DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
100% Alpacka
från 48.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 384.00kr. Läs mer.
DROPS 105-3
Mått:
Längd: ca 85 cm.
Bredd: ca 170 cm.
Garnåtgång: DROPS Alpaca från Garnstudio
400 gr nr 1101, vit

DROPS Rundst nr 3 (80 cm) – eller det st.nr du måste ha för att få 24 m x 32 v i slätst på 10 x 10 cm.

-------------------------------------------------------

Stickfasthet – Se hur och varför du mäter här
Alternativt garn – Se hur du kan byta garn här
Garngrupp A till F – Använd samma mönster och byt garn här
Garnåtgång vid alternativt garn – Använd vår garn-konverterare här

-------------------------------------------------------

DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
100% Alpacka
från 48.00 kr /50g
Garnet till detta mönstret kostar 384.00kr. Läs mer.

Instruktioner

Mönster: Se diagram M.1-M.5 och X.1-X.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.

Ökningstips: Alla ökningar görs på rätsidan. Det ökas 4 m på vartannat v så här:
Öka 1 m så här i början på v:
sticka 3 rätst m, 1 rm, 1 omslag och 1 rm. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 3 am, 3 rätst m.
Öka 2 m så här mitt bak:
starta 1 m före m med märktråden, sticka 1 rm, 1 omslag, 1 rm (= m med märktråd), 1 omslag och 1 rm. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 5 am.
Öka 1 m så här i slutet på v:
När 5 m återstår stickas: 1 rm, 1 omslag,
1 rm och 3 rätst m. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 3 rätst m och 3 am.
De ökade m stickas löpande in i mönstret om det inte står något annat i beskrivningen.

Bladmönster:
varv 1 (= avigsidan): * 5 rm, 5 am *, upprepa *-* och avsluta med 5 rm.
varv 2 (= rätsidan): 2 am, * 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 am, 5 rm, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 3 m som stickas 1 omslag,
1 rm, 1 omslag, 2 am.
varv 3-5-8-9-11-13-16 och 17: sticka rm över rm och am över am. Omslagen stickas aviga.
varv 4: 2 am, * 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 5 m som stickas: 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm och 2 am.
varv 6: 2 am, * 2 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas: 2 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm och 2 am.
varv 7: 2 rm, * 7 am, 5 rm *, upprepa *-* tills det återstår 9 m, avsluta med 7 am och 2 rm.
varv 10: 2 am, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag,
2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
3 rm, 2 rm tills, 2 am, * 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 3 rm, 2 rm tills, 2 am *, upprepa *-* och avsluta med 1 omslag, 1 rm, 1 omslag och 2 am.
varv 12: 2 am, 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills, 2 am,
* 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
1 rm, 2 rm tills, 2 am * upprepa *-* och avsluta med 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm och 2 am.
varv 14: 2 am, 2 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am, * 2 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am *, upprepa *-* och avsluta med 2 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm och 2 am.
varv 15: 5 rm, * 7 am, 5 rm *, upprepa *-*.
varv 18: 5 am, * lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 3 rm, 2 rm tills, 5 am *, upprepa *-*.
varv 19: Sticka rm över rm och am över am, i tillägg ökas det i de 5 rm mellan varje blad så här (öka genom att hämta upp m från föregående v): 1 rm, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, 1 rm.
varv 20: Sticka am över alla m förutom bladen, över dessa stickas det så här: lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills.
varv 21: Bladens 3 m stickas aviga, de övriga m stickas räta och det ökas mellan varje blad så här: 1 rm, öka 1 m, 5 rm, öka 1 m, 1 rm.
varv 22: Sticka am över alla m, förutom de 3 m över bladen som stickas så här: lyft 1 m,
2 rm tills, drag den lyfta m över.

