Snow Baby by DROPS Design

DROPS kofta med runt ok, byxa, hätta, sockor, filt i Alpaca, boll och skallra.

DROPS Baby 13-18
Kofta, byxa, hätta och sockor:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Stl i cl: 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104)
Material: DROPS Alpaca från Garnstudio
Kofta:
100-100-150 (150-200) gr nr 100, natur
Byxa:
100-150-150 (150-200) gr nr 100, natur
Hätta:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Sockor:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Hela settet:
250-250-300 (350-400) gr nr 100, natur

DROPS Rundst och Strumpst nr 2,5 -
eller de st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS Virknål nr 2,5.
DROPS Pärlemorknapp, nr 523: 5 st
Tillbehör: Silkeband; ca 80 cm till hättan och 2 x 50 cm till sockorna.

-------------------------------------------------------

Stickfasthet – Se hur och varför du mäter här
Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------


100% Alpacka
från 42.95 kr /50g
DROPS Alpaca uni colour DROPS Alpaca uni colour 42.95 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
DROPS Alpaca mix DROPS Alpaca mix 42.95 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
needles Stickor och virknålar Beställ 
Garnet till detta mönstret kostar 214.75kr. Läs mer.

Instruktioner

KOFTA:

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.
Rätst (runt på rundst):
*1 räta v, 1 avigt v *, upprepa *-* uppöver.

Mönster: Se diagram M.1 - M.3. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Knapphål: Det avm för knapphål på höger framkant. 1 knapphål = avm 3:e och 4:e m från kanten och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.
Maska av för knapphål när arb mäter:
Obs: Sista knapphål avm när det återstår 1 cm innan kragen:
1/3 mån: 4, 10, 16, 22 och 26 cm.
6/9 mån: 5, 11, 17, 23 och 28 cm.
12/18 mån: 6, 13, 20, 27 och 32 cm.
2 år: 9, 16, 23, 30 och 36 cm.
3/4 år: 9, 17, 25, 33 och 39 cm.

Avmtips-1 (gäller kragen på koftan):
Alla avm görs från början på v.
Maska av 1 m så här i början på v:
lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Ökningstips (gäller kragen på koftan):
Öka 1 m genom att hämta upp tråden mellan 2 m och sticka denna vriden räta.

KOFTA:

Fram- och bakst: Koftan stickas fram och tillbaka på en rundst från mitt fram.
Lägg rundst dubbel (använd ev 2 rundst av samma tjocklek) och lägg upp 163-180-197 (214-231) m (inkl 5 kantm i varje sida mot mitt fram) runt 2 st (detta för att kanten ska bli elastisk). Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 tre ggr på höjden med 5 rätst kantm i varje sida. Efter M.1 stickas det 2 v i slätst (framkanten fortsätts i rätst till färdigt mått) - samtidigt minskas jämnt fördelat till 148-166-184 (196-214) m på 1:a v (minska inte över m på framkanten). Sätt 1 märktråd 39-44-49 (51-56) m in från varje sida = 70-78-86 (94-102) m mellan märktrådarna på bakst. Nu stickas M.2 med 5 kantm i varje sida. Samtidigt när arb mäter 5 cm minskas 1 m på var sida om båda märktrådarna på var 3:e-3:e-4:e (4:e-5:e) cm totalt 4 ggr = 132-150-168 (180-198) m – de m som inte går upp i mönstret när det minskas slätstickas, se till att mönstret annars stämmer som förut. Kom ihåg knapphål på höger framkant – se förkl ovan. När arb mäter ca 16-17-20 (23-25) cm – se till att det är stickat 2 v i slätst efter 1 v med hål - avm 10 m i varje sida för ärmhål (dvs 5 m på varje sida om märktrådarna) = 52-60-68 (76-84) m på bakst och 30-35-40 (42-47) m på varje framst. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.

