például, hogy láncszemeket horgolunk, és az alattuk levõ szemeket kihagyjuk.

A diagramokat a normális olvasással ellentétes irányban olvassuk: jobbról balra, lentrõl felfelé haladva. Más szóval: a jobb alsó sarokban található szimbólummal kezdünk, és onnan balra és felfelé haladunk tovább (figyeljük a piros jelet az alábbi diagramban).

Ha a diagramból több ismétlést kell elkészítenünk (vagyis a körben / sorban többször ismételjük), horgoljunk a diagram sorának végéig, majd kezdjük újra a sor elsõ szimbólumával.

Oda-vissza haladva:

Amikor oda-vissza haladva horgolunk,, minden második sort a jobb oldalról kezdünk, és minden második sort a bal oldalról (vagyis egy sort jobbról, a következõ sort balról, egy sort jobbról, stb.) Amikor a darabunk fonákoldalán dolgozunk, a diagramot az ellentétes irányba haladva olvassuk: vagyis balról jobbra = figyeljük meg az alábbi ábrán a piros nyilat a SZO felõl, és a kék nyilat a FO felõl)

A sor általában adott számú lsz-bõl álló lsz-sorral kezdõdik (a szám általában megfelel a következõ sor szemének magasságának), és azért készítjük, hogy a sort a szemek tetejétõl kezdjük =figyeljük meg a zöld körüket alább). Ha a lsz-meket a diagram ábrázolja (mint pl ebben a diagrambban), minden szemet pont úgy készítünk, ahogy az ábrán megjelennek. Idõnként egy-egy mintaleírásban találhatunk "TANÁCSOT A HORGOLÁSHOZ" vagy "MAGYARÁZAT A HORGOLÁSHOZ", A minta tetején, ami elmondja, hány szemet kell a sorok elején horgolnunk, és, hogy ezek a szemek helyettesítik-e az elsõ szemet, vagy sem (vagyis benne vannak-e a megadott szemszámban, vagy azokhoz hozzá kell adnunk). Amennyiben ezeket a láncszemeket NEM tartalmazza a diagram, kövessük a TANÁCS A HORGOLÁSHOZ utasításait.

Körben haladva:

Amikor körben haladunk, minden kört a SZO felõl készítünk: balról jobbra haladva (figyeljük meg a piros nyilat alább). Gyakran külön diagram mutatja meg, hogyan kezdõdnek (s esetleg hogyan fejezõdnek be) a sorok 6 körök (Figyeljük meg az A.2 jelû mintán alább a zöld négyzetet. Ahhoz hasonlóan, amikor oda-vissza haladva dolgozunk, a kör az adott számú lsz-mel kezdõdik a körben használt szem típusának megfelelõen. A kör végén általában az kör elején horgolt lsz-mekközül az utolsóba öltött kúszemmel zárjuk a kört (figyeljük meg a kékkel jelölt négyzetet alább). Más szóval az A.2 jelû mintában a láncszemek = a kör eleje, ugyanakkor, az A.2 jelû minta kúszószeme = a kör vége.

Ha a diagramból (A.1) több ismétlést kell horgolnunk (vagyis a körben többször ismételjük egymás mellett), horgoljunk az utolsó szemig, mahd az A.1 jelû minta ugyanabban a sorában kezdjük újra az 1. szemtõl. MEGJEGYZÉS: Ebben a példában csak az A.1 jelû mintát ismételjük, az A.2 jelû minta azt mondtatja a teljes kör hogyan kezdõdik és fejezõdik be.

Több, eltérõ diagramot kell horgolnunk egymás után a sorban / körben:

Ha a sorban / körbene gymás után több, különbözõ diagramot kell horgolunk, a következõ módon haladjunk: Horgoljuk az 1. diagram 1. sorát, folytassuk a 2. diagram 1. sorával, majd a 3. diagram 1. sorával, stb. NE FELEDKEZZÜNK MEG ARRÓL, hogy ha oda-vissza haladva horgolunk, a Fo sorait ellentétes irányba (balról jobbra kell olvasni), és a körben is a 3. diagrammal kezdünk, folytatjuk a 2. diagrammal, és utoljára a 3. diagrammal fejezzük be a sort. Vagyis a szokásostól ellentétes sorrendben készítjük õket.

