Hogyan olvassuk a horgolás mintarajzait?

Egy horgolt diagram szimbólumokból áll. 1szimbólum / jel = 1 szem (vagy a szemek egy csoportja).- a szimbólum jelmagyarázata mondja el, milyen szemrõl van szó, hogyan kell az adott szemet elkészítenünk. A diagraok a szemeket mindig a darab színe oldala felõl mutatják (kivéve, ha azt a szövegben másképp jelezzük).

Egy átlagos diagram így néz ki:

1.: 1. Az A.1 jel a diagram jele, és az egész diagramra vonatkozik (a szögletes zárójelekben) A szögletes zárójelben minden a doagram 1 ismétlése.
2.: 2. Ez a szimbólum jelmagyarázata, ami elmondja, hogyan horgoljuk az adott szimbólum által jelölt szemet.
Kék Nyilak: A szimbólumot közvetlenül a jelölt szem alatti szemköré öltjük. Elõfordul, hogy ugyanazon szem köré több szemet horgolunk.
Lila ovális formák és nyilak: Nem mindig horgolunk minden szembe, elõfordul például, hogy láncszemeket horgolunk, és az alattuk levõ szemeket kihagyjuk.

A diagramokat a normális olvasással ellentétes irányban olvassuk: jobbról balra, lentrõl felfelé haladva. Más szóval: a jobb alsó sarokban található szimbólummal kezdünk, és onnan balra és felfelé haladunk tovább (figyeljük a piros jelet az alábbi diagramban).

Ha a diagramból több ismétlést kell elkészítenünk (vagyis a körben / sorban többször ismételjük), horgoljunk a diagram sorának végéig, majd kezdjük újra a sor elsõ szimbólumával.

Oda-vissza haladva:

Amikor oda-vissza haladva horgolunk,, minden második sort a jobb oldalról kezdünk, és minden második sort a bal oldalról (vagyis egy sort jobbról, a következõ sort balról, egy sort jobbról, stb.) Amikor a darabunk fonákoldalán dolgozunk, a diagramot az ellentétes irányba haladva olvassuk: vagyis balról jobbra = figyeljük meg az alábbi ábrán a piros nyilat a SZO felõl, és a kék nyilat a FO felõl)

A sor általában adott számú lsz-bõl álló lsz-sorral kezdõdik (a szám általában megfelel a következõ sor szemének magasságának), és azért készítjük, hogy a sort a szemek tetejétõl kezdjük =figyeljük meg a zöld körüket alább). Ha a lsz-meket a diagram ábrázolja (mint pl ebben a diagrambban), minden szemet pont úgy készítünk, ahogy az ábrán megjelennek. Idõnként egy-egy mintaleírásban találhatunk "TANÁCSOT A HORGOLÁSHOZ" vagy "MAGYARÁZAT A HORGOLÁSHOZ", A minta tetején, ami elmondja, hány szemet kell a sorok elején horgolnunk, és, hogy ezek a szemek helyettesítik-e az elsõ szemet, vagy sem (vagyis benne vannak-e a megadott szemszámban, vagy azokhoz hozzá kell adnunk). Amennyiben ezeket a láncszemeket NEM tartalmazza a diagram, kövessük a TANÁCS A HORGOLÁSHOZ utasításait.

Körben haladva:

Amikor körben haladunk, minden kört a SZO felõl készítünk: balról jobbra haladva (figyeljük meg a piros nyilat alább). Gyakran külön diagram mutatja meg, hogyan kezdõdnek (s esetleg hogyan fejezõdnek be) a sorok 6 körök (Figyeljük meg az A.2 jelû mintán alább a zöld négyzetet. Ahhoz hasonlóan, amikor oda-vissza haladva dolgozunk, a kör az adott számú lsz-mel kezdõdik a körben használt szem típusának megfelelõen. A kör végén általában az kör elején horgolt lsz-mekközül az utolsóba öltött kúszemmel zárjuk a kört (figyeljük meg a kékkel jelölt négyzetet alább). Más szóval az A.2 jelû mintában a láncszemek = a kör eleje, ugyanakkor, az A.2 jelû minta kúszószeme = a kör vége.

Ha a diagramból (A.1) több ismétlést kell horgolnunk (vagyis a körben többször ismételjük egymás mellett), horgoljunk az utolsó szemig, mahd az A.1 jelû minta ugyanabban a sorában kezdjük újra az 1. szemtõl. MEGJEGYZÉS: Ebben a példában csak az A.1 jelû mintát ismételjük, az A.2 jelû minta azt mondtatja a teljes kör hogyan kezdõdik és fejezõdik be.

