DROPS design: Modell nr BM-026-by-BM-027-by-BM-028-by-BM-029-by
--------------------------------------------------------
KOFTA:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Strl i ctl: 50/56 - 62/68 - 74/80 (86/92 - 98/104)
Garnåtgång: DROPS BABY MERINO från Garnstudio
100-150-150 (150-200) g nr 02, natur
50 g i alla strl i nr 11, isblå
50 g i alla strl i nr 12, ljusblå

DROPS STRUMPST OCH RUNDST (60 eller 80 cm) NR 2,5 – eller det st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS STRUMPST OCH RUNDST (60 eller 80 cm) NR 2 – till resår.
DROPS TRÄKNAPP, nr 503: 6-6-6 (7-7) st.
--------------------------------------------------------
BYXOR:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Strl i ctl: 50/56 - 62/68 - 74/80 (86/92 - 98/104)
Garnåtgång: DROPS BABY MERINO från Garnstudio
100-100-100 (150-150) g nr 02, natur
50 g i alla strl i nr 11, isblå

DROPS STRUMPST OCH RUNDST (40 cm) NR 2,5 – eller det st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS STRUMPST OCH RUNDST (40 cm) NR 2 – till resår.
--------------------------------------------------------
MÖSSA:
Passar huvudmått:
Ca 40/42 - 42/44 - 44/46 (48/50 - 50/52) cm.
Garnåtgång: DROPS BABY MERINO från Garnstudio
100-100-100 (150-150) g nr 11, isblå
50-50-50 (50-50) g nr 02, natur
50-50-50 (50-50) g nr 12, ljusblå

DROPS RUNDST (60 och 40 cm) NR 2,5 –
eller det st.nr du måste använda för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS RUNDST (60 och 40 cm) NR 2 –
till resårer.
--------------------------------------------------------
SOCKOR:
Passar fotlängd: 10 - 11 - 12 (14 - 16) cm
Garnåtgång: DROPS BABY MERINO från Garnstudio
50 g i alla strl nr 02, natur.
50 g i alla strl nr 11, isblå.
50 g i alla strl i nr 12, ljusblå

DROPS STRUMPST NR 2,5 – eller det st.nr du måste ha för att få 26 m x 34 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS STRUMPST NR 2 (till resår).

-------------------------------------------------------

Stickfasthet – Se hur och varför du mäter här
Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------

Instruktioner

KOFTA:

MÖNSTER:
Se diagr M.1 till M.5. Hela mönstret slätstickas.
RÄTST (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.
--------------------------------------------------------

FRAM- OCH BAKST:
Arb stickas fram och tillbaka på rundst från mitt fram. Lägg upp 153-177-201 (223-245) m (inkl 1 kantm i varje sida mot mitt fram) på rundst nr 2 med isblå. Sticka 1 v resår = 1 rm/1 am med 1 kantm RÄTST – se förkl ovan – och 1 rm i varje sida mot mitt fram (sett från rätsidan). Byt till natur och fortsätt med resår. Efter 4-4-4 (5-5) cm byt till rundst 2,5 och det stickas 1 v räta från rätsidan SAMTIDIGT som det minskas 24-30-36 (40-44) m jämnt fördelat = 129-147-165 (183-201) m. Sätt en markör 33-37-42 (46-51) m in från varje sida = 63-73-81 (91-99) m mellan markörerna på bakst. Sticka M.1 med 1 kantm rätst i varje sida mot mitt fram. OBS! Näst sista m på st stickas som första m i M.1 så att mönstret börjar och slutar likadant i varje sida mot mitt fram. Efter M.1 stickas sedan M.2 med 1 kantm rätst i varje sida. KONTROLLERA STICKFASTHETEN! När arb mäter ca 15-17-20 (23-26) cm – avpassa så att det stickas minst 2 v efter ett v med ”lus” i mönstret – stickas M.3 (kom ihåg att den näst sista m på st stickas som första m i M.3 så att mönstret börjar och slutar likadant i varje sida mot mitt fram). SAMTIDIGT när arb mäter 17-18-21 (24-27) cm delas arb för ärmhål vid båda markörerna och varje del stickas sedan för sig.

BAKST:
= 63-73-81 (91-99) m. Lägg upp 1 ny m i varje sida (= kantm till söm) = 65-75-83 (93-101) m. Fortsätt med M.3 med 1 kantm rätst i varje sida. Efter M.3 stickas M.4 med 1 kantm rätst i varje sida. OBS! Pilen i M.4 markerar mitt-m mitt bak, räkna sedan m ut till sidan från den. Efter M.4 stickas det med isblå till färdigt mått.
SAMTIDIGT när arb mäter 27-29-33 (37-41) cm maskas de mittersta 23-25-27 (27-29) m av till halsringning och varje axel stickas färdig för sig. Avm sedan 2 m på nästa v från halsen = 19-23-26 (31-34) m kvar på axeln. Avm när arb mäter 28-30-34 (38-42) cm.

HÖGER FRAMST:
= 33-37-42 (46-51) m. Lägg upp 1 ny m mot ärmhålet (= kantm till söm) = 34-38-43 (47-52) m. Fortsätt M.3 med 1 kantm rätst i varje sida. Efter M.3 stickas M.4 med 1 kantm rätst i varje sida. OBS! Avpassa mönstret så att det blir fint mot mitt fram, det bör vara 1 m ljusblå mitt fram efter kantm och före en naturruta eller kors. Efter M.4 stickas det med isblå till färdigt mått.
SAMTIDIGT när arb mäter 24-26-29 (33-36) cm sätts de yttersta 9-9-10 (11-12) m mot mitt fram på en tråd restgarn till halsringning. Avm sedan i början på varje v från halsen: 2 m 2-2-2 (1-1) gång och 1 m 2-2-3 (3-4) ggr = 19-23-26 (31-34) m kvar på axeln. Avm när arb mäter 28-30-34 (38-42) cm.

VÄNSTER FRAMST:
Sticka som höger men motsatt.

ÄRM:
Arb stickas runt på strumpst.
Lägg upp 48-50-56 (58-64) m på strumpst nr 2 med isblå. Sticka 1 v resår = 1 rm/1 am, byt till natur och fortsätt med resår. När arb mäter 4-4-4 (5-5) cm byts det till strumpst nr 2,5. Sticka 1 v räta SAMTIDIGT som det minskas 11-13-13 (15-15) m jämnt fördelat = 37-37-43 (43-49) m.
LÄS RESTEN AV BESKRIVNINGEN FÖR ÄRMEN INNAN DU FORTSÄTTER STICKA! Sticka M.1 – avpassa mitten, se pil i diagr. Efter M.1 fortsätts det med M.2 (avpassa mitten efter pil) tills arb mäter ca 16-16-18 (23-26) cm – avpassa så att det stickas minst 2 v efter ett v med ”lus” i mönstret. Sticka sedan M.5 (avpassa mitten efter pil) – efter M.5 stickas det ev med isblå till färdigt mått.
SAMTIDIGT när arb mäter 5-6-6 (7-7) cm ökas det 2 m mitt under ärmen. Upprepa ökningen totalt 11-13-13 (15-15) ggr. För STRL 1/3 MÅN + 12/18 MÅN + 2 ÅR: på vart 4:e v, för STRL 6/9 MÅN: på vart 3:e v och för STRL 3/4 ÅR: på vart 5:e v = 59-63-69 (73-79) m – de ökade m stickas in i mönstret. Avm löst när arb mäter ca 19-19-21 (26-29) cm (M.5 ska nu vara avslutat och det skall ev ha stickats några v med isblå).

MONTERING: Sy axelsömmarna.

VÄNSTER FRAMKANT:
Plocka upp ca 75-83-93 (105-115) m (delbart med 2 + 1) längs vänster framst med st nr 2 och natur. Sticka resår = 1 rm/1 am med 1 kantm rätst och 1 rät i varje sida (sett från rätsidan). När framkanten mäter 2 cm avm det med rm över rm och am över am.

HÖGER FRAMKANT:
Sticka som vänster men efter 1 cm avm det till 5-5-5 (6-6) knapphål jämnt fördelat – det nedersta knapphålet ska vara ca 1½ cm från nederkanten och det översta ca 4 cm från överkanten (det skall dessutom göras ett knapphål på halskanten). 1 KNAPPHÅL = avm 2 m och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.

HALSKANT:
Plocka upp från rätsidan runt halsringningen: ca 87 till 117 m – inkl m på restgarnstrådarna framtill samt över framkanterna (antalet m ska vara delbart med 2 + 1) på rundst nr 2 med natur. Sticka resår = 1 rm/1 am med 1 kantm rätst och 1 rät i varje sida mot mitt fram (sett från rätsidan). SAMTIDIGT efter 1 cm avm till 1 knapphål över de andra på höger framkant. När halskanten mäter 2 cm, byts det till isblå. Sticka 1 v resår och maska sedan av med rm över rm och am över am.
Sy i ärmarna innanför 1 kantm. Sy fast knapparna.
--------------------------------------------------------
BYXA:

MÖNSTER:
Se diagr M.1 och M.2. Hela mönstret slätstickas.
MINSKNINGSTIPS:
Börja 2 m före markören och sticka så här: 2 rm tills, lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över.
--------------------------------------------------------

BYXA:
Arb stickas runt från livet och ned.
Lägg upp 142-150-160 (166-172) m på rundst nr 2 med isblå – v börjar mitt bak. Sticka 1 v resår = 1 rm/1 am, byt till natur och fortsätt med resår. När resåren mäter 4 cm byts det till rundst nr 2,5. Sticka 1 v räta SAMTIDIGT som det minskas 16-18-22 (22-22) m jämnt fördelat = 126-132-138 (144-150) m.
FÖRHÖJNING BAK: Sticka M.2 samtidigt som det stickas förhöjning bak så här: Sticka 10-11-11 (12-12) m från början av v, vänd arb (för att slippa hål lyfts första m när det stickas tillbaka och tråden stramas åt något). Sticka 20-22-22 (24-24) m och vänd arb. Sticka 30-33-33 (36-36) m och vänd arb. Sticka 40-44-44 (48-48) m och vänd arb. Fortsätt så genom att sticka 10-11-11 (12-12) m mer för varje gång det vänds ytterligare 8 ggr (= 12 förkortade v). Fortsätt sedan sticka runt med M.2 över alla m.
ÖKNINGAR: När arb mäter 13-16-17 (18-19) cm från livet (mätt mitt fram) sätts det en markör i början på v och en markör efter 63-66-69 (72-75) m (markerar fram och bak på byxan). Sedan ökas det 1 m på varje sida av dessa markörer (= 4 m ökas per v) på vart 3:e v totalt 6 ggr = 150-156-162 (168-174) m. Efter sista ökning mäter arb ca 18-21-22 (23-24) cm från livet (mätt mitt fram).

BEN:
Sticka 75-78-81 (84-87) m – börja mitt bak och sätt de resterande m på en tråd restgarn. Sticka runt på strumpst (M.2 fortsätts som tidigare) – sätt en markör på insidan av benet = v början. Minska sedan 1 m på varje sida av markören – LÄS MINSKNINGSTIPS – totalt 14-13-12 (11-10) ggr. För strl 1/3 MÅN: på växelvis vartannat och vart 3:e v, för strl 6/9 MÅN: på växelvis vart 3:e och 4:e v, för strl 12/18 MÅN: på växelvis vart 4:e och 5:e v, för strl 2 ÅR: på växelvis vart 6:e och 7:e v och för strl 3/4 ÅR: på växelvis vart 9:e och 10:e v = 47-52-57 (62-67) m. När arb mäter ca 27-33-36 (42-49) cm från livet – avpassa så att det har stickats 2 v efter ett v med ”lus” – stickas M.1. Börja överst i diagr och se pil som markerar mitten på v (= benets yttersida). Efter M.1 byts det till natur och strumpst nr 2. Sticka 1 v räta SAMTIDIGT som det ökas 11-12-13 (16-17) m jämnt fördelat = 58-64-70 (78-84) m. Sticka sedan resår = 1 rm/1 am tills byxan mäter 36-42-46 (52-59) cm från livet (resåren kommer då att mäta ca 5-5-6 (6-6) cm), byt till isblå och sticka 1 v resår innan det maskas av löst i resår.
Sticka det andra benet på samma sätt.
--------------------------------------------------------
MÖSSA:

MÖNSTER:
Se diagr M.7. Hela diagr slätstickas.
RÄTST (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.
--------------------------------------------------------

MÖSSA:
Arb stickas runt på rundst nerifrån och upp till där själva mössan startar, sedan stickas mössan vidare fram och tillbaka på st.
Varvets början = mitt bak!

Lägg löst upp 220-244-256 (280-288) m på rundst 2 med natur och sticka 1 v resår = 1 rm / 1 am. Byt till isblå och fortsätt resåren. När resåren mäter 3-3-3 (4-4) cm byts det till rundst 2,5. Sticka 1 v i slätst med isblå SAMTIDIGT som det minskas 52-52-64 (64-72) m jämnt fördelat = 168-192-192 (216-216) m. Nu stickas M.7. Efter M.7 är det 154-176-176 (198-198) m på st och det fortsätts runt med isblå och slätst. KONTROLLERA STICKFASTHETEN!
SAMTIDIGT på varv 3 efter M.7 minskas 14-16-16 (18-18) m jämnt fördelat – dvs sticka räta ihop var 10:e och 11:e m MEN se till att minskn kommer över minskn från sista v i M.7. Upprepa minskn på vartannat v totalt 4 ggr – Obs: för varje v det minskas på stickas det 1 m slätst mindre mellan varje gång 2 m stickas ihop) = 98-112-112 (126-126) m på st och arb mäter ca 10-10-10 (11-11) cm. Sticka 1 v i slätst, sedan stickas det 1 v i slätst SAMTIDIGT som det minskas 8-18-16 (26-22) m jämnt fördelat = 90-94-96 (100-104) m. Byt till rundst 2 och sticka resår (= 1 rm/ 1 am) tills resåren mäter 2½-2½-2½ (3-3) cm. NÄSTA V STICKAS SÅ HÄR FRÅN MITT BAK: sticka resår som förut över de första 35-36-37 (38-39) m, sätt följande 21-23-23 (25-27) m på 1 tråd (utan att de stickas) = mitt fram. Byt tillbaka till rundst 2,5, vänd arb och sticka 1 v avigt på avigsidan SAMTIDIGT som det ökas 26-32-34 (44-50) m jämnt fördelat = 95-103-107 (119-127) m på st.
HÄRIFRÅN MÄTS NU ARB!
NÄSTA V STICKAS SÅ HÄR FRÅN RÄTSIDAN:
1 rätst kantm, * 1 rm, 3 am *, upprepa *-* tills det återstår 2 m och avsluta med 1 rm och 1 rätst kantm. Fortsätt denna resår fram och tillbaka på st. När arb mäter 11-12-13 (14-15) cm sätts de mittersta 31-31-35 (39-39) m på st på 1 tråd till mittstycket på mössan.
Sticka 1 räta v från rätsidan, 1 räta v från avigsidan och 1 räta v från rätsidan över de yttersta 32-36-36 (40-44) m i den ena sidan av arb, sedan maskas det av fint med räta m från avigsidan.
Upprepa i den andra sidan av arb.
Sätt de 31-31-35 (39-39) m från tråden tillbaka på st och fortsätt resåren med 1 rätst kantm och 1 rm i varje sida (sett från rätsidan) tills mittstycket mäter 11-12-12 (14-15) cm från där m blev satta på 1 tråd. Sticka 2 v i rätst och maska av fint.
MONTERING:
Sy fast mittstycket mot varje sida med små fina stygn innanför 1 kantm i varje sida.
RESÅRKANT RUNT MÖSSANS ÖPPNING:
Sticka upp ca 120 till 160 m (delbart med 2) runt mössans öppning (inkl m från tråden fram) på rundst 2 med isblå. Sticka resår (= 1 rm/ 1 am) runt på st tills resåren mäter 4 cm, maska av löst med rm över rm och am över am. Vik resårkanten dubbel mot insidan av mössan och sy fast med små fina stygn.
--------------------------------------------------------
SOCKOR:

MINSKNINGSTIPS (gäller mitt bak på skaftet):
Det minskas 1 m på båda sidor om de 3 mittersta m baktill på sockan (= 1 rm + 1 am + 1 rm) genom att sticka 2 am tills.
MÖNSTER:
Se diagr M.6. Mönstret slätstickas.
RÄTST (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.
--------------------------------------------------------

SOCKA:
Lägg upp 58-66-72 (78-82) m på strumpst nr 2 med natur. Sticka 1 v resår = 1 rm/1 am, byt till isblå och fortsätt med resår. När arb mäter 2-3-4 (5-6) cm minskas 2 m mitt bak – LÄS MINSKNINGSTIPS! Upprepa minskningen med två cm mellanrum totalt 5 ggr = 48-56-62 (68-72) m. När resåren mäter 10-11-12 (13-14) cm byts det till strumpst nr 2,5. Sticka 1 v slätst SAMTIDIGT som det minskas 6-10-16 (16-20) m jämnt fördelat = 42-46-46 (52-52) m. Sticka 1 v slätst utan att minska. Sätt sedan de 16-17-17 (19-19) första och de 16-17-17 (19-19) sista m på v på var sin tråd restgarn = 10-12-12 (14-14) m kvar på st till mittstycke. Sticka 4-5-5½ (7-8) cm slätst över dessa m. Sätt sedan tillbaka m från restgarnstrådarna på st SAMTIDIGT som det plockas upp 11-13-15 (18-22) m på båda sidor om mittstycket = 64-72-76 (88-96) m. Klipp av tråden och påbörja v mitt bak. Sticka 1-2-4 (5-7) v slätst runt över alla m med isblå. Sticka sedan M.6. OBS! I strl 12/18 mån kommer det att bli 2 likadana rapporter av M.6 mitt bak på sockan. Efter M.6 stickas det 1 v slätst med isblå. Sedan stickas det 1 v avigt innan alla m bortsett från de 10-12-12 (14-14) m från mittstycket maskas av. Sticka RÄTST – se förkl ovan – fram och tillbaka över mittstycket till sula. Maska av när sulan mäter 10-11-12 (14-16) cm. Sy fast sulan till sockan med små fina stygn.

Detta mönster har uppdaterats. .

Uppdaterad online: 02.09.2010
FRAM- OCH BAKST:...efter 4-4-4 (5-5) cm byt till rundst 2,5 och det stickas 1 v räta från rätsidan SAMTIDIGT som det minskas 24-30-36 (40-44) m jämnt fördelat = 129-147-165 (183-201) m.

Diagram

symbols = natur
symbols = isblå
symbols = ljusblå
symbols = 2 rm tills med isblå
diagram
diagram
signature-image

Behöver du hjälp med mönstret?

Tack för att du väljer ett mönster från DROPS Design. Vi arbetar hårt för att ge ut mönster som är korrekta och enkla att förstå. Alla mönster är översatta från norska och du kan alltid se originalmönstret (DROPS Baby 19-21) för mått och uträkningar.

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

1) Varför är stickfasthet/virkfasthet viktig?

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

till toppen

2) Vad är garngrupper?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

till toppen

3) Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

till toppen

4) Hur använder man konverteraren för garn?

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

till toppen

5) Varför får jag fel stickfasthet med rekommenderad sticka?

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

till toppen

6) Varför är arbetet skrivit uppifrån och ner?

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

till toppen

7) Varför är ärmarna kortare i större storlekar?

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

till toppen

8) Vad är 1 rapport?

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

till toppen

9) Hur stickar man enligt ett stickdiagram?

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

till toppen

10) Hur virkar jag enligt ett virkdiagram?

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

till toppen

11) Hur stickas/virkas flera diagram efter varandra på ett varv?

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

till toppen

12) Varför börjar man med fler luftmaskor än det ska virkas med?

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

till toppen

13) Varför ökas det maskor innan resåren när plagget stickas ovanifrån och ner?

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

till toppen

14) Varför ökas det i avmaskningskanten?

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

till toppen

15) Hur ökar man växelvis på var 3:e och 4:e varv?

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

till toppen

16) Varför är mönstret lite annorlunda än det man ser på bilden?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

till toppen

17) Hur kan jag sticka en kofta runt istället för fram och tillbaka?

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

till toppen

18) Kan man sticka tröjan fram och tillbaka istället för att sticka runt?

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

till toppen

19) Varför visar ni garn i era mönster som har utgått?

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

till toppen

20) Hur gör jag om en damstorlek till en herrstorlek?

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

till toppen

21) Hur undviker jag att långhårigt garn fäller?

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

till toppen

22) Var på plagget mäts längden?

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

till toppen

23) Hur vet jag hur många nystan jag behöver?

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

till toppen

Har du köpt DROPS garn för att göra detta mönster? Då kan du få hjälp av butiken där du köpte garnet. Hitta en lista på DROPS återförsäljare här!
Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar.. Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Kommentarer / Frågor (26)

country flag Claudia wrote:

In der ANleitung steht in "Äarmel" erst dass man nach 16 cm dann soll man Muster M5 Stricken und nach 5cm dann 2M aufnehmen . Je 4 R. (für Größe 1/3 Monate) damit man am Ende 59 M. bekommt... aber wenn man dieser Anleitung sowieso macht hat man mehr als 19 cm Insgesamt... etwas stimmt hier nicht.. SOll man denn erst 5cm vor Ende der Ärmel (Punkt Must.) erst mit der Aufnehmen anfangen?

29.08.2021 - 10:25:

DROPS Design answered:

Liebe Claudia, mit den Zunahmen sollen Sie anfangen, wenn die Ärmel 5 cm misst, aber gleichzeitg stricken Sie Muster nach Bündchen wie beschrieben: M.1, M.2 dann M.5. Viel Spaß beim stricken!

30.08.2021 kl. 07:54:

country flag Claudia wrote:

Ich bin mit der Reechtes Vorderteil der Jacke verwirrt. Am Ende soll man 9 Maschen gegen die MItte auf Faden legen lassen. und mit der andere teil weiter machen aber gleichzeitig abketten... was macht man dann mit den restlichen 9 M. ?

11.08.2021 - 11:24:

DROPS Design answered:

Liebe Claudia, die 9 stillgelegten Maschen werden später aufgefassen - siehe HALSKANTE. Viel Spaß beim stricken!

11.08.2021 kl. 13:38:

country flag Reetta wrote:

Näyttää siltä, ettei vaaleansinistä nro 12 enää tehdä. Ei ainakaan löydä mistään. Onko sille vastaavaa väriä olemassa, jota voisi käyttää että näyttäisi samalta? Kiitos!

18.05.2021 - 17:02:

DROPS Design answered:

Hei, voisit kokeilla väriä 24, vaalea taivaansininen.

19.05.2021 kl. 17:28:

country flag Sanne wrote:

Til rette vedkommende. Jeg er ved at strikke bukserne til "Sweet Cheeks", men jeg kan ikke få jeres maskeantal til at stemme. Jeg har slået 160 masker op, derefter taget 22 masker ud. Altså ialt 182 masker. I opskriften står der at jeg skal sætte en markeringen efter 69 masker (som markere foran/bagop) - men halvdelen er 182 er altså 91 masker Så hvad skal jeg føre ??

11.01.2020 - 09:12:

DROPS Design answered:

Hei Sanne. Det skal ikke tages 22 masker ud, men 22 masker ind. 160 masker minus 22 masker = 138 masker dele på 2 = 69 masker. God Fornøyelse!

03.02.2020 kl. 14:41:

country flag Diana wrote:

Para resorte de la parte baja de pantalones tenemos que tejer 5cm o puede ser 9cm? Ayudame por favor. 33cm ( la pierna) + 5cm(resorte) = 37cm (en total ) no 42cm

21.11.2019 - 23:32:

DROPS Design answered:

Hola Diana. Cuando llegas a 33 cm, tienes que primero trabajar M.1 (aprox. 3,5 cm) y después trabajar 5 cm en punto elástico. Así que la medidas son correctas 33 + 3,5(4) de M.1 + 5 = 42 cm

24.11.2019 kl. 23:53:

country flag Gitte Segato wrote:

Kan det være rigtigt at man skal bryde det blå garn hver gang der skal strikkes en række med lus? Det bliver rigtig mange ender der skal hæftes...

23.07.2019 - 17:43:

DROPS Design answered:

Hej Gitte, du kan trække tråden med op i arbejdet, men sørg for at sno den for hver pind. God fornøjelse!

02.08.2019 kl. 12:17:

country flag Linda Vibeke Holstad wrote:

Skal jeg virkelig felle masker etter at bråtet på jakken er ferdig?

07.03.2019 - 12:16:

DROPS Design answered:

Hei Linda. Ja, det skal du. Vrangbord er mer elastisk enn glattstrikk, og trekker seg derfor mer sammen. For at det ikke skal bli noen markant viddeforskjell på vrangbordan og resten av bolen felles det masker etter vrangborden. God fornøyelse

08.03.2019 kl. 08:53:

country flag Gunilla Zetterlund Nordin wrote:

Är det bara räta varv som syns på mönstret.?

02.12.2018 - 11:11:

DROPS Design answered:

Hej, diagrammen visar alla varv sett från rätsidan.

03.12.2018 kl. 14:21:

Martha Björnvik wrote:

Är det meningen att man stickar koftan med två stycken rundstickor? Går det inte att sticka den med långa stickor istället?

15.07.2018 - 12:56:

DROPS Design answered:

Det som menes med at arbeidet strikkes frem og tilbake på rundpinne er at du legger opp alle maskene på 1 rundpinne, men istedenfor å strikke rundt bruker du rundpinnen til å strikke frem og tilbake – altså du bruker pinnene i hver ende på samme måte som når du strikker med 2 vanlige pinner. Ved høyt masketall oppgir vi gjerne at arbeidet strikkes frem og tilbake på rundpinne da denne gjerne er lenger enn vanlige pinner. Men det er helt opp til deg om du velger å strikke koften på 2 lange pinner, eller om du velger å sette alle maskene på 1 rundpinne og strikke frem og tilbake på den. God fornøyelse.

18.07.2018 kl. 11:55:

country flag Karin Bohjort wrote:

Är nybörjare och undrar om koftan ska dras över huvudet eftersom man ska sticka på rundsticka. Vill kunna knäppa koftan fram.

21.03.2018 - 19:27:

DROPS Design answered:

Hej Karin, nej du stickar koftan fram och tillbaka :)

22.03.2018 kl. 09:39:

Kommentér oppskrift DROPS Baby 19-21

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.