Northern Knight by DROPS Design

Virkade tofflor i 2 trådar DROPS Fabel. Arbetet virkas uppifrån och ner med relieff-mönster. Storlek 35 - 43.

DROPS 227-64
DROPS Design: Modell fa-474
Garngrupp A + A eller C
-------------------------------------------------------

STORLEK:
35/37 - 38/40 - 41/43
Fotens längd: 22-24-27 cm
Skaftets höjd ned till hälen: Ca 18-18-18 cm

GARNÅTGÅNG:
DROPS FABEL från Garnstudio (tillhör garngrupp A)
150-150-150 g färg 602, silverräv
150-150-150 g färg 115, ljus grå

VIRKNÅL:
DROPS VIRKNÅL NR 4.

VIRKFASTHET:
17 stolpar på bredden och 10 varv på höjden med 2 trådar = 10 x 10 cm.
OBS: Kom ihåg att nålnumret endast är rekommenderat. Får du för många maskor på 10 cm, byt till tjockare virknål. Får du för få maskor på 10 cm, byt till tunnare virknål.

-------------------------------------------------------

Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------


75% Ull, 25% Polyamid
från 20.00 kr /50g
DROPS Fabel uni colour DROPS Fabel uni colour 20.00 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
DROPS Fabel print DROPS Fabel print 22.00 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
DROPS Fabel long print DROPS Fabel long print 24.00 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
needles Stickor och virknålar Beställ 
Garnet till detta mönstret kostar 120kr. Läs mer.

Instruktioner

-------------------------------------------------------

FÖRKLARING TILL BESKRIVNINGEN:

-------------------------------------------------------

VIRKTIPS TILL LUFTMASKA:
Om du virkar ytterst på virknålen kommer luftmaskan ofte att bli för stram.
1 luftmaska ska vara lika lång som 1 fastmaska/stolpe är bred.

VIRKINFORMATION:
I början av varje varv med stolpar virkas det 3 luftmaskor. Dessa luftmaskorna ersätter inte första stolpen, utan virkas i tillägg. Varvet avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet.
I början av varje varv med fastmaskor virkas det 1 luftmaska. Denna luftmaskan ersätter inte första fastmaskan, utan virkas i tillägg. Varvet avslutas med 1 smygmaska i 1:a luftmaskan.

MÖNSTER:
Se diagram A.1 till A.4.

MINSKNINGSTIPS-1:
För att beräkna hur det ska minskas jämnt, räknar man det total maskantalet på varvet (t.ex 52 maskor) och delar maskorna med det antal minskningar som ska göras (t.ex 2) = 26.
I detta exempel minskas det genom att virka var 25:e och var 26:e maska tillsammans – läs MINSKNINGSTIPS-2.

MINSKNINGSTIPS-2:
Virka 2 fastmaskor tillsammans till 1 fastmaska så här:
Stick nålen genom första maskan och hämta tråden, stick ner nålen genom nästa maska och hämta tråden (= 3 öglor om nålen), gör 1 omslag om nålen och drag omslaget genom alla 3 öglorna på nålen (= 1 maska minskad).
Virka 2 stolpar tillsammans till 1 stolpe så här:
* gör 1 omslag om nålen, stick nålen genom nästa maska, hämta tråden, gör 1 omslag om nålen och drag omslaget genom de 2 första öglorna på nålen *, virka *-* totalt 2 gånger, gör 1 omslag om nålen och drag omslaget genom alla 3 öglorna på nålen (= 1 maska minskad).

-------------------------------------------------------

BÖRJA ARBETET HÄR:

-------------------------------------------------------

TOFFLOR – KORT ÖVERSIKT ÖVER ARBETET:
Arbetet virkas uppifrån och ner, från mitt bak. Skaftet virkas runt, men vänds för varje varv så att vartannat varv virkas från rätsidan och avigsidan. Hälen virkas fram och tillbaka. Sedan virkas foten runt, men vänds för varje varv på samma sätt som på skaftet.

