DROPS / 105 / 3

A Secret by DROPS Design

DROPS sjal i ”Alpaca” med olika hålmönster.

  • A Secret / DROPS 105-3 - DROPS sjal i ”Alpaca” med olika hålmönster.
  • A Secret / DROPS 105-3 - DROPS sjal i ”Alpaca” med olika hålmönster.
Mått:
Längd: ca 85 cm.
Bredd: ca 170 cm.
Garnåtgång: DROPS Alpaca från Garnstudio
400 gr nr 1101, vit

DROPS Rundst nr 3 (80 cm) – eller det st.nr du måste ha för att få 24 m x 32 v i slätst på 10 x 10 cm.

Har du stickat/virkat detta mönster, eller några av våra andra designs? Dela dina bilder i sociala medier och använd taggen #dropsdesign så vi också kan se dem!

Vill du använda ett annat garn? Testa vår konverterare!
Är du osäker på vilken storlek du skall välja? Då kanske det kan hjälpa dig att veta, att modellen på bilden är ca 170 cm lång och använder storlek S eller M. Om du gör en tröja, kofta, klänning eller liknande, hittar du plaggets mått i måttskissen nederst i mönstret.

100% Alpacka
från 36.95 kr /50g
DROPS Alpaca uni colour DROPS Alpaca uni colour 36.95 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
DROPS Alpaca mix DROPS Alpaca mix 36.95 kr /50g
LindeHobby
Beställ 
needles Stickor och virknålar Beställ 
Garnet till detta mönstret kostar 295.6kr. Läs mer.

Instruktioner

Mönster: Se diagram M.1-M.5 och X.1-X.4. Diagr visar mönstret sett från rätsidan.

Rätst (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.

Ökningstips: Alla ökningar görs på rätsidan. Det ökas 4 m på vartannat v så här:
Öka 1 m så här i början på v:
sticka 3 rätst m, 1 rm, 1 omslag och 1 rm. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 3 am, 3 rätst m.
Öka 2 m så här mitt bak:
starta 1 m före m med märktråden, sticka 1 rm, 1 omslag, 1 rm (= m med märktråd), 1 omslag och 1 rm. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 5 am.
Öka 1 m så här i slutet på v:
När 5 m återstår stickas: 1 rm, 1 omslag,
1 rm och 3 rätst m. På nästa v på avigsidan stickas dessa m så här: 3 rätst m och 3 am.
De ökade m stickas löpande in i mönstret om det inte står något annat i beskrivningen.

Bladmönster:
varv 1 (= avigsidan): * 5 rm, 5 am *, upprepa *-* och avsluta med 5 rm.
varv 2 (= rätsidan): 2 am, * 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 am, 5 rm, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 3 m som stickas 1 omslag,
1 rm, 1 omslag, 2 am.
varv 3-5-8-9-11-13-16 och 17: sticka rm över rm och am över am. Omslagen stickas aviga.
varv 4: 2 am, * 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 5 m som stickas: 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm och 2 am.
varv 6: 2 am, * 2 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am *, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas: 2 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm och 2 am.
varv 7: 2 rm, * 7 am, 5 rm *, upprepa *-* tills det återstår 9 m, avsluta med 7 am och 2 rm.
varv 10: 2 am, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag,
2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
3 rm, 2 rm tills, 2 am, * 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 3 rm, 2 rm tills, 2 am *, upprepa *-* och avsluta med 1 omslag, 1 rm, 1 omslag och 2 am.
varv 12: 2 am, 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills, 2 am,
* 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
2 am, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
1 rm, 2 rm tills, 2 am * upprepa *-* och avsluta med 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm och 2 am.
varv 14: 2 am, 2 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am, * 2 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över, 2 am *, upprepa *-* och avsluta med 2 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 2 rm och 2 am.
varv 15: 5 rm, * 7 am, 5 rm *, upprepa *-*.
varv 18: 5 am, * lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 3 rm, 2 rm tills, 5 am *, upprepa *-*.
varv 19: Sticka rm över rm och am över am, i tillägg ökas det i de 5 rm mellan varje blad så här (öka genom att hämta upp m från föregående v): 1 rm, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, 1 rm.
varv 20: Sticka am över alla m förutom bladen, över dessa stickas det så här: lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tills.
varv 21: Bladens 3 m stickas aviga, de övriga m stickas räta och det ökas mellan varje blad så här: 1 rm, öka 1 m, 5 rm, öka 1 m, 1 rm.
varv 22: Sticka am över alla m, förutom de 3 m över bladen som stickas så här: lyft 1 m,
2 rm tills, drag den lyfta m över.