Több, eltérõ diagramot kell horgolnunk egymás után a sorban / körben:

Ha a sorban / körbene gymás után több, különbözõ diagramot kell horgolunk, a következõ módon haladjunk: Horgoljuk az 1. diagram 1. sorát, folytassuk a 2. diagram 1. sorával, majd a 3. diagram 1. sorával, stb. NE FELEDKEZZÜNK MEG ARRÓL, hogy ha oda-vissza haladva horgolunk, a Fo sorait ellentétes irányba (balról jobbra kell olvasni), és a körben is a 3. diagrammal kezdünk, folytatjuk a 2. diagrammal, és utoljára a 3. diagrammal fejezzük be a sort. Vagyis a szokásostól ellentétes sorrendben készítjük õket.

Kör alakú diagramok:

Amikor körben haladva dolgozunk, vagyis a darab közepén kezdünk, és onnan kifelé haadunk, ezt gyakran ábrázoljuk a diagramokban. A diagram ábrázolhatja a teljes kört (ebben az esetben minden szimbólumot pontosan úgy készítünk el, ahogy az ábrázolásmutatja, de az is elõfordulhat, hogy a siagram a körnek csak az egyik részét mutatja, amit a leírásban megadott számú alkalommal ismételünk, hogy teljes kört kapjunk.

Teljes kör:

A teljes kör készítésénél a kör közepén levõ diagrammal kezdünk: általában egy kis kör jelzi az adott számú lsz-t, ezt egy kúszószemmel körrézárjuk (figyeljük meg a vörös kört alább). Ugyanígy, amikor körben haladva dolgozunk, a kört az adott számú lsz-mel kezdjük (a következõ szimbólum szemének magasságának megfelelõen), és ezek közül a lsz-mek közül az utolsóba öltött kúszószemmel ér véget: vagyis a korábbi példánk A.2 mintájának megfelelõen (figyeljük meg a kék négyzetet). MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha a lsz-meket a diagram ábrázolja, ezek nem helyettesítik egyik másik szimbólum által jelölts zemet sem, minden szimbólumot úgy horgolunk, ahogy a diagramban megjelennek. Ha a láncszemek más szemeket HELYETTESÍTENEK. akkor a diagramban nem mutatjuk meg õket.

Az óra járásával ellentétes irányban haladunk, balról jobbra, az egyik szímbõlumot a másik után elkészítbe (figyeljük meg a piros nyilat alább). Az elsõ kör szemeit általában a láncszemgyûrû KÖRÉ öltjük, vagyus a horgolótût a lsz-gyûrû közepébe öltjük, majd felvesszük a szálat sés a lsz-gyûrû közepén át húzzuk fel (majd a szokásos módon horgoljuk a szemet), em öltünk egyik lsz-be sem, hanem csak a lsz-gyûrû szemei köré öltünk. A kör végén a kör elejét és végét kúszószemmel zárjuk össze, és innen keudjük a második kört, vagyis a diagram közepéhez esõ második legközelebbi kört.

Töredék kör (körcikkely):

Ha a kör csak a kör egy részét ábrázolja, akkor ezt a részt a megadott számú alkalommal ismételjük a körben, hogy megkapjuk a teljeskört. Az alsó szimbólumnál kezdünk (figyeljük meg a piros kört), és ugyanúgy haladjunk, mint a TELJES KÖRBEN, de az A.2 jelû mintát ismételjük a megadott számú alkalommal a körben. Ahhoz hasonlóan, mint amikor körben dolgozunk, általában egy külön diagramon ábrázoljuk a körök hogyan kezdõdnek, és hogyan fejezõdnek be (figyeljük meg az A.1 jelû diagramot, a kék négyzet alább). A diagramot az alsó lsz-gyûrûhöz legközelebb esõ sorral kezdjük. Horgoljuk a lsz-meket az A.1 jelû mintában, majd az A.2 jelû diagram szimbólum(a)i által jelölt szem(ek)et (az 1. sorban ez csak 1. szimbólum), és isméteéjük az A.2 jelû minta szimbõlumait a mintában megadott számú alkalommal.

A kör végén az A.1 jelû mintában 1 ksz-mel zárjuk a kört, Amikor az elsõ körrel elkészültünk, folytassuk a következõ körrel,: a lsz-gyûrûhöz legközelebbe sõ második körrel (figyeljük meg a zöld nyilat alább).

A négyzet alakú diagramok / színes diagramok:

Bizonyos horgolt mintákat négyzet alakú diagrammal ábrázolunk, ahol 1 négyzet = 1 szem. Általában a mintában magyarázzuk el, milyen típisú szemmel készítjük a mintát, ugyanakor a diagram célja azt megmutatni, hogy ilyen színekkel készítjük el a szemeket (figyeljük meg a piros kört= a szimbólum / jel magyarázata.

