DROPS Delight
DROPS Delight
75% Wełna, 25% Poliamid
Wycofane z produkcji
znajdź alternatywę
DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
75% Moher, 25% Jedwab
od 19.91 zł /25g

Mon Ami

Szal na drutach ściegiem francuskim z brzegiem pikotką, z włóczek DROPS Delight i DROPS Kid-Silk.

DROPS 190-38
DROPS Design: model nr de-179
Grupy włóczek A + A
-----------------------------------------------------------
Wymiary: ok. 28 cm wzdłuż oczka środkowego i ok. 130 cm od jednego do drugiego rogu, wzdłuż zamykanych oczek.

Materiał:
DROPS DELIGHT od Garnstudio (należy do Grupy włóczek A)
50 g kolor 19, zachód słońca
I:
DROPS KID-SILK od Garnstudio (należy do Grupy włóczek A)
25 g kolor 25, morska zieleń

Może być również wykonany z:
„Alternatywnej włóczki (Grupa włóczek A)" – patrz link poniżej.

DRUTY Z ŻYŁKĄ (60 lub 80 cm) DROPS nr 6 – lub odpowiedniego rozmiaru, aby przerabiając ściegiem francuskim 2 nitkami (razem) 15 oczek i 29 rzędów otrzymać próbkę o wymiarach 10 cm na szerokość i 10 cm na wysokość.

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Naprężenie nici i próbka – Tutaj dowiesz się dlaczego i jak powinniśmy ją zmierzyć
Alternatywna włóczka – Tutaj znajdziesz jak zamienić włóczkę na inną
Grupy włóczek A-F – Użyj tego samego wzoru i zamień włóczkę tutaj
Ile alternatywnej włóczki użyć – Wypróbuj nasz zamiennik włóczek tutaj

-------------------------------------------------------

DROPS Delight
DROPS Delight
75% Wełna, 25% Poliamid
Wycofane z produkcji
znajdź alternatywę
DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
75% Moher, 25% Jedwab
od 19.91 zł /25g

Objaśnienia do wzoru

SZAL:
Przerabiany w tę i z powrotem na drutach z żyłką.

Na drutach z żyłką nr 6 nabrać 9 oczek 1 nitką Kid-Silk + 1 nitką Delight (= 2 nitki razem). Przerabiać następująco:
Przerabiać wszystkie oczka i narzuty na prawo (narzuty nie są przekręcane, powstaną otwory/dziurki).
RZĄD 1 (= na prawej stronie robótki): 1 oczko prawe, 1 narzut, 3 oczka prawe, 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut, 3 oczka prawe, 1 narzut i 1 oczko prawe = 13 oczek. Umieścić 1 nitkę marker w oczko środkowe.
RZĄD 2 (= na lewej stronie robótki): 1 oczko prawe, 1 narzut, przerabiać na prawo aż zostaje 1 oczko, 1 narzut i 1 oczko prawe = zostają dodane 2 oczka.
RZĄD 3: 1 oczko prawe, 1 narzut, przerabiać na prawo do oczka środkowego, 1 narzut, 1 oczko prawe (= oczko środkowe), 1 narzut, przerabiać na prawo aż zostaje 1 oczko, 1 narzut i 1 oczko prawe = zostają dodane 4 oczka.
ZACHOWAĆ TAKIE SAMO NAPRĘŻENIE NICI JAK W PRZYPADKU PRÓBKI! Powtarzać rzędy 2 i 3, aż długość robótki wynosi ok. 28 cm wzdłuż oczka środkowego lub ma długość wg uznania.

Zamykać oczka luźno na prawo na prawej stronie robótki następująco: przerobić 1 oczko prawe, ((** wbić prawy drut między 2 pierwsze oczka na lewym drucie (tj. między oczkami na drucie, a nie w oczka), wykonać 1 narzut, przeciągnąć narzut między oczkami i nowe oczko umieścić na lewym drucie**, powtarzać od **-** jeszcze 2 razy (= 3 nowe oczka na lewym drucie). * Przerobić na prawo 1-sze oczko z lewego drutu, przełożyć 1-sze oczko z prawego drutu ponad ostatnim oczkiem*)), powtarzać od *-* w sumie 9 razy i powtarzać od ((-)) na całej długości brzegu, aż zostaje 1 oczko, odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez ostatnie oczko.
Chcesz o coś zapytać? Zobacz listę często zadawanych pytań (FAQ)

Od próbki zależą ostateczne wymiary robótki, zwykle jest podawana w rozmiarze 10 x 10 cm. Podaje się ją następująco: liczba oczek na szerokość x liczba rzędów na wysokość – np. 19 oczek x 26 rzędów = 10 x 10 cm.

Próbka/naprężenie nici jest sprawą bardzo indywidualną; niektórzy przerabiają robótkę luźno, a niektórzy ciasno. Dlatego należy dopasować swój sposób pracy do rozmiaru drutów. Rozmiar drutów podany we wzorze jest orientacyjny! Musisz wybrać taki rozmiar drutów/szydełka (większy lub mniejszy), aby otrzymana przez CIEBIE próbka, była zgodna z próbką we wzorze. Jeżeli twoja próbka nie będzie zgodna z tą podaną we wzorze, będziesz mieć inne zużycie włóczki, a twoja robótka będzie miała wymiary inne niż te określone we wzorze.

Od próbki również zależy również, jaką włóczką można zastąpić inną włóczkę. Jeżeli tylko próbki dla obu tych włóczek będą się zgadzać, można zastępować jedną włóczkę drugą włóczką.

Zobacz kurs DROPS: Jak zmierzyć próbkę

Zobacz instrukcję video DROPS: Jak wykonać próbkę

Wymagana ilość włóczki jest podana w gramach, np. 450 g. Aby obliczyć ile motków włóczki będziemy potrzebować, najpierw należy sprawdzić ile gramów włóczki jest w 1 motku (25g, 50g lub 100g). Informacja ta jest dostępna po kliknięciu na dany rodzaj włóczki na naszych stronach. Następnie należy podzielić wymaganą ilość włóczki przez ciężar 1 motka. Na przykład, jeżeli motek waży 50g (większość włóczek ma właśnie taki ciężar), obliczenie przedstawia się następująco: 450 / 50 = 9 motków.

Gdy zmieniasz włóczkę, najważniejszą sprawą jest to, aby próbka, którą z niej wykonasz, była taka sama jak ta podana dla oryginalnej włóczki we wzorze. W ten sposób wymiary gotowego produktu będą takie same jak na schematycznym rysunku na dole opisu we wzorze. Najłatwiej otrzymasz taką samą próbkę, zastępując oryginalną włóczkę inną włóczką z tej samej Grupy włóczek. Można również przerabiać kilkoma nitkami cieńszej włóczki, które w sumie będą odpowiadać grubszej włóczce i otrzymamy w obydwu przypadkach taką samą próbkę. Wypróbuj nasz zamiennik włóczek. Zalecamy, aby zawsze wykonywać próbkę.

UWAGA: gdy zmienimy włóczkę, gotowe ubranie może wyglądać inaczej niż na zdjęciu, będzie też inne w dotyku, ze względu na indywidualne właściwości każdej z włóczek.

Zobacz kurs DROPS: Czy mogę użyć innej włóczki niż ta wskazana we wzorze?

Wszystkie nasze włóczki zostały podzielone na grupy (od A do F) ze względu na ich grubość i próbkę – do grupy A należą najcieńsze włóczki, a do grupy F najgrubsze. W ten sposób łatwo jest znaleźć alternatywną włóczkę dla tego samego wzoru. Wszystkie włóczki w ramach tej samej grupy mają taką samą próbkę i mogą byś stosowane zamiennie. Jednak warto pamiętać, że gotowy produkt wykonany z innej włóczki niż oryginalnie we wzorze może mieć inną strukturę i wygląd.

Kliknij tutaj i zobacz zestawienie naszych włóczek wg grup

Na górze w każdym naszym wzorze znajdziesz link do zamiennika włóczek, bardzo przydatnego narzędzia, jeżeli chcesz wykonać wzór z innej włóczki niż podana we wzorze. Po wpisaniu rodzaju włóczki, którą chcesz zastąpić, jej ilości (dla twojego rozmiaru) i liczby nitek, zamiennik zaproponuje ci alternatywne włóczki, dla takiej samej próbki. Dodatkowo zobaczysz ile nowej włóczki będziesz potrzebować i czy trzeba będzie przerabiać kilkoma nitkami jednocześnie. Większość naszych włóczek występuje w motkach po 50g (niektóre mają 25g lub 100g).

Jeżeli wzór jest wykonywany wieloma kolorami, każdy kolor powinien być zastępowany oddzielnie. Podobnie, jeżeli wzór jest przerabiany kilkoma nitkami różnych włóczek (np. 1 nitką włóczki Alpaca i 1 nitką włóczki Kid-Silk), będziesz musiała znaleźć zamiennik/alternatywę dla każdej włóczki z osobna.

Kliknij tutaj i zobacz nasz zamiennik włóczek

Ponieważ różne włóczki mają różne właściwości i fakturę, zdecydowaliśmy się pozostawić we wzorach oryginalną włóczkę (już wycofaną z produkcji). Możesz bez trudu znaleźć odpowiednią włóczkę wśród obecnie dostępnych włóczek, używając naszego zamiennika włóczek lub wybierając włóczkę z tej samej Grupy włóczek.

Być może niektórzy sprzedawcy mają jeszcze na stanie włóczki wycofane z produkcji, albo ktoś ma w domu kilka motków takiej włóczki i chce znaleźć dla niej jakiś wzór.

Zamiennik włóczek wskaże ci alternatywną włóczkę, wraz z jej ilością.

Jeżeli nie wiesz jaki rozmiar wybrać, najlepszym rozwiązaniem będzie zmierzenie swetra, który już masz, który lubisz i którego rozmiar Ci odpowiada. Następnie musisz porównać jego wymiary z miarami na schematycznym rysunku swetra.

Schematyczny rysunek swetra znajduje się na dole wzoru.

Patrz kurs DROPS: Jak odczytać miary w schemacie

Numer drutów podany we wzorze jest orientacyjny, najważniejsze, aby utrzymywać odpowiednie naprężenie nici/rozmiar próbki. A ponieważ jest to sprawą bardzo indywidualną, musisz tak dopasować rozmiar drutów, aby TWOJA próbka była taka sama jak we wzorze – rozmiar drutów może różnić się o 1, a nawet 2 rozmiary, w górę lub w dół. Dlatego zawsze zalecamy, aby wykonywać próbki testowe.

Jeżeli twoja próbka różni się od tej podanej we wzorze, wymiary ukończonego ubrania mogą różnić się od wymiarów podanych na schematycznym rysunku na dole wzoru.

Zobacz kurs DROPS: Jak zmierzyć próbkę

Zobacz video DROPS: Jak wykonać próbkę

Wykonywanie ubrania od góry do dołu ułatwia dopasowanie robótki do swoich potrzeb. Na przykład, łatwiej jest przymierzyć ubranie podczas pracy nad nim, jak również dopasować długość karczku i pokrojów rękawów.

We wzorze podane są kolejne etapy pracy, krok po kroku, zgodnie z kolejnością działań. Schematy są dopasowane do próbki/naprężenia nici i są przerabiane jak zwykle.

Schemat pokazuje wszystkie rzędy/okrążenia, każde oczko jest pokazane na prawej stronie robótki. Jest odczytywany od dołu do góry, od prawej do lewej strony. 1 kwadracik/pole = 1 oczko.

Gdy przerabiamy w tę i z powrotem, co drugi rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki i co drugi rząd jest przerabiany na lewej stronie robótki. Gdy przerabiamy na lewej stronie robótki, będziemy przerabiać schemat odwrócony: czyli od lewej do prawej strony, prawe oczka są przerabiane na lewo, a lewe na prawo, itd.

Gdy przerabiamy na okrągło, każdy rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki, a schemat jest przerabiany od prawej do lewej strony we wszystkich okrążeniach.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na drutach

Schemat pokazuje wszystkie rzędy/okrążenia, a każde oczko jest pokazane na prawej stronie robótki. Jest przerabiany od dołu do góry, od prawej do lewej strony.

Gdy przerabiamy w tę i z powrotem, co drugi rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki: od prawej do lewej strony, a co drugi rząd jest przerabiany na lewej stronie robótki: od lewej do prawej strony.

Gdy przerabiamy na okrągło, każdy rząd w schemacie jest przerabiany na prawej stronie robótki, od prawej do lewej strony.

Gdy przerabiamy schemat kołowy, zaczynamy przerabiać od środka i dalej przerabiamy na boki, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, rząd po rzędzie.