Kör alakú diagramok:

Amikor körben haladva dolgozunk, vagyis a darab közepén kezdünk, és onnan kifelé haadunk, ezt gyakran ábrázoljuk a diagramokban. A diagram ábrázolhatja a teljes kört (ebben az esetben minden szimbólumot pontosan úgy készítünk el, ahogy az ábrázolásmutatja, de az is elõfordulhat, hogy a siagram a körnek csak az egyik részét mutatja, amit a leírásban megadott számú alkalommal ismételünk, hogy teljes kört kapjunk.

Teljes kör:

A teljes kör készítésénél a kör közepén levõ diagrammal kezdünk: általában egy kis kör jelzi az adott számú lsz-t, ezt egy kúszószemmel körrézárjuk (figyeljük meg a vörös kört alább). Ugyanígy, amikor körben haladva dolgozunk, a kört az adott számú lsz-mel kezdjük (a következõ szimbólum szemének magasságának megfelelõen), és ezek közül a lsz-mek közül az utolsóba öltött kúszószemmel ér véget: vagyis a korábbi példánk A.2 mintájának megfelelõen (figyeljük meg a kék négyzetet). MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha a lsz-meket a diagram ábrázolja, ezek nem helyettesítik egyik másik szimbólum által jelölts zemet sem, minden szimbólumot úgy horgolunk, ahogy a diagramban megjelennek. Ha a láncszemek más szemeket HELYETTESÍTENEK. akkor a diagramban nem mutatjuk meg õket.

Az óra járásával ellentétes irányban haladunk, balról jobbra, az egyik szímbõlumot a másik után elkészítbe (figyeljük meg a piros nyilat alább). Az elsõ kör szemeit általában a láncszemgyûrû KÖRÉ öltjük, vagyus a horgolótût a lsz-gyûrû közepébe öltjük, majd felvesszük a szálat sés a lsz-gyûrû közepén át húzzuk fel (majd a szokásos módon horgoljuk a szemet), em öltünk egyik lsz-be sem, hanem csak a lsz-gyûrû szemei köré öltünk. A kör végén a kör elejét és végét kúszószemmel zárjuk össze, és innen keudjük a második kört, vagyis a diagram közepéhez esõ második legközelebbi kört.

Töredék kör (körcikkely):

Ha a kör csak a kör egy részét ábrázolja, akkor ezt a részt a megadott számú alkalommal ismételjük a körben, hogy megkapjuk a teljeskört. Az alsó szimbólumnál kezdünk (figyeljük meg a piros kört), és ugyanúgy haladjunk, mint a TELJES KÖRBEN, de az A.2 jelû mintát ismételjük a megadott számú alkalommal a körben. Ahhoz hasonlóan, mint amikor körben dolgozunk, általában egy külön diagramon ábrázoljuk a körök hogyan kezdõdnek, és hogyan fejezõdnek be (figyeljük meg az A.1 jelû diagramot, a kék négyzet alább). A diagramot az alsó lsz-gyûrûhöz legközelebb esõ sorral kezdjük. Horgoljuk a lsz-meket az A.1 jelû mintában, majd az A.2 jelû diagram szimbólum(a)i által jelölt szem(ek)et (az 1. sorban ez csak 1. szimbólum), és isméteéjük az A.2 jelû minta szimbõlumait a mintában megadott számú alkalommal.

A kör végén az A.1 jelû mintában 1 ksz-mel zárjuk a kört, Amikor az elsõ körrel elkészültünk, folytassuk a következõ körrel,: a lsz-gyûrûhöz legközelebbe sõ második körrel (figyeljük meg a zöld nyilat alább).

A négyzet alakú diagramok / színes diagramok:

Bizonyos horgolt mintákat négyzet alakú diagrammal ábrázolunk, ahol 1 négyzet = 1 szem. Általában a mintában magyarázzuk el, milyen típisú szemmel készítjük a mintát, ugyanakor a diagram célja azt megmutatni, hogy ilyen színekkel készítjük el a szemeket (figyeljük meg a piros kört= a szimbólum / jel magyarázata.

A fenti magyarázatok szerint haladunk, attól függõen, hogy oda-vissza haladva, körben, vagy kör alakú diagram szerint haladunk-e.

Megjegyzések (140)

Ayoub Goudini wrote:

I will share with you a book that will make you proud of yourself

17.04.2024 - 22:29:

Judi Stuffins wrote:

Per my previous question and your reply (thank you). I am referring to 164-16.