Sjal: Arb stickas fram och tillbaka på en rundst för att få plats med alla m. Lägg upp 3 m på rundst 3 med Alpaca. Sätt 1 märktråd i den 2:a m (markerar mitt bak på sjalen). Sticka 1:a v så här (= rätsidan): 1 rm,
1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 rm = 5 m (Obs! På nästa v stickas omslagen vridna räta, dvs det stickas i de bakre maskbågarna i stället för i främre, för att slippa hål).
Sedan stickas det räta på varje v samtidigt som det ökas 4 m på vartannat v så här: sticka 2 m i den näst yttersta m i varje sida och gör ett omslag på varje sida om m med märktråden. Fortsätt så tills det är 29 m på st. Sedan stickas det så här:
X.1, M.1A (= 4 m), M.1C (= 5 m) och X.2,
1 m i slätst (= med märktråden), X.3, M.1A (= 4 m), M.1C (= 5 m) och X.4.
När rapporten är stickad 1 gång på höjden är det 45 m på st. Sedan stickas det så här:
X.1, M.1A, M.1B (= 8 m) upprepas tills det återstår 6 m (detta m-antalet varierar efter vilket varv av X.2 som stickas) före märktråden som stickas M.1C och X.2, 1 m i slätst, X.3, M.1A, M.1B upprepas tills det återstår 9 m (detta m-antalet varierar efter vilket varv av X.4 som stickas) på st som stickas M.1C och X.4.
Det fortsätts så tills M.1 är stickad totalt 18 ggr på höjden. Det är nu 317 m på st. Sticka 1 räta v från rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Samtidigt ökas det på vartannat v (= på rätsidan) i båda sidor och mitt bak – läs Ökningstips ovan – till färdigt mått !
Nu stickas M.2. När M.2 är stickad 1 gång på höjden är det 333 m på st. Sticka 1 räta v på rätsidan samtidigt som det ökas 8 m jämnt fördelat (i tillägg ökas det som vanligt i sidorna och mitt bak). Sticka 1 avigt v på avigsidan. Sticka 1 avigt v på rätsidan och 1 räta v på avigsidan. Det är nu 349 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat. Det är nu 355 m på st. Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.3 (= 9 m) upprepas över de följande 171 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.3 över de följande 171 m och 5 m i sidan stickas med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas tills M.3 är stickad färdig.
När M.3 är stickad 1 gång på höjden är det 379 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat = 381 m. Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa från *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan. Sticka 1 avigt v på rätsidan och öka som vanligt i sidorna och mitt bak på sjalen samtidigt som det ökas 14 m jämnt fördelat. Det är nu 403 m på st.

Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster – se förkl ovan - över de följande 195 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m i mitten och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 195 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut till 10:e v i Bladmönstret.
Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster fr.o.m 10:e v - se förkl ovan - över de följande 198 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 198 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut.