Ärm: Lägg löst upp 36-36-42 (42-42) m fördelat på strumpst 2,5. Sticka 8 v i rätst (se förkl ovan), fortsätt med M.2. Samtidigt när arb mäter 4 cm ökas det 2 m mitt under ärmen på vart 4:e-4:e-5:e (5:e-5:e) v totalt 8-10-10 (13-15) ggr = 52-56-62 (68-72) m - de ökade m stickas in i mönstret efterhand. När arb mäter 15-16-19 (23-27) cm avm 10 m mitt under ärmen = 42-46-52 (58-62) m.
Lägg arb åt sidan och sticka 1 ärm till.

Axelparti: Sätt ärmarna på samma rundst som fram- och bakst där det är avm för ärmhål = 196-222-252 (276-302) m. Sticka 1 avigt v på avigsidan, sedan stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 186-218-250 (266-298) m (minska inte över m på framkanten). Sedan stickas och minskas enl M.3 (de 5 kantm i varje sida fortsätts som förut) – avsluta diagr vid pilen för riktig stl. Efter M.3 är det 109-114-115 (122-136) m på st. Sticka 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 72-76-82 (86-92) m.

Krage: Maska av de yttersta 3 m i varje sida = 66-70-76 (80-86) m. Sticka rätst - samtidigt på 3:e v ökas det 1 m i varje sida - se ökn.tips ovan! Det ökas mellan de 2 första och de 2 sista m på v på vartannat v totalt 3 ggr. Samtidigt när kragen mäter 2 cm sätts det 3 märktrådar i arb (1 vid varje axel och 1 mitt bak). Nu ökas det 1 m på varje sida om alla märktrådarna - se ökn.tips. Upprepa ökningen efter 4 v = 84-88-94 (98-104) m. När kragen mäter 5 cm avm 1 m ytterst i varje sida på vartannat v 3 ggr - se avmtips-1 = 78-82-88 (92-98) m.
Maska av de resterande m löst.

Montering: Sy ihop öppningarna under ärmarna och sy i knapparna.

Virkad kant: Virka runt kragen så här: 1 fm i första m, * 3 lm, 1 st i den första lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
Virka nederst runt ärmarna så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.




BYXA:

Mönster: Se diagram M.2 och M.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Minskningstips-2 (gäller byxan):
Minska 1 m efter märktråden: 2 rm tills.
Minska 1 m före märktråden:
2 vridna rm tills.

Börja överst i midjan och sticka neråt.
Lägg upp 120-128-136 (140-144) m på rundst 2,5. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 4 cm. Fortsätt i slätst samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 156-168-180 (192-204) m. Sätt 1 märktråd i början på v = mitt bak, och 1 märktråd efter 78-84-90 (96-102) m = mitt fram.
Sticka M.2 samtidigt som det stickas förhöjning bak så här: sticka 12 m, vänd arb (för att slippa hål lyfts 1:a m när det stickas tillbaka och tråden stramas lite). Sticka 24 m, vänd arb. Fortsätt så genom att sticka 12 m mer för varje gång det vänds 8-10-10 (12-12) ggr till. Sedan stickas det runt över alla m. När arb mäter 12-15-16 (17-18) cm (mätt mitt fram) ökas det 1 m på varje sida om de 2 mittersta m fram på vartannat v totalt 10 ggr (öka genom att hämta upp m från föregående v och sticka denna rät) = 176-188-200 (212-224) m. Efter sista ökning mäter arb ca 18-21-22 (23-24) cm mitt fram. Nästa v stickas så här: avm 3 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 6 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 3 m. Varje ben stickas färdigt för sig.

Ben: Sätt m från det ena benet på 1 tråd och m från det andra benet fördelat på strumpst 2,5 = 82-88-94 (100-106) m. Sticka runt på st (mönstret fortsätts som innan) - sätt 1 märktråd på insidan av benet = v början. När benet mäter 2 cm minskas 1 m på varje sida om märktråden - se minskn.tips-2 ovan: med 2-2-2½ (2½-3) cm mellanrum totalt 4-5-6 (7-8) ggr = 74-78-82 (86-90) m. När benet mäter 10-13-16 (21-26) cm stickas M.4 (starta nederst i diagr). Sedan stickas det 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 60-64-68 (72-76) m. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 10 cm och maska sedan av löst i resår.
Sticka det andra benet på samma sätt.

Montering: Sy ihop mellan benen. Vik resåren nederst på benen dubbel.




HÄTTA:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Huvudmått: ca 40/42 - 42/44 - 44/46 cm

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Mönster: Se diagram M.2. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Sticka fram och tillbaka på en rundst.
Lägg upp 82-88-100 m på st 2,5. Sticka rätst samtidigt som det görs 1 hål i varje sida på vart 6:e v genom att avm den 3:e m från kanten och lägga upp 1 ny m över den avm på nästa v.
Läs hela nästa avsnitt innan du stickar!
När arb mäter 6 cm stickas M.2 med 5 rätst m i varje sida (hålen fortsätter på vart 6:e v) tills arb mäter 14-15-16 cm. Se till att det är 2 v i slätst efter sista hålmönster. Samtidigt på sista v avm de 5 rätst m i varje sida och det minskas till 70-80-90 m.
Sätt 5 märktrådar i arb så här: 1:a efter 1 m, sedan ska det vara 14-16-18 m mellan varje, det blir då 13-15-17 m efter sista märktråd. Sticka rätst samtidigt som det minskas 1 m efter varje märktråd på vartannat v totalt 12-14-16 ggr = 10 m kvar på st. Klipp tråden, drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.

Montering: Sy ihop den rätst kanten nederst på mössan mitt bak i de de yttersta maskbågarna. Virka med nål 2,5 längs uppläggn.kanten på hättan så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m och fäst med 1 fm i nästa m *, upprepa *-*. Virka på samma sätt runt det rätstickade partiet bak på hättan.
Vik den rätst kanten i framkanten dubbel mot rätsidan och sy fast nederst i varje sida.
Trä 1 silkeband i nederkanten på hättan.




SOCKOR:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Passar fotlängd: 10-11-12 cm

Mönster: Se diagram M.1. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Sockan stickas fram och tillbaka från mitt bak. Lägg upp 68-68-68 m runt 2 st nr 2,5. Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 5-6-7 ggr på höjden (arb mäter ca 5-6-7 cm). Nu stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 34-38-42 m. Sticka 1 räta v på avigsidan, sedan stickas nästa v så här från rätsidan: 1 kantm, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* och avsluta med 1 kantm. Sticka 1 räta v på avigsidan igen, sedan sätts de yttersta 12-13-15 m i varje sida på 1 tråd = 10-12-12 m kvar på st. Sticka rätst i 4-4½-5 cm över dessa m. Sedan sätts m på trådarna tillbaka på st, sticka i tillägg upp 10-11-13 m på varje sida om mittstycket = 54-60-68 m totalt på st. Sticka 3-4-5 cm i rätst över alla m samtidigt som det efter 1½-2-2½ cm avm så här på vartannat v till färdigt mått: avm 1 m i början och slutet på v och sticka ihop 2 rm på varje sida om de 2 mittersta m. Maska av och sy sömmen under foten och upp längs mitt bak i de de yttersta maskbågarna så att sömmen inte blir tjock. Trä ett silkeband genom hålvarvet.




Filt: Se mönster under modell nr b13-22
Boll och Skallra:
Se mönster under modell nr b13-32

Diagram

symbols = rm på rätsidan, am på avigsidan
symbols = am på rätsidan, rm på avigsidan
symbols = 1 omslag
symbols = 2 rm tills
symbols = lyft 1 m som om den skulle
stickas rät, 1 rm, drag den lyfta
m över
symbols = omslag, lyft 1 m som om den skulle
stickas rät, 2 rm tills, drag den lyfta
m över, omslag
diagram
diagram

Behöver du hjälp med mönstret?

Tack för att du väljer ett mönster från DROPS Design. Vi arbetar hårt för att ge ut mönster som är korrekta och enkla att förstå. Alla mönster är översatta från norska och du kan alltid se originalmönstret (DROPS Baby 13-18) för mått och uträkningar.

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

signature-image signature

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

Alla våra mönster har instruktionsvideor som kan vara till hjälp.

