DROPS / 143 / 1

Celtica by DROPS Design

Insvängd DROPS kofta i ”Lima” med flätor och sjalkrage. Stl S - XXXL

DROPS design: Modell nr li-016
Garngrupp B
--------------------------------------------------------
Storlek: S/M - L/XL - XXL/XXXL
Garnåtgång:
DROPS LIMA från Garnstudio
750-850-1000 g nr 5610, brun

DROPS RUNDST (80 cm) NR 4 - eller det st.nr du måste använda för att få 21 m x 28 v slätst på 10 x 10 cm.
DROPS PÄRLEMORKNAPP NR 521: 6 st.
--------------------------------------------------------

(Gå vidare till mönster...)

Tags:

form: insvängd midja, sjalkrage, mönster typ: koftor, mönster/teknik: fläta,
Garnsort
Deals från
27.00 SEK
21.00 SEK

Tips & Hjälp

Alla våra mönster har instruktionsvideor som hjälper dig att göra klart ditt projekt på nolltid!

Se dem här!

Du hittar även steg för steg instruktioner för de vanligaste stick- och virk-teknikerna i DROPS Lektioner!

RÄTST (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på alla varv.

MÖNSTER:
Se diag A-1, diag visar alla v i mönstret sett från rätsidan. Första v = rätsidan.

KNAPPHÅL:
Det maskas av för knapphål på höger framkant. 1 knapphål = sticka 3:e och 4:e m från mitt fram räta tills och gör 1 omslag. Maska av till knapphål när arb mäter:
STL S/M: 7, 14, 21, 28, 35 och 42 cm.
STL L/XL: 8, 15, 22, 29, 36 och 43 cm.
STL XXL/XXXL: 9, 16, 23, 30, 37 och 44 cm.

ÖKNINGSTIPS (gäller kragen):
Öka genom att göra 1 omslag innanför yttersta m – på nästa v stickas omslaget vridet rätt för att slippa hål.

MINSKNINGSTIPS (gäller halsen):
Det minskas till hals på insidan av alla rätst m (dvs framkanten + de m som är ökade till krage). Alla minskn görs från rätsidan!
Minska så här EFTER de rätst m: Lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över.
Minska så här FÖRE de rätst m: 2 rm tills.
På alla aviga v stickas m efter/före de rätst m aviga, så länge minskn pågår.
--------------------------------------------------------

FRAM- OCH BAKST:
Arb stickas fram och tillbaka på rundst från mitt fram.
Lägg upp 254-309-360 m (inkl 6 framkantsm i varje sida mot mitt fram) på rundst 4 med Lima. Sticka 5 räta v (1:a v = avigsidan). Sedan stickas det så här (sett från rätsidan): 6 framkantsm i RÄTST – se förkl ovan, [* 2 am, sticka 2 rm i var och en av de 2 nästa m (= 4 rm), 2 am *, upprepa *-* 2 ggr till, 14-13-12 am], upprepa från [-] totalt 6-8-10 ggr till, sedan *-* 3 ggr till och 6 rätst framkantsm = 302-369-432 m. Sticka rm över rm och am över am tillbaka och framkanterna i rätst. Fortsätt så här (sett från rätsidan): 6 rätst m, [diag A-1 (= 24 m), 14-13-12 am], upprepa från [-] 6-8-10 ggr till, A-1 och 6 rätst m. Sätt 1 markör efter 75-92-108 m in från varje sida (= 152-185-216 m mellan markörerna på bakst). KONTROLLERA STICKFASTHETEN! När arb mäter ca 5-7-9 cm (avpassa så att nästa v stickas från rätsidan), minskas det 1 m i alla de aviga partierna genom att sticka de 2 första am tills (dvs att det minskas 7-9-11 m på v). Upprepa minskn på vart 6:e v 11-10-9 ggr till – OBS: Minska varannan gång i slutet och varannan gång i början av varje avigt parti. SAMTIDIGT när arb mäter 7-8-9 cm, börjar avm för knapphål – se förkl ovan! Efter alla minskn i de aviga partierna är det 218-270-322 m kvar på st och endast 2 am mellan alla A-1 (arb mäter nu ca 29 cm). Sticka vidare tills arb mäter ca 33-35-36 cm (avpassa så att nästa v stickas från rätsidan), nu ökas det 1 m i alla de aviga partierna, detta görs genom att göra 1 omslag efter sista am i varje avigt parti, på nästa v (från avigsidan) stickas omslagen vridet räta för att slippa hål. Upprepa ökningen på vart 6:e v 3-2-2 ggr till – OBS: Öka varannan gång före och varannan gång efter alla am genom att göra 1 omslag. När alla ökningar är gjorda är det 6-5-5 am i alla de aviga partierna och det är totalt 246-297-355 m på st.
LÄS FRAM TILL VÄNSTER FRAMST INNAN DU STICKAR VIDARE!