När Bladmönstret är stickat färdigt (= 22 v) är det 455 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det minskas 2 m jämnt fördelat = 453 m. Sticka 1 avigt v på rätsidan och 1 räta v på avigsidan. Det är nu 457 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat. Det är nu 463 m på st. Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.3 (= 9 m) upprepas över de följande 225 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.3 över de följande 225 m och 5 m i sidan med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.3 är stickad färdig. När M.3 är stickad 1 gång på höjden är det 487 m på st.
Sticka 1 räta v på avigsidan samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat = 489 m. Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, * 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa *-* fram till 3 m mitt bak som stickas med ökning som förut, 1 omslag, upprepa *-* tills det återstår 7 m som stickas 2 rm tills och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Sticka 1 räta v på avigsidan. Sticka 1 räta v på rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Det är nu 497 m på st.
Nu stickas M.2 (det ökas i sidorna och mitt bak som förut). När M.2 är stickad 1 gång på höjden är det 509 m på st. Sticka 1 räta v på rätsidan samtidigt som det ökas 10 m jämnt fördelat (öka som vanligt i sidorna och mitt bak). Det är nu 523 m på st. Sticka 1 avigt v på avigsidan. Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, M.4 (= 17 m) över de följande 255 m,
3 m mitt bak stickas med ökning som förut, M.4 (= 17 m) över de följande 255 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.4 är stickad färdig. När M.4 är stickad 1 gång på höjden är det 599 m på st. Sticka 1 avigt v på avigsidan, 1 räta v på rätsidan och 1 avigt v på avigsidan. Det är nu 603 m på st.
Nästa v stickas så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, 3 rm, M.5 över de följande 289 m, 3 rm, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, 3 rm, M.5 över de följande 289 m, 3 rm och 5 m i sidan som stickas med ökning som förut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med rätsidan ut tills M.5 är stickad färdig. När M.5 är stickad 1 gång på höjden är det 771 m på st. Sticka 1 räta v på avigsidan och 1 räta v på rätsidan över alla m.
Maska av löst.

Detta mönster har uppdaterats. .

Uppdaterad online: 23.04.2008
Under sjal:
Det är nu 403 m på st...
Nu stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster – se förkl ovan - över de följande 195 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m i mitten och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 195 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut.
Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut till 10:e v i Bladmönstret.
Sedan stickas det så här: 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster fr.o.m 10:e v - se förkl ovan - över de följande 198 m, 3 m mitt bak stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 3 m och mönstret stickas i slätst med avigan ut, Bladmönster över de följande 198 m, 5 m i sidan stickas med ökning som förut, maskorna mellan de 5 kantm och mönstret stickas i slätst med avigan ut. Obs! De ökade m i sidorna och mitt bak slätstickas med avigan ut.

Diagram

symbols = rm på rätsidan, am på avigsidan
symbols = 2 rm tills
symbols = 1 omslag mellan 2 m
symbols = lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.
symbols = am på rätsidan, rm på avigsidan
symbols = lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över.
symbols = 2 am tills
diagram
signature

Behöver du hjälp med mönstret?

Tack för att du väljer ett mönster från DROPS Design. Vi arbetar hårt för att ge ut mönster som är korrekta och enkla att förstå. Alla mönster är översatta från norska och du kan alltid se originalmönstret (DROPS 105-3) för mått och uträkningar.

Har du problem med att läsa mönstret? Se listan av alternativ som kan hjälpa dig att göra färdigt ditt projekt - eller varför inte lära dig något nytt.

1) Varför är stickfasthet/virkfasthet viktig?

Stickfasthet är det som avgör de slutliga måtten på ditt arbetet, och mäts ofta per 10 x 10 cm. Det anges såhär: antal maskor på bredden x antal varv på höjden - till exempel: 19 maskr x 26 varv i slätstickning = 10 x 10 cm.

Stickfasthet är väldigt individuellt; vissa stickar löst och andra stickar stramt. Du justerar din stickfastheten med storleken på stickorna, det är därför som den storleken på stickor som uppges endast är vägledande! Du måste själv justera detta upp eller ner så att DIN stickfasthet stämmer överens med stickfastheten i mönstret. Om du stickar med en annan stickfasthet än den angivna så kommer du att få en annan garnåtgång och andra mått på ditt arbetet än det som står i mönstret.