Vi har också steg-för-steg guider för olika tekniker som du hittar här.

1) Varför är stickfasthet/virkfasthet viktig?

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

till toppen

2) Vad är garngrupper?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

till toppen

3) Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

till toppen

4) Hur använder man konverteraren för garn?

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

till toppen

5) Varför får jag fel stickfasthet med rekommenderad sticka?

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

till toppen

6) Varför är arbetet skrivit uppifrån och ner?

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

till toppen

7) Varför är ärmarna kortare i större storlekar?

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

till toppen

8) Vad är 1 rapport?

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

till toppen

9) Hur stickar man enligt ett stickdiagram?

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

till toppen

10) Hur virkar jag enligt ett virkdiagram?

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

till toppen

11) Hur stickas/virkas flera diagram efter varandra på ett varv?

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

till toppen

12) Varför börjar man med fler luftmaskor än det ska virkas med?

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

till toppen

13) Varför ökas det maskor innan resåren när plagget stickas ovanifrån och ner?

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

till toppen

14) Varför ökas det i avmaskningskanten?

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

till toppen

15) Hur ökar man växelvis på var 3:e och 4:e varv?

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

till toppen

16) Varför är mönstret lite annorlunda än det man ser på bilden?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

till toppen

17) Hur kan jag sticka en kofta runt istället för fram och tillbaka?

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

till toppen

18) Kan man sticka tröjan fram och tillbaka istället för att sticka runt?

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

till toppen

19) Varför visar ni garn i era mönster som har utgått?

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

till toppen

20) Hur gör jag om en damstorlek till en herrstorlek?

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

till toppen

21) Hur undviker jag att långhårigt garn fäller?

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

till toppen

22) Var på plagget mäts längden?

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

till toppen

23) Hur vet jag hur många nystan jag behöver?

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

till toppen

Har du köpt DROPS garn för att göra detta mönster? Då kan du få hjälp av butiken där du köpte garnet. Hitta en lista på DROPS återförsäljare här!
Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar.. Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Kommentarer / Frågor (134)

country flag Eva wrote:

Hej! Jag har stickat hättan men förstår inte riktigt monteringsanvisningen. Finns det fler bilder? Hur ska den se ut bakifrån?

22.08.2023 - 21:57

DROPS Design answered:

Hei Eva. Har kun det ene bildet bakfra som du ser øverst på oppskriften (bilde nr. 3), men der ser du fint hvordan den ser ut på baksiden. Når du har strikket ferdig luen, syr du rillekantene sammen (de 5 maskene i hver side). Så bretter du rillekanten dobbelt mot retten og syr fast nederst i hver side. Tre 1 silkebånd i nederkant av kysen. mvh DROPS Design

28.08.2023 kl. 11:30

country flag Leah G wrote:

M1 graph says the pattern is over 17 stitches but I don't understand how. 3 knit togethers, 6 yo and 3 knit togethers adds up to 18, not 17.

14.04.2023 - 15:47

DROPS Design answered:

Dear Leah, you work: k2tog 3 times (over 6 stitches) and 6 yarn overs, with 5 knit stitches between the yarn overs and k2tog 3 times. Since you have decreased 6 stitches and increased 6 stitches, the number of stitches remains the same (remember that yarn overs are worked between stitches and not in them). Happy knitting!

16.04.2023 kl. 19:45

country flag Angela wrote:

I cannot for various reasons understand graphs not matter how much I’d love to… are they available as written patterns? I miss out on all of your wonderful patterns with diagrams and it’s soul destroying. I can’t be the only one can I who struggles? Thank you

16.10.2022 - 03:24

DROPS Design answered:

Dear Angela, these patterns are only available in the format that you can see online. If you have trouble understanding the graphs, you can try reading the following lesson in case they can help you: https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=68&cid=19. Happy knitting!