Sjal: Arb stickas fram och tillbaka på en rundst för att få plats med alla m. Lägg upp 3 m på rundst 3 med Alpaca. Sätt 1 märktråd i den 2:a m (markerar mitt bak på sjalen). Sticka 1:a v så här (= rätsidan): 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm = 5 m (Obs! På nästa v stickas omslagen vridna räta, dvs det stickas i de bakre maskbågarna i stället för i främre, för att slippa hål).
Sedan stickas det räta på varje v samtidigt som det ökas 4 m på vartannat v så här: sticka 2 m i den näst yttersta m i varje sida och gör ett omslag på varje sida om m med märktråden. Fortsätt så tills det är 29 m på st. Sedan stickas det så här:
X.1, M.1A (= 4 m), M.1C (= 5 m) och X.2,
1 m i slätst (= med märktråden), X.3, M.1A (= 4 m), M.1C (= 5 m) och X.4.
När rapporten är stickad 1 gång på höjden är det 45 m på st. Sedan stickas det så här:
X.1, M.1A, M.1B (= 8 m) upprepas tills det återstår 6 m (detta m-antalet varierar efter vilket varv av X.2 som stickas) före märktråden som stickas M.1C och X.2, 1 m i slätst, X.3, M.1A, M.1B upprepas tills det återstår 9 m (detta m-antalet varierar efter vilket varv av X.4 som stickas) på st som stickas M.1C och X.4.
Det fortsätts så tills M.1 är stickad totalt 18 ggr på höjden. Det är nu 317 m på st. Sticka 1 räta v från rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Samtidigt ökas det på vartannat v (= på rätsidan) i båda sidor och mitt bak – läs Ökningstips ovan – till färdigt mått !
Nu stickas M.2. När M.2 är stickad 1 gång på höjden är det 333 m på st. Sticka 1 räta v på rätsidan samtidigt som det ökas 8 m jämnt fördelat (i tillägg ökas det som vanligt i sidorna och mitt bak). Sticka 1 avigt v på avigsidan. Sticka 1 avigt v på rätsidan och 1 räta v på avigsidan. Det är nu 349 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat. Det är nu 355 m på st. Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.3 (= 9 m) upprepas över de följande 171 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.3 över de följande 171 m och 5 m i sidan stickas med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas tills M.3 är stickad färdig.
När M.3 är stickad 1 gång på höjden är det 379 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat = 381 m. Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa från *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan. Sticka 1 avigt v på rätsidan och öka som vanligt i sidorna och mitt bak på sjalen samtidigt som det ökas 14 m jämnt fördelat. Det är nu 403 m på st.

Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster – se förkl ovan - över de följande 195 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m i mitten och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 195 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut till 10:e v i Bladmönstret.
Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster fr.o.m 10:e v - se förkl ovan - över de följande 198 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 198 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut.

När Bladmönstret är stickat färdigt (= 22 v) är det 455 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det minskas 2 m jämnt fördelat = 453 m. Sticka 1 avigt v på rätsidan och 1 räta v på avigsidan. Det är nu 457 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat. Det är nu 463 m på st. Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.3 (= 9 m) upprepas över de följande 225 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.3 över de följande 225 m och 5 m i sidan med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.3 är stickad färdig. När M.3 är stickad 1 gång på höjden är det 487 m på st.
Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat = 489 m. Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan. Sticka 1 räta v på rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Det är nu 497 m på st.
Nu stickas M.2 (det ökas i sidorna och mitt bak som förut). När M.2 är stickad 1 gång på höjden är det 509 m på st. Sticka 1 räta v på rätsidan samtidigt som det ökas 10 m jämnt fördelat (öka som vanligt i sidorna och mitt bak). Det är nu 523 m på st. Sticka 1 avigt v på avigsidan. Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.4 (= 17 m) över de följande 255 m,
3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.4 (= 17 m) över de följande 255 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.4 är stickad färdig. När M.4 är stickad 1 gång på höjden är det 599 m på st. Sticka 1 avigt v på avigsidan, 1 räta v på rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Det är nu 603 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, 3 rm, M.5 över de följande 289 m, 3 rm, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, 3 rm, M.5 över de följande 289 m, 3 rm och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.5 är stickad färdig. När M.5 är stickad 1 gång på höjden är det 771 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan och 1 räta v på rätsidan över alla m.
Maska av löst.

Detta mönster har uppdaterats.

Uppdaterad online: 23.04.2008
Under sjal:
Det är nu 403 m på st...
Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster – se förkl ovan - över de följande 195 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m i mitten och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 195 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut till 10:e v i Bladmönstret.
Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster fr.o.m 10:e v - se förkl ovan - över de följande 198 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 198 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut.

Diagram

symbols = rm på rätsidan, am på avigsidan
symbols = 2 rm tills
symbols = 1 omslag mellan 2 m
symbols = lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta
m över.
symbols = am på rätsidan, rm på avigsidan
symbols = lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m
över.
symbols = 2 am tills
diagram
Har du en fråga? Se en lista på ofta ställda frågor (F&Q)

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

Om du tycker att det är svårt att bestämma vilken storlek du ska göra kan det vara en bra idé att mäta ett plagg du redan har och gillar storleken på. Jämför sedan måtten med måtten i mönstrets måttskiss och välj den storlek som passar bäst.

Du hittar måttskissen längst ner i mönstret.

Se DROPS-lektion: Så här läser du en måttskiss

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

Pilling/noppor är en naturlig process som händer även med de mest fina och exklusiva fibrerna. Det är ett naturligt tecken på användning och slitage som är svårt att undvika. Det är mest synligt i områden med hög friktion av ditt plagg som under ärmarna och på handlederna.

Du kan få ditt plagg att se ut som nytt genom att ta bort pilling/noppor med en elektrisk noppborttagare.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar..
Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Du kanske även tycker om...

Kommentér oppskrift DROPS 105-3

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.

Kommentarer / Frågor (231)

country flag Marlène wrote:

Bonjour je trouve ce châle super beau mais je voudrais savoir si on a des mailles lisières au début et à la fin de nos rangs si oui combien il y en a merci pour votre réponse car si je lis bien le modèle ce n’est pas noté

23.02.2024 - 19:28

DROPS Design answered:

Bonjour Marlène, les mailles lisières sont comprises dans le nombre de mailles indiqué, autrement dit, elles se tricotent à 'l'endroit (point mousse) jusqu'à ce qu'on ait 29 mailles, puis elles figurent dans les diagrammes X1 et X4 autrement dit, quand on commence les diagrammes, on a 3 mailles point mousse (les 3 premières de X1 et les 3 dernières de X4) de chaque côté. Bon tricot!

26.02.2024 - 07:21

country flag Dorthe Panum Petersen wrote:

Der er ikke noget mønster i opskriften, lige meget hvilken enhed jeg går ind fra.

08.02.2024 - 05:48

DROPS Design answered:

Hei Dorthe. Prøv igjen. Alt skal ligge der. Evnt. sjekk internetttilkoblingen din. mvh DROPS Design

09.02.2024 - 08:00

country flag Lenka wrote:

Dobrý den,\r\nupletla jsem si tento šátek. Pouze místo středového oka jsem vytvořila středový pruh.\r\nPopis listového vzoru opravdu není srozumitelný. Vytvořila jsem tedy grafický popis a také (pro mě) mnohem přehlednější popis instrukcí. Obrázek najdete zde ravel.me/RheaS/13as, případně mohu poslat přímo, abyste ho případně přidali přímo k návodu.\r\nLenka

15.10.2023 - 18:23

country flag Irene Kangasjärvi wrote:

Työssä 403 s. Aloitan lehtikuvion ok rivillä yksi on kuviossa 10 s rivillä kaksi on kuviossa 12 s siis silmukoita tulee hurjasti lisää yhdellä kerroksella Kuitenkin, kun lehtikuvio on valmis, pitäisi puikolla olla vain 455 s.

04.08.2023 - 16:17

DROPS Design answered:

Hei, lehtikuvioiden kohdalla tehdään myöhemmin kavennuksia. Eli lopuksi työssä on 455 silmukkaa.

24.08.2023 - 16:25

country flag Sylviane Pradeau wrote:

Après les 381m galère ! Conserve t-on les 3m pt mousse ? Que comprennent les 5m bord? Qd fait on le jeté d'augm ? Les 3m du milieu, tjs en jersey? Cnt reprend t-on après ? M entre les 5m et motif feuilles ? Quelles M et cb ? Après cb de M débute le motif feuille ? Possibilité d'un diagramme pour celui-ci ? Ce serait plus parlant

24.07.2023 - 08:56

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Pradeau, vous répétez (2 m ens à l'end, 1 jeté) après les 5 m et avant les 3 m centrales / après les 3 m centrales jusqu'aux 5 m (soit 92 fois au total = 184m). Puis vous allez augmenter = 403 m (soit 5 m, 195 m à tricoter au point de feuilles, 3 m centrales, 195 m à tricoter au point de feuilles et 5 m). En même temps, augmentez comme avant, mais tricotez les augmentations en jersey envers jusqu'au rang 10. Le nombre de mailles (195) tricotées au point de feuilles va varier en raison du motif, placez un marqueur au début et à la fin de ces mailles dès le 1er rang vous aidera à mieux les repérer. Bon tricot!

27.07.2023 - 12:14

country flag Sylviane Pradeau wrote:

Merci. Je parlais des augmentations de début et fin de rang ainsi que du milieu dos. Il est bien spécifié d'"en même temps procéder à ces augmentations en se référant aux explications, peu explicites du reste car:un jeté, une maille endroit. 2augmentatipns de chaque côté du dos du coup ??

28.06.2023 - 12:35

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Pradeau, ces 4 augmentations figurent dans les diagrammes X1 (après les 3 m point mousse), X2 (avant la maille centrale), X3 (après la maille centrale) et X4 (avant les 3 m point mousse), autrement dit, suivez simplement les diagrammes. Bon tricot!

28.06.2023 - 16:22

country flag Sylviane Pradeau wrote:

Merci pour la réponse d'hier, mais je nage toujours autant. Il me faudrait le déroulement précis des qq rangs a à partir des 45m,de tt le rang avec les augmentations . Car je ne comprends toujours pas gérer les augmentations, cnt ils s'insèrent ds les diagrammes

28.06.2023 - 11:27

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Pradeau, les augmentations figurent dans les diagrammes, vous n'aurez pas à les gérer autrement qu'en suivant ces diagrammes: X1, M1A, M1B (=8m) à répéter jusqu'à ce qu'il reste les mailles de X2 + celles de M.1C et tricoter ensuite M1C, X2, puis 1 m jersey end (=m avec le marqueur), X3, M1A, M1B à répéter jusqu'à ce qu'il reste les mailles de M.1C et de X4. et terminez le rang par M.1C et X4 - en fonction des rangs, vous aurez plus ou moins de mailles, mais en suivant les diagrammes, vous saurez le nombre de mailles à tricoter; le nombre de répétitions de M.1B entre A et C sera le même jusqu'à la fin des X. Bon tricot!

28.06.2023 - 12:13

country flag Sylviane wrote:

Je bloque après avoir obtenu 45m.A quoi se rapporte "à répéter"? M1B? Comment caler, compter, où commencer le motif avec les augmentations, le tout se faisant aux rangs endroit ?

27.06.2023 - 13:18

DROPS Design answered:

Bonjour Sylviane, au 1er rang, vous allez répéter les 8 mailles de M.1B jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles avant la maille avec le marqueur (= la maille centrale), et tricoter ensuite M.1C (= les 5 dernières mailles de M.1) puis X2 = 1 m end (+ 1 augmentation); au 3ème rang (au rang suivant sur l'endroit, vous répétez M.1B jusqu'à ce qu'il reste 7 m (= les 5 m de M.1C + les 2 m de XZ) et ainsi de suite, autrement dit au 5ème rang, vous répétez M.1B jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles (= les 5 mailles de M.1C + les 3 mailles de X2) etc. Bon tricot!

27.06.2023 - 13:47

country flag France Lechasseur wrote:

Bonjour, j’ai commencé le motif de feuille,j’ai fait le premier rang de 5mailles endroit. Et 5 mailles env. et j’ai fait la moitié du deuxième rang et j’arrive avec plus de mailles que 3, j’arrive à 4 mailles et jai fait le jeté, tricoter la maille du milieu et le jeté et je ne sais plus comment continuer , pouvez-vous m’aider svp. France Lechasseur

15.01.2023 - 19:28

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Lechasseur, essayez de bien mettre des marqueurs entre chaque motif à répéter de *-*, cela pourra vous aider à bien vérifier votre nombre de mailles (= 10 m entre *-* soit 12 m au 2ème rang). Bon tricot!

16.01.2023 - 09:39

country flag France Lechasseur wrote:

Merci beaucoup pour la réponse que vous m’avez donné si rapidement et voila que mon graphique M3 est parfait . Un gros gros MERCI BEAUCOUP . France Lechasseur.

11.01.2023 - 17:05