Stickfasthet är också det som avgör vilka garn som kan bytas mot varandra: så länge du uppnår samma stickfasthet kan du utan problem byta garn.

Se DROPS leksjon: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Stickfasthet - provlapp

till toppen

2) Vad är garngrupper?

Alla våra garn är uppdelade i garngrupper (från A till F) efter tjocklek och stickfasthet – grupp A innehåller de tunnaste garnerna och grupp F de tjockaste. Detta gör det enklare för dig att hitta ett alternativt garn till våra mönster, om du skulle vilja det. Alla garner inom samma grupp har samma stickfasthet och kan enkelt ersätta varandra. Olika garn har dock olika struktur och egenskaper vilket kommer att ge slutresultatet ett unikt utseende och känsla.

Klicka här för en översikt över garnen i de olika garngrupperna

till toppen

3) Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

Det som är viktigt när man byter till ett annat garn är att stickfastheten hålls. Så länge du uppnår samma stickfasthet får du samma mått som står i måttskissen. Det är lättare att uppnå samma stickfasthet med garn från samma garngrupp. Du kan också använda fler trådar av ett tunnare garn för att uppnå samma stickfasthet som med ett tjockare garn.Här kan du prova vår konverterare. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp.

Var OBS på att vid byte av garn kan plagget få ett annat utseende än på bilden då olika garn ofta har olika struktur och egenskaper.

Se DROPS lektion: Kan jag använda ett annat garn än det som uppges i mönstret?

till toppen

4) Hur använder man konverteraren för garn?

Längst upp på alla våra mönster hittar du en länk till vår konverterare, som är ett verktyg du kan använda om du vill använda ett annat garn än det som föreslås i mönstret. Genom att fylla i det garn som du önskar ersätta, antal gram (i din storlek) och antal trådar så får du fram alternativa garn med samma stickfasthet. Du får besked om hur mycket du behöver i de alternativa garnen och om du behöver använda fler trådar. De flesta nystan innehåller 50 g (vissa 25 g eller 100 g).

Om det är fler färger i mönstret så måste varje färg konverteras separat. Ifall mönstret stickas eller virkas med fler trådar av olika garner (t.ex. 1 tråd Alpaca och 1 tråd Kid-Silk) får du konvertera varje garn individuellt för att hitta alternativ.

Klicka här för att se vår konverterare

till toppen

5) Varför får jag fel stickfasthet med rekommenderad sticka?

Storleken på stickan som står uppgivet i mönstret är endast vägledande, det som är viktigt är att den uppgivna stickfastheten stämmer. Eftersom stickfasthet är väldigt individuellt så måste du själv justera storleken så att DIN stickfasthet stämmer överens med det som står i mönstret – kanske måste du avvika en eller två storlekar från det som står i mönstret, och det gör ingenting. Vi rekommenderar att du stickar provlappar.

Om du har fel stickfasthet så riskerar du att måtten på plagget inte stämmer överens med måtten på måttskissen.

Se DROPS lektion: Så mäter du stickfastheten

Se DROPS video: Hur kontrollerar man stickfastheten / gör provlapp

till toppen

6) Varför är arbetet skrivit uppifrån och ner?

Att sticka ovanifrån och ner ger mer flexibilitet och plats för personliga justeringar. Det är också enklare att prova plagget under arbetets gång, samt att justera längden på fram- och bakstycke och ärmar.

Mönstret är noga förklarat i den ordning det stickas/virkas i. Om mönstret innehåller diagram är dessa i stickriktningen och ska läsas på vanligt sätt.

till toppen

7) Varför är ärmarna kortare i större storlekar?

I de större storlekarna kommer den totala vidden (från handled till handled) att vara större än i de mindre storlekarna, även om själva ärmen är kortare. De större storlekarna har längre ärmkupa samt bredare axelvidd. Detta resulterar i en bra passform i alla storlekar.

till toppen

8) Vad är 1 rapport?