16.10.2022 kl. 23:09

country flag Terezia Cifrova wrote:

Nechápem.kabatik snou baby.zacinam na napr.168 ociek.potom nikde neuberam a mám pribrať na 148 očká kde sa stratili tie zvyšné.dakujem

16.04.2022 - 14:35

DROPS Design answered:

Dobrý den, v návodu byla chyba. Nahodíte např. na 163 ok a později upravíte počet ok na 148, tj. ujmete rovnoměrně 15 ok. Ať se daří!

09.05.2022 kl. 14:35

country flag Gail wrote:

Socks: After putting stitches on holder, do I cut yarn to knit the 10 remaining? \r\nOnce I knit the 4 cm on the 10 stitches, do I cut the yarn to pick up the stitches on the side?

05.04.2022 - 23:17

DROPS Design answered:

Dear Gail, yes, you can cut the yarn and then join it to work the middle 10 stitches. After you have worked 4 cm in garter stitch over these 10 stitches, cut the yarn aain. Then continue working from first stitch on the right side of the middle part, joining the yarn and working the 12 sts on a thread, picking up sts, etc. Happy knitting!

06.04.2022 kl. 07:59

country flag Ilse wrote:

Hallo, liebe Fachleute, ich habe eine Frage zum Muster 3. In Reihe 16 sollen zwei Umschläge direkt nacheinander erfolgen oder ist eine rechte Masche dazwischen zu stricken?

26.03.2022 - 13:08

DROPS Design answered:

Liebe Ilse, es gibt 1 rechte Masche dazwischen, dh: 2 Maschen rechts zusammen, 1 Umschlage, 1 Masche rechts, 1 Masche rechts abheben , 1 Masche rechts stricken und die abgehobene M darüber ziehen. Viel Spaß beim stricken!

28.03.2022 kl. 08:35

country flag Kina wrote:

Stickar koftan :) är de 10 kantmaskorna medräknade i uppläggningen ”163” el skall jag lägga till dessa :)

19.08.2021 - 18:38

DROPS Design answered:

Hej Kina. Kantmaskorna är medräknade, så du lägger upp totalt 163 maskor. Mvh DROPS design

20.08.2021 kl. 09:06

country flag Marit Hetlevik wrote:

Skal strikke jakken snow baby, får ikkje mønsteret til og stemme, der det skal strikkes 2 rs kast 2vrs, første omg går fint. Men når eg begynner med 2 omg av mønsteret blir da feil. (Kast 2vrs - 2rs ikkje nåk masker. Mvh Marit

18.10.2020 - 21:09

DROPS Design answered:

Hej Marit, skriv hvilket diagram og hvilken pind, så skal vi forklare :)

22.10.2020 kl. 12:29

country flag Laura wrote:

Hi, I'm making the smallest size and I'm struggling with the M3 chart... On row 16,after I'm done with all the repeats of the pattern (excluding the 5 border stitches on each side) I still have 4 stitches left. I have checked and I have the correct stitch count. Am I reading it incorrectly? As I read it, it goes K2, K2TOG, YO, K1, YO, SL1K1PSSO, K1, K2TOG, YO, K1, SL1K1PSSO, K1. Repeat until the end. What am I doing wrong?

09.10.2020 - 21:02

DROPS Design answered:

Dear Laura, you are reading properly row 16 - make sure you already decreased 2 stitches (= 14 sts in each M.3). and that you have same number of repeats as before when you worked first row. Adding markers between each repeat can help to check number of sts. Happy knitting!

12.10.2020 kl. 07:14

country flag Deb wrote:

In the Front and back piece: section, 4th paragraph, you say, “ adjust after 2 or 3 rows in stockinette sts after a row with pattern in diagram.” What does “adjust” mean in this context? what are you saying should be adjusted? Thank you.

20.07.2020 - 14:57

DROPS Design answered:

Hi Deb, This is saying that the length measurement is approximate and you should work until you have 2 or 3 rows of stocking stitch before going on to the next stage. Happy knitting!

21.07.2020 kl. 07:30

Kommentér oppskrift DROPS Baby 13-18

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.

#dropsfan gallery

b13-18 Jacket, pants, socks

Мария, Russian Federation

Snow Baby

Joej5, France

Snow Baby

JoeJ5, France

Se mer