DROPS Baby / 13 / 18

Snow Baby by DROPS Design

DROPS kofta med runt ok, byxa, hätta, sockor, filt i Alpaca, boll och skallra.

Kofta, byxa, hätta och sockor:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Stl i cl: 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104)
Material: DROPS Alpaca från Garnstudio
Kofta:
100-100-150 (150-200) gr nr 100, natur
Byxa:
100-150-150 (150-200) gr nr 100, natur
Hätta:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Sockor:
50 gr till alla stl av nr 100, natur
Hela settet:
250-250-300 (350-400) gr nr 100, natur

DROPS Rundst och Strumpst nr 2,5 -
eller de st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS Virknål nr 2,5.
DROPS Pärlemorknapp, nr 523: 5 st
Tillbehör: Silkeband; ca 80 cm till hättan och 2 x 50 cm till sockorna.

(Gå vidare till mönster...)

Garnsort
Deals från
40.00 SEK
31.00 SEK

Tips & Hjälp

Alla våra mönster har instruktionsvideor som hjälper dig att göra klart ditt projekt på nolltid!

Se dem här!

Du hittar även steg för steg instruktioner för de vanligaste stick- och virk-teknikerna i DROPS Lektioner!

KOFTA:

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.
Rätst (runt på rundst):
*1 räta v, 1 avigt v *, upprepa *-* uppöver.

Mönster: Se diagram M.1 - M.3. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Knapphål: Det avm för knapphål på höger framkant. 1 knapphål = avm 3:e och 4:e m från kanten och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.
Maska av för knapphål när arb mäter:
Obs: Sista knapphål avm när det återstår 1 cm innan kragen:
1/3 mån: 4, 10, 16, 22 och 26 cm.
6/9 mån: 5, 11, 17, 23 och 28 cm.
12/18 mån: 6, 13, 20, 27 och 32 cm.
2 år: 9, 16, 23, 30 och 36 cm.
3/4 år: 9, 17, 25, 33 och 39 cm.

Avmtips-1 (gäller kragen på koftan):
Alla avm görs från början på v.
Maska av 1 m så här i början på v:
lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

Ökningstips (gäller kragen på koftan):
Öka 1 m genom att hämta upp tråden mellan 2 m och sticka denna vriden räta.

KOFTA:

Fram- och bakst: Koftan stickas fram och tillbaka på en rundst från mitt fram.
Lägg rundst dubbel (använd ev 2 rundst av samma tjocklek) och lägg upp 163-180-197 (214-231) m (inkl 5 kantm i varje sida mot mitt fram) runt 2 st (detta för att kanten ska bli elastisk). Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 tre ggr på höjden med 5 rätst kantm i varje sida. Efter M.1 stickas det 2 v i slätst (framkanten fortsätts i rätst till färdigt mått) - samtidigt minskas jämnt fördelat till 148-166-184 (196-214) m på 1:a v (minska inte över m på framkanten). Sätt 1 märktråd 39-44-49 (51-56) m in från varje sida = 70-78-86 (94-102) m mellan märktrådarna på bakst. Nu stickas M.2 med 5 kantm i varje sida. Samtidigt när arb mäter 5 cm minskas 1 m på var sida om båda märktrådarna på var 3:e-3:e-4:e (4:e-5:e) cm totalt 4 ggr = 132-150-168 (180-198) m – de m som inte går upp i mönstret när det minskas slätstickas, se till att mönstret annars stämmer som förut. Kom ihåg knapphål på höger framkant – se förkl ovan. När arb mäter ca 16-17-20 (23-25) cm – se till att det är stickat 2 v i slätst efter 1 v med hål - avm 10 m i varje sida för ärmhål (dvs 5 m på varje sida om märktrådarna) = 52-60-68 (76-84) m på bakst och 30-35-40 (42-47) m på varje framst. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.