Diagram upprepas ofta både på bredden och på höjden. Ett diagram består ofta av 1 rapport. Om det står att A.1/rapporten ska upprepas 5 gånger på varvet så följer du A.1 och börjar från början igen totalt 5 gånger efter varandra. Om det står att det ska stickas 2 rapporter av A.1 på höjden så ska du sticka hela diagram A.1 färdigt och sedan börja på nytt och sticka hela diagrammet en gång till.

till toppen

9) Hur stickar man enligt ett stickdiagram?

Ett stickdiagram visar varje varv och varje maska från rätsidan. Det ska stickas nerifrån och upp från höger till vänster. 1 ruta = 1 maska.

När man stickar fram och tillbaka, stickas vartannat varv i diagrammet från rätsidan och vartannat från avigsidan. När det stickas från avigsidan måste diagrammet stickas motsatt: alltså från vänster till höger, rätmaskor stickas avigt och avigmaskor stickas räta osv.

När det stickas runt på rundsticka/strumpsticka stickas varje varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster).

Se DROPS lektion: Hur man läser stickdiagram

till toppen

10) Hur virkar jag enligt ett virkdiagram?

Det är enkelt att virka enligt diagram, varje symbol virkas i den ordning som det visas i diagrammet. Det virkas från vänster till höger, nedifrån och upp eller i cirkel från mitten och ut.

När man virkar fram och tillbaka virkas vartannat varv i diagrammet från rätsidan (från höger till vänster) och vartannat varv virkas från avigsidan (från vänster till höger).

När man virkar runt, virkas varje varv i diagrammet från rätsidan - alltså från höger till vänster.

När man virkar enligt ett cirkeldiagram börjar man i mitten av cirkeln och jobbar sig från höger till vänster, varv efter varv utåt.

Varven börjar gärna med x antal luftmaskor (som motsvarar höjden på nästa maska), detta är antingen inritat i diagrammet, eller så står det förklarat i mönstret.

Se DROPS lektion: Hur man läser virkdiagram

till toppen

11) Hur stickas/virkas flera diagram efter varandra på ett varv?

Om ett mönster har flera diagram som stickas efter varandra på bredden, kan det ofta vara skrivet på detta sätt: ”Sticka A.1, A.2, A.3 totalt 0-0-2-3-4 gånger”. Detta betyder att A.1 och A.2 stickas en gång i alla storlekar och A.3 stickas det antal gånger som står i varje storlek (S=0, M=0, L=2, XL=3, XXL=4 gånger).

Diagrammen läses som vanligt: börja med första varvet i A.1, sedan första varvet i A.2, första varvet i A.3 osv.

Se DROPS lektion: Hur läser man stickdiagram

Se DROPS lektion: Hur läser man virkdiagram

till toppen

12) Varför börjar man med fler luftmaskor än det ska virkas med?

Luftmaskor fyller lite mindre än andra maskor, så för att uppläggningskanten inte ska bli för stram så gör vi fler luftmaskor i början av arbetet. Detta antal justeras redan på nästa varv.

till toppen

13) Varför ökas det maskor innan resåren när plagget stickas ovanifrån och ner?

Resår är mer elastiskt än slätstickning och drar därför ihop sig mer. Genom att öka maskor före resåren undviker man att det blir en markant skillnad på bredden på resåren jämfört med resten av fram- och bakstycket.

till toppen

14) Varför ökas det i avmaskningskanten?

Det är lätt hänt att avmaska för stramt, och för att kompensera för detta lägger vi ofta in omslag som också avmaskas för att nederkanten inte ska bli för stram.

Se DROPS video: Hur man maskar av med omslag

till toppen

15) Hur ökar man växelvis på var 3:e och 4:e varv?

För att få en jämn ökning kan det t.ex ökas på växelvis var 3:e och var 4:e varv så här: Sticka 2 varv och öka på det 3:e, sticka 3 varv och öka på det 4:e. Detta upprepas till ökningarna är färdiga.

Se DