DROPS Baby / 13 / 18

Snow Baby by DROPS Design

DROPS kofta med runt ok, byxa, hätta, sockor, filt i Alpaca, boll och skallra.

Kofta, byxa, hätta och sockor:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Stl i cl: 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104)
Material: DROPS Alpaca från Garnstudio
Kofta:
100-100-150 (150-200) gr nr 100, natur
Byxa:
100-150-150 (150-200) gr nr 100, natur
Hätta:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Sockor:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Hela settet:
250-250-300 (350-400) gr nr 100, natur

DROPS Rundst och Strumpst nr 2,5 -
eller de st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS Virknål nr 2,5.
DROPS Pärlemorknapp, nr 523: 5 st
Tillbehör: Silkeband; ca 80 cm till hättan och 2 x 50 cm till sockorna.

Har du stickat/virkat detta mönster, eller några av våra andra designs? Dela dina bilder i sociala medier och använd taggen #dropsdesign så vi också kan se dem!

Vill du använda ett annat garn? Testa vår konverterare!
Kommentarer (118)

100% Alpacka
från 39.00 kr /50g
DROPS Alpaca uni colour DROPS Alpaca uni colour 39.00 kr /50g
Garnaffären
Beställ 
DROPS Alpaca mix DROPS Alpaca mix 39.00 kr /50g
Garnaffären
Beställ 
Stickor och virknålar
Garnet till detta mönstret kostar 195kr. Läs mer.
KOFTA:

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.
Rätst (runt på rundst):
*1 räta v, 1 avigt v *, upprepa *-* uppöver.

Mönster: Se diagram M.1 - M.3. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Knapphål: Det avm för knapphål på höger framkant. 1 knapphål = avm 3:e och 4:e m från kanten och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.
Maska av för knapphål när arb mäter:
Obs: Sista knapphål avm när det återstår 1 cm innan kragen:
1/3 mån: 4, 10, 16, 22 och 26 cm.
6/9 mån: 5, 11, 17, 23 och 28 cm.
12/18 mån: 6, 13, 20, 27 och 32 cm.
2 år: 9, 16, 23, 30 och 36 cm.
3/4 år: 9, 17, 25, 33 och 39 cm.

Avmtips-1 (gäller kragen på koftan):
Alla avm görs från början på v.
Maska av 1 m så här i början på v:
lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Ökningstips (gäller kragen på koftan):
Öka 1 m genom att hämta upp tråden mellan 2 m och sticka denna vriden räta.

KOFTA:

Fram- och bakst: Koftan stickas fram och tillbaka på en rundst från mitt fram.
Lägg rundst dubbel (använd ev 2 rundst av samma tjocklek) och lägg upp 163-180-197 (214-231) m (inkl 5 kantm i varje sida mot mitt fram) runt 2 st (detta för att kanten ska bli elastisk). Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 tre ggr på höjden med 5 rätst kantm i varje sida. Efter M.1 stickas det 2 v i slätst (framkanten fortsätts i rätst till färdigt mått) - samtidigt minskas jämnt fördelat till 148-166-184 (196-214) m på 1:a v (minska inte över m på framkanten). Sätt 1 märktråd 39-44-49 (51-56) m in från varje sida = 70-78-86 (94-102) m mellan märktrådarna på bakst. Nu stickas M.2 med 5 kantm i varje sida. Samtidigt när arb mäter 5 cm minskas 1 m på var sida om båda märktrådarna på var 3:e-3:e-4:e (4:e-5:e) cm totalt 4 ggr = 132-150-168 (180-198) m – de m som inte går upp i mönstret när det minskas slätstickas, se till att mönstret annars stämmer som förut. Kom ihåg knapphål på höger framkant – se förkl ovan. När arb mäter ca 16-17-20 (23-25) cm – se till att det är stickat 2 v i slätst efter 1 v med hål - avm 10 m i varje sida för ärmhål (dvs 5 m på varje sida om märktrådarna) = 52-60-68 (76-84) m på bakst och 30-35-40 (42-47) m på varje framst. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.

Ärm: Lägg löst upp 36-36-42 (42-42) m fördelat på strumpst 2,5. Sticka 8 v i rätst (se förkl ovan), fortsätt med M.2. Samtidigt när arb mäter 4 cm ökas det 2 m mitt under ärmen på vart 4:e-4:e-5:e (5:e-5:e) v totalt 8-10-10 (13-15) ggr = 52-56-62 (68-72) m - de ökade m stickas in i mönstret efterhand. När arb mäter 15-16-19 (23-27) cm avm 10 m mitt under ärmen = 42-46-52 (58-62) m.
Lägg arb åt sidan och sticka 1 ärm till.

Axelparti: Sätt ärmarna på samma rundst som fram- och bakst där det är avm för ärmhål = 196-222-252 (276-302) m. Sticka 1 avigt v på avigsidan, sedan stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 186-218-250 (266-298) m (minska inte över m på framkanten). Sedan stickas och minskas enl M.3 (de 5 kantm i varje sida fortsätts som förut) – avsluta diagr vid pilen för riktig stl. Efter M.3 är det 109-114-115 (122-136) m på st. Sticka 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 72-76-82 (86-92) m.