Ärm: Lägg löst upp 36-36-42 (42-42) m fördelat på strumpst 2,5. Sticka 8 v i rätst (se förkl ovan), fortsätt med M.2. Samtidigt när arb mäter 4 cm ökas det 2 m mitt under ärmen på vart 4:e-4:e-5:e (5:e-5:e) v totalt 8-10-10 (13-15) ggr = 52-56-62 (68-72) m - de ökade m stickas in i mönstret efterhand. När arb mäter 15-16-19 (23-27) cm avm 10 m mitt under ärmen = 42-46-52 (58-62) m.
Lägg arb åt sidan och sticka 1 ärm till.

Axelparti: Sätt ärmarna på samma rundst som fram- och bakst där det är avm för ärmhål = 196-222-252 (276-302) m. Sticka 1 avigt v på avigsidan, sedan stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 186-218-250 (266-298) m (minska inte över m på framkanten). Sedan stickas och minskas enl M.3 (de 5 kantm i varje sida fortsätts som förut) – avsluta diagr vid pilen för riktig stl. Efter M.3 är det 109-114-115 (122-136) m på st. Sticka 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 72-76-82 (86-92) m.

Krage: Maska av de yttersta 3 m i varje sida = 66-70-76 (80-86) m. Sticka rätst - samtidigt på 3:e v ökas det 1 m i varje sida - se ökn.tips ovan! Det ökas mellan de 2 första och de 2 sista m på v på vartannat v totalt 3 ggr. Samtidigt när kragen mäter 2 cm sätts det 3 märktrådar i arb (1 vid varje axel och 1 mitt bak). Nu ökas det 1 m på varje sida om alla märktrådarna - se ökn.tips. Upprepa ökningen efter 4 v = 84-88-94 (98-104) m. När kragen mäter 5 cm avm 1 m ytterst i varje sida på vartannat v 3 ggr - se avmtips-1 = 78-82-88 (92-98) m.
Maska av de resterande m löst.

Montering: Sy ihop öppningarna under ärmarna och sy i knapparna.

Virkad kant: Virka runt kragen så här: 1 fm i första m, * 3 lm, 1 st i den första lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
Virka nederst runt ärmarna så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m *, upprepa *-*.
BYXA:

Mönster: Se diagram M.2 och M.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Minskningstips-2 (gäller byxan):
Minska 1 m efter märktråden: 2 rm tills.
Minska 1 m före märktråden:
2 vridna rm tills.

Börja överst i midjan och sticka neråt.
Lägg upp 120-128-136 (140-144) m på rundst 2,5. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 4 cm. Fortsätt i slätst samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 156-168-180 (192-204) m. Sätt 1 märktråd i början på v = mitt bak, och 1 märktråd efter 78-84-90 (96-102) m = mitt fram.
Sticka M.2 samtidigt som det stickas förhöjning bak så här: sticka 12 m, vänd arb (för att slippa hål lyfts 1:a m när det stickas tillbaka och tråden stramas lite). Sticka 24 m, vänd arb. Fortsätt så genom att sticka 12 m mer för varje gång det vänds 8-10-10 (12-12) ggr till. Sedan stickas det runt över alla m. När arb mäter 12-15-16 (17-18) cm (mätt mitt fram) ökas det 1 m på varje sida om de 2 mittersta m fram på vartannat v totalt 10 ggr (öka genom att hämta upp m från föregående v och sticka denna rät) = 176-188-200 (212-224) m. Efter sista ökning mäter arb ca 18-21-22 (23-24) cm mitt fram. Nästa v stickas så här: avm 3 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 6 m, sticka 82-88-94 (100-106) m, avm 3 m. Varje ben stickas färdigt för sig.

Ben: Sätt m från det ena benet på 1 tråd och m från det andra benet fördelat på strumpst 2,5 = 82-88-94 (100-106) m. Sticka runt på st (mönstret fortsätts som innan) - sätt 1 märktråd på insidan av benet = v början. När benet mäter 2 cm minskas 1 m på varje sida om märktråden - se minskn.tips-2 ovan: med 2-2-2½ (2½-3) cm mellanrum totalt 4-5-6 (7-8) ggr = 74-78-82 (86-90) m. När benet mäter 10-13-16 (21-26) cm stickas M.4 (starta nederst i diagr). Sedan stickas det 1 v i slätst samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 60-64-68 (72-76) m. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) i 10 cm och maska sedan av löst i resår.
Sticka det andra benet på samma sätt.

