DROPS Delight
DROPS Delight
75% Wełna, 25% Poliamid
Wycofane z produkcji
znajdź alternatywę
DROPS SS24
DROPS 138-22
DROPS design: Model nr DE-079
Grupa włóczek A
------------------------------------------------------
Wymiary:
Długość: ok. 200 cm (bez frędzli)
Szerokość: ok. 30 cm

Materiał: DROPS DELIGHT Garnstudio
250 g kolor nr 04, jasnoniebieski

SZYDEŁKO DROPS nr 3.5 – lub innego rozmiaru, aby otrzymać 1 kwiat o wymiarach ok. 9 x 9 cm.

-------------------------------------------------------

Alternatywna włóczka – Tutaj znajdziesz jak zamienić włóczkę na inną
Grupy włóczek A-F – Użyj tego samego wzoru i zamień włóczkę tutaj
Ile alternatywnej włóczki użyć – Wypróbuj nasz zamiennik włóczek tutaj

-------------------------------------------------------

DROPS Delight
DROPS Delight
75% Wełna, 25% Poliamid
Wycofane z produkcji
znajdź alternatywę

Objaśnienia do wzoru

WĘZEŁEK:
Przer. 1 sł2 – ale nie wykonywać ost. narzutu (= 2 o. na szydełku), przer. 3 sł2 w taki sam sposób w to samo o., przeciągnąć nitkę przez 5 o. na szydełku.

WYKOŃCZENIE NA SZYDEŁKU:
Kwiaty są łączone razem na szydełku w miejscu pikotki. Przer. następująco w nast. : 1 oś, 2 , lewa strona do lewej, wykonać 1 oz w pikotkę nast. kwiatu (w nast. 2 kwiaty: przer. 1 oz w pikotki, gdzie kwiaty są łączone do siebie), 2 oł, 1 oś w to samo o. = 1 pikotka łącząca na szydełku.
----------------------------------------------------------

SZAL:
Składa się z kwiatów łączonych stopniowo jedne do drugich.

KWIAT 1:
Przer. na okrągło. Na szydełku nr 3.5 nabrać 6 oł włóczką Delight i zamknąć pierścień podstawy 1 oz w 1-sze oł.
OKRĄŻENIE 1: 1 oł, 12 oś w pierścień podstawy, zakończyć 1 oz w 1-sze oś.
OKRĄŻENIE 2: 1 oł, 1 oś w 1-sze oś, *3 oł, 1 oś w nast. oś *, powt. od *-* całe okr. = 12 oś i 12 łuków.
OKRĄŻENIE 3: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 1 oś w ten sam łuk, *5 oł, 1 WĘZEŁEK- Patrz powyżej – w nast. łuk, 5 oł, 1 oś w nast. łuk*, powt. od *-* całe okr., zakończyć 1 oz w 1-sze oś na pocz. okr. (zamiast 1 oś w nast. oś) = 6 węzełków i 12 łuków.
OKRĄŻENIE 4: 8 oł (= 1-szy + 5 oł), *1 oś w nast. węzełek, 5 oł, 1 sł w nast. oś, 5 oł*, powt. od *-* 5 razy, zakończyć 1 oś w ost. węzełek, 5 oł, 1 oz w 3-cie oł na pocz. okr. = 6 oś, 6 sł i 12 łuków.
OKRĄŻENIE 5: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 5 oś w łuk, *w nast. oś, przer. następująco: 1 oś, 5 oł i 1 oś (= 1 pikotka), 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk*, powt. od *-* 5 razy, zakończyć 1 pikotką w ost. oś, 5 oś w nast. łuk, 1 oz w 1-sze oś na pocz. okr. = 6 pikotek. Odciąć i wrobić nitkę.

KWIAT 2:
Powt. OKRĄŻENIA 1 do 4 KWIATU 1.
OKRĄŻENIE 5: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 5 oś w łuk, *w nast. oś, przer.: 1 oś, 5 oł, 1 oś = 1 pikotka, 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk*, powt. od *-* 4 razy. W nast. oś, przer. nast. pikotkę łącząc KWIAT 1 - patrz WYKOŃCZENIE NA SZYDEŁKU powyżej (= punkt ‘a’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, przer. nast. pikotkę w nast. oś łącząc KWIAT 1 (= punkt ‘b’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, zakończyć 1 oz w 1-sze oś na pocz. okr. = 6 pikotek. Odciąć i wrobić nitkę.

KWIAT 3:
Jak KWIAT 2 ale połączyć do KWIATU 2 w OKRĄŻENIU 5, w punktach ‘c’ i ‘d’ schematu. KWIATY 1, 2 i 3 = RZ. A schematu (1-szy rz. kwiatów szala).

KWIAT 4:
Przer. w tą i z powrotem. Przer. 6 oł i zamknąć pierścień podstawy 1 oz w 1-sze oł.
RZĄD 1: 1 oł, 10 oś w pierścień podstawy, zakończyć 1 oz w 1-sze oś, obrócić.
RZĄD 2: 1 oł, 1 oś w 1-sze oś, * 3 oł, 1 oś w nast. oś *, powt. od *-* aż do końca rzędu, obrócić = 10 oś i 9 łuków.
RZĄD 3: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 1 oś w ten sam łuk, *5 oł, 1 węzełek w nast. łuk, 5 oł, 1 oś w nast. łuk*, powt. od *-* do końca rz., obrócić = 4 węzełków i 8 łuków.
RZĄD 4: 6 oł (= 1-szy sł + 3 oł), *1 oś w nast. węzełek, 5 oł, 1 sł w nast. oś, 5 oł*, powt. od *-* 3 razy, zakończyć 1 oś w nast. węzełek, 3 oł, 1 sł w ost. oś, obrócić = 4 oś, 5 sł i 8 łuków.
RZĄD 5: Przer. oz do 1-szego oś, 1 oł, przer. nast. pikotkę w KWIAT 1 w punkcie ‘e’, 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, przer. pikotkę w KWIAT 1 w punkcie ‘f’, 5 oś w nast. łuk, ominąć 1 sł, 5 oś w nast. łuk, 1 pikotka w nast. oś, 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, 1 pikotka w ost. oś, odciąć i wrobić nitkę = 4 pikotki.

KWIAT 5:
Powt. OKRĄŻENIA 1 do 4 KWIATU 1. Przer. KWIAT 5 w KWIATY 4, 1 i 2 w OKR. 5 następująco:
OKRĄŻENIE 5: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 5 oś w łuk, *w nast. oś przer.: 1 oś, 3 oł, 1 oś = 1 pikotka, 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk. *, powt. od *-* jeszcze 1 raz. W nast. oś przer. nast. pikotkę w KWIAT 4 (= punkt ‘g’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, przer. nast. pikotkę w nast. oś w KWIATY 4 i 1 (= punkt ‘f’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, przer. nast. pikotkę w nast. oś w KWIATY 1 i 2 (= punkt ‘a’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, ominąć nast. sł, 5 oś w nast. łuk, przer. nast. pikotkę w nast. oś w KWIAT 2 (= punkt ‘h’ w schemacie), 5 oś w nast. łuk, zakończyć 1 oz w 1-ze oś na pocz. okr. = 6 pikotek. Odciąć i wrobić nitkę.

KWIAT 6:
Jak KWIAT 5 ale połączyć do KWIATÓW 5, 2 i 3 w OKR. 5 w punktach ‘i’, ‘h’, ‘c’ i ‘j’ w schemacie.

KWIAT 7:
Jak KWIAT 4 ale połączyć do KWIATÓW 6 i 3 w OKR. 5 w punktach ‘k’, ‘j’ i ‘l’ w schemacie.

KWIATY 4, 5, 6 i 7 = rząd słupków w schemacie (2-gi rz. kwiatów szala).