KRAGE:
När arb mäter 41-42-43 cm, ökas det 1 m i varje sida mot mitt fram till krage – SE ÖKNINGSTIPS! Upprepa ökningen på vartannat v 11 ggr till och sedan på vart 4:e v 6 ggr = 18 m ökade till krage och 24 rätst m totalt.
HALSRINGNING:
Samtidigt, 2 cm efter att ökningen till krage har börjat, minskas det 1 m i varje sida till hals – SE MINSKNTIPS! Upprepa minskn på vartannat v 5 ggr till och sedan på vart 4:e v 6 ggr (dvs att hälften av A-1 i varje sida minskas bort, fortsätt med 2 rm mitt i diag där det tidigare var en fläta över 4 m).
ÄRMHÅL:
Samtidigt när arb mäter ca 51-52-53 cm (avpassa så att nästa v stickas från rätsidan), maskas det av för ärmhål så här: Stl S/M och L/XL: Maska av 6 m i sidan (dvs 3 m på varje sida av markörerna i sidorna). Stl XXL/XXXL: Maska av 7 m i sidan, dvs de 5 am där markören sitter + 1 m på varje sida av dessa. Varje del stickas färdig för sig.

VÄNSTER FRAMST:
Sedan maskas det av för ärmhål i början på varje v från sidan: 3 m 0-1-3 ggr, 2 m 3-3-4 ggr och 1 m 5-4-6 ggr. Efter alla avm/minskn för ärmhål och hals och ökningar till krage är det 55-66-70 m kvar på axeln. I alla stl är det nu ½ rapport kvar av A-1 mot halsen för kragen, i den minsta stl är det också ½ rapport mot ärmhålet. Fortsätt mönstret som förut med 1 rätst kantm mot ärmhålet. När arb mäter ca 70-73-76 cm, avpassa efter en hel eller en halv rapport av A-1 på höjden, minskas det 3 m jämnt fördelat över de halva rapporterna och 6 m jämnt fördelat över de hela (dvs att det minskas totalt 6-9-9 m) = 49-57-61 m.
På nästa v från rätsidan maskas de första 25-33-37 m av till axel, sticka sedan de 24 sista rätst m. Sedan stickas det rätst fram och tillbaka över dessa m till krage så här: * 2 v över alla m, 2 v över endast de yttersta 18 m (mot mitt fram) *, upprepa *-* tills kragen mäter ca 5½ cm längst in på det smalaste stället, maska av.

HÖGER FRAMST:
Sticka som vänster framst, men motsatt. Efter att m till axel har maskats av (från rätsidan så att det stickas lika många v på båda framst), måste tråden klippas av innan man stickar vidare på kragen.