Krage: Maska av de yttersta 3 m i varje sida = 66-70-76 (80-86) m. Sticka rätst - samtidigt på 3:e v ökas det 1 m i varje sida - se ökn.tips ovan! Det ökas mellan de 2 första och de 2 sista m på v på vartannat v totalt 3 ggr. Samtidigt när kragen mäter 2 cm sätts det 3 märktrådar i arb (1 vid varje axel och 1 mitt bak). Nu ökas det 1 m på varje sida om alla märktrådarna - se ökn.tips. Upprepa ökningen efter 4 v = 84-88-94 (98-104) m. När kragen mäter 5 cm avm 1 m ytterst i varje sida på vartannat v 3 ggr - se avmtips-1 = 78-82-88 (92-98) m.
Maska av de resterande m löst.

Montering: Sy ihop öppningarna under ärmarna och sy i knapparna.

Virkad kant: Virka runt kragen så här: 1 fm i första m, * 3 lm, 1 st i den första lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
Virka nederst runt ärmarna så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
BYXA:

Mönster: Se diagram M.2 och M.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Minskningstips-2 (gäller byxan):
Minska 1 m efter märktråden: 2 rm tills.
Minska 1 m före märktråden:
2 vridna rm tills.

Börja överst i midjan och sticka neråt.
Lägg upp 120-128-136 (140-144) m på rundst 2,5. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 4 cm. Fortsätt i slätst samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 156-168-180 (192-204) m. Sätt 1 märktråd i början på v = mitt bak, och 1 märktråd efter 78-84-90 (96-102) m = mitt fram.
Sticka M.2 samtidigt som det stickas förhöjning bak så här: sticka 12 m, vänd arb (för att slippa hål lyfts 1:a m när det stickas tillbaka och tråden stramas lite). Sticka 24 m, vänd arb. Fortsätt så genom att sticka 12 m mer för varje gång det vänds 8-10-10 (12-12) ggr till. Sedan stickas det runt över alla m. När arb mäter 12-15-16 (17-18) cm (mätt mitt fram) ökas det 1 m på varje sida om de 2 mittersta m fram på vartannat v totalt 10 ggr (öka genom att hämta upp m från föregående v och sticka denna rät) = 176-188-200 (212-224) m. Efter sista ökning mäter arb ca 18-21-22 (23-24) cm mitt fram. Nästa v stickas så här: avm 3 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 6 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 3 m. Varje ben stickas färdigt för sig.

Ben: Sätt m från det ena benet på 1 tråd och m från det andra benet fördelat på strumpst 2,5 = 82-88-94 (100-106) m. Sticka runt på st (mönstret fortsätts som innan) - sätt 1 märktråd på insidan av benet = v början. När benet mäter 2 cm minskas 1 m på varje sida om märktråden - se minskn.tips-2 ovan: med 2-2-2½ (2½-3) cm mellanrum totalt 4-5-6 (7-8) ggr = 74-78-82 (86-90) m. När benet mäter 10-13-16 (21-26) cm stickas M.4 (starta nederst i diagr). Sedan stickas det 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 60-64-68 (72-76) m. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 10 cm och maska sedan av löst i resår.
Sticka det andra benet på samma sätt.

Montering: Sy ihop mellan benen. Vik resåren nederst på benen dubbel.
HÄTTA:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Huvudmått: ca 40/42 - 42/44 - 44/46 cm

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Mönster: Se diagram M.2. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Sticka fram och tillbaka på en rundst.
Lägg upp 82-88-100 m på st 2,5. Sticka rätst samtidigt som det görs 1 hål i varje sida på vart 6:e v genom att avm den 3:e m från kanten och lägga upp 1 ny m över den avm på nästa v.
Läs hela nästa avsnitt innan du stickar!
När arb mäter 6 cm stickas M.2 med 5 rätst m i varje sida (hålen fortsätter på vart 6:e v) tills arb mäter 14-15-16 cm. Se till att det är 2 v i slätst efter sista hålmönster. Samtidigt på sista v avm de 5 rätst m i varje sida och det minskas till 70-80-90 m.
Sätt 5 märktrådar i arb så här: 1:a efter 1 m, sedan ska det vara 14-16-18 m mellan varje, det blir då 13-15-17 m efter sista märktråd. Sticka rätst samtidigt som det minskas 1 m efter varje märktråd på vartannat v totalt 12-14-16 ggr = 10 m kvar på st. Klipp tråden, drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.

