Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

Polski English (UK)
(zostawić) na drucie pomocniczym aside
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 narzut YO yarn over
1 narzut yarn round needle
1 o.p., 1 o.l. k1p1, knit one, purl one
2 o. razem na lewo p2tog - purl 2 together
2 o. razem na prawo k2tog knit 2 together
2 o.p., 2 o.l. K2, P2
2 rzędy ściegiem francuskim 2 rows garter st
akryl acrylic
bawełna cotton
biodra hips
brzeg na szydełku crochet border
brzeg wokół dekoltu (wykończenie) neckband
brzeg, obszycie border
brzegowy, brzeg edge
co drugi (rząd lub oczko) every other
czapka, kapelusz cap, hood
dalej przerabiać continue
do wewnątrz inwards
dodawać oczka increase
dodawanie oczek increase
drugi (2-gi) second
drut dziewiarski knitting needle
drut pomocniczy cable needle, cn
drut pomocniczy cable needle
drut pomocniczy stitch holder
drut(y) needle
druty pończosznicze double pointed needles
druty z żyłką circular needle
dżersej stocking stitch s/s
dżersej stockinette stitch (St st)
dżersej lewy (1 rz. na lewo na prawej stronie robótki, 1 rz. na prawo na lewej stronie) reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
dziurka(i) na guzik(i) buttonhole
długi long
długość length
długość całkowita complete length
elastyczny elastic
funt (1 lb = 456 g) pound (lbs)
golf turtle neck
guzik(i) buttons
haft embroidery
jak as
jeden one
jeden nad drugim over each other
karczek yoke
karczek yoke
każdy every
każdy all
każdy every
każdy each
kieszeń pocket
kolor color
koronka lace
kołnierz collar
krótki short
krzyżyk cross
kształt shape
lewa strona (robótki) wrong side, WS
lewy left
liczba rzędów number of rows
liczba rzędów pionowo number of rows in length
lub or
mankiet cuff
marker marker
marker MT marking thread
mały small
miara(y) measurement
mierzyć measure
miesiące months
motek hank of yarn, skein
motek ball
na długość lengthwise
na odwrót reverse
na przemian alternative (alt)
na przemian alternate (alt)
na przemian alternately (alt)
nabierać oczka, nabieranie oczek cast on (CO)
nabrać pick up
naciągnąć stretch
naciągnąć stretch
naprzeciwko mirrored
następnie then
następnie then
następny/a (nast.) following
następny/a (nast.) following
nieparzysta liczba oczek odd number of stitches
nieparzysta liczba rzędów odd number of row
nitka przed robótką yarn forward
nitka za robótką yarn behind
numer, nr number, no
objaśnienie explanation
obrócić turn
obrócić (robótkę) turn (the work)
obszycie przodu front band
obszycie przodu (z dziurkami na guziki) front band (with buttonholes)
obwód klatki piersiowej chest measurement
obwód klatki piersiowej chest measurement
oczko (o.) stitch, st
oczko (o.) stitch
oczko brzegowe edge stitch
oczko lewe (o.l.) purl stitch, p
oczko prawe (o.p.), dżersej prawy knit stitch, stockinette st
oczko przekręcone twisted or crossed stitch
oczko ścisłe (oś) Double crochet (dc)
oczko ścisłe (oś) a crochet stitch
oczko środkowe central stitch
oczko zamykające (oz) slip stitch (sl st)
oczko łańcuszka (oł) Chain stitch (ch)
od * do * from * to *
oddzielnie separate, separated
odpowiedni, właściwy suitable
około (ok.) approx
około (ok.) approximately
okrążenie repeat these x rowsreverse (rev)
ominąć (oczko, rząd) miss/pass over/skip
ominąć oczko skip a stitch
ostatni (ost.) last
otwór opening
paski stripes
pęknięcie split
pętelka loop
pętelka, oczko loop
pętelka, oczko (czasami łuk na szydełku) loop
pierwszy/a (1-szy/a) first
plisa pleat
podkrój dekoltu neckline
podkrój rękawa armhole
podzielić divide
podzielić robótkę na środku divide at the center
ponad over
poprzedni previous
poprzedni rząd previous row
powtarzający się motyw pattern repeat
powtórzenie (raport) repeat (rapport)
pozostały(e) remaining
pozostały(e) remaining
połączyć to make up/join
połączyć join
półsłupek (psł) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