Rzędy zazwyczaj zaczynają się od podanej liczby oczek łańcuszka (równoważnej do wysokości kolejnego oczka), będzie to również pokazane w schemacie lub wyjaśnione w opisie do wzoru.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na szydełku

W opisie, aby przerobić kilka schematów, jeden po drugim w tym samym okrążeniu/rzędzie, często jest napisane: „przerobić schemat A.1, A.2, A.3 w sumie 0-0-2-3-4 razy”. To oznacza, że należy przerobić schemat A.1 jeden raz, następnie schemat A.2 jest przerabiany jeden raz i schemat A.3 jest powtarzany (na szerokość) tyle razy ile jest przewidziane dla wykonywanego rozmiaru – w tym przypadku jest to: w rozmiarze S = 0 razy, M = 0 razy, L=2 razy, XL= 3 razy i XXL = 4 razy.

Schematy są przerabiane jak zwykle: zaczynamy od pierwszego rzędu w schemacie A.1, następnie przerabiamy pierwszy rząd schematu A.2 etc.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na drutach

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na szydełku

Całkowita szerokość ubrania (od mankietu do mankietu) jest większa w większych rozmiarach, mimo że rękawy są krótsze. W większych rozmiarach główka rękawa jest dłuższa i ramiona są szersze, dlatego rękawy będą dobrze dopasowane w każdym rozmiarze.

Schematyczny rysunek z podanymi wymiarami dostarcza wiedzy na temat całkowitej długości ubrania. Jeżeli weźmiemy sweter, to jego długość jest mierzona od najdalej wysuniętego punktu na ramieniu (zwykle najbliżej dekoltu) i dalej w dół do końca robótki. Długość NIE jest mierzona od brzegu ramienia. Podobnie, długość karczku jest mierzona od najdalszego punktu na ramieniu i dalej w dół, do miejsca, gdzie karczek jest dzielony na tułów i rękawy.

Długość swetra nie jest mierzona wzdłuż obszyć przodów, chyba że we wzorze jest określone inaczej. Wyznaczając długość robótki, mierzyć zawsze po wewnętrznej stronie obszyć przodów.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytać miary w schemacie

Schematy są często powtarzane, zarówno na szerokość jak i na wysokość. 1 powtórzenie w schemacie pokazuje sposób w jaki pojawia się on we wzorze. Jeżeli jest napisane, aby przerobić 5 razy schemat A.1 na szerokość (na okrągło), to znaczy, że trzeba przerabiać schemat A.1 w sumie 5 razy, jeden za drugim na okrągło. Jeżeli jest napisane, aby przerobić 2 razy schemat A.1 na wysokość, wówczas przerabia się cały schemat jeden raz, a następnie powtarza go ponownie od początku i przerabia cały schemat jeszcze jeden raz.

Oczka łańcuszka są nieznacznie węższe od pozostałych oczek i aby początek/brzeg robótki nie był zbyt wąski, dodajemy na początku nieco więcej oczek łańcuszka. Liczba oczek zostanie dopasowana w kolejnym rzędzie, aby zgadzała się z wzorem i schematycznym rysunkiem.

Ściągacz jest bardziej elastycznym ściegiem i ściąga robótkę bardziej niż na przykład dżersej. Dodając oczka przed brzegiem ściągaczem unikniesz widocznej różnicy szerokości między ściągaczem, a resztą robótki.

Łatwo jest tak zamknąć oczka, aby robótka była zbyt ciasna, a wykonując narzuty podczas zamykania oczek (i jednocześnie zamykając je jak zwykłe oczka) unikniemy zbyt ścisłego brzegu.

Zobacz video DROPS: Zakańczanie robótki z narzutami

W celu równomiernego dodania oczek (lub zamknięcia), dodajemy na przykład: na przemian co 3-ci i 4-ty rząd następująco: przerobić 2 rzędy i dodawać oczka w 3-cim rzędzie, przerobić 3 rzędy i dodawać oczka w 4-tym rzędzie. Powtarzać tą sekwencję, aż wszystkie oczka zostaną dodane.

Zobacz kurs DROPS: Dodawać lub zamykać 1 o. na przemian, co 3 i 4 rzędy

Jeżeli wolisz wykonywać robótkę na okrągło zamiast w tę i z powrotem, możesz odpowiednio zmodyfikować wzór. Będziesz musiała dodać tzw. oczka steek na środku przodu (zazwyczaj jest to 5 oczek) i dalej postępować zgodnie z opisem. Gdy normalnie obracasz robótkę, aby przerabiać na lewej stronie robótki, dalej przerabiaj ponad oczkami steek i przerabiaj na okrągło. Na końcu należy przeciąć robótkę, nabrać oczka na obszycia i zakryć przecięte brzegi.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać tzw. oczka ‘steek’ i przeciąć robótkę

Jeżeli wolisz wykonywać robótkę w tę i zamiast powrotem zamiast na okrągło, możesz odpowiednio zmodyfikować wzór, aby przerabiać kolejne elementy robótki oddzielnie, a połączyć je na koniec. Podzielić oczka na tułów przez 2, dodać 1 oczko brzegowe z każdej strony (na szwy) i wykonywać tył i przód oddzielnie.