SKAFT:
Virka 53-57-59 luftmaskor – läs VIRKTIPS TILL LUFTMASKA, med nål 4 med 1 tråd i varje färg i DROPS Fabel, och sätt ihop dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan som virkades. Virka 3 luftmaskor – läs VIRKINFORMATION, virka 1 stolpe i var och en av de 52-56-58 luftmaskorna = 52-56-58 stolpar + 3 luftmaskor att vända med.
Virka varvet med pil i A.1 runt på varvet, avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet. Vänd arbetet och virka nästa varv från avigsidan. Fortsätt fram och tillbaka så med att virka vartannat varv från rätsidan och avigsidan.
När arbetet mäter 4 cm – anpassa så att det minskas 2-1-3 fastmaskor jämnt fördelat på sista varvet från avigsidan – läs MINSKNINGSTIPS-1 = 50-55-55 maskor.

Nu virkas det mönster från rätsidan så här:
Virka A.2 över första maskan, A.3 över de nästa 45-50-50 maskorna (= 9-10-10 rapporter á 5 maskor), virka de första 4 maskorna i A.4 – den sista maskan i A.4 illustrerar den första maskan på varvet, dvs A.2, och är med i diagrammet för att visa hur relieff-maskorna ska virkas i slutet av varvet.
Fortsätt så med vartannat varv från rätsidan och avigsidan. När diagrammen är färdigvirkade på höjden, repeteras mönster A.x på höjden.

Repetera A.x till arbetet mäter ca 18-18-18 cm eller till önskad längd (det återstår ca 7-8-9 cm till häl) – anpassa så att det avslutas efter en hel rapport A.x. Klipp av tråden.
Nu sätts det 2 markörer i arbeteet sett från rätsidan så här:
Börja i början av varvet, hoppa över de första 20-20-20 maskorna, sätt en markör här (senare ska varvet börja från denna markören), hoppa över de nästa 16-16-16 maskorna (= uppepå foten), sätt en markör här. Det är nu 14-19-19 maskor kvar på varvet efter sista markören.

HÄL:
Nu virkas det vidare fram och tillbaka. Börja efter de 16-16-16 maskorna uppepå foten och virka från avigsidan så här – kom ihåg VIRKINFORMATION:
Virka 1 fastmaska i var och en av de nästa 34-39-39 maskorna (hoppa över de 3 luftmaskorna som var i början av varvet mitt bak) och minska samtidigt 6-9-7 maskor jämnt fördelat = 28-30-32 fastmaskor till häl.
Vänd och virka från rätsidan med 1 stolpe i varje stolpe.
Fortsätt fram och tillbaka med fastmaskor från avigsidan och stolpar från rätsidan till arbetet mäter 5-6-7 cm från delningen (= 23-24-25 cm totalt) – anpassa så att nästa varv virkas från avigsidan.
Virka nästa varv så här: Virka 1 fastmaska i var och en av de första 8-9-10 maskorna, virka de nästa 2 fastmaskorna tillsammans – läs MINSKNINGSTIPS-2, * 1 fastmaska i nästa stolpe, virka de nästa 2 fastmaskorna tillsammans *, virka *-* totalt 3 gånger, virka 1 fastmaska i var och en av de sista 9-10-11 maskorna = 24-26-28 fastmaskor.
Virka nästa varv så här: Virka 1 stolpe i var och en av de första 6-7-8 maskorna, * virka 1 stolpe i nästa stolpe, virka de nästa 2 stolparna tillsammans *, virka *-* totalt 4 gånger, virka 1 stolpe i var och en av de sista 6-7-8 maskorna = 20-22-24 stolpar.
Sätt en markör mitt på detta varvet (= mitt bak på hälen). HÄRIFRÅN MÄTS ARBETET SEDAN. Arbetet mäter ca 25-26-27 cm totalt.
Klipp av tråden så att det är ca 25 cm kvar till montering.

MONTERING:
Vik de 20-22-24 framkanterna på hälen så att arbetet ligger dubbelt och sy ihop sista varvet som virkades mitt under foten. Fäst tråden.

FOT:
Börja mitt under foten (dvs där det syddes) och virka från avigsidan så här:
Virka 12-13-14 fastmaskor jämnt fördelat längs sidan på hälen tills det återstår 1 cm före de 16-16-16 maskorna på foten, virka 1 fastmaska, men vänta med sista genomdragningen, virka 1 fastmaska till före de 16-16-16 maskorna, men när sista genomdragningen görs dras tråden genom alla öglorna på nålen (= 1 maska minskad = 13-14-15 fastmaskor från mitt under och upp till skaftet), virka mönster som förut över de nästa 16-16-16 maskorna på foten, virka längs sidan på hälen på den andra sidan så här:
Virka 1 fastmaska, men vänta med sista genomdragningen, virka 1 fastmaska till, men när sista genomdragningen görs dras tråden genom alla öglorna på nålen (= 1 maska minskad), virka 12-13-14 fastmaskor jämnt fördelat ner till början av varvet = 42-44-46 maskor.
Nästa varv virkas från rätsidan så här:
Virka 1 stolpe i varje maska över de första 13-14-15 stolparna och minska samtidigt 3 stolpar jämnt fördelat, virka mönster som förut över de 16-16-16 maskorna uppepå foten så här – anpassa så att det börjas på rätt varv i diagrammet: Virka A.2 över första maskan, A.3 över de nästa 10 maskorna, A.4 över de nästa 5 maskorna, virka 1 stolpe i varje maska över de sista 13-14-15 stolparna och minska samtidigt 3 stolpar jämnt fördelat = 36-38-40 stolpar. Fortsätt fram och tillbaka med mönster över de 16-16-16 maskorna uppepå foten och vartannat varv med stolpar och fastmaskor över de resterande maskorna på varvet (det virkas nu vartannat varv från rätsidan och avigsidan som förut).
När arbetet mäter 18-20-23 cm mätt från markören mitt bak på hälen – anpassa så att det avslutas efter en hel rapport med A.x på höjden, virkas det så här:
VARV 1: Virka 1 fastmaska i varje maska.
VARV 2: Virka 1 stolpe i varje maska och minska samtidigt 0-2-4 maskor jämnt fördelat = 36 maskor.
VARV 3: Virka * 1 fastmaska i var och en av de första/nästa 2 maskorna, virka de nästa 2 fastmaskorna tillsammans *, virka *-* totalt 9 gånger = 27 maskor.
VARV 4: Virka * 1 stolpe i första/nästa maska, virka de nästa 2 stolparna tillsammans *, virka *-* totalt 9 gånger = 18 stolpar.
VARV 5: Virka alla 2 fastmaskor tillsammans 2 och 2 = 9 fastmaskor.
Foten mäter ca 22-24-27 cm. Klipp av tråden och trä den upp och ner genom maskorna runt öppningen fram på toffeln. Strama tråden, så att öppningen stängs och fäst ordentligt.
Virka 1 toffel till på samma sätt.

Diagram

symbols = börja på detta varvet, föregående varv är redan virkat
symbols = 1 stolpe i maskan under
symbols = 1 fastmaska i maskan under
symbols = 1 relieff-dubbelstolpe: Det virkas 1 dubbelstolpe om 1 stolpe/relieff-dubbelstolpe från föregående varv med stolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva stolpen/relieff-dubbelstolpen)
symbols = Virka 1 relieff-tredubbelstolpe om 1 stolpe från föregående varv med stolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva stolpen), men vänta med sista omslaget och genomdragningen (= 2 öglor på nålen), virka 1 stolpe i nästa maska (= 2 öglor på nålen)
symbols = Virka 1 relieff-tredubbelstolpe om 1 stolpe från föregående varv med stolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva stolpen), men vid sista omslaget och genomdragningen, dras tråden genom alla öglorna på nålen (dvs denna relieff-maskan har virkats tillsammans med föregående relieff-maska + stolpe = 1 maska).
OBS: Sista gången denna symbolen virkas på varv 3 i A.4, virkas det om den första stolpen i början av varvet.
symbols = Virka 1 relieff-tredubbelstolpe om 1 relieff-tredubbelstolpe från föregående varv med stolpar/relieff-tredubbelstolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva relieff-tredubbelstolpen), men vänta med sista omslaget och genomdragningen (= 2 öglor på nålen), virka 1 stolpe i nästa maska (= 2 öglor på nålen).
OBS: Sista gången denna symbolen virkas på 5:e varvet i A.4, virkas det så här, istället för 1 stolpe i nästa maska: Virka 1 smygmaska i 3:e luftmaskan på varvet, och drag tråden genom alla öglorna på nålen (= 1 maska).
symbols = Virka 1 relieff-tredubbelstolpe om 1 relieff-tredubbelstolpe från föregående varv med stolpar/relieff-tredubbelstolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva relieff-tredubbelstolpen), men vänta med sista omslaget och genomdragningen (= 2 öglor på nålen), virka 1 stolpe i nästa maska (= 2 öglor på nålen).
Virka 1 relieff-tredubbelstolpe om 1 relieff-tredubbelstolpe från föregående varv med stolpar/relieff-tredubbelstolpar (det virkas inte i maskbågarna, utan runt själva relieff-tredubbelstolpen), men vid sista omslaget och genomdragningen, dras tråden genom alla öglorna på nålen (dvs denna relieff-maskan har virkats tillsammans med föregående relieff-maska + stolpe = 1 maska).
OBS: Första gången denna symbolen virkas på 5:e varvet i A.2, virkas inte maskan tillsammans med en annan maska eftersom det inte finns fler maskor att virka tillsammans (= 1 maska)
diagram