KWIAT 8:
Jak KWIAT 2 ale połączyć do KWIATÓW 4 i 5 w OKR. 5 w punktach ‘m’ i ‘n’ w schemacie.

KWIAT 9:
Jak KWIAT 5 ale połączyć do KWIATÓW 8, 5 i 6 w OKR. 5 w punktach ‘o’, ‘n’, ‘i’ i ‘p’ w schemacie.

KWIAT 10:
Jak KWIAT 9 ale połączyć do KWIATÓW 9, 6, 7 w OKR. 5 w punktach ‘q’, ‘p’, ‘k’ i ‘s’ w schemacie.

KWIATY 8, 9 i 10 = rząd C w schemacie (3-ci rz. kwiatów szala). Powt. rz. B i C (UWAGA: zakończyć w rz. C) aż robótka mierzy ok. 200 cm (lub inną pożądaną długość).

FRĘDZLE:
1 frędzel = odciąć 8 nitek o dł. 40 cm każda, złożyć na pół i nawlec otrzymaną pętelkę w łuk, przełożyć końce nitek przez pętelkę. Umieścić jeden frędzel w każdy łuk w każdy koniec szala.

Schemat

symbols = KWIAT 1
symbols = tu zaczyna się rząd A
symbols = przer. kwiaty razem do siebie w tym miejscu
diagram
Chcesz o coś zapytać? Zobacz listę często zadawanych pytań (FAQ)

Od próbki zależą ostateczne wymiary robótki, zwykle jest podawana w rozmiarze 10 x 10 cm. Podaje się ją następująco: liczba oczek na szerokość x liczba rzędów na wysokość – np. 19 oczek x 26 rzędów = 10 x 10 cm.

Próbka/naprężenie nici jest sprawą bardzo indywidualną; niektórzy przerabiają robótkę luźno, a niektórzy ciasno. Dlatego należy dopasować swój sposób pracy do rozmiaru drutów. Rozmiar drutów podany we wzorze jest orientacyjny! Musisz wybrać taki rozmiar drutów/szydełka (większy lub mniejszy), aby otrzymana przez CIEBIE próbka, była zgodna z próbką we wzorze. Jeżeli twoja próbka nie będzie zgodna z tą podaną we wzorze, będziesz mieć inne zużycie włóczki, a twoja robótka będzie miała wymiary inne niż te określone we wzorze.

Od próbki również zależy również, jaką włóczką można zastąpić inną włóczkę. Jeżeli tylko próbki dla obu tych włóczek będą się zgadzać, można zastępować jedną włóczkę drugą włóczką.

Zobacz kurs DROPS: Jak zmierzyć próbkę

Zobacz instrukcję video DROPS: Jak wykonać próbkę

Wymagana ilość włóczki jest podana w gramach, np. 450 g. Aby obliczyć ile motków włóczki będziemy potrzebować, najpierw należy sprawdzić ile gramów włóczki jest w 1 motku (25g, 50g lub 100g). Informacja ta jest dostępna po kliknięciu na dany rodzaj włóczki na naszych stronach. Następnie należy podzielić wymaganą ilość włóczki przez ciężar 1 motka. Na przykład, jeżeli motek waży 50g (większość włóczek ma właśnie taki ciężar), obliczenie przedstawia się następująco: 450 / 50 = 9 motków.

Gdy zmieniasz włóczkę, najważniejszą sprawą jest to, aby próbka, którą z niej wykonasz, była taka sama jak ta podana dla oryginalnej włóczki we wzorze. W ten sposób wymiary gotowego produktu będą takie same jak na schematycznym rysunku na dole opisu we wzorze. Najłatwiej otrzymasz taką samą próbkę, zastępując oryginalną włóczkę inną włóczką z tej samej Grupy włóczek. Można również przerabiać kilkoma nitkami cieńszej włóczki, które w sumie będą odpowiadać grubszej włóczce i otrzymamy w obydwu przypadkach taką samą próbkę. Wypróbuj nasz zamiennik włóczek. Zalecamy, aby zawsze wykonywać próbkę.

UWAGA: gdy zmienimy włóczkę, gotowe ubranie może wyglądać inaczej niż na zdjęciu, będzie też inne w dotyku, ze względu na indywidualne właściwości każdej z włóczek.

Zobacz kurs DROPS: Czy mogę użyć innej włóczki niż ta wskazana we wzorze?

Wszystkie nasze włóczki zostały podzielone na grupy (od A do F) ze względu na ich grubość i próbkę – do grupy A należą najcieńsze włóczki, a do grupy F najgrubsze. W ten sposób łatwo jest znaleźć alternatywną włóczkę dla tego samego wzoru. Wszystkie włóczki w ramach tej samej grupy mają taką samą próbkę i mogą byś stosowane zamiennie. Jednak warto pamiętać, że gotowy produkt wykonany z innej włóczki niż oryginalnie we wzorze może mieć inną strukturę i wygląd.

Kliknij tutaj i zobacz zestawienie naszych włóczek wg grup

Na górze w każdym naszym wzorze znajdziesz link do zamiennika włóczek, bardzo przydatnego narzędzia, jeżeli chcesz wykonać wzór z innej włóczki niż podana we wzorze. Po wpisaniu rodzaju włóczki, którą chcesz zastąpić, jej ilości (dla twojego rozmiaru) i liczby nitek, zamiennik zaproponuje ci alternatywne włóczki, dla takiej samej próbki. Dodatkowo zobaczysz ile nowej włóczki będziesz potrzebować i czy trzeba będzie przerabiać kilkoma nitkami jednocześnie. Większość naszych włóczek występuje w motkach po 50g (niektóre mają 25g lub 100g).

Jeżeli wzór jest wykonywany wieloma kolorami, każdy kolor powinien być zastępowany oddzielnie. Podobnie, jeżeli wzór jest przerabiany kilkoma nitkami różnych włóczek (np. 1 nitką włóczki Alpaca i 1 nitką włóczki Kid-Silk), będziesz musiała znaleźć zamiennik/alternatywę dla każdej włóczki z osobna.

Kliknij tutaj i zobacz nasz zamiennik włóczek

Ponieważ różne włóczki mają różne właściwości i fakturę, zdecydowaliśmy się pozostawić we wzorach oryginalną włóczkę (już wycofaną z produkcji). Możesz bez trudu znaleźć odpowiednią włóczkę wśród obecnie dostępnych włóczek, używając naszego zamiennika włóczek lub wybierając włóczkę z tej samej Grupy włóczek.

Być może niektórzy sprzedawcy mają jeszcze na stanie włóczki wycofane z produkcji, albo ktoś ma w domu kilka motków takiej włóczki i chce znaleźć dla niej jakiś wzór.

Zamiennik włóczek wskaże ci alternatywną włóczkę, wraz z jej ilością.

Jeżeli nie wiesz jaki rozmiar wybrać, najlepszym rozwiązaniem będzie zmierzenie swetra, który już masz, który lubisz i którego rozmiar Ci odpowiada. Następnie musisz porównać jego wymiary z miarami na schematycznym rysunku swetra.

Schematyczny rysunek swetra znajduje się na dole wzoru.

Patrz kurs DROPS: Jak odczytać miary w schemacie

Numer drutów podany we wzorze jest orientacyjny, najważniejsze, aby utrzymywać odpowiednie naprężenie nici/rozmiar próbki. A ponieważ jest to sprawą bardzo indywidualną, musisz tak dopasować rozmiar drutów, aby TWOJA próbka była taka sama jak we wzorze – rozmiar drutów może różnić się o 1, a nawet 2 rozmiary, w górę lub w dół. Dlatego zawsze zalecamy, aby wykonywać próbki testowe.

Jeżeli twoja próbka różni się od tej podanej we wzorze, wymiary ukończonego ubrania mogą różnić się od wymiarów podanych na schematycznym rysunku na dole wzoru.

Zobacz kurs DROPS: Jak zmierzyć próbkę

Zobacz video DROPS: Jak wykonać próbkę

Wykonywanie ubrania od góry do dołu ułatwia dopasowanie robótki do swoich potrzeb. Na przykład, łatwiej jest przymierzyć ubranie podczas pracy nad nim, jak również dopasować długość karczku i pokrojów rękawów.

We wzorze podane są kolejne etapy pracy, krok po kroku, zgodnie z kolejnością działań. Schematy są dopasowane do próbki/naprężenia nici i są przerabiane jak zwykle.

Schemat pokazuje wszystkie rzędy/okrążenia, każde oczko jest pokazane na prawej stronie robótki. Jest odczytywany od dołu do góry, od prawej do lewej strony. 1 kwadracik/pole = 1 oczko.

Gdy przerabiamy w tę i z powrotem, co drugi rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki i co drugi rząd jest przerabiany na lewej stronie robótki. Gdy przerabiamy na lewej stronie robótki, będziemy przerabiać schemat odwrócony: czyli od lewej do prawej strony, prawe oczka są przerabiane na lewo, a lewe na prawo, itd.

Gdy przerabiamy na okrągło, każdy rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki, a schemat jest przerabiany od prawej do lewej strony we wszystkich okrążeniach.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na drutach

Schemat pokazuje wszystkie rzędy/okrążenia, a każde oczko jest pokazane na prawej stronie robótki. Jest przerabiany od dołu do góry, od prawej do lewej strony.

Gdy przerabiamy w tę i z powrotem, co drugi rząd jest przerabiany na prawej stronie robótki: od prawej do lewej strony, a co drugi rząd jest przerabiany na lewej stronie robótki: od lewej do prawej strony.

Gdy przerabiamy na okrągło, każdy rząd w schemacie jest przerabiany na prawej stronie robótki, od prawej do lewej strony.

Gdy przerabiamy schemat kołowy, zaczynamy przerabiać od środka i dalej przerabiamy na boki, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, rząd po rzędzie.

Rzędy zazwyczaj zaczynają się od podanej liczby oczek łańcuszka (równoważnej do wysokości kolejnego oczka), będzie to również pokazane w schemacie lub wyjaśnione w opisie do wzoru.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na szydełku

W opisie, aby przerobić kilka schematów, jeden po drugim w tym samym okrążeniu/rzędzie, często jest napisane: „przerobić schemat A.1, A.2, A.3 w sumie 0-0-2-3-4 razy”. To oznacza, że należy przerobić schemat A.1 jeden raz, następnie schemat A.2 jest przerabiany jeden raz i schemat A.3 jest powtarzany (na szerokość) tyle razy ile jest przewidziane dla wykonywanego rozmiaru – w tym przypadku jest to: w rozmiarze S = 0 razy, M = 0 razy, L=2 razy, XL= 3 razy i XXL = 4 razy.

Schematy są przerabiane jak zwykle: zaczynamy od pierwszego rzędu w schemacie A.1, następnie przerabiamy pierwszy rząd schematu A.2 etc.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na drutach

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytywać schematy w robótce na szydełku

Całkowita szerokość ubrania (od mankietu do mankietu) jest większa w większych rozmiarach, mimo że rękawy są krótsze. W większych rozmiarach główka rękawa jest dłuższa i ramiona są szersze, dlatego rękawy będą dobrze dopasowane w każdym rozmiarze.

Schematyczny rysunek z podanymi wymiarami dostarcza wiedzy na temat całkowitej długości ubrania. Jeżeli weźmiemy sweter, to jego długość jest mierzona od najdalej wysuniętego punktu na ramieniu (zwykle najbliżej dekoltu) i dalej w dół do końca robótki. Długość NIE jest mierzona od brzegu ramienia. Podobnie, długość karczku jest mierzona od najdalszego punktu na ramieniu i dalej w dół, do miejsca, gdzie karczek jest dzielony na tułów i rękawy.

Długość swetra nie jest mierzona wzdłuż obszyć przodów, chyba że we wzorze jest określone inaczej. Wyznaczając długość robótki, mierzyć zawsze po wewnętrznej stronie obszyć przodów.

Zobacz kurs DROPS: Jak odczytać miary w schemacie

Schematy są często powtarzane, zarówno na szerokość jak i na wysokość. 1 powtórzenie w schemacie pokazuje sposób w jaki pojawia się on we wzorze. Jeżeli jest napisane, aby przerobić 5 razy schemat A.1 na szerokość (na okrągło), to znaczy, że trzeba przerabiać schemat A.1 w sumie 5 razy, jeden za drugim na okrągło. Jeżeli jest napisane, aby przerobić 2 razy schemat A.1 na wysokość, wówczas przerabia się cały schemat jeden raz, a następnie powtarza go ponownie od początku i przerabia cały schemat jeszcze jeden raz.

Oczka łańcuszka są nieznacznie węższe od pozostałych oczek i aby początek/brzeg robótki nie był zbyt wąski, dodajemy na początku nieco więcej oczek łańcuszka. Liczba oczek zostanie dopasowana w kolejnym rzędzie, aby zgadzała się z wzorem i schematycznym rysunkiem.

Ściągacz jest bardziej elastycznym ściegiem i ściąga robótkę bardziej niż na przykład dżersej. Dodając oczka przed brzegiem ściągaczem unikniesz widocznej różnicy szerokości między ściągaczem, a resztą robótki.

Łatwo jest tak zamknąć oczka, aby robótka była zbyt ciasna, a wykonując narzuty podczas zamykania oczek (i jednocześnie zamykając je jak zwykłe oczka) unikniemy zbyt ścisłego brzegu.

Zobacz video DROPS: Zakańczanie robótki z narzutami

W celu równomiernego dodania oczek (lub zamknięcia), dodajemy na przykład: na przemian co 3-ci i 4-ty rząd następująco: przerobić 2 rzędy i dodawać oczka w 3-cim rzędzie, przerobić 3 rzędy i dodawać oczka w 4-tym rzędzie. Powtarzać tą sekwencję, aż wszystkie oczka zostaną dodane.

Zobacz kurs DROPS: Dodawać lub zamykać 1 o. na przemian, co 3 i 4 rzędy

Jeżeli wolisz wykonywać robótkę na okrągło zamiast w tę i z powrotem, możesz odpowiednio zmodyfikować wzór. Będziesz musiała dodać tzw. oczka steek na środku przodu (zazwyczaj jest to 5 oczek) i dalej postępować zgodnie z opisem. Gdy normalnie obracasz robótkę, aby przerabiać na lewej stronie robótki, dalej przerabiaj ponad oczkami steek i przerabiaj na okrągło. Na końcu należy przeciąć robótkę, nabrać oczka na obszycia i zakryć przecięte brzegi.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać tzw. oczka ‘steek’ i przeciąć robótkę

Jeżeli wolisz wykonywać robótkę w tę i zamiast powrotem zamiast na okrągło, możesz odpowiednio zmodyfikować wzór, aby przerabiać kolejne elementy robótki oddzielnie, a połączyć je na koniec. Podzielić oczka na tułów przez 2, dodać 1 oczko brzegowe z każdej strony (na szwy) i wykonywać tył i przód oddzielnie.

Zobacz kurs DROPS: Czy wzór na drutach z żyłką może być wykonany na prostych drutach?