Zobacz kurs DROPS: Czy wzór na drutach z żyłką może być wykonany na prostych drutach?

Powtórzenia schematów powodują, że w różnych rozmiarach wygląd ubrania może się nieco różnić, w celu uzyskania właściwych proporcji. Jeżeli wykonujesz ubranie w innym rozmiarze niż jest na zdjęciu, może ono wyglądać nieco inaczej. Zostało to starannie opracowane i dopasowane, aby wygląd ubrania był taki sam we wszystkich rozmiarach.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z opisem i wykonywać schematy dla twojego rozmiaru!

Jeżeli znalazłaś wzór, który ci się spodobał i który jest dostępny w rozmiarze damskim, bez trudu zamienisz go na sweter męski. Podstawową różnicą jest długość rękawów i tułowia. Przerabiaj na początku jak w rozmiarze damskim, którego obwód klatki piersiowej będzie odpowiedni dla mężczyzny. Dodatkowa długość tułowia będzie dodana bezpośrednio przed zamykaniem oczek na podkrój rękawa/główkę rękawa. Jeżeli wzór jest przerabiany z góry na dół, możesz dodać dodatkowe centymetry za podkrojem rękawa lub przed 1-szym zamykaniem oczek na rękawie.

Co do ilości włóczki, zależy od tego ile centymetrów dodasz, ale zawsze lepiej kupić o jeden motek za dużo, niż za mało.

Wszystkie włóczki maja pewną nadwyżkę włókien (w wyniku produkcji), które mogą wychodzić, inaczej linieć lub obłazić. Szczotkowane (wyczesywane) włóczki (z większym włoskiem) mają więcej takich luźnych, zbędnych włókien, co sprzyja obłażeniu.

Mimo, że nie można zagwarantować, aby szczotkowana włóczka zupełnie nie gubiła nie nitek, możemy to zminimalizować postępując następująco:

1. Po zakończeniu pracy nad robótką (przed praniem) mocno ją wytrzepać, aby zbędne włókna wypadły. UWAGA: NIE używać rolki do ubrań, szczotki czy innych metod, które wyciągają włóczkę.

2. Umieścić ubranie w plastikowej torbie i umieścić w zamrażarce – temperatura spowoduje, że włóczka staną się mniej związane ze sobą, a ich nadmiar zostanie łatwiej usunięty.

3. Pozostaw ubranie w zamrażarce na kilka godzin, wyjmij je i wytrzep ponownie.

4. Pierz ubranie zgodnie z instrukcją prania, która znajduje się na etykiecie włóczki.

Mechacenie jest naturalnym procesem, który zachodzi nawet w przypadku najbardziej ekskluzywnych włókien. Jest to naturalna oznaka zużycia, której trudno uniknąć i która jest najbardziej widoczna na fragmentach odzieży najbardziej narażonych na tarcie, takich jak ramiona i mankiety swetra.

Twoje ubranie będzie wyglądać jak nowe, gdy usuniesz zmechacenia/kłaczki za pomocą grzebienia do dzianin lub golarki.

Dalej nie masz odpowiedzi na swoje pytanie? Zjedź niżej i zadaj pytanie jednemu z naszych ekspertów, który postara Ci się pomóc. Nastąpi to w ciągu 5-10 dni roboczych.
W międzyczasie możesz zobaczyć pytania i odpowiedzi pozostawione do tego wzoru przez innych użytkowników strony lub dołączyć do grupy DROPS Workshop na facebooku, aby uzyskać pomoc od innych dziewiarek!

Może Ci się również spodobać...

Dodaj komentarz do modelu DROPS 190-38

Chcielibyśmy się dowiedzieć co masz do powiedzenia o tym wzorze!

Jeśli chcesz zadać pytanie i szybko uzyskać odpowiedź, upewnij się, że została wybrana właściwa kategoria w formularzu poniżej. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

Komentarze / Pytania (20)

country flag Denise Simpkins wrote:

Where are the instructions for the edging for this scarf. Thankyou

24.11.2022 - 11:16

DROPS Design answered:

Hi Denise, The instructions for the edging are at the bottom of the text: the casting off instructions. Happy crafting!

