sustainability

Hållbarhet

Vi vill som företag arbeta för hållbarhet och ett miljötänk i det vi gör samt att respektera både djurs och människors rättigheter. Genom att skapa spårbarhet i både ursprung och produktion av våra produkter har vi tagit ett steg i den riktning vi vill gå. Vi är medvetna om svårigheterna som finns och inser att det ständigt finns rum för förbättringar men vi vill göra det vi kan för mäta och minska påverkningen på vår miljö och att arbeta för hållbarhet. Vi vill vara ett företag som är bärkraftigt och ansvarstagande och vi strävar hela tiden för att nå längre i denna utveckling.

Samarbetspartners

DROPS Design har satt upp en rad förpliktelser (Code of Conduct) som våra leverantörer måste följa, vilka innefattar att internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö, djurvälfärd och antikorruption ska följas. Dessa principer baseras på FN och ILO’s konventioner och är vår minimum standard. Alla våra leverantörer har signerat och förpliktat sig att följa vår Code of Conduct.

Våra leveranser kommer till största delen från producenter i EU som, på samma sätt som Norge (där vårt huvudkontor och lager finns), ska följa EUs taxonomi för bärkraftig ekonomi. De följer också självklart EU’s regelverk för mänskliga rättigheter, djurvälfärd och hållbarhet. Vi har även leveranser från Peru där vårt alpacagarn kommer från, där de har väldigt liknande regler som EU i dessa frågor och vår leverantör jobbar aktivt med att ta sitt sociala ansvar. Våra stickor och virknålar får vi från Indien, där vår leverantör har ett aktivt arbete för arbetstagarnas välfärd, säkerhet, jämställdhet och utbildning. De har även ett dokumenterat arbete för miljö och hållbarhet, som innefattar bl.a. energibesparande åtgärder och vattenåtervinning.

Vi arbetar med ett fåtal stora, väl ansedda producenter vilka vi känner väl och har arbetat med i många år. Vi är i ständig kontakt med dem angående deras nuvarande och kommande certifieringar och arbete för hållbarhet, vilket de aktivt arbetar med. Vi har alltid haft som målsättning att bygga långsiktiga leverantörssamarbeten för att uppnå bästa möjliga kontinuitet i förbättringsarbetet.

Här kan du läsa vår Code of Conduct i sin helhet.

Råvaror

Något som är viktigt för alla konsumenter är spårbarhet och att veta var råmaterialet har sitt ursprung. För att var så transparenta som möjligt har vi valt att lägga in både produktionsland och ursprungsland på samtliga våra garn på färgkartan. Vårt sortiment består till absolut största delen av naturfibrer, som är nedbrytbara. I vissa garn, som t.ex. sockgarn har det tillsatts polyamid för att få extra slitstyrka för att plaggen ska hålla längre.

Vi fokuserar på ull från Sydamerika där det garanterat inte förkommer någon mulesing. Vi har valt att inte köpa ull med ursprung i Australien eftersom vi vet att det kan förekomma mulesing där, och vi undviker kontroversiella fibrer som angora pga behandlingen av djuren. Vår bomull kommer från Turkiet, Egypten, Pakistan och Indien. Polyamiden kommer från Italien och Tyskland.
Silken vi använder oss av är Mulberry Silk Slivers från Kina som är bekräftat cruelty-free från producent, vilket innebär att silken produceras utan att skada eller döda silkesmaskarna. Det som används är bara silkesavfall och kokonger där malen redan flugit ut.

Vissa av våra garn har blivit superwashbehandlade, vilket innebär att ullen först genomgår en kloreringsprocess för att bryta ner de små fjällen på ullens fibrer för att sedan beläggas med ett mycket tunt lager av Hercosett. Detta görs för att ullfibrerna ska bli motståndskraftiga mot krympning och tovning. Det är så pass lite Hercosett som tillförs att fibrernas sammansättning inte påverkas. Alla våra garn som är superwashbehandlade är OEKO-TEX® Standard 100 certifierade och producerade i EU och följer därmed EU’s lagstiftning för utsläpp och miljöpåverkan.

OEKO-TEX® Standard 100 är en certifiering som utfärdas av en världsomspännande sammanslutning av oberoende forsknings- och testinstitut för produktsäkerhet och hållbar produktion inom textilindustrin. Oeko-Tex® introducerades 1992 och används för testning och certifiering av textilprodukter. Om en produkt har denna certifiering så kan man vara säker på att varje komponent av produkten har testats för skadliga ämnen och att den är ofarlig för hälsan. OEKO-TEX® Standard 100 finns i 4 produktklasser, där den första produktklassen innehåller produkter för spädbarn och har de strängaste kraven och gränsvärdena. Vår prioritet är leverantörer med OEKO-TEX® Standard 100 certifiering.

Läs mer om Oeko-tex här

Produktion av DROPS produkter uppfyller kraven i REACH förordningen, och vissa av våra produkter är även ZDHC certifierade. REACH handlar om begränsningar av användandet av kemiska ämnen och infördes 2007 för att skydda människors hälsa och miljön från de skadliga effekterna av kemiska ämnen.

Läs mer om REACH här

DROPS Designs miljöarbete

Vi arbetar ständigt för att göra förbättringar för att minska belastningen på miljön. DROPS Design var de första i branschen att publicera gratis mönster online för att minska användandet av papper. Ett val vi lite senare gjorde var att sluta trycka våra mönster i kataloger och därmed endast erbjuda de online. I och med detta minskar både användandet av resurser och transporterna. Vi har inte heller, och har aldrig haft, garn eller andra produkter som kastas eller förstörs. Kartongerna som vi får från våra leverantörer återanvänds för att skicka ut varor till kunder och detsamma gäller träpallar. Vi använder endast truckar som går på ström och de transportörer vi samarbetar med har ett dokumenterat miljöarbete och arbetar för att minska sina utsläpp.

DIY och slowfashion

Slow fashion och hållbart mode är en motreaktion på allt det osunda som dagens modeindustri står för. Att konsumera så mycket och snabbt som vi gör idag skapar problem både genom produktionen och senare mängden avfall som kläderna skapar när vi har tröttnat på dem. Slow fashion är en inställning till mode där eftertanke och medvetenhet står i fokus, och där kvalitet går framför kvantitet. Där vi prioriterar färre och finare plagg (då inte en dyrare prislapp, utan i bemärkelsen att du som bärare känner mer för plagget.) Slow fashion handlar också om att återupptäcka all den kreativitet och glädje som mode och kläder egentligen handlar om. Något som vi tyvärr allt för ofta glömmer bort i den konsumtionskultur vi idag lever i. Enorma mängder kläder kastas idag bort inom modeindustrin när de nya kollektionerna kommer i butikerna, något som undviks när vi själva stickar eller virkar det vi vill ha. Garn har en mängd användningsområden och blir aldrig omodernt på det sätt som en kollektion inom modeindustrin blir.

Genom att tillverka sina egna plagg får man en annan förståelse för vilken tid och vilka resurser som krävs för att skapa något. Det finns en tanke bakom varje plagg och det finns en tillfredsställelse i att skapa något med sina egna händer. Detta gör också att man tar bättre hand om plagget och det används ofta i väldigt många år. Vi på DROPS Design uppmuntrar såväl skaparglädjen som möjligheten att förändra och laga befintliga egengjorda plagg för att öka livslängden på dessa.