18.02.2024 - 19:14:

DROPS Design answered:

Dear Judi, you work A.2 once vertically (so only 1 repeat of all rows of A.2) but you work 6 repeats of A.2 on the round. This means that, on the first round of A.2, you will work the first row of the chart 6 times to work over all stitches (adding A.8 on the sides). You don't repeat A.2 over A.2 6 times vertically. This is shown in this lesson in the In the round section: "If you are supposed to work several repeats of the diagram (A.1) (ie, it is repeated several times on the round) you work until the last stitch, and then begin again with the first stitch on the same row in A.1. " Happy crochetting!

18.02.2024 - 19:22:

Judi Stuffins wrote:

How do I work Row 1 of A2 after row 8 of A2? Row 1 doesn’t fit into the stitches of row 8 evenly. How can I do A2 six times if row 8 can’t go into row 1? Very confused. Thanks

18.02.2024 - 16:45:

DROPS Design answered:

Dear Judi, this lesson is applied to all crochet patterns with charts. Could you indicate which pattern you are working so that we may better help you continue the pattern? Happy crochetting!

18.02.2024 - 19:10:

Mathilde L wrote:

Som så mange andre har jeg problemer med at tyde et diagram, findes der ikke et alternativ hvor opskriften er nedskrevet? Jeg har forsøgt at læse instruktionerne til at tyde et diagram., men jeg bliver mere forvirret.

16.02.2024 - 10:40:

DROPS Design answered:

Hei Mathilde. Vi prøver å tilfredstille alle våre brukere, noen foretrekker tekst andre kun diagram. Så du vil finne forskjellige oppskrifter, både tekst, diagram og noen med begge deler. Vi har dessverre ikke mulighet til å skrive tekst til våre oppskrifter med kun diagram, men får du problemer med et diagram, så send inn et spørsmål, så hjelper vi deg så godt vi kan. mvh DROPS Design

26.02.2024 - 08:07:

Tammara wrote:

5 Must-Know Best Accident Attorneys Near Me-Practices You Need To Know For 2023 Best Accident Attorneys

09.02.2024 - 03:51:

Jennifer Lackmann wrote:

Hallo liebes Drops-Team! Ich habe eine Frage zur Anleitung So Charming. In A.1B ist mitten durch das Rapport ein schwarzer Strich, der alle Reihen betrifft und oben eine Knick nach rechts macht. Was bedeutet dieser Strich? Viele Grüße Jenny

03.02.2024 - 15:13:

DROPS Design answered:

Liebe Jenny, dieser Strich zeigt 1 Rapport in der Breite, dh die Maschen dazwischen gehören zu A.1B und sollen so wiederholt werden. Viel Spaß beim häkeln!

05.02.2024 - 09:49:

Flo Pham wrote:

Merci beaucoup

18.01.2024 - 16:00:

Andrea wrote:

On A.2 where it says (= 7 repetitions in width) does this mean “the next 7 rounds?” And when it says “AT THE SAME TIME on 1st round in A.2 dec 4 dc evenly = 112 dc.” Does this mean the last round should decrease to 112 dc?

04.01.2024 - 06:59:

Susanne Munk wrote:

Hej. Hvorfor er et diagram nødvendigt ? Kan man ikke bare skrive hvordan maskerne skal hækles ? Jeg har rigtig mange problemer med at tyde et diagram, Vh. Susanne Munk

03.01.2024 - 07:50:

DROPS Design answered:

Hei Susanne. Vi prøver å tilfredstille alle våre brukere, noen liker diagram andre ikke, noen liker kun tekst beskrivelse andre ikke. Mens noen liker begge deler. Har du problemer kan du klikke deg inn på TIPS & HJÆLP / DROPS Lektioner / Læs en opskrift. Kanskje det vil hjelpe deg å forstå et diagram bedre. mvh DROPS Design

08.01.2024 - 11:11:

Donna Winsor wrote:

Hi - I’m having trouble reading a border that goes around a square. Inside the square are sc and dc but then there are one (or two) rows of sc and 3sc in the corners. Is there a symbol for 2sc in one stitch vs sc in one row and then sc in a second row? I can send a photo if it would help. Thanks

17.12.2023 - 03:17:

DROPS Design answered:

Dear Donna, could you please indicate which pattern are you working, so that we may better help you? There is no option to send photos in your questions, but you can tell us the pattern number you are working and we can check it and advise you. Happy crochetting!

17.12.2023 - 17:30:

Tymber wrote:

I've stared at this for over an hour and it still makes zero sense. Can you please include written instructions? I shouldn't need an engineering degree for a pattern. I've been crocheting for over 40 years and these "diagrams" look like alien language.

14.12.2023 - 18:35:

DROPS Design answered:

Dear Tymber, could you please tell us which diagram you are working so that we can check together and try to help you. You can also ask your question under the questions section at the bottom of the pattern. Thanks for your comprehension.

15.12.2023 - 09:06:

Debbie wrote:

Now work piece in the round without turning. Continue to work as follows: A.1, A.2 24-26-29-32-36-39 times in total in width, finish with A.3. This whole section starting with the words above ( now work piece ……) till the end , before sleeves starts. Could you please help as not understanding it especially 39 times in total in width

11.12.2023 - 14:43:

Agnes wrote:

I can't find the answer on Google for what's in and what's around the stitch. Can you please explain the difference

03.10.2023 - 02:33:

DROPS Design answered:

Dear Agnes, in this video we show how to crochet in or around a stitch, hope it can help you. Happy crocheting!

03.10.2023 - 08:20:

Theresa Burnham wrote:

I am starting Drops Jewel Tide sweater, pattern r-808 Is there a written version of the charts as I have no clue what I am doing

16.08.2023 - 17:39:

DROPS Design answered:

Dear Mrs Burnham, there are only diagrams to this pattern - follow this lesson to know how to read the diagrams, and then follow the order of the diagram in the pattern, for ex for right shoulder front, work from RS: A.1A (= 2 sts), repeat A.1B (6 sts) in width and end with A.1C (6 sts). From wrong side, work: A.1C, repeat A.1B reading from the left towards the right and end with A.1A. Happy crocheting!

17.08.2023 - 10:53:

Eveyor wrote:

Qué significa la abreviación fo =

15.08.2023 - 21:45:

DROPS Design answered:

Hola Eveyor, puedes indicarnos a qué patrón te refieres? Hay algunos diagramas antiguos que están en el idioma original noruego y pueden causar dudas.

20.08.2023 - 18:32:

Alma Compernolle wrote:

Beste, Graag had ik een VIDEO ontvangen betreffende mijn aankoop van: Cathy bij DROPS Design. ttz. Gehaakte vest BIG MERINO - Drops 194-33. OOk bevestig ik dat bij mijn bestelling B666851 Datum: 3-8-2023 de naald 14 breed oog zonder punt - 1.90x60 mm ontbreekt!! Hopelijk nu een duidelijke uitleg? Deze naald is nergens te bespeuren en is ook niet geprikt op geen enkele manier! De rest van de bestelling is goed. Dank voor uw aandacht en begrip a.u.b.

08.08.2023 - 11:29:

Ofra wrote:

The pattern that Jane was referring to (I think) isn't exactly entitled 'French Market Basket' but 'Market Day'. The number is 170-1 and the graph is ver complex... Being French I had to have a look at it! I was wondering what did it look like. 😁

02.08.2023 - 01:46:

Rosebud wrote:

Did someone go to NASA to learn how to come up with this idea. I feel like I need a university degree to understand this type of pattern. Oh well! This is where I hit the delete button.

20.07.2023 - 08:16:

Francesca Cosi wrote:

Sto facendo il modello Drops 239-22. Penso che oltre al diagramma sarebbe utile la descrizione. Io non capisco la terza e quarta riga del diagramma A.1C. Sarebbe possibile avere una descrizione? Grazie

23.06.2023 - 19:14:

DROPS Design answered:

Buonasera Francesca, purtroppo non ci è possibile descrivere riga per riga il diagramma, ma se segue con attenzione la legenda riuscirà a lavorarlo. Per un'assistenza più personalizzata può rivolgersi al suo rivenditore DROPS di fiducia. Buon lavoro!

23.06.2023 - 19:38:

Andrea wrote:

Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht über alle in den DROPS-Anleitunge verwendeten Symbole? Bei manchen (Häkel-)Anleitungen ist das falsche Symbol beschrieben, was zu ziemlicher Verwirrung führt.

22.06.2023 - 18:22:

DROPS Design answered:

Liebe Andrea, die Beschreibung von jedem Symbol finden Sie in jeder Häkelanleitung; es kann auch passieren, daß ein Symbol eine unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Anleitung hat, so muss man nur die Beschreibung in der genannten Modellen folgen. Gerne können Sie Ihre Frage an das Modell stellen, wo Sie Fragen dazu haben.Viel Spaß beim häkeln!

23.06.2023 - 07:55:

Hagyjon megjegyzést vagy kérdést ehhez a leckéhez

Az e-mail címét nem tesszük nyilvánossá. A kötelező mezőket *-al jelöltük.