Montering: Sy ihop den rätst kanten nederst på mössan mitt bak i de de yttersta maskbågarna. Virka med nål 2,5 längs uppläggn.kanten på hättan så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m och fäst med 1 fm i nästa m *, upprepa *-*. Virka på samma sätt runt det rätstickade partiet bak på hättan.
Vik den rätst kanten i framkanten dubbel mot rätsidan och sy fast nederst i varje sida.
Trä 1 silkeband i nederkanten på hättan.
SOCKOR:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Passar fotlängd: 10-11-12 cm

Mönster: Se diagram M.1. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Sockan stickas fram och tillbaka från mitt bak. Lägg upp 68-68-68 m runt 2 st nr 2,5. Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 5-6-7 ggr på höjden (arb mäter ca 5-6-7 cm). Nu stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 34-38-42 m. Sticka 1 räta v på avigsidan, sedan stickas nästa v så här från rätsidan: 1 kantm, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* och avsluta med 1 kantm. Sticka 1 räta v på avigsidan igen, sedan sätts de yttersta 12-13-15 m i varje sida på 1 tråd = 10-12-12 m kvar på st. Sticka rätst i 4-4½-5 cm över dessa m. Sedan sätts m på trådarna tillbaka på st, sticka i tillägg upp 10-11-13 m på varje sida om mittstycket = 54-60-68 m totalt på st. Sticka 3-4-5 cm i rätst över alla m samtidigt som det efter 1½-2-2½ cm avm så här på vartannat v till färdigt mått: avm 1 m i början och slutet på v och sticka ihop 2 rm på varje sida om de 2 mittersta m. Maska av och sy sömmen under foten och upp längs mitt bak i de de yttersta maskbågarna så att sömmen inte blir tjock. Trä ett silkeband genom hålvarvet.
Filt: Se mönster under modell nr b13-22
Boll och Skallra:
Se mönster under modell nr b13-32

Diagram

= rm på rätsidan, am på avigsidan
= am på rätsidan, rm på avigsidan
= 1 omslag
= 2 rm tills
= lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över
= omslag, lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 2 rm tills, drag den lyfta m över, omslag


Ruth Mushumanski 18.04.2019 - 18:34:

I would like the blanket pattern. Thanks so much for the previous patterns. Ruth

Pia 13.04.2019 - 21:02:

Jeg strikker jakken i str 2 år og kan ikke få mønster til at passe på omg 18. Den første mønsterpind - omg 16 - har jeg 14 masker på mønster. På de første 14 m passer mønster fint på omg 18, men over de næste 14 går det allerede skævt. Hva går jeg lige?

Brigitte 15.01.2019 - 14:53:

C’est la seconde fois que je réalise ce gilet, une fois en 2ans puis en 3/4ans.Il a toujours autant de succès. J’ai seulement simplifié le col en le remplaçant par 8 rangs de point mousse : tout aussi joli et plus facile à mettre sous un blouson d’hiver. Dommage qu’il n’y ait pas les explications pour de plus grandes tailles....

Davina 03.12.2018 - 12:59:

Its OK I've worked out my error, off to undo my work :(

Davina 03.12.2018 - 12:21:

Hi on size 6/12 as you join all pieces together it says you have 222 stiches and to reduce this to 218. Stitch count of 35-56-60-56-35 = 242 What should i reduce my stitch count to to start the yoke? Thanks

DROPS Design 03.12.2018 kl. 13:35:

Dear Davina, you should have 35 sts for front piece + 46 stitches for sleeve + 60 sts for back piece + 46 stitches for sleeve + 35 sts for front piece = 35+ 46 + 60 + 46 + 35 = 222 stitches. Happy knitting!

Sue 25.09.2018 - 20:04:

I’m sorry I’m not sure I understand, I have just finished the rib and have the knitting on a circular needle in two halves. Do I knit 12 stitches and turn and knit back and do I also knit in garter stitch

DROPS Design 26.09.2018 kl. 07:46:

Dear Sue, the short rows for the elevation are worked following diagram M.2, (= stocking stitch with eyelet pattern = K from RS and P from WS). Work the short rows as explained: K12 from mid back from RS, turn and P 24 sts from WS, turn and work 12 sts more from RS, turn and work 12 sts more from WS and so on until you have worked the number of rows, then work to mid back again and continue in the round as explained. See here how to knit an elevation. Happy knitting!

Sue 24.09.2018 - 22:32:

Hi, I’m knitting the trousers and at the beginning I’m not sure I understand the pattern where you knit 12 stitches and turn and to also knit in the m1 pattern at the same time, are they also knit and purl rows, I’m knitting on a circulator needle

DROPS Design 24.09.2018 kl. 22:50:

Dear Sue, those rows will be short rows, knitted back and forth, to raise the waistline at the back. For this you should knit the pattern for RS, and WS rows. When finished the short rows, continue on the round. Happy Knitting!

Sue 20.09.2018 - 10:53:

Thanks so much for your help with this pattern 😃

Sue 19.09.2018 - 22:11:

Hi, sorry to ask yet another question but I’m now on Row 20 on the yoke M3, is the pattern as follows k2tog k1 yo s1 k2 tog psso yo k3 yo s1 k2tog psso yo k2 that makes the pattern repeat 13 stitches though and not 14, hope you can help

DROPS Design 20.09.2018 kl. 09:25:

Dear Sue, yes that's correct, on row 20 you are decreasing 1 stitch in each repeat in M.3 = 13 sts in each repeat. Then on row 22 you will decrease with K2 tog at the end of each repeat = 12 sts in M.3. Happy knitting!

Sue 19.09.2018 - 11:34:

Sorry I see what you mean now, Thankyou for your help. 😃

Kommentér oppskrift DROPS Baby 13-18

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.