lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över

Detta är en minskning från 3 m till 1. Används även i hålmönster med ett omslag på var sida, så att antalet m inte minskas utan är det samma, men det skapas 2 hål.

The video above can be used in the following patterns

Available in:

Kommentarer (2)

Bina 09.03.2013 - 20:23:

Gosto muito das dicas, gostaria de ver um video com carreiras encurtadas,obrigada!

Maritza 18.09.2012 - 01:47:

A simple vista parece algo complicado pero realmente es muy fácil.

Lämna en kommentar om denna video

Your email address will not be published. Required fields are marked *.