Montering: Sy ihop mellan benen. Vik resåren nederst på benen dubbel.
HÄTTA:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Huvudmått: ca 40/42 - 42/44 - 44/46 cm

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Mönster: Se diagram M.2. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Sticka fram och tillbaka på en rundst.
Lägg upp 82-88-100 m på st 2,5. Sticka rätst samtidigt som det görs 1 hål i varje sida på vart 6:e v genom att avm den 3:e m från kanten och lägga upp 1 ny m över den avm på nästa v.
Läs hela nästa avsnitt innan du stickar!
När arb mäter 6 cm stickas M.2 med 5 rätst m i varje sida (hålen fortsätter på vart 6:e v) tills arb mäter 14-15-16 cm. Se till att det är 2 v i slätst efter sista hålmönster. Samtidigt på sista v avm de 5 rätst m i varje sida och det minskas till 70-80-90 m.
Sätt 5 märktrådar i arb så här: 1:a efter 1 m, sedan ska det vara 14-16-18 m mellan varje, det blir då 13-15-17 m efter sista märktråd. Sticka rätst samtidigt som det minskas 1 m efter varje märktråd på vartannat v totalt 12-14-16 ggr = 10 m kvar på st. Klipp tråden, drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.

Montering: Sy ihop den rätst kanten nederst på mössan mitt bak i de de yttersta maskbågarna. Virka med nål 2,5 längs uppläggn.kanten på hättan så här: 1 fm i första m, * 5 lm, hoppa över 2 m och fäst med 1 fm i nästa m *, upprepa *-*. Virka på samma sätt runt det rätstickade partiet bak på hättan.
Vik den rätst kanten i framkanten dubbel mot rätsidan och sy fast nederst i varje sida.
Trä 1 silkeband i nederkanten på hättan.
SOCKOR:

Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån
Passar fotlängd: 10-11-12 cm

Mönster: Se diagram M.1. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Sticka räta m på varje varv.

Sockan stickas fram och tillbaka från mitt bak. Lägg upp 68-68-68 m runt 2 st nr 2,5. Drag ut den ena st och sticka 2 räta v. Sedan stickas M.1 5-6-7 ggr på höjden (arb mäter ca 5-6-7 cm). Nu stickas det 1 räta v från rätsidan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 34-38-42 m. Sticka 1 räta v på avigsidan, sedan stickas nästa v så här från rätsidan: 1 kantm, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* och avsluta med 1 kantm. Sticka 1 räta v på avigsidan igen, sedan sätts de yttersta 12-13-15 m i varje sida på 1 tråd = 10-12-12 m kvar på st. Sticka rätst i 4-4½-5 cm över dessa m. Sedan sätts m på trådarna tillbaka på st, sticka i tillägg upp 10-11-13 m på varje sida om mittstycket = 54-60-68 m totalt på st. Sticka 3-4-5 cm i rätst över alla m samtidigt som det efter 1½-2-2½ cm avm så här på vartannat v till färdigt mått: avm 1 m i början och slutet på v och sticka ihop 2 rm på varje sida om de 2 mittersta m. Maska av och sy sömmen under foten och upp längs mitt bak i de de yttersta maskbågarna så att sömmen inte blir tjock. Trä ett silkeband genom hålvarvet.
Filt: Se mönster under modell nr b13-22
Boll och Skallra:
Se mönster under modell nr b13-32

Diagram

= rm på rätsidan, am på avigsidan
= am på rätsidan, rm på avigsidan
= 1 omslag
= 2 rm tills
= lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över
= omslag, lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 2 rm tills, drag den lyfta m över, omslag


Behöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS Baby 13-18.