24.11.2022 - 12:00

country flag Therese wrote:

Hej, Jag undrar över picotkanten. På bilden ser det ut att vara picotkant runtom sjalen, men om jag förstår mönstret rätt blir det enbart picotkant vid avmaskningen. Hur får jag picotkant runtom, som på bilden?

21.11.2022 - 20:41

DROPS Design answered:

Hei Therese. Ta en titt på hjelpevideoen: "Hur man gör en avmaskningskant med picot", men følg beskrivelsen i oppskriften. Du finner videoen nederst på oppskriften. Da får du en picotkant, samtidig som du feller av. mvh DROPS Design

28.11.2022 - 08:03

country flag Vivienne wrote:

Does this pattern have to be knitted on a circular needle or would straight needles work just as well?

02.02.2022 - 13:11

DROPS Design answered:

Dear Vivienne, you can use straight needles, the stitches will just be somewhat more tight; we are using here a circular needle to get enough room for all stitches - read more here. Happy knitting!

02.02.2022 - 14:31

country flag Karla Hartzell wrote:

How much yardage does this pattern use please?

08.03.2021 - 15:55

DROPS Design answered:

Hi Karla, you will need 50 g of DROPS Delight (175 m) and 25 g of Kid-Silk (210 m). Happy knitting!

09.03.2021 - 06:09

country flag Barral Susy wrote:

Comment fait on les petits picots sur les bords du triangle j'ai pas compris il se forme avec le jeté ? ou faut il faire quelque chose d'autre merci d'avance pour la réponse

21.12.2020 - 14:06

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Barral, cette vidéo montre la technique pour rabattre avec des picots - rappelez-vous de bien suivre les indications et le nombre de fois à répéter dans le modèle, qui peut différer de celui de la vidéo. Bon tricot!

21.12.2020 - 14:20

country flag Nadia wrote:

Lo scialle ha un bordo picot, ma non vedo la spiegazione nelle istruzioni. Potete chiarire come farlo?

03.12.2020 - 16:59

DROPS Design answered:

Buongiorno Nadia, il bordo è spiegato nell'ultima parte del modello. Buon lavoro!

03.12.2020 - 17:05

country flag Lena Hast wrote:

När jag gör avmaskning med omtag ska jag använda samma hål vid omtagen eller blir det nytt hål efter varje nytt upplägg vd picoten? Tacksam för svar mvhLena

23.08.2020 - 17:35

DROPS Design answered:

Hej Lena. Vi har en video som visar hur man gör en avmaskningskant med picot som kanske kan vara till hjälp, du hittar den här. Mvh DROPS Design

25.08.2020 - 07:54

country flag Barbara wrote:

Klopt het aantal gram of bollen wel voor dit patroon? Ik vind het zo weinig 50 gram delight en 25 gram kidsmohair voor de omslagdoek. Graag uw advies.

20.06.2020 - 13:56

DROPS Design answered:

Dag Barbara,

Ja, de hoeveelheid garen klopt wel hoor. Het is ook een wat kleinere sjaal dan normaal.

30.06.2020 - 11:22

country flag Janette Gwillim wrote:

Two yarns used for this pattern. Can you just clarify, is each yarn used independently, so each stitch you alternate the yarn, or are they both used together making one stitch ie doubling up the yarns. Uncertain, and 150grms seems a small amount of yarn for the shawl if doubling up the yarn. Thanks janette

12.05.2020 - 14:27

DROPS Design answered:

Dear Mrs Gwillim, you are using both yarns in this pattern, ie you will work with DROPS Delight + DROPS Kid-Silk held together just as if there was only 1. You need here 1 ball each yarn. Remember to check and keep your tension. Happy knitting!

12.05.2020 - 14:34

country flag Helen wrote:

Hello, I like your pattern very much because you use two different yarns. But I want to ask you if I can use lima drops colour 4434 instead of kid silk. And if I can, please tell me the number of the needles I wil need. Thanks for answering my question.

26.10.2019 - 12:31

DROPS Design answered:

Dear Helen, you can use Lima, but the result will be totally different, therefore I would suggest not too. With Kid Silk and Delight the shawl will be light, airy and with a halo effect due to the Kid Silk yarn, with Lima it will be dense, and heavy. Happy Knitting!

26.10.2019 - 17:47