DROPS / 176 / 1

Candice by DROPS Design

Stickad klänning med hålmönster och ¾ ärmar i DROPS Paris. Storlek S - XXXL.

DROPS Design: Modell w-638
Garngrupp C – eller A + A
-----------------------------------------------------------
Storlek: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Garnåtgång:
DROPS PARIS från Garnstudio (tillhör garngrupp C)
700-750-800-900-1000-1100 g färg 16, vit

DROPS STRUMPSTICKOR OCH RUNDSTICKA (40 + 80 cm) NR 5 – eller de stickor du måste använda för att få 17 maskor och 22 varv slätstickning på 10 cm på bredden och 10 cm på höjden.
DROPS STRUMPSTICKOR OCH RUNDSTICKA (60 eller 80 cm) NR 4 – till rätstickade kanter.
----------------------------------------------------------

Är du osäker på vilken storlek du skall välja? Då kanske det kan hjälpa dig att veta, att modellen på bilden är ca 170 cm lång och använder storlek S eller M. Om du gör en tröja, kofta, klänning eller liknande, hittar du plaggets mått i måttskissen nederst i mönstret.

(Gå vidare till mönster...)

Tips & Hjälp

Tack för att du väljer DROPS Design!

Vi gör allt vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt att följa våra mönster.

Därav har varje model specifika instruktions-videos till hjälp. Du hittar dem under varje mönster nederst på sidan.

Vi har även steg-för-steg instruktioner, som kan hjälpa dig att förstå några av de tekniker vi använder i våra mönster.Dem hittar du här!

RÄTSTICKNING (stickas runt):
Sticka *1 varv rätt och 1 varv avigt*, upprepa *-*.

RÄTSTICKNING (stickas fram och tillbaka):
Maskorna stickas räta på alla varv.

MÖNSTER:
Se diagram A.1 till A.6. Diagrammen visar alla varv i mönstret sett från rätsidan. Välj diagram för din storlek.

MINSKNINGSTIPS-1 (gäller i sidorna på klänningen):
Minska så här efter markören: Lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades (= 1 maska minskad).
Minska så här före markören: Börja 2 maskor före markören och sticka 2 maskor räta tillsammans (= 1 maska minskad).

MINSKNINGSTIPS-2 (gäller ärmhålen):
Minska på insidan av 3 kantmaskor i rätstickning. Alla minskningar görs från rätsidan!
Minska så här efter 3 kantmaskor: Lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över (= 1 maska minskad).
Minska så här före 3 kantmaskor: Börja 2 maskor före de 3 kantmaskorna och sticka 2 maskor räta tillsammans (= 1 maska minskad).

MINSKNIGNSTIPS-3:
För att beräkna hur det ska minskas jämnt, räknar man det totala maskantalet på varvet (t.ex 54 maskor) och delar maskorna med det antal minskningar som ska göras (t.ex 12) = 4,5. I detta exempel stickas växelvis var 3:e och var 4:e maska och var 4:e och var 5:e maska tillsammans.

ÖKNINGSTIPS (gäller i sidorna på klänningen och mitt under ärmarna):
Öka på varje sida av 1:a och 4:e markören på klänningen och på varje sida av markören mitt under ärmen så här: Börja 2 maskor före markören, gör 1 omslag om stickan, sticka 4 rätmaskor (markören sitter mitt emellan dessa 4 maskor), gör 1 omslag om stickan (= 2 maskor ökade. På nästa varv stickas omslagen vridet räta så att det inte blir hål.
----------------------------------------------------------

KLÄNNING:
Arbetet stickas runt på rundsticka nerifrån och upp till ärmhålet, sedan stickas fram- och bakstycket fram och tillbaka var för sig.
Lägg upp lite löst 230-230-276-276-322-322 maskor på rundsticka 5 med Paris. Sticka 4 varv RÄTSTICKNING – se förklaring ovan. Sedan stickas A.1 runt (= 10-10-12-12-14-14 rapporter à 23 maskor). När A.1 är färdigstickat är det 210-210-252-252-294-294 maskor på varvet. Sticka A.2 runt (= 10-10-12-12-14-14 rapporter à 21 maskor). OBS: På 7:e varvet i A.2 förskjuts varvet 1 maska fram. När A.2 är färdigstickat är det 180-180-216-216-252-252 maskor på varvet. Sätt 6 markörer i arbetet så här: 1:a markören sätts i början av varvet (= i sidan), 2:a markören sätts efter de nästa 10 maskorna, 3:e markören sätts efter de nästa 70-70-88-88-106-106 maskorna, 4:e markören sätts efter de nästa 10 maskorna (= i sidan), 5:e markören sätts efter de nästa 10 maskorna, 6:e markören sätts efter de nästa 70-70-88-88-106-106 maskorna = 10 maskor kvar på varvet efter sista markören. Låt markörerna följa med i arbetet.
LÄS HELA NÄSTA AVSNITT INNAN DU STICKAR!
Sticka A.3 runt (= 10-10-12-12-14-14 rapporter à 18 maskor). När A.3 är färdigstickat stickas nästa varv så här: Börja 2 maskor före 1:a markören, sticka A.4 över de nästa 3 maskorna (1:a markören sitter nu mitt i A.4 och A.4 ska passa fint över hålen i A.3), sticka slätstickning tills det återstår 2 maskor före 4:e markören, sticka A.4 över de nästa 3 maskorna och sticka slätstickning varvet ut. Fortsätt mönstret så med slätstickning och A.4 i varje sida.
SAMTIDIGT när arbetet mäter 14-14-14-16-16-15 cm minskas det efter 2:a och 5:e markören och före 3:e och 6:e markören – LÄS MINSKNINGSTIPS-1 (= 4 maskor minskade). Minska så med 2½-3½-2½-3½-2½-4½ cm mellanrum totalt 13-10-15-11-15-10 ggr = 128-140-156-172-192-212 maskor på varvet. KONTROLLERA STICKFASTHETEN!
När arbetet mäter 48-49-51-53-55-57 cm (minskningarna är nu avslutade), byts det till rundsticka 4. Sticka A.5 runt. När A.5 är färdigstickat byts det tillbaka till rundsticka 5. Sätt 1 markör på varvet – HÄRIFRÅN MÄTS NU ARB!
Nästa varv stickas så här: 10-13-17-17-22-27 maskor slätstickning, A.6A (= 22-22-22-26-26-26 maskor), A.6B (= 22-22-22-26-26-26 maskor), 20-26-34-34-44-54 maskor slätstickning (markören i sidan sitter mitt i dessa maskor), A.6A (= 22-22-22-26-26-26 maskor), A.6B (= 22-22-22-26-26-26 maskor) och 10-13-17-17-22-27 maskor slätstickning. Fortsätt mönstret så.
När arbetet mäter 3 cm från markören ökas det 1 maska på varje sida av 1:a och 4:e markören – LÄS ÖKNINGSTIPS (= 4 maskor ökade). Upprepa ökningen när arbetet mäter 6 cm från markören = 136-148-164-180-200-220 maskor. När arbetet mäter 60-62-64-66-68-70 cm stickas det 4 varv rätstickning över de mittersta 12-12-14-18-22-26 maskorna i varje sida (6-6-7-9-11-13 maskor på varje sida av 1:a och 4:e markören – de övriga maskorna stickas som förut).
På första varvet efter rätstickningen maskas de mittersta 6-6-8-12-16-20 maskorna i varje sida av för ärmhål (3-3-4-6-8-10 maskor på varje sida av 1:a och 4:e markören). Fram- och bakstycket stickas sedan var för sig.

BAKSTYCKE:
= 62-68-74-78-84-90 maskor. Fortsätt med slätstickning och A.6 som förut, och sticka de 3 yttersta maskorna i varje sida i rätstickning. SAMTIDIGT på första varvet från rätsidan minskas det för ärmhål i varje sida – LÄS MINSKNINGSTIPS-2 (= 2 maskor minskade). Minska så på vartannat varv (dvs på varje varv från rätsidan) totalt 2-3-5-7-8-11 ggr i varje sida = 58-62-64-64-68-68 maskor. Fortsätt mönstret med 3 kantmaskor i rätstickning i varje sida till arbetet mäter 77-80-83-86-89-92 cm. Nu maskas de mittersta 26-26-26-32-32-32 maskorna av till hals och varje axel stickas färdig för sig. Sticka sedan som förut och minska 1 maska på nästa varv från halsen = 15-17-18-15-17-17 maskor kvar på axeln. Sticka sedan vidare tills det återstår 1 varv till arbetet mäter 80-83-86-89-92-95 cm, sticka 1 varv rätt från avigsidan och maska av med rätmaskor från rätsidan. Sticka den andra axeln på samma sätt.

FRAMSTYCKE:
= 62-68-74-78-84-90 maskor. Sticka vidare på samma sätt som på bakstycket och minska för ärmhål i varje sida som på bakstycket. SAMTIDIGT när arbetet mäter 66-69-71-74-76-79 cm (anpassa så att nästa varv stickas från rätsidan), delas arbetet på mitten till halssprund och varje framstycke stickas sedan för sig.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (när plagget has på):
Fortsätt fram och tillbaka över hälften av maskorna med 3 kantmaskor i rätstickning mot ärmhålet, slätstickning och A.6A mot mitt fram. När arbetet mäter 72-75-78-81-84-87 cm (anpassa så att nästa varv stickas från avigsidan), sätts de första 9-9-9-12-12-12 maskorna från mitt fram på 1 tråd till hals (för att slippa att klippa av tråden det stickas med, stickas maskorna innan de sätts på tråden). Sedan maskas det av till hals i början av varje varv från mitt fram så här: 2 maskor 1 gång och 1 maska 3 ggr = 15-17-18-15-17-17 maskor kvar på axeln. Sticka sedan vidare tills det återstår 1 varv till arbetet mäter 80-83-86-89-92-95 cm, sticka 1 varv rätt från avigsidan och maska av med rätmaskor från rätsidan.

HÖGER FRAMSTYCKE:
Sticka på samma sätt som vänster framstycke, men med avmaskning i motsatt sida (när det sätts maskor på en tråd till hals görs detta från rätsidan, inte från avigsidan).

ÄRM:
Ärmarna stickas runt på strumpstickor/kort rundsticka.
Lägg upp 54-58-62-64-68-72 maskor på strumpstickor 4. Sticka 4 varv rätstickning. Byt till strumpstickor 5 och sticka slätstickning. När arbetet mäter 8 cm stickas det 1 varv rätt där det minskas 12-14-16-16-18-20 maskor jämnt fördelat – LÄS MINSKNINGSTIPS-3 = 42-44-46-48-50-52 maskor. Byt till strumpstickor 4 och sticka A.5. Efter A.5 byts det tillbaka till strumpstickor 5. Sätt 1 markör i början av varvet (= mitt under ärmen). Sticka slätstickning. När arbetet mäter 12 cm i alla storlekar ökas det 2 maskor mitt under ärmen – LÄS ÖKNINGSTIPS. Öka så med 4-3-3-2½-2-1½ cm mellanrum totalt 7-9-9-10-12-14 ggr = 56-62-64-68-74-80 maskor. SAMTIDIGT när arbetet mäter 21 cm byts det tillbaka till strumpstickor 4. Sticka A.5, byt tillbaka till strumpstickor 5 och sticka slätstickning tillbaka. När arbetet mäter 38-38-37-36-35-34 cm maskas de mittersta 6 maskorna under ärmen av (3 maskor på varje sida av markören) och ärmkullen stickas färdig fram och tillbaka på rundsticka. Fortsätt med slätstickning och maska av i början av varje varv i varje sida så här: 2 maskor 2 ggr och 1 maska 3-3-3-5-6-8 ggr. Sedan maskas det av 2 maskor i början av varje varv i varje sida till arbetet mäter 45-45-45-46-46-47 cm. Maska av 3 maskor i början av de 2 nästa varven och maska sedan av de resterande maskorna. Ärmen mäter ca 46-46-46-47-47-48 cm. Sticka en ärm till på samma sätt.

MONTERING:
Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna – den rätstickade kanten längs ärmhålet ska ligga utanpå ärmen dvs låt den rätstickade kanten ligga lite över kanten längs ärmkullen.

HALSKANT:
Börja mitt fram och sticka upp från rätsidan ca 74 till 94 maskor runt halsen (inklusive maskorna på trådarna fram) på rundsticka 4. Sticka 1 varv rätt från avigsidan, 1 varv rätt från rätsidan och 1 varv rät från avigsidan. Maska av med rätmaskor från rätsidan.

Diagram

= rätmaska från rätsidan, avigmaska från avigsidan
= avigmaska från rätsidan, rätmaska från avigsidan
= mellan 2 maskor görs det 1 omslag om stickan
= 2 maskor räta tillsammans
= lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades
= lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka 2 maskor räta tillsammans, drag den lyfta maskan över maskorna som stickades tillsammans
= förskjut varvet 1 maska fram, dvs sticka första maskan på varvet rät, flytta 1:a markören före nästa maska, här börjar varvet nuRelaterade mönster

Behöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS 176-1.