BAKST:
= 114-139-167 m. Sedan maskas det av för ärmhål i början på varje v i varje sida som på framst = 92-113-121 m. Fortsätt mönstret med 1 rätst kantm i varje sida. När arb mäter ca 68-71-74 cm (avpassa så att sista v som stickas är 1 av v markerat med 1 pil i diag). På nästa v (= rätsidan) maskas de mittersta 24-23-23 m av till hals, sticka v ut, varje axel stickas färdig för sig i mönster.
VÄNSTER AXEL: Sticka 1 v tillbaka från avigsidan, maska av 2 m i början på nästa v (= mot halsen) = 32-43-47 m. Sticka 1 v från avigsidan. På nästa v (= rätsidan) minskas det 3 m jämnt fördelat över de halva rapporterna av A-1 och 6 m jämnt fördelat över de hela rapporterna av A-1 (dvs att det minskas 6-9-9 m totalt) = 26-34-38 m. Maska av på nästa v (= avigsidan).
Det är 1 m mer på axeln på bakst än på framst, eftersom kragen ska sys innanför 1 m på bakst.
HÖGER AXEL:
Börja från mitt bak, dvs från avigsidan, maska av 2 m i början på v (= 32-43-47 m kvar på axeln). Sticka 1 v från rätsidan och 1 v från avigsidan. På nästa v (= rätsidan) minskas det 3 m jämnt fördelat över de halva rapporterna av A-1 och 6 m jämnt fördelat över de hela rapporterna av A-1 (dvs att det minskas 6-9-9 m totalt) = 26-34-38 m. Maska av på nästa v (= avigsidan).

ÄRM:
Först stickas manschetten på tvären, fram och tillbaka på rundst.

MANSCHETT:
Lägg upp 22 m på st 4 med Lima. Sticka 1 v rätt från avigsidan. Nästa v stickas så här: 1 RÄTST m – se förkl ovan, * 2 am, sticka 2 rm i var och en av de 2 nästa m (= 4 rm), 2 am *, upprepa *-* 2 ggr till, avsluta med 3 rätst m = 28 m. Sticka 1 v tillbaka från avigsidan med rm över rm och am över am och 1 rätst m i den ena sidan och 3 rätst m i den andra sidan. Fortsätt med A-1 tills det har stickats 4-4-5 rapporter på höjden, sticka sedan de 2 första v i A-1 en gång till (arb mäter ca 24-24-30 cm). Nästa v stickas så här (= rätsidan): 1 rätst m, * 2 am, 2 rm tills, 2 rm tills, 2 am *, upprepa *-* 2 ggr till och avsluta med 3 rätst m = 22 m. Sticka 1 v rätt från avigsidan över alla m, maska sedan av. Kanten är ca 10 cm bred, fortsätt med ärmen.

ÄRM:
Arb stickas fram och tillbaka på rundst 4.
Sticka upp m längs den sidan där det endast är 1 rätst m – sticka upp 1 m i vartannat rätstickat v. Sticka 1 v rätt tillbaka från avigsidan samtidigt som maskantalet justeras till 52-54-62 m. Sedan stickas det 1 v rätt från rätsidan, sedan fortsätts det med slätst med avigsidan ut. När arb mäter totalt 15 cm, ökas det 1 m i varje sida. Upprepa ökningen med 3-2-2 cm mellanrum 10-13-13 ggr till = 74-82-90 m. När arb mäter 48-45-43 cm (kortare mått i större stl pga längre ärmkulle och bredare axelvidd), maskas det av för ärmkulle i början på varje v i varje sida: 4 m 1 gång, 2 m 3 ggr och 1 m 6-7-9 ggr, sedan maskas det av 2 m i varje sida tills arb mäter 57-55-54 cm, sedan maskas det av 3 m 1 gång i varje sida. Maska av de resterande m, arb mäter ca 58-56-55 cm.

MONTERING:
Sy axelsömmarna.
Sy tills kragen mitt bak och sy fast den till halsringningen innanför 1 kantm. Sy ärmsömmarna – manschetten sys kant i kant (uppläggningskant mot avmaskningskant) så att det inte blir en tjock söm, resten av ärmen sys innanför 1 kantm. Sy i ärmarna i fram- och bakst och sy i knapparna.

Diagram

= rm från rätsidan, am från avigsidan
= am från rätsidan, rm från avigsidan
= sätt 1 m på hj.st bakom arb, 2 rm, 1 am från hj.st
= sätt 2 m på hj.st framför arb, 1 am, 2 rm från hj.st
= sätt 2 m på hj.st bakom arb, 2 rm, 2 rm från hj.st
= sätt 2 m på hj.st framför arb, 2 rm, 2 rm från hj.st
= sätt 2 m på hj.st bakom arb, 2 rm, 2 am från hj.st
= sätt 2 m på hj.st framför arb, 2 am, 2 rm från hj.st


Behöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS 143-1.