prawa strona right side
prawa strona (robótki) front side (of work), right side, RS
prawy right
prawy drut right needle
prawy przód right front
próbka tension (UK), gauge (US)
próbka gauge(US), tension (UK)
przeciągnąć (nitkę) przez 1 pętelkę draw through a loop
przeciwna strona opposite side
przednia pętelka oczka front loop
przerabiać knitting
przerabiać (przer.) knit
przerabiać (przer.) work (knitting)
przerabiać na okrągło knit in the round
przerabiać na szydełku crochet
przerabiać oczka knit up stitches
przerabiać prosto work straight, work even
przerabiać wkłuwając drut/szydełko w tylną pętelkę oczka knit into back of stitch
przerobić (1) rząd knit row
przerobić następny rząd work back
przerobić wielokrotność work a multiple of
przesunąć marker slm - slip marker
przez through
przełożyć transfer
przełożyć oczko zdjęte ponad pass the slip stitch over (psso)
przełożyć oczko zdjęte ponad pass slipped stitch over
przód, prawa strona robótki front piece
płaski (brzeg) - parzysty (ilość) even
ramię shoulder
ramię (rękaw) arm (sleeve)
razem altogether
razem together, altog
razy times
rok (lata) year
również also
rozdzielić oczka na 4 druty pończosznicze divided on 4 double-pointed needles
rozmiar size
rozmiar uniwersalny one size
rozpinany sweter cardigan
rząd row, round
rząd ściegiem ażurowym row of eyelet holes
rząd, okrążenie round
rząd/okrążenie row, round
ściągacz rib
ściągacz ribbed knitting
ścieg angielski fishermans rib
ścieg ażurowy eyelet pattern
ścieg francuski garter stitch
ścieg francuski (1 ściągacz francuski = 2 rzędy na prawo) garter st
ścieg francuski (2 rzędy na prawo) garter stitch (2 rows)
ścieg krzyżykowy cross stitch
ścieg ryżowy moss stitch
ścieg za igłą backstitch
skos slope
spódnica skirt
spuścić oczko drop a stitch
spuścić oczko drop a stitch
środek center
środek przodu/tyłu centre front/back
sukienka dress
supełek bobble
sweter pullover/sweater
sweter, kamizelka vest
szalik scarf
szalik scarf
szew seam
szydełko crochet hook
słupek (sł) Treble crochet (tr)
słupek poczwórny Quadruple treble crochet
słupek podwójny (sł2) Double treble crochet (dtr)
słupek potrójny (sł3) UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
tak samo, identycznie alike, similary
taki sam (identyczny) same
tułów = tył i przód body
tułów = tył i przód body
tylko only
tylko only
tylna pętelka (oczka) back loop (of st)
tył, lewa strona back
umieścić place
umieścić place
umieścić place
umieścić marker pm - place marker
umieścić oczka na drucie pomocniczym place on stitch holder
uncja (1 uncja = 28,35 g) ounces oz (1 oz=28,35 g)
uncja (1 uncja = 28,35 g) oz ounces
uwaga Note
w przednią pętelkę oczka through front of loop (tfl)
w ten sposób like this
w tym samym czasie (jednocześnie) at the same time
warkocz cable (braids)
wełna wool
wielokrotny multiple mult
wykończenie finishing
wzdłuż lengthwise
wzór, objaśnienia pattern
wzór, ścieg fantazyjny pattern
włącznie including
włóczka yarn
włóczka yarn
z tyłu oczka back, through of loop
z wyjątkiem except
za behind
zacząć begin(ning)
zakończyć fasten off
zakładka pleat
zakładka hem
zakładka hem
zakładka, tunelik casting (eg for elastic)
zamknąć take in / decrease
zamknąć oczko, zamykanie oczek bind off (BO)
zamknąć, zakończyć cast off /fasten off
zamknąć, zakończyć cast off / fasten off
zamknąć, zakończyć casting off
zamykając/zamykanie oczka decreasing
zamykanie oczek na zaokrąglenie rękawa sleeve top/cap shaping
zaokrąglenie rękawa top shaping
zastosowany ścieg stitches used
zawsze always
założyć, zagiąć do środka fold
zdjąć 1 o. slip 1 stitch, sl 1
zdjąć 1 o. jak do przerobienia na prawo slip one knitwise (sl1 kw)
zewnętrzny brzeg front edge
zmienić change
zostawić pozostałe oczko(a) leave remaining
zszyć ramiona shoulder seams
zszywać sew seams
łuk space