Powtórzenia schematów powodują, że w różnych rozmiarach wygląd ubrania może się nieco różnić, w celu uzyskania właściwych proporcji. Jeżeli wykonujesz ubranie w innym rozmiarze niż jest na zdjęciu, może ono wyglądać nieco inaczej. Zostało to starannie opracowane i dopasowane, aby wygląd ubrania był taki sam we wszystkich rozmiarach.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z opisem i wykonywać schematy dla twojego rozmiaru!

Jeżeli znalazłaś wzór, który ci się spodobał i który jest dostępny w rozmiarze damskim, bez trudu zamienisz go na sweter męski. Podstawową różnicą jest długość rękawów i tułowia. Przerabiaj na początku jak w rozmiarze damskim, którego obwód klatki piersiowej będzie odpowiedni dla mężczyzny. Dodatkowa długość tułowia będzie dodana bezpośrednio przed zamykaniem oczek na podkrój rękawa/główkę rękawa. Jeżeli wzór jest przerabiany z góry na dół, możesz dodać dodatkowe centymetry za podkrojem rękawa lub przed 1-szym zamykaniem oczek na rękawie.

Co do ilości włóczki, zależy od tego ile centymetrów dodasz, ale zawsze lepiej kupić o jeden motek za dużo, niż za mało.

Wszystkie włóczki maja pewną nadwyżkę włókien (w wyniku produkcji), które mogą wychodzić, inaczej linieć lub obłazić. Szczotkowane (wyczesywane) włóczki (z większym włoskiem) mają więcej takich luźnych, zbędnych włókien, co sprzyja obłażeniu.

Mimo, że nie można zagwarantować, aby szczotkowana włóczka zupełnie nie gubiła nie nitek, możemy to zminimalizować postępując następująco:

1. Po zakończeniu pracy nad robótką (przed praniem) mocno ją wytrzepać, aby zbędne włókna wypadły. UWAGA: NIE używać rolki do ubrań, szczotki czy innych metod, które wyciągają włóczkę.

2. Umieścić ubranie w plastikowej torbie i umieścić w zamrażarce – temperatura spowoduje, że włóczka staną się mniej związane ze sobą, a ich nadmiar zostanie łatwiej usunięty.

3. Pozostaw ubranie w zamrażarce na kilka godzin, wyjmij je i wytrzep ponownie.

4. Pierz ubranie zgodnie z instrukcją prania, która znajduje się na etykiecie włóczki.

Mechacenie jest naturalnym procesem, który zachodzi nawet w przypadku najbardziej ekskluzywnych włókien. Jest to naturalna oznaka zużycia, której trudno uniknąć i która jest najbardziej widoczna na fragmentach odzieży najbardziej narażonych na tarcie, takich jak ramiona i mankiety swetra.

Twoje ubranie będzie wyglądać jak nowe, gdy usuniesz zmechacenia/kłaczki za pomocą grzebienia do dzianin lub golarki.

Dalej nie masz odpowiedzi na swoje pytanie? Zjedź niżej i zadaj pytanie jednemu z naszych ekspertów, który postara Ci się pomóc. Nastąpi to w ciągu 5-10 dni roboczych.
W międzyczasie możesz zobaczyć pytania i odpowiedzi pozostawione do tego wzoru przez innych użytkowników strony lub dołączyć do grupy DROPS Workshop na facebooku, aby uzyskać pomoc od innych dziewiarek!

Dodaj komentarz do modelu DROPS 138-22

Chcielibyśmy się dowiedzieć co masz do powiedzenia o tym wzorze!

Jeśli chcesz zadać pytanie i szybko uzyskać odpowiedź, upewnij się, że została wybrana właściwa kategoria w formularzu poniżej. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

Komentarze / Pytania (33)

country flag Emmanuelle wrote:

Magnifique ! Mais c’est dommage de ne pas avoir de diagramme pour la fleur. Ce serait tellement plus facile à lire.

09.11.2023 - 23:29

country flag Andżelika wrote:

Dzień dobry. czy jest możliwość rozrysowana tego wzoru? Chociaż 1 elementu . Opis jest dla mnie trochę skomplikowany

22.10.2020 - 13:51

DROPS Design answered:

Witaj Andżeliko! Nasze modele są skierowane do milionów ludzi na całym świecie. Mamy świadomość, że mogłyby być rozpisywane inaczej dla poszczególnych krajów, ale nie jest to możliwe. Robimy co w naszej mocy, aby były zrozumiałe. Z własnego doświadczenia wiem, że najtrudniej jest zacząć. Zacznij kwiatek, a jak coś będzie niejasne napisz. Postaramy się pomóc. Zawsze możesz się również zwrócić z pytaniem do sklepu, w którym kupujesz włóczkę (nawet emailowo czy telefonicznie). Miłej pracy!

22.10.2020 - 17:11

country flag Guylaine wrote:

Pourquoi vous n'avez pas mis un schéma pour réaliser une fleur ? beaucoup plus simple à lire et à comprendre surtout pour le crochet. Ce modèle me plait beaucoup mais je ne sais pas si je vais le crocheter car c'est plus compliqué sans schéma.

18.10.2019 - 12:16

DROPS Design answered:

Bonjour Guylaine, Les modèles DROPS sont réalisés par des milliers de personnes dans le monde entier. Nous comprenons toutefois qu’en fonction du pays, les explications puissent être formulées différemment. Nous faisons naturellement en sorte que nos modèles soient compréhensibles. Vous pouvez volontiers poser votre question ici, et pour toute assistance individuelle, vous adresser au magasin où vous avez acheté votre laine – même par mail ou téléphone. Bon crochet!

18.10.2019 - 14:52

country flag Lauren McRoberts wrote:

I believe there is an error with the cm to in conversion. 200 cm does not equal 39". I believe it should read 79".

15.12.2015 - 16:54

country flag Hanne wrote:

Er igang med tørklæde 2, jeg har hæklet på både min egen og på jeres måde. Jeg synes stadig ikke der er nogen logik i jeres forskellige blomster, da det på jeres model er een ud af 6 blomster som er større hver gang!

01.04.2014 - 22:43

country flag Hanne wrote:

I jeres opskrift er blomst 5, 6, 9 og 10 med små picot'er og blomst 8 den eneste på række B og C som har stor picot, der ville gi' mening, hvis blomst 10 skulle laves som blomst 8, altså med stor picot?????

31.03.2014 - 16:03

DROPS Design answered:

Hej Hanne. Vi har set det hele igennem ovenpå den forrige kommentar og mønstret er korrekt i forhold til den hæklede model på billedet. Du er selvfølgelig altid velkommen til at lave egne rettelser, hvis du selv synes det bliver pænere.

01.04.2014 - 17:29

country flag Jenny wrote:

Jag tror att blomma 5,6,9... ska bli mindre för dom ligger inne i sjalen. Ytterkanten blir mjukare då.

24.02.2014 - 17:16

country flag Hanne wrote:

Hej. Kunne være dejligt, hvis I ville svare på, hvorfor nogle picot'er skal være længer en andre. Det giver overhovedet ikke mening?

24.02.2014 - 14:29

DROPS Design answered:

Vi ska se över mönstret, tack för besked.

01.03.2014 - 01:05

country flag Hanne Gunnertoft wrote:

Hej igen. Tak for svar, men jeg forstår ikke hvorfor picot'erne ikke skal være lige store på de forskellige blomster? Har tænkt at de måske skulle sidde tættere på den lange led, men det kommer ikke til at passe? Skal alle picot'erne på blomst 5 så være små?

21.02.2014 - 13:44

country flag Hanne Gunnertoft wrote:

Undrer mig over at picot i blomst 1 er på 5 lm, mens picot i blomst 5 er på kun 3 lm, er der en dybere mening?

20.02.2014 - 17:26

DROPS Design answered:

Hej Hanne. Ja, det stemmer.

21.02.2014 - 11:08