Behöver du hjälp med mönstret?

Tack för att du väljer ett mönster från DROPS Design. Vi arbetar hårt för att ge ut mönster som är korrekta och enkla att förstå. Alla mönster är översatta från norska och du kan alltid se originalmönstret (DROPS 227-64) för mått och uträkningar.

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

signature-image signature

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

Vi har också steg-för-steg guider för olika tekniker som du hittar här.

1) Varför är stickfasthet/virkfasthet viktig?

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

till toppen

2) Vad är garngrupper?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

till toppen

3) Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

till toppen

4) Hur använder man konverteraren för garn?

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

till toppen

5) Varför får jag fel stickfasthet med rekommenderad sticka?

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

till toppen

6) Varför är arbetet skrivit uppifrån och ner?

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

till toppen

7) Varför är ärmarna kortare i större storlekar?

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

till toppen

8) Vad är 1 rapport?

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

till toppen

9) Hur stickar man enligt ett stickdiagram?

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

till toppen

10) Hur virkar jag enligt ett virkdiagram?

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

till toppen

11) Hur stickas/virkas flera diagram efter varandra på ett varv?

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

till toppen

12) Varför börjar man med fler luftmaskor än det ska virkas med?

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

till toppen

13) Varför ökas det maskor innan resåren när plagget stickas ovanifrån och ner?

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

till toppen

14) Varför ökas det i avmaskningskanten?

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

till toppen

15) Hur ökar man växelvis på var 3:e och 4:e varv?

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

till toppen

16) Varför är mönstret lite annorlunda än det man ser på bilden?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

till toppen

17) Hur kan jag sticka en kofta runt istället för fram och tillbaka?

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

till toppen

18) Kan man sticka tröjan fram och tillbaka istället för att sticka runt?

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

till toppen

19) Varför visar ni garn i era mönster som har utgått?

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

till toppen

20) Hur gör jag om en damstorlek till en herrstorlek?

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

till toppen

21) Hur undviker jag att långhårigt garn fäller?

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

till toppen

22) Var på plagget mäts längden?

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

till toppen

23) Hur vet jag hur många nystan jag behöver?

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

till toppen

Har du köpt DROPS garn för att göra detta mönster? Då kan du få hjälp av butiken där du köpte garnet. Hitta en lista på DROPS återförsäljare här!
Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar.. Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Kommentarer / Frågor (2)

country flag Ingrid Bär wrote:

Das Muster ist echt klasse, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, gibt schöne hausschuhe für den Winter. Danke schön

28.08.2022 - 08:42

country flag Crickx Lauranne wrote:

Bonjour, serait-il possible d'avoir l'image avec les mesures ? Car j'ai suivi le tuto à la lettre pour le 41-43 et c'est fort fort large au niveau du molet alors que niveau hauteur et le pied en lui-même c'est impeccable. Merci 😊

05.10.2021 - 21:03

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Crickx, nous n'avons pas de schéma pour les chaussons, pensez à bien vérifier et surtout conserver votre tension en largeur, vous devez avoir 17 brides = 10 cm. Bon crochet!

06.10.2021 kl. 07:27

Kommentér oppskrift DROPS 227-64

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.