DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
100% Alpacka
från 48.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 240.00kr.

Garnkostnaden beräknas utifrån mönstrets minsta storlek och garnets billigaste variant. Letar du efter ett ännu bättre pris? Du kanske hittar det i DROPS Deals!

DROPS SS24
DROPS Baby 13-18
Kofta, byxa, hätta och sockor:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Stl i cl: 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104)
Material: DROPS Alpaca från Garnstudio
Kofta:
100-100-150 (150-200) gr nr 100, natur
Byxa:
100-150-150 (150-200) gr nr 100, natur
Hätta:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Sockor:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Hela settet:
250-250-300 (350-400) gr nr 100, natur

DROPS Rundst och Strumpst nr 2,5 -
eller de st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS Virknål nr 2,5.
DROPS Pärlemorknapp, nr 523: 5 st
Tillbehör: Silkeband; ca 80 cm till hättan och 2 x 50 cm till sockorna.

-------------------------------------------------------

Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------

DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
100% Alpacka
från 48.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 240.00kr.

Garnkostnaden beräknas utifrån mönstrets minsta storlek och garnets billigaste variant. Letar du efter ett ännu bättre pris? Du kanske hittar det i DROPS Deals!

Instruktioner

KOFTA:

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.
Rätst (runt på rundst):
*1 räta v, 1 avigt v *, upprepa *-* uppöver.

Mönster: Se diagram M.1 - M.3. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Knapphål: Det avm för knapphål på höger framkant. 1 knapphål = avm 3:e och 4:e m från kanten och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.
Maska av för knapphål när arb mäter:
Obs: Sista knapphål avm när det återstår 1 cm innan kragen:
1/3 mån: 4, 10, 16, 22 och 26 cm.
6/9 mån: 5, 11, 17, 23 och 28 cm.
12/18 mån: 6, 13, 20, 27 och 32 cm.
2 år: 9, 16, 23, 30 och 36 cm.
3/4 år: 9, 17, 25, 33 och 39 cm.

Avmtips-1 (gäller kragen på koftan):
Alla avm görs från början på v.
Maska av 1 m så här i början på v:
lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Ökningstips (gäller kragen på koftan):
Öka 1 m genom att hämta upp tråden mellan 2 m och sticka denna vriden räta.

KOFTA:

Fram- och bakst: Koftan stickas fram och tillbaka på en rundst från mitt fram.
Lägg rundst dubbel (använd ev 2 rundst av samma tjocklek) och lägg upp 163-180-197 (214-231) m (inkl 5 kantm i varje sida mot mitt fram) runt 2 st (detta för att kanten ska bli elastisk). Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 tre ggr på höjden med 5 rätst kantm i varje sida. Efter M.1 stickas det 2 v i slätst (framkanten fortsätts i rätst till färdigt mått) - samtidigt minskas jämnt fördelat till 148-166-184 (196-214) m på 1:a v (minska inte över m på framkanten). Sätt 1 märktråd 39-44-49 (51-56) m in från varje sida = 70-78-86 (94-102) m mellan märktrådarna på bakst. Nu stickas M.2 med 5 kantm i varje sida. Samtidigt när arb mäter 5 cm minskas 1 m på var sida om båda märktrådarna på var 3:e-3:e-4:e (4:e-5:e) cm totalt 4 ggr = 132-150-168 (180-198) m – de m som inte går upp i mönstret när det minskas slätstickas, se till att mönstret annars stämmer som förut. Kom ihåg knapphål på höger framkant – se förkl ovan. När arb mäter ca 16-17-20 (23-25) cm – se till att det är stickat 2 v i slätst efter 1 v med hål - avm 10 m i varje sida för ärmhål (dvs 5 m på varje sida om märktrådarna) = 52-60-68 (76-84) m på bakst och 30-35-40 (42-47) m på varje framst. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.

Ärm: Lägg löst upp 36-36-42 (42-42) m fördelat på strumpst 2,5. Sticka 8 v i rätst (se förkl ovan), fortsätt med M.2. Samtidigt när arb mäter 4 cm ökas det 2 m mitt under ärmen på vart 4:e-4:e-5:e (5:e-5:e) v totalt 8-10-10 (13-15) ggr = 52-56-62 (68-72) m - de ökade m stickas in i mönstret efterhand. När arb mäter 15-16-19 (23-27) cm avm 10 m mitt under ärmen = 42-46-52 (58-62) m.
Lägg arb åt sidan och sticka 1 ärm till.

Axelparti: Sätt ärmarna på samma rundst som fram- och bakst där det är avm för ärmhål = 196-222-252 (276-302) m. Sticka 1 avigt v på avigsidan, sedan stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 186-218-250 (266-298) m (minska inte över m på framkanten). Sedan stickas och minskas enl M.3 (de 5 kantm i varje sida fortsätts som förut) – avsluta diagr vid pilen för riktig stl. Efter M.3 är det 109-114-115 (122-136) m på st. Sticka 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 72-76-82 (86-92) m.

Krage: Maska av de yttersta 3 m i varje sida = 66-70-76 (80-86) m. Sticka rätst - samtidigt på 3:e v ökas det 1 m i varje sida - se ökn.tips ovan! Det ökas mellan de 2 första och de 2 sista m på v på vartannat v totalt 3 ggr. Samtidigt när kragen mäter 2 cm sätts det 3 märktrådar i arb (1 vid varje axel och 1 mitt bak). Nu ökas det 1 m på varje sida om alla märktrådarna - se ökn.tips. Upprepa ökningen efter 4 v = 84-88-94 (98-104) m. När kragen mäter 5 cm avm 1 m ytterst i varje sida på vartannat v 3 ggr - se avmtips-1 = 78-82-88 (92-98) m.
Maska av de resterande m löst.

Montering: Sy ihop öppningarna under ärmarna och sy i knapparna.

Virkad kant: Virka runt kragen så här: 1 fm i första m, * 3 lm, 1 st i den första lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
Virka nederst runt ärmarna så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
BYXA:

Mönster: Se diagram M.2 och M.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Minskningstips-2 (gäller byxan):
Minska 1 m efter märktråden: 2 rm tills.
Minska 1 m före märktråden:
2 vridna rm tills.

Börja överst i midjan och sticka neråt.
Lägg upp 120-128-136 (140-144) m på rundst 2,5. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 4 cm. Fortsätt i slätst samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 156-168-180 (192-204) m. Sätt 1 märktråd i början på v = mitt bak, och 1 märktråd efter 78-84-90 (96-102) m = mitt fram.
Sticka M.2 samtidigt som det stickas förhöjning bak så här: sticka 12 m, vänd arb (för att slippa hål lyfts 1:a m när det stickas tillbaka och tråden stramas lite). Sticka 24 m, vänd arb. Fortsätt så genom att sticka 12 m mer för varje gång det vänds 8-10-10 (12-12) ggr till. Sedan stickas det runt över alla m. När arb mäter 12-15-16 (17-18) cm (mätt mitt fram) ökas det 1 m på varje sida om de 2 mittersta m fram på vartannat v totalt 10 ggr (öka genom att hämta upp m från föregående v och sticka denna rät) = 176-188-200 (212-224) m. Efter sista ökning mäter arb ca 18-21-22 (23-24) cm mitt fram. Nästa v stickas så här: avm 3 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 6 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 3 m. Varje ben stickas färdigt för sig.

Ben: Sätt m från det ena benet på 1 tråd och m från det andra benet fördelat på strumpst 2,5 = 82-88-94 (100-106) m. Sticka runt på st (mönstret fortsätts som innan) - sätt 1 märktråd på insidan av benet = v början. När benet mäter 2 cm minskas 1 m på varje sida om märktråden - se minskn.tips-2 ovan: med 2-2-2½ (2½-3) cm mellanrum totalt 4-5-6 (7-8) ggr = 74-78-82 (86-90) m. När benet mäter 10-13-16 (21-26) cm stickas M.4 (starta nederst i diagr). Sedan stickas det 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 60-64-68 (72-76) m. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 10 cm och maska sedan av löst i resår.
Sticka det andra benet på samma sätt.

Montering: Sy ihop mellan benen. Vik resåren nederst på benen dubbel.
HÄTTA:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Huvudmått: ca 40/42 - 42/44 - 44/46 cm

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Mönster: Se diagram M.2. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Sticka fram och tillbaka på en rundst.
Lägg upp 82-88-100 m på st 2,5. Sticka rätst samtidigt som det görs 1 hål i varje sida på vart 6:e v genom att avm den 3:e m från kanten och lägga upp 1 ny m över den avm på nästa v.
Läs hela nästa avsnitt innan du stickar!
När arb mäter 6 cm stickas M.2 med 5 rätst m i varje sida (hålen fortsätter på vart 6:e v) tills arb mäter 14-15-16 cm. Se till att det är 2 v i slätst efter sista hålmönster. Samtidigt på sista v avm de 5 rätst m i varje sida och det minskas till 70-80-90 m.
Sätt 5 märktrådar i arb så här: 1:a efter 1 m, sedan ska det vara 14-16-18 m mellan varje, det blir då 13-15-17 m efter sista märktråd. Sticka rätst samtidigt som det minskas 1 m efter varje märktråd på vartannat v totalt 12-14-16 ggr = 10 m kvar på st. Klipp tråden, drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.

Montering: Sy ihop den rätst kanten nederst på mössan mitt bak i de de yttersta maskbågarna. Virka med nål 2,5 längs uppläggn.kanten på hättan så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m och fäst med 1 fm i nästa m *, upprepa *-*. Virka på samma sätt runt det rätstickade partiet bak på hättan.
Vik den rätst kanten i framkanten dubbel mot rätsidan och sy fast nederst i varje sida.
Trä 1 silkeband i nederkanten på hättan.
SOCKOR:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Passar fotlängd: 10-11-12 cm

Mönster: Se diagram M.1. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Sockan stickas fram och tillbaka från mitt bak. Lägg upp 68-68-68 m runt 2 st nr 2,5. Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 5-6-7 ggr på höjden (arb mäter ca 5-6-7 cm). Nu stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 34-38-42 m. Sticka 1 räta v på avigsidan, sedan stickas nästa v så här från rätsidan: 1 kantm, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* och avsluta med 1 kantm. Sticka 1 räta v på avigsidan igen, sedan sätts de yttersta 12-13-15 m i varje sida på 1 tråd = 10-12-12 m kvar på st. Sticka rätst i 4-4½-5 cm över dessa m. Sedan sätts m på trådarna tillbaka på st, sticka i tillägg upp 10-11-13 m på varje sida om mittstycket = 54-60-68 m totalt på st. Sticka 3-4-5 cm i rätst över alla m samtidigt som det efter 1½-2-2½ cm avm så här på vartannat v till färdigt mått: avm 1 m i början och slutet på v och sticka ihop 2 rm på varje sida om de 2 mittersta m. Maska av och sy sömmen under foten och upp längs mitt bak i de de yttersta maskbågarna så att sömmen inte blir tjock. Trä ett silkeband genom hålvarvet.
Filt: Se mönster under modell nr b13-22
Boll och Skallra:
Se mönster under modell nr b13-32

Diagram

symbols = rm på rätsidan, am på avigsidan
symbols = am på rätsidan, rm på avigsidan
symbols = 1 omslag
symbols = 2 rm tills
symbols = lyft 1 m som om den skulle
stickas rät, 1 rm, drag den lyfta
m över
symbols = omslag, lyft 1 m som om den skulle
stickas rät, 2 rm tills, drag den lyfta
m över, omslag
diagram
diagram

Alla våra mönster har instruktionsvideor som kan vara till hjälp.

Har du en fråga? Se en lista på ofta ställda frågor (F&Q)

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

Om du tycker att det är svårt att bestämma vilken storlek du ska göra kan det vara en bra idé att mäta ett plagg du redan har och gillar storleken på. Jämför sedan måtten med måtten i mönstrets måttskiss och välj den storlek som passar bäst.

Du hittar måttskissen längst ner i mönstret.

Se DROPS-lektion: Så här läser du en måttskiss

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

Pilling/noppor är en naturlig process som händer även med de mest fina och exklusiva fibrerna. Det är ett naturligt tecken på användning och slitage som är svårt att undvika. Det är mest synligt i områden med hög friktion av ditt plagg som under ärmarna och på handlederna.

Du kan få ditt plagg att se ut som nytt genom att ta bort pilling/noppor med en elektrisk noppborttagare.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar..
Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Du kanske även tycker om...

b13-18 Jacket, pants, socks

Мария, Russian Federation

Snow Baby

Joej5, France

Snow Baby

JoeJ5, France

Snow Baby

Yuliya, Russian Federation

b13-18 Snow Baby

Lena, Sweden

b13-18 Snow Baby

Kim, United States

b13-18 Snow Baby

Selina, United States

Kommentér oppskrift DROPS Baby 13-18

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.

Kommentarer / Frågor (137)

country flag Gracia skrev:

Ik begin nu aan de ronde pas van het vestje. In M3 staat dat ik 2 toeren moet doen, 1 recht en 1 averecht. Maar, na het meebreien van de mouwen en het volgen van het patroon, zou ik uitkomen op 1 averecht en 1 recht aan het begin van M3, maar kom ik dan niet in de war met de rest van M3? Kan ik dan niet beter alleen 1 averecht doen en dan verdergaan met M3?

21.06.2024 - 08:00

DROPS Design svarede:

Dag Gracia,

Het is de bedoeling om, nadat je de steken van de panden en mouwen bij elkaar op de naald hebt gezet, 1 ribbel te breien. Dus je breit om die reden een volledige naald averecht en daarna een volledige naald recht. In de naald recht minder je gelijkmatig steken, zodat je op het juiste aantal komt om M.3 te kunnen breien. Als de ribbel klaar is dan begin je dus met M.3.

25.06.2024 - 19:26

country flag Quratulain Qamar skrev:

Thank you so much for answering the earlier question. I love this pattern. I am almost finished with the sweater. I have 2 questions 1 Where can I post he picture 2. My bottom border curls over no matter what, what did I do wrong? how is your border loking so straight? Much appreciate your beautiful designs

16.11.2023 - 13:28

DROPS Design svarede:

Dear Mrs Qamar, you can just block the jacket: wet it or wash it (always follow washing instructions) and let it dry flat, using pins if necessary. You can send us a link to add your project to our #dropsfangallery - read more here. Happy knitting!

17.11.2023 - 08:03

country flag Quratulain Qamar skrev:

Collar. "At the same time, when collar measures 2 cm / 3/4'', insert 3 markers in piece, 1 by each shoulder and 1 mid back." this is so vague. Can you please say after how many stitches . The sleeves and back and front are all on the same needle plus this is the yoke so where are the shoulders?

15.11.2023 - 11:29

DROPS Design svarede:

Dar Mrs Qamar, lay the piece flat and just follow the shoulders on your piece and insert a marker there (make sure there is the same number of sts before 1st marker at the beg of the round and after 2nd marker at the end of the round), then count the number of stitches between shoulders and insert a 3rd marker here for mid back. Happy knitting!

