Ordlista

För att så många som möjligt skall ha glädje och användning av Garnstudios hemsidor och gratis mönster så har vi här några ordlistor som ska underlätta.

Svenska English (UK)
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 rm, 1 am k1p1, knit one, purl one
2 rm, 2 am K2, P2
2 v rätstickning garter stitch (2 rows)
2 varv rätstickning 2 rows garter st
akryl acrylic
alla every
allt all
alltid always
alternativ alternative (alt)
am = avig maska purl stitch, p
andra, 2:a second
antal number, no
år year
arbetet, arb work (knitting)
ärm arm (sleeve)
ärmhål armhole
ärmkulle top shaping
åt sidan aside
återstående remaining
avigsidan wrong side, WS
avm=avmaska cast off /fasten off
avmaskning, avm casting off
avsluta finishing
axel shoulder
axelsöm shoulder seams
bakersta maskbågen back loop (of st)
bakifrån, in i maskan back, through of loop
bakom behind
bakstycke back
bålen body
bara only
bård border
beskrivning pattern
bomull cotton
börja(n) begin(ning)
broderi embroidery
bubbla bobble
bystvidd chest measurement
byt change
byt mellan alternate (alt)
ca = cirka approx
de stickade maskorna stitches used
dela divide
dela på mitten divide at the center
delbart med work a multiple of
drag den lyfta m över pass the slip stitch over (psso)
drag den lyfta m över pass slipped stitch over
drag garnet genom öglan draw through a loop
dubbelstolpe (dst) Double treble crochet (dtr)
efterstygn backstitch
eller or
en one
en storlek one size
en virkad maska a crochet stitch
endast only
fåll hem
färg color
fastmaska (fm) Double crochet (dc)
ficka pocket
fläta cable (braids)
flätsticka cable needle, cn
flera multiple mult
flytta transfer
flytta markören slm - slip marker
följande following
fördelat på 4 strumpst divided on 4 double-pointed needles
föregående previous
föregående varv previous row
förklaring /förkl explanation
form shape
forma ärmkullen sleeve top/cap shaping
först first
fortsätt continue
förutom except
fram- och bakstyck body
framkant front band
framkant front edge
främre maskbåge front loop
framsidan (på arb) front side (of work), right side, RS
framstycke front piece
från *-* from * to *
fyrdubbel stolpe Quadruple treble crochet
gånger ggr times
garn yarn
garnet bakom yarn behind
garnet framför arb yarn forward
genom through
genom främre maskbågen through front of loop (tfl)
hålmönster eyelet pattern
halsduk scarf
halskant neckband
halsringning neckline
hålvarv row of eyelet holes
halvpatent half fishermans rib
halvstolpe (hst) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
härva hank of yarn, skein
hel längd complete length
hjälpsticka/hj.st cable needle
höft hips
höger right
höger framst right front
höger sticka right needle
hoppa över miss/pass over/skip
hoppa över en maska skip a stitch
ihop,tillsammans, tills together, altog
inåt inwards
inklusive including
intagning decreasing
jämnt even
kant edge
kantmaska (kantm) edge stitch
kjol skirt
klänning dress
klipp tråden fasten off
knappar buttons
knapphål buttonhole
knapphålskant front band (with buttonholes)
kofta cardigan
korsa cross
korsstygn cross stitch
kort short
krage collar
kvar remaining
lägg upp cast on (CO)
lägg, placera place
lägg, sätt place
lämna resterande maskor leave remaining
lång long
längd length
längs med lengthwise
linning casting (eg for elastic)
liten small
luftmaska / lm Chain stitch (ch)
luva cap, hood
lyft 1 m slip 1 stitch, sl 1
lyft 1 rm slip one knitwise (sl1 kw)
månad months
markör märktråd marker
märktråd MT marking thread
maska / m stitch, st
maska av bind off (BO)
maska av / avm cast off / fasten off
maskbåge loop
maskhållare stitch holder
mäta measure
mått measurement
mellanrum space
minska take in / decrease
mitten center
mittmaskan central stitch
mittstycke centre front/back
mönster pattern
mönsterrapport pattern repeat
montering to make up/join
moss-stickning moss stitch
motsatt sida opposite side
mudd, manschett cuff
nästa following
nederkant hem
nystan ball
Obs Note
också also
ögla loop
ögla loop
ojämna antal varv odd number of row
ojämnt antal maskor odd number of stitches
ok yoke
öka increase
ökning increase
omlott over each other
omslag YO yarn over
omslag yarn round needle
omvänt reverse
öppning opening
över over
övervidd, bröstmått chest measurement
på längden lengthwise
på samma sätt alike, similary
passande suitable
patent fishermans rib
placera place
plocka upp pick up
pund (1 oz=28,35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
pund (1 oz=28,35gr) oz ounces
ränder stripes
rapport repeat (rapport)
räta varv knit row
rätsida right side
rätstickning garter stitch
rätstickning garter st
resår rib
resårband elastic
resårstickning ribbed knitting
rm = rätmaska knit stitch, stockinette st
rullekrave turtle neck
rundsticka circular needle
runt round
runt ok yoke
så här like this
samma same
samtidigt at the same time
sätt i en markör pm - place marker
sätt ihop / sätt samman join
sätt maskorna på en hjälpsticka place on stitch holder
sedan then
sista last
sjal scarf
slätst med avigan ut reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
slätstickning stockinette stitch (St st)
slätstickning/slätst stocking stitch s/s
smygmaska (sm) slip stitch (sl st)
snedda slope
söm seam
som as
spegelvänd mirrored
spets lace
sprund split
sticka needle
sticka knit
sticka knitting needle
sticka i bakre maskbågen knit into back of stitch
sticka ihop 2 am p2tog - purl 2 together
sticka ihop 2 rm k2tog knit 2 together
sticka rakt upp work straight, work even
sticka runt knit in the round
sticka tillbaka work back
sticka upp maskor knit up stitches
stickfasthet tension (UK), gauge (US)
stickfasthet gauge(US), tension (UK)
stickning knitting
stolpm / stolpe (st) Treble crochet (tr)
storlek size
sträcka stretch
strumpstickor double pointed needles
stygn stitch
sy ihop sew seams
tappa en maska drop a stitch
tappa en maska drop a stitch
töja sig stretch
totalt altogether
tråd, garn yarn
Tredubbel stolpm UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
tröja pullover/sweater
ull wool
ungefär approximately
upprepa dessa x varv repeat these x rowsreverse (rev)
v = varv row, round
vänd arbetet turn (the work)
vänd, vända turn
vänster left
var för sig separate, separated
varannan every other
varje every
varje each
varv row, round
varvantal number of rows
varvhöjd number of rows in length
väst / linne vest
växelvis alternately (alt)
veck pleat
veck pleat
vidare then
vik fold
viktmått (1 lbs=456gr) pound (lbs)
virka crochet
virkad kant crochet border
virknål crochet hook
vriden maska twisted or crossed stitch