A fenti magyarázatok szerint haladunk, attól függõen, hogy oda-vissza haladva, körben, vagy kör alakú diagram szerint haladunk-e.

Megjegyzések (18)

Marcy 24.03.2020 - 23:25:

Sad fact that due to visual learning disabilities suffered by millions of us, ALL your patterns are completely UNACCESSIBLE. Thank you for this "tutorial" but it is like GIBBERISH when people such as myself, cannot possibly make sense of the charts. I've tried reading your tutorial, watched videos, even paid to attend a class in a local yarn shop. I'm no closer to being able to use them. I paid someone to "translate" a pattern. There are other sources for patterns and yarn I'll use.

Mrs Blair 14.03.2020 - 21:37:

Do I build the diagram up or around?

DROPS Design 16.03.2020 - 10:40:

Dear Mrs Blair, diagrams are usually worked bottom up, and repeated in the round - to get a more detailed answer please ask your question on the pattern you are working on. Thanks for your comprehension!

Pamela Goulden 29.02.2020 - 02:57:

Please have the lady crocheted on HGTV crochet the Flair for Spring # 632 demonstrate how to crochet this sweater. Thank you.

Pamela Goulden 26.02.2020 - 10:43:

Please give me row by row crochet instructions for pattern #w- 632. I’ve watched the video but still get confused with the symbols. I know how to crochet but not good at following diagrams. Help!

DROPS Design 27.02.2020 - 10:10:

Dear Mrs Goulden, we are unfortunately not able to re-write all diagrams used in that pattern, this lesson should be able to help you to understand how to crochet a diagram - please contact your DROPS store - even per mail or telephone - or any crochet forum for any individual assistance. Thanks for your comprehension. Happy crocheting!

Linda Harding 08.01.2020 - 18:39:

Please could you print your patterns with UK written instructions - I have tried to understand the diagrams but just can’t understand them despite repeated attempts. Do you have a video that shows step by step how to follow a diagram?

DROPS Design 09.01.2020 - 10:30:

Dear Mrs Harding, The DROPS patterns are knitted and crocheted by thousands and thousands of people  around the world. We understand however that in certain countries, with different knitting/crochet traditions than Scandinavia, our patterns might be written in a way that differs from what some are used to. But of course we want everyone to understand our patterns, so that’s why we have created an extensive library of tutorial videos as well as step by step lessons that explain how to follow the techniques we use and how to read the diagrams in our patterns. If you have a doubt about how to read a specific pattern make sure to leave a comment in that pattern so that we can help you.

Nona Soft 23.12.2019 - 12:51:

I have a question in pattern number 205_4 it is a sweater I can't understand how to work A1 in two stitches and repeat A2 over 32 how can I work I can't understand how to follow the diagram is A2 has increase??? Or not I hope you help me

DROPS Design 02.01.2020 - 16:41:

Dear Mrs Soft, 205-4 is a knitting pattern; did you mean this one or any other one? You are welcome to ask your question in the comment sections of the pattern you are working on, it can be that way easier to help you. Happy crocheting!

Colleen 03.12.2019 - 04:02:

On my diagram for 195-14 on A1 two vertical dashes and I don’t know what stitch they are? Please help

DROPS Design 03.12.2019 - 13:05:

Dear Colleen, if you think of the 2 dashes at the beg of row with sc (US-crochet) in A.2 there you have to work 2 chains, then 1 sc (US-crochet) in next stitch. Happy crocheting!

Elaine 26.11.2019 - 18:31:

I would like to know if you can print the pattern for the Drops Design Lily Pad round crochet rug (152-25). I cannot follow diagrams and would love to crochet this beautiful rug......Thank you in advance for your help.....Elaine

DROPS Design 27.11.2019 - 08:59:

Dear Elaine, we only have diagram to this pattern, you will find above how to read them - see here. Happy crocheting!

Isidora Saldana 04.11.2019 - 15:51:

How can I get your videos to play. They\'re not working

DROPS Design 05.11.2019 - 10:53:

Dear Mrs Saldana, Please make sure you have installed the newest version of Adobe Flash Player. If the problem persists, please take a look at Vimeo's FAQ. You can also find our videos on our You Tube Channel. Happy crocheting!

NATASHA COLE 24.10.2019 - 18:25:

There are a lot of Drops patterns I have ready in my stash to crochet but each time I get started I abandon them because I really do not understand how to read your patterns with the diagrams. Can you please do a video tutorial to explain how to follow crochet patterns that have the additional diagrams. For example the Escapade cardigan has multiple diagrams.

DROPS Design 25.10.2019 - 10:14:

Dear Mrs Cole, when there are several diagrams to follow on a same row you can cut them and put them together in a montage so that you can follow them as explained under Several different diagrams worked consecutively on the row/round:. Your DROPS store will also be able to assist you reading diagrams, even per mail or telephone. Happy crocheting!

Aimee 19.10.2019 - 12:45:

Som total nybegynder i hækling søgte jeg info på 'Hvordan læses diagrammer'. Er det muligt at få symbolforklaringen på dansk, da jeg ikke har styr på de engelske navne for hæklemasker.

DROPS Design 21.10.2019 - 09:18:

Hei Aimee. Ja, du kan finne alt på dansk. Velg den engelske side til "How to read crochet diagrams" (må være på den engelske side ettersom du skal oversette fra engelsk til dansk) og velg "Dictionary" til høyre (eller helt nederst på siden). Skriv inn ordet du vil oversette, f.eks "chain stitch". Det vil da komme opp en forklaring på hva en chain stitch er, på engelsk, men scroll litt ned og du ser oversettelser på mange språk. Klikk på Dansk og "luftmaske" , du vil da få en forklaring på hva en luftmaske er på dansk. God Fornøyelse!

Judy Lane 05.09.2019 - 17:31:

Hi I think I have figured out the pattern for the tangy squares but am having difficulty with round 2!!!! I am not sure about the symbol for the treble crochet around ch st/ch sp/ch st ring - it is obvious in round one because you work in to the ring.

DROPS Design 06.09.2019 - 08:37:

Dear Mrs Lane, could you please ask your question under the pattern you are working on? It would be easier to help you when looking at the diagram you are working on. Thanks for your comprehension!

Heather 15.08.2019 - 09:44:

Could you please start giving written patterns also, I have a very hard time with the diagrams. I love all your crochet patterns and would love to make them but with my eyesight I have such a rough time.

DROPS Design 15.08.2019 - 10:56:

Dear Heather, The DROPS patterns are knitted and crocheted by thousands and thousands of people  around the world. We understand however that in certain countries, with different knitting/crochet traditions than Scandinavia, our patterns might be written in a way that differs from what some are used to. But of course we want everyone to understand our patterns, so that’s why we have created an extensive library of tutorial videos as well as step by step lessons that explain how to follow the techniques we use and how to read the diagrams in our patterns. Give them a try!

Patricia Williams 18.06.2019 - 00:04:

The diagram, I have never followed a diagram. Is there a tutorial I can watch and do for the Sand Voyage Summer hat, please? I'm having a rough time trying to understand the diagram. Once I finished the sc rounds, what/where do i begin the vertical stitches?

DROPS Design 18.06.2019 - 08:53:

Dear Mrs Williams, in this pattern you will start reading the diagram A.1 at the bottom corner on the right side (the row after the star), then crochet every row from the right towards the left following the symbol explained in diagram key. Happy crocheting!

Marianne 16.05.2019 - 12:47:

Har virkelig ledt efter sådan en tutorial i lang tid. Tak for hjælpen! :)

Sandra McCarthy 16.04.2019 - 20:15:

Pattern # w-767. I have read the complete pattern. I understand the instructions for the bag. I don't understand the Work A.2 over each repeat of A.1. I did reread the crochet info and am still confused. Also in the diagram what is the arrow saying? Start on the second row (of the diagram) working up and the bottom row (below the arrow) is worked as the third row after the top row.

DROPS Design 23.04.2019 - 16:25:

Dear Mrs McCarthy, did you manage to work A.2 with the answer on your question you asked on the pattern? Remember also you can get individual assistance contacting your DROPS store, even per mail or telephone. Happy crocheting!

Inga 20.03.2019 - 19:18:

Gibt es diese Übersicht auch für Strickanleitungen?

DROPS Design 21.03.2019 - 10:08:

Liebe Inga, hier finden Sie, wie man Strickdiagram liest. Viel Spaß beim stricken!

Katarina Hahn Persson 18.03.2019 - 21:07:

Hej jag vet inte hur jag skall läsa diagrammet till mönster nr. Drops 187-2. Tacksam för hjälp. // Katarina

DROPS Design 06.05.2019 - 08:59:

Hej Katarina, första varvet i diagrammet består av stolpar och det har du redan virkat enligt mönstret. Varv 2 i diagrammet består av växelvis 1 lm och 1 stolpe i varannan stolpe varvet ut. Varv 3 består av 2 stolpar i varje lm från varvet innan. Fråga också gärna i butiken där du har köpt garnet. Lycka till :)

Hagyjon megjegyzést vagy kérdést ehhez a leckéhez

Az e-mail címét nem tesszük nyilvánossá. A kötelező mezőket *-al jelöltük.