16.11.2023 - 09:15

country flag Eva skrev:

Hej! Jag har stickat hättan men förstår inte riktigt monteringsanvisningen. Finns det fler bilder? Hur ska den se ut bakifrån?

22.08.2023 - 21:57

DROPS Design svarede:

Hei Eva. Har kun det ene bildet bakfra som du ser øverst på oppskriften (bilde nr. 3), men der ser du fint hvordan den ser ut på baksiden. Når du har strikket ferdig luen, syr du rillekantene sammen (de 5 maskene i hver side). Så bretter du rillekanten dobbelt mot retten og syr fast nederst i hver side. Tre 1 silkebånd i nederkant av kysen. mvh DROPS Design

28.08.2023 - 11:30

country flag Leah G skrev:

M1 graph says the pattern is over 17 stitches but I don't understand how. 3 knit togethers, 6 yo and 3 knit togethers adds up to 18, not 17.

14.04.2023 - 15:47

DROPS Design svarede:

Dear Leah, you work: k2tog 3 times (over 6 stitches) and 6 yarn overs, with 5 knit stitches between the yarn overs and k2tog 3 times. Since you have decreased 6 stitches and increased 6 stitches, the number of stitches remains the same (remember that yarn overs are worked between stitches and not in them). Happy knitting!

16.04.2023 - 19:45

country flag Angela skrev:

I cannot for various reasons understand graphs not matter how much I’d love to… are they available as written patterns? I miss out on all of your wonderful patterns with diagrams and it’s soul destroying. I can’t be the only one can I who struggles? Thank you

16.10.2022 - 03:24

DROPS Design svarede:

Dear Angela, these patterns are only available in the format that you can see online. If you have trouble understanding the graphs, you can try reading the following lesson in case they can help you: https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=68&cid=19. Happy knitting!

16.10.2022 - 23:09

country flag Terezia Cifrova skrev:

Nechápem.kabatik snou baby.zacinam na napr.168 ociek.potom nikde neuberam a mám pribrať na 148 očká kde sa stratili tie zvyšné.dakujem

16.04.2022 - 14:35

DROPS Design svarede:

Dobrý den, v návodu byla chyba. Nahodíte např. na 163 ok a později upravíte počet ok na 148, tj. ujmete rovnoměrně 15 ok. Ať se daří!

09.05.2022 - 14:35

country flag Gail skrev:

Socks: After putting stitches on holder, do I cut yarn to knit the 10 remaining? \r\nOnce I knit the 4 cm on the 10 stitches, do I cut the yarn to pick up the stitches on the side?

05.04.2022 - 23:17

DROPS Design svarede:

Dear Gail, yes, you can cut the yarn and then join it to work the middle 10 stitches. After you have worked 4 cm in garter stitch over these 10 stitches, cut the yarn aain. Then continue working from first stitch on the right side of the middle part, joining the yarn and working the 12 sts on a thread, picking up sts, etc. Happy knitting!

06.04.2022 - 07:59

country flag Ilse skrev:

Hallo, liebe Fachleute, ich habe eine Frage zum Muster 3. In Reihe 16 sollen zwei Umschläge direkt nacheinander erfolgen oder ist eine rechte Masche dazwischen zu stricken?

26.03.2022 - 13:08

DROPS Design svarede:

Liebe Ilse, es gibt 1 rechte Masche dazwischen, dh: 2 Maschen rechts zusammen, 1 Umschlage, 1 Masche rechts, 1 Masche rechts abheben , 1 Masche rechts stricken und die abgehobene M darüber ziehen. Viel Spaß beim stricken!

28.03.2022 - 08:35

country flag Kina skrev:

Stickar koftan :) är de 10 kantmaskorna medräknade i uppläggningen ”163” el skall jag lägga till dessa :)

19.08.2021 - 18:38

DROPS Design svarede:

Hej Kina. Kantmaskorna är medräknade, så du lägger upp totalt 163 maskor. Mvh DROPS design

20.08.2021 - 09:06