Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

Magyar English (UK)
(szem) hátsó szála back loop (of st)
1 borda (lustakötéssel) 2 S szemekkel kötött sor garter stitch (2 rows)
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 S, 1 F: 1 sima, 1 fordított k1p1, knit one, purl one
1 szemet leemelünk slip 1 stitch, sl 1
1 szemet leengedünk drop a stitch
1 szemet simán (S) leemelünk slip one knitwise (sl1 kw)
2 S, 2F (2 sima, 2 fordított) K2, P2
2 sor lustakötéssel 2 rows garter st
2 szemet F (fordítottan) összekötünk p2tog - purl 2 together
2 szemet S (simán) összekötünk k2tog knit 2 together
a *-* közötti rész * - *
a *-tól a *-ig from * to *
a fonal elöl yarn forward
a fonal hátul yarn behind
a leemelt szemet (a lekötött, vagy összekötött) szemen átemeljük. pass the slip stitch over (psso)
a leemelt szemet (a lekötött, vagy összekötött) szemen átemeljük. pass slipped stitch over
a szem hátsó szálába öltve back, through of loop
a szemeket osszuk szét 4 db kéthegyű kötőtűre divided on 4 double-pointed needles
akril acrylic
alkalommal times
alternatív, felváltva, minden 2. alternative (alt)
át through
átmásol, áttesz, tegyük át, másoljuk át transfer
az eleje pánt, gomb pánt, gomboláspánt front band
az szem első szálába öltve through front of loop (tfl)
az ujja felső íve top shaping
az ujja felső ívének kialakítása sleeve top/cap shaping
bal left
befejezés finishing
beleértve including
belső / befelé inwards
bogyó bobble
borda, bordásminta, rib
bordás minta, bordás kötés ribbed knitting
csak, mindössze, kizárólag only
csak, mindössze, kizárólag only
csavart vagy keresztezett szem twisted or crossed stitch
csavartminta cable (braids)
csíkok stripes
csipke lace
csípő hips
egy one
egy horgolt szem a crochet stitch
egy méret one size
egy szemet leengedünk drop a stitch
egyenes, egyenletes, fogyasztás vagy szaporítás nélkül even
egymás fölött, egymáson, egymásra over each other
egyráhatásos pálca, erp Treble crochet (tr)
együtt, össze together, altog
eleje front piece
eleje / háta közepe centre front/back
eleje pánt, gomboláspánt front band (with buttonholes)
eleje széle front edge
ellenkező oldal, másik oldal, ellentétes oldal opposite side
előző previous
előző sor previous row
első first
első szál, első hurok front loop
emeljük át a jelölőt slm - slip marker
év year
félpálca (fp) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
félre, tegyük félre, mellé aside
felszed, szedjünk fel pick up
felváltva alternate (alt)
felváltva alternately (alt)
ferde slope
fogyasztás decreasing
fogyasztunk take in / decrease
fölött, fölötte, rajta over
folytassuk (folyt) continue
fonákoldal, FO wrong side, WS
fonal yarn
fonal yarn
font ( 1 font = 456 gramm) pound (lbs)
fordít, fordítsuk (meg a munkát) turn (the work)
fordított harisnyakötés (fordított szemekkel kötött oldal = SZO, sima szemekkel kötött oldal = FO) reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
fordított, fordított szem, F purl stitch, p
fordított, fordítva reverse
fordítsuk (meg a darabot) fordulás turn
forma shape
gallér collar
gomb buttons
gomblyuk buttonhole
gumiház casting (eg for elastic)
gyapjú wool
hagyjuk a megmaradt leave remaining
hagyjunk ki egy szemet skip a stitch
hajtás fold
hajtás pleat
hajtás pleat
hamis mackókötés half fishermans rib
harisnyakötés stocking stitch s/s
harisnyakötés stockinette stitch (St st)
háromráhajtásos pálca, hrp UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
hasíték split
használt szemek stitches used
háta, mögött behind
háta, mögött, vissza back
hely, helyezzük, tegyük place
hely, rés, távolság, kihagyás space
hímzés embroidery
hónapok (hónapos) months
horgolás crochet
horgolótű crochet hook
horgolt szegély crochet border
hossz, hossza, hosszúság length
hossz, hosszú long
hosszában lengthwise
hosszában lengthwise
hurok loop
hurok, ív loop
húzzuk át a hurkon draw through a loop
így like this
illesszük egymás mellé, zárjuk a kört join
is, továbbá, még also
ismételjük ezeket a sorokat fordítva / fordított sorrendben repeat these x rowsreverse (rev)
ismétlés repeat (rapport)
ív, hurok loop
jelölő marker
jelölőszál, jelölő MT marking thread
jobb right
jobb eleje right front
jobboldali kötőtű right needle
kapucni cap, hood
kardigán cardigan
karöltő armhole
kereszt, keresztez, keresztezzük cross
keresztszem cross stitch
készítsünk a=z) ... többszörösét work a multiple of
kéthegyű kötőtűk double pointed needles
kétráhajtásos pálca (krp) Double treble crochet (dtr)
kezdés begin(ning)
kezdés, szemek felszedése, szedjünk fel szemeket cast on (CO)
kihagy, átugrik miss/pass over/skip
kis, kicsi small
kivéve, kivételével except
kör, körben round
körben kötve knit in the round
körkötőtű circular needle
körülbelül approx
körülbelül, kb approximately
kössünk / horgoljunk / haladjunk vissza work back
kössünk / horgoljunk egyenesen, egyenletesen (szaporítások, fogyasztások nélkül work straight, work even
kössünk a szem hátsó lábába, a szemet csavartan kötjük le knit into back of stitch
köt, kössünk knit
kötés work (knitting)
kötés, köt, kössünk knitting
kötéspróba, horgoláspróba tension (UK), gauge (US)
kötéspróba, horgoláspróba gauge(US), tension (UK)
kötőtű knitting needle
következő following
következő following
közép, közepe center
középső szem central stitch
külön, szétválasztva, szétválasztott, elkülönített separate, separated
kúszószem, ksz slip stitch (sl st)
labda, gombóc, gombolyag ball
láncszem, lsz Chain stitch (ch)
leláncol, leláncolunk, láncoljunk le, láncoljuk le bind off (BO)
leláncolás casting off
leláncolás /a szemek rögzítése cast off / fasten off
leláncolás, a szemek rögzítése cast off /fasten off
lustakötés garter stitch
lustakötés garter st
lyuksor row of eyelet holes
lyuksor minta eyelet pattern
mackókötés fishermans rib
magasnyak, garbónyak turtle neck
magyarázat explanation
majd, akkor then
majd, akkor, azután then
mandzsetta, ujja alsó szegélye cuff
második, 2. second
megfelelő suitable
megjegyzés Note
megmaradt, megmaradó, hátralevő remaining
megmaradt, megmaradó, hátralevő remaining
mellbőség chest measurement
mellbőség chest measurement
mellény vest
méret measure
méret size
méretek measurement
mind, minden, mindegyik all
mindegyik each
minden every
minden every
minden második every other
mindig always
mint as
minta pattern
minta pattern
minta ismétlés (mintaism) pattern repeat
motring, gombolyag hank of yarn, skein
négyráhajtásos pálca Quadruple treble crochet
nyakkivágás neckline
nyakkivágás szegélye neckband
nyílás opening
nyúlik, nyújtsuk meg, megnyújtva stretch
nyúlik, nyújtsuk meg, megnyújtva stretch
összeállítás, illesztés to make up/join
összesen altogether
pamut cotton
páratlan számú sor odd number of row
páratlan számú szem odd number of stitches
pulóver pullover/sweater
rh, ráhajtás YO yarn over
rh, ráhajtás, a fonal a kötőtű körül yarn round needle
rizsminta, rizskötés moss stitch
rögzít, rögzítsük fasten off
rövid short
rövidpálca (rp) Double crochet (dc)
rugalmas elastic
ruha dress
S szemekkel kötött sor knit row
sál scarf
sál scarf
segédtű cable needle, cn
segédtű cable needle
sima szem (S) knit stitch, stockinette st
sor, kör row, round
sor, kör row, round
sorok száma number of rows
sorok száma egymás fölött number of rows in length
szám, számú number, no
szaporítás, szaporítunk, szaporítsunk increase
szaporítás, szaporítunk, szaporítsunk increase
szedjünk fel szemeket knit up stitches
szegély border
szél edge
szél, szegély hem
szél, szegély, felhajtott szél hem
szélszem edge stitch
szem stitch, st
szem stitch
szemtartó stitch holder
szétosztás divide
szín color
színe oldal, SZO right side
színe oldal, SZO (a munkadarab) első / külső oldala front side (of work), right side, RS
szoknya skirt
tegyük szemtartóra place on stitch holder
tegyünk jelölőt pm - place marker
teljes hossz complete length
test body
test body
tesz, tegyük, helyezzük place
tesz, tegyük, helyezzük place
többszöröse multiple mult
needle
tükrözve mirrored
úgy, ugyanúgy, hasonlóan alike, similary
ugyanakkor at the same time
ugyanaz, ugyanúgy, ugyanolyan same
ujj arm (sleeve)
uncia ( (1 oz=28,35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
uncia ( (1 oz=28,35gr) oz ounces
utolsó last
vagy or
válasszuk szét a közepén divide at the center
váll shoulder
vállrész yoke
vállrész yoke
vállvarrás, vállvarrások shoulder seams
váltás, változás, csere change
varrásszél seam
varrjuk össze a varrásszélt, varrásszéleket sew seams
visszaöltés backstitch
zseb pocket