DROPS / 164 / 17

Autumn Swing by DROPS Design

Virkad DROPS kjol i ”Fabel” med hålmönster och stolpar, virkas i varje riktning från de virkade rutorna. Stl S-XXXL.

DROPS Design: Modell nr fa-313
Garngrupp A
----------------------------------------------------------
Storlek: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Garnåtgång:
DROPS FABEL från Garnstudio
350-400-450-500-550-600 g nr 103, gråblå

DROPS VIRKNÅL NR 3,5 - eller det nålnr du måste använda för att få 22 st x 12 v på 10 x 10 cm. 1 virkad ruta = 12 x 12 cm.
DROPS PÄRLEMORKNAPP: Rund (blå), NR 621: 5 st i alla stl.
----------------------------------------------------------

Är du osäker på vilken storlek du skall välja? Då kanske det kan hjälpa dig att veta, att modellen på bilden är ca 170 cm lång och använder storlek S eller M. Om du gör en tröja, kofta, klänning eller liknande, hittar du plaggets mått i måttskissen nederst i mönstret.

(Gå vidare till mönster...)

Tips & Hjälp

Tack för att du väljer DROPS Design!

Vi gör allt vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt att följa våra mönster.

Därav har varje model specifika instruktions-videos till hjälp. Du hittar dem under varje mönster nederst på sidan.

Vi har även steg-för-steg instruktioner, som kan hjälpa dig att förstå några av de tekniker vi använder i våra mönster.Dem hittar du här!

VIRKINFO:
Första st på ett v med st ersätts av 3 lm. V avslutas med 1 sm i 3:e lm på v.
På v med fm börjar man med 1 lm (lm ersätter inte första fm). V avslutas med 1 sm i 1:a lm på v.
Första hst på ett v med hst ersätts av 2 lm. V avslutas med 1 sm i 2:a lm på v.
Första dst på ett v med dst ersätts av 4 lm. V avslutas med 1 sm i 4:e lm på v.
Första 3-dst på ett v med 3-dst ersätts av 5 lm. V avslutas med 1 sm i 5:e lm på v.

MÖNSTER:
Se diag A.1-A.5.

MINSKNINGSTIPS:
Virka 1 st, men vänta med sista genomdragningen (= 2 m på nålen), virka sedan nästa st, men vid sista genomdragningen dras tråden genom alla m på nålen = 1 st.

ST-GRUPP MED 2 ST:
Virka 1 st om första/nästa lm/lm-båge, men vänta med sista genomdragningen (= 2 omslag på nålen), virka sedan nästa st om samma lm/lm-båge men vid sista genomdragningen dras tråden genom alla m på nålen.

ST-GRUPP MED 4 DST:
* Virka 1 dst, men vänta med sista genomdragningen *, upprepa *-* 3 ggr till i samma st, 1 omslag om nålen, drag tråden genom alla m på nålen.

LOOP:
Virka 1 fm, 3 lm, 1 fm.
----------------------------------------------------------

KJOL:
Det virkas först 8-9-10-11-12-13 rutor som sys ihop till en ring. Sedan virkas det i varje riktning från denna ringen.

VIRKAD RUTA:
Virka 5 lm på virknål 3,5 med Fabel och sätt ihop dem till en ring med 1 sm. Sedan virkas det runt så här (se diag A.1):
VARV 1: Virka 4 lm (= 1 st + 1 lm) - LÄS VIRKINFO! Virka * 1 st om ringen, 1 lm *, upprepa *-* 14 ggr till på v = 16 st om ringen.
VARV 2: Virka sm fram till första lm. * Virka ST-GRUPP MED 2 ST - se förkl ovan - om första/nästa lm, 2 lm *, upprepa *-* 15 ggr till = 16 lm-bågar och 16 st-grupper med 2 st.
VARV 3: Virka sm fram till första lm-bågen. * Virka st-grupp med 2 st om första/nästa lm-båge, virka 3 lm, virka st-grupp med 2 st om samma lm-båge *, upprepa *-* 15 ggr till = 16 lm-bågar och 32 st-grupper med 2 st.
VARV 4: Virka sm fram till första lm-bågen. * Virka 2 fm om första/nästa lm-båge, 1 lm, 2 fm om samma lm-båge *, upprepa *-* 15 ggr till.
VARV 5: Virka sm fram till första lm. * Virka 1 fm om första/nästa lm, 9 lm, virka 1 fm om nästa lm, virka 6 lm, 1 fm om nästa lm, 6 lm, 1 fm om nästa lm, 6 lm *, upprepa *-* 3 ggr till på v.
VARV 6: Virka 1 sm i den första fm, och 1 sm i nästa lm. * Virka (2 hst, 2 st, 1 dst, 3 lm, 1 dst, 2 st, 2 hst) om lm-bågen – Kom ihåg VIRKINFO, sedan virkas det 5 lm, virka 1 st om nästa lm-båge, 5 lm, virka 1 st om nästa lm-båge, 5 lm, virka 1 st om nästa lm-båge, 5 lm *, upprepa *-* 3 ggr till på v, men avsluta med 1 sm i första hst på v.
VARV 7: Virka 1 sm i varje m fram till de 3 lm i första lm-bågen. Virka 1 lm * 3 st om lm-bågen, 3 lm, 3 st om samma lm-båge, 1 lm, sedan virkas det 5 st om var och en av de 4 nästa lm-bågarna, 1 lm *, upprepa *-* 3 ggr till på v och avsluta med 1 sm i första st på v. Rutan mäter 12 x 12 cm. Virka 7-8-9-10-11-12 rutor till på samma sätt = totalt 8-9-10-11-12-13 rutor. KONTROLLERA VIRKFASTHETEN!

MONTERING:
Sy ihop de virkade rutorna så att det blir en lång remsa med 1 x 8-9-10-11-12-13 rutor. Se till att sömmen inte stramar. Sy den första och sista rutan tills så att det blir en ring.

FRÅN DE VIRKADE RUTORNA OCH UPP MOT LIVET:
ARB MÄTS SEDAN HÄRIFRÅN!
VARV 1: Virka 1 st i varje st längs var och en av rutorna (= 26 st över varje ruta) = 208-234-260-286-312-338 st.
VARV 2: * Virka 1 st, 1 lm, hoppa över 1 st från föregående v *, upprepa *-* v runt.
VARV 3: * Virka 1 st i varje st, 1 st om varje lm *, upprepa *-* v runt.
VARV 4: Virka 1 st i varje st, SAMTIDIGT minskas det 8-10-12-14-16-10 st jämnt fördelat – LÄS MINSKNTIPS = 200-224-248-272-296-328 st.
VARV 5-6: Sedan virkas A.2 (= 8 st) 25-28-31-34-37-41 ggr på v. När hela A.2 är färdigvirkat på höjden fortsätts det med 1 st i varje st. När det har virkats 2 v med st, sätts det på nästa v 6 markörer i arb så här: Sätt en markör efter 17-19-21-23-25-26 st, sedan sätts det 5 markörer med 33-37-41-45-49-55 st mellanrum. Det är nu 18-20-22-24-26-27 st kvar på v efter sista markören. På nästa v minskas det 1 st på höger sida av alla markörerna. Upprepa minskn på växelvis höger och vänster sida av varje markör på vart 3:e v 4-3-3-3-1-1 ggr till och på vartannat v 2-4-5-5-8-9 ggr = 158-176-194-218-236-262 st, SAMTIDIGT när arb mäter 22-22-23-23-24-24 cm virkas det 12 v fram och tillbaka från början av v, så att det blir ett sprund till öppning i sidan. Arb mäter ca 32-32-33-33-34-34 cm. Virka ett v med fm. Klipp av och fäst tråden.

KNAPPHÅLSÖGLOR:
Längs den sidan av öppningen som sitter på framst virkas det knapphålsöglor så här (börja längst ner): 2 fm om första st, * virka 2 fm om nästa st, 3 lm, hoppa över 1 st *, upprepa *-* 4 ggr till, och avsluta med 2 fm om sista st längst upp, vänd och virka tillbaka så här: 1 fm i varje fm och 3 fm i varje lm-båge.

KNAPPSÖMSMÅN:
Längs den andra sidan av öppningen virkas det 5 v med fm fram och tillbaka (på 1:a v virkas det 2 fm om varje st = 24 fm), klipp av tråden. Sy i knapparna på knappsömsmånen.

FRÅN DE VIRKADE RUTORNA OCH NER ÖVER KJOLEN:
Nu virkas det i motsatt riktning från de virkade rutorna.
SÄTT EN MARKÖR HÄR! ARB MÄTS SEDAN HÄRIFRÅN!
Virka 1 st i varje st (= 26 st över varje ruta), SAMTIDIGT som det ökas 2-1-0-4-3-2 st jämnt fördelat = 210-235-260-290-315-340 st.
Sedan virkas A.3 (= 5 st) 42-47-52-58-63-68 ggr på v. OBS: varje v avslutas med 1 sm i varje dst fram till den första lm-bågen på v! När 2:a v är färdigvirkat repeteras 2:a v tills arb mäter ca 10-12-13-15-16-18 cm, sedan virkas v 3 i A.3 tills arb mäter ca 18-20-21-23-24-26 cm. Virka 4:e och 5:e v i A.3. Det är nu 294-329-364-406-441-476 st på v. Nu fortsätts det så här:
VARV 1: Virka 0-1-0-0-1-0 st, sedan virkas * 1 st, 1 lm, hoppa över 1 st *, upprepa *-* v runt.
VARV 2: * Virka 1 st i varje st och 1 st om varje lm *, upprepa *-* v runt, SAMTIDIGT ökas det 42-28-14-14-0-7 st jämnt fördelat = 336-357-378-420-441-483 st. Nu virkas A.4 (= 7 st) 48-51-54-60-63-69 ggr på v. OBS: varje v avslutas med 1 sm i varje 3-dst fram till första lm på v.

KANT NEDERST:
Nu virkas det en kant så här - se diag A.5.
VARV 1: Virka 1 sm i var och en av de 4 3-dst fram till första/nästa lm-båge. Sedan virkas det så här från pilen i diag: 1 lm, * 1 fm om första/nästa lm-båge, 5 lm, hoppa över 4 3-dst, 1 dst om mellanrummet mellan de nästa 2 3-dst, 5 lm, hoppa över de nästa 4 3-dst *, upprepa *-* runt hela v. Avsluta med 1 sm i första fm på v.
OBS: Från v 2- 7 börjar varje v med 1 sm i var och en av de första 2 lm i första lm-bågen från föregående v. Varje v avslutas med 1 sm i första fm på v.
VARV 2: 1 lm, 1 fm om lm-bågen, * 5 lm, 1 fm om nästa lm-båge *, upprepa *-* runt hela v.
VARV 3: 1 lm, * 1 fm om lm-bågen, (5 lm + 1 fm) om var och en av de nästa 4 lm-bågarna, 9 dst om nästa lm-båge *, upprepa *-* runt v.
VARV 4: 1 lm, * 1 fm om lm-bågen, (5 lm + 1 fm) om var och en av de nästa 3 lm-bågarna, virka (1 st + 1 lm) i var och en av de nästa 8 dst, 1 st i nästa dst *, upprepa *-* runt v.
VARV 5: 1 lm, 1 fm om lm-bågen, (5 lm +1 fm) om var och en av de nästa 2 lm-bågarna, virka (1 st + 2 lm) i var och en av de nästa 8 st, 1 st i nästa st *, upprepa *-* runt v.
VARV 6: 1 lm, * 1 fm om lm-bågen, 5 lm, 1 fm om nästa lm-båge. Virka ST-GRUPP MED 4 DST - se förkl ovan + 2 lm i var och en av de nästa 8 st, virka st-grupp med 4 dst i nästa st *, upprepa *-* runt v.
VARV 7: 1 lm, * virka 1 LOOP - se förkl ovan, 6 lm, hoppa över första st-gruppen med 4 dst, (1 fm + 4 lm) om var och en av de nästa 7 lm, 1 fm om nästa lm, 6 lm, hoppa över nästa st-grupp med 4 dst *, upprepa *-* runt v, och avsluta med 1 sm i den första fm i första loopen på v. Klipp av och fäst tråden.

Diagram

= Virka 5 lm, och sätt ihop dem till en ring med 1 sm.
= 1 lm
= 1 fm om lm/lm-bågen
= v börjar med 3 lm, avsluta v med 1 sm i 3:e lm i början av v
= 1 st om lm-bågen/mellan 3-dst-gruppen
= 1 st i st
= St-grupp med 2 st: virka 1 st om nästa lm/lm-båge, men vänta med sista genomdragningen (= 2 m på nålen), virka sedan nästa st om samma lm/lm-båge, men vid sista genomdragningen dras tråden genom alla m på nålen.
= 1 dst i st/om lm-bågen/om lm
= 1 3-dst i st/om lm-bågen
= Virka om lm-bågen så här: 2 hst, 2 st, 1 dst, 3 lm, 1 dst, 2 st, 2 hst.
= Virka om lm-bågen så här: 3 st, 3 lm, 3 st
= börja här
= virkriktning
= Virka st-grupp med 4 dst: * virka 1 dst, men vänta med sista genomdragningen *, upprepa *-* 3 ggr till i samma st, 1 omslag på nålen, drag tråden genom alla m på nålen.
= 1 loop: Virka 1 fm, 3 lm, 1 fm.
= 5 lm
= detta v är förklarat i beskrivningenBehöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS 164-17.