DROPS Fabel
DROPS Fabel
75% Ull, 25% Polyamid
från 20.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 40.00kr.

Garnkostnaden beräknas utifrån mönstrets minsta storlek och garnets billigaste variant. Letar du efter ett ännu bättre pris? Du kanske hittar det i DROPS Deals!

DROPS Super Sale

Mermaid Tales

Stickade sockor i DROPS Fabel. Arbetet stickas uppifrån och ner med bladmönster i halvpatent. Storlek 35 - 43.

DROPS 203-32
DROPS Design: Modell fa-446
Garngrupp A
-------------------------------------------------------

STORLEK:
35/37 - 38/40 - 41/43
Fotens längd: 22-24-27 cm. Skaftets höjd ner till hälen: ca 13-14-15 cm.

GARNÅTGÅNG:
DROPS FABEL från Garnstudio (tillhör garngrupp A)
100-100-100 g färg 114, ljus pärlgrå

STICKFASTHET:
26 maskor på bredden och 34 varv på höjden med slätstickning = 10 x 10 cm.
1 rapport A.1 mäter ca 11 cm på bredden (lätt sträckt) och 10 cm på höjden.

STICKOR:
DROPS STRUMPSTICKOR NR 2,5.
Sticknumret är endast rekommenderat. Får du för många maskor på 10 cm, byt till tjockare stickor. Får du för få maskor på 10 cm, byt till tunnare stickor.

-------------------------------------------------------

Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------

DROPS Fabel
DROPS Fabel
75% Ull, 25% Polyamid
från 20.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 40.00kr.

Garnkostnaden beräknas utifrån mönstrets minsta storlek och garnets billigaste variant. Letar du efter ett ännu bättre pris? Du kanske hittar det i DROPS Deals!

Instruktioner

-------------------------------------------------------

FÖRKLARING TILL BESKRIVNINGEN:

-------------------------------------------------------

MÖNSTER:
Se diagram A.1. Välj diagram för din storlek.

MINSKNINGSTIPS-1 (gäller mitt bak på sockan):
Minska 4 maskor så här: Börja 2 maskor före maskan med markör mitt bak på sockan, lyft över första rätmaskan på höger sticka som om den skulle stickas rät, lyft över avigmaskan på höger sticka som om den skulle stickas avig, sätt nästa maska på en maskhållare framför arbetet, sticka nästa maska på vänster sticka avig, drag den lyfta avigmaskan på höger sticka över avigmaskan som just stickades, sätt sedan tillbaka denna maskan på vänster sticka, lyft nästa rätmaska på vänster sticka över maskan som sattes tillbaka på vänster sticka, lyft sedan över denna maskan på höger sticka, lyft första rätmaskan som sattes på höger sticka över denna maskan, sätt tillbaka maskan från maskhållaren på vänster sticka, lyft tillbaka maskan på höger sticka till vänster sticka, lyft till slut maskan som sattes på maskhållaren över sista maskan som sattes på vänster sticka och lyft sedan över den återstående maskan på höger sticka (= 4 maskor minskade).

MINSKNINGSTIPS-2 (jämn fördelning):
För att beräkna hur det ska minskas jämnt, räknar man det totala maskantalet på varvet (t.ex 31 maskor) och delar maskorna med det antal minskningar som ska göras (t.ex 3) = 10,3.
I detta exempel minskas det genom att sticka var 9:e och var 10:e maska räta tillsammans.

STICKTIPS (gäller hälen):
För att förstärka hälen kan hela hälen och hälminskningen stickas med 2 trådar så här: Använd tråden både inuti och utanpå nystanet och sticka 1 maska växelvis med den ena och den andra tråden. På detta sätt får du en lite tjockare häl utan att sticka med dubbel tråd.

HÄLMINSKNING:
VARV 1 (= rätsidan): Sticka rätmaskor tills det återstår 7-8-8 maskor, lyft nästa maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades, vänd arbetet.
VARV 2 (= avigsidan): Sticka avigmaskor tills det återstår 7-8-8 maskor, lyft nästa maska som om den skulle stickas avig, sticka 1 avigmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades, vänd arbetet.
VARV 3 (= rätsidan): Sticka rätmaskor tills det återstår 6-7-7 maskor, lyft nästa maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades, vänd arbetet.
VARV 4 (= avigsidan): Sticka avigmaskor tills det återstår 6-7-7 maskor, lyft nästa maska som om den skulle stickas avig, sticka 1 avigmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades, vänd arbetet.
Fortsätt minskningen på samma sätt genom att sticka tills det återstår 1 maska mindre innan det lyfts 1 maska, till det är 15-15-17 maskor kvar på stickan.

-------------------------------------------------------

BÖRJA ARBETET HÄR:

-------------------------------------------------------

SOCKA - KORT ÖVERSIKT ÖVER ARBETET:
Arbetet stickas runt på strumpstickor, uppifrån och ner.

SOCKA:
Lägg upp 68-68-72 maskor på strumpstickor 2,5 med Fabel. Sticka 1 varv rätt. Sedan stickas det resår runt (= 1 rätmaska, 1 avigmaska) i 3-3-4 cm. Sätt 1 markör i den första maskan på varvet (= rätmaska). Låt markören följa med i arbetet, den ska användas lite senare när det ska minskas mitt bak på sockan.
Nu stickas det mönster så här: Fortsätt med resår över de första 20 maskorna, sticka A.1 (= 29-29-33 maskor), fortsätt med resår över de resterande 19 maskorna. Fortsätt mönstret så. När A.1 har stickats 1 gång på höjden, fortsätts mönstret som visat i A.X. KONTROLLERA STICKFASTHETEN!
När arbetet mäter 5 cm, minskas det 4 maskor mitt bak – läs MINSKNINGSTIPS-1 = 64-64-68 maskor. Upprepa minskningen när arbetet mäter 10 cm = 60-60-64 maskor kvar.
Sticka vidare tills arbetet mäter ca 13-14-15 cm från uppläggningskanten.
Nu stickas det häl som förklarat nedan:
Sticka resår som förut som över de första 16 maskorna, fortsätt A.1 som förut över de nästa 29-29-33 maskorna (= A.1), sedan sätts dessa 29-29-33 maskorna på 1 tråd (= på foten), sticka resår som förut över de resterande 15 maskorna. Det är nu 31 maskor på varvet till häl i alla storlekar, sticka rätmaskor varvet ut så att tråden kommer i den ena sidan av hälen. Sticka 1 varv avigt från avigsidan där det minskas 4-2-0 maskor jämnt fördelat = 27-29-31 maskor till häl.
Läs STICKTIPS-2 och sticka slätstickning fram och tillbaka över hälmaskorna i 5-5½-6 cm. Sätt 1 markör mitt på sista stickan, markören ska användas lite senare till att mäta fotens längd från.
Sticka HÄLMINSKNING - läs förklaring ovan. Efter hälminskningen stickas nästa varv så här: Sticka rätmaskor över de 15-15-17 hälmaskorna, sticka upp 13-14-16 maskor längs sidan på hälen, fortsätt A.X över de 29-29-33 maskorna från tråden, sticka upp 13-14-16 maskor längs den andra sidan på hälen = 70-72-82 maskor på varvet.
Sätt 1 markör på varje sida av de mittersta 27-27-31 maskorna på foten.
Fortsätt A.X över maskorna på foten och sticka resår över maskorna under foten (anpassa så att resåren under foten börjar och slutar med 1 rätmaska).
När det har stickats 2 varv runt över alla maskorna, minskas det på varje sida av de mittersta 27-27-31 maskorna på foten så här: Sticka de 2 maskorna före första markören på foten räta tillsammans och sticka de 2 maskorna efter sista markören på foten vridet räta tillsammans (= 2 maskor minskade). Minska så på vartannat varv totalt 7-8-9 gånger = 56-56-64 maskor.
Fortsätt mönstret till arbetet mäter ca 18-19-21 cm från markören på hälen, men avsluta mönstret efter ett helt eller halvt blad på höjden – det återstår ca 4-5-6 cm till färdigt mått (prova eventuellt sockan på och sticka till önskad längd).
Sedan stickas det resår runt över alla maskorna med 1 rätmaska, 1 avigmaska till färdigt mått.
Sätt 1 markör i en rätmaska i varje sida på sockan så att det blir 27-27-31 maskor både på och under foten mellan maskorna med markör i.
Fortsätt resåren runt och minska till tå på varje sida av båda markörerna så här: Sticka tills det återstår 3 maskor före maskan med markör i, sticka 2 maskor räta tillsammans, sticka 1 avigmaska, 1 rätmaska (markören sitter i denna maskan) och 1 avigmaska, sticka 2 maskor vridet räta tillsammans. Upprepa minskningen vid den andra markören (= 4 maskor minskade på varvet).
Minska så här på varje sida av båda markörerna på vartannat varv totalt 4-6-7 gånger och sedan på varje varv totalt 7-5-5 gånger = 12-12-16 maskor kvar. På nästa varv stickas alla maskorna räta tillsammans 2 och 2 = 6-6-8 maskor kvar.
Klipp av tråden, drag den genom de resterande maskorna, strama tråden och fäst ordentligt. Sockan mäter ca 22-24-27 cm från markören på hälen. Sticka den andra sockan på samma sätt.

Diagram

symbols = rätmaska
symbols = avigmaska
symbols = sticka 1 rätmaska i maskan under nästa maska
symbols = 2 maskor vridet aviga tillsammans
symbols = 2 maskor aviga tillsammans
symbols = mellan 2 maskor görs det 1 omslag om stickan, på nästa varv stickas omslaget rätt eller avigt som diagrammet visar (det ska bli hål)
symbols = mellan 2 maskor görs det 1 omslag om stickan, på nästa varv stickas omslaget vridet avigt (det ska inte bli hål)
symbols = minska 2 maskor mot vänster så här: lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, sticka de 2 nästa maskorna räta tillsammans, drag den lyfta maskan över maskorna som stickades tillsammans (= 2 maskor minskade)
symbols = minska 2 maskor mot höger så här: sticka 3 maskor räta tillsammans (= 2 maskor minskade)
symbols = minska 4 maskor så här: lyft 3 maskor av stickan som om de skulle stickas räta tillsammans, sticka de 2 nästa maskorna räta tillsammans, drag de 3 lyfta maskorna över maskorna som stickades tillsammans (= 4 maskor minskade)
diagram
diagram

Alla våra mönster har instruktionsvideor som kan vara till hjälp.

Har du en fråga? Se en lista på ofta ställda frågor (F&Q)

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

Om du tycker att det är svårt att bestämma vilken storlek du ska göra kan det vara en bra idé att mäta ett plagg du redan har och gillar storleken på. Jämför sedan måtten med måtten i mönstrets måttskiss och välj den storlek som passar bäst.

Du hittar måttskissen längst ner i mönstret.

Se DROPS-lektion: Så här läser du en måttskiss

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

Pilling/noppor är en naturlig process som händer även med de mest fina och exklusiva fibrerna. Det är ett naturligt tecken på användning och slitage som är svårt att undvika. Det är mest synligt i områden med hög friktion av ditt plagg som under ärmarna och på handlederna.

Du kan få ditt plagg att se ut som nytt genom att ta bort pilling/noppor med en elektrisk noppborttagare.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar..
Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Du kanske även tycker om...

Kommentér oppskrift DROPS 203-32

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.

Kommentarer / Frågor (8)

country flag Anne wrote:

Hoe moet ik het onderstaande interpreteren? Ik dacht dat het om 3 omslagen achter elkaar gaat maar dat lijkt niet te kloppen. Alvast bedankt! symbols = meerder 1 steek door 1 omslag te maken; brei op de volgende naald de omslag recht of averecht zoals te zien is in het telpatroon (zodat er een gaatje ontstaat) symbols = meerder 1 steek door 1 omslag te maken; brei op de volgende naald de omslag averecht gedraaid (om een gaatje te voorkomen)

24.10.2021 - 17:04

DROPS Design answered:

Dag Anne,

Het zijn inderdaad geen 3 omslagen achter elkaar, maar slechts 1 omslag. Als je dat symbool tegen komt, dan maak je 1 omslag. Dit symbool zit tussen 2 vierkantjes, dus je maakt de omslag tussen twee steken. Op de volgende naald brei je de omslag gedraaid in het geval van een zwarte ovaal en niet gedraaid in het geval van een open ovaal. Bij de symboolverklaring zijn de twee aangrenzende blokjes ook getekend, maar het gaat alleen het ovaal. Eigenlijk horen die blokjes dus niet in de symboolverklaring te staan, omdat het daardoor lijkt dat het om 3 steken/omslagen gaat.

26.10.2021 - 10:48

country flag Ludovica Zisca wrote:

Buongiorno, non riesco a capire dal sito se è possibile comprare direttamente l'articolo. Ad esempio potrei acquistare i calzini già fatti? Grazie

22.10.2020 - 11:31

DROPS Design answered:

Buongiorno Ludovica. Purtroppo non vendiamo capi già confezionati. Può contattare il suo rivenditore Drops di fiducia che potrà metterla in contatto con una magliaia a cui commissionare il lavoro. Buon lavoro!

22.10.2020 - 11:58

country flag Tuuli wrote:

On se kumma, kun olen kuukausi sitten kysynyt eka kerran kysymyksen enkä saa vastausta...mikä kestää?

27.04.2020 - 19:09

country flag Tuuli Vuorma wrote:

Hei, kun teen mallineuletta ja olen vasenkätinen, niin luenko mallineuletta vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle?

19.04.2020 - 11:07

country flag Tuuli wrote:

Hei, kun teen mallineuletta ja olen vasenkätinen, niin luenko mallineuletta vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle?

07.04.2020 - 17:25

country flag Tupsu wrote:

Miten kudotaan kiertäen nurin yhteen?

31.03.2020 - 18:02

DROPS Design answered:

05.04.2020 - 17:13

country flag Tuuli wrote:

Hei, kun teen mallineuletta ja olen vasenkätinen, niin luenko mallineuletta vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle?

30.03.2020 - 14:20

country flag BB wrote:

Kan man få en bättre beskrivning på att minska mitt bak,en otroligt krångling " minskninstips 1"

27.02.2020 - 22:39

DROPS Design answered:

Hej BB, du kan även minska de 4 maskor enligt diagrammet: Se nedersta diagramsymbol: fell 4 maskor.... Lycka till :)

28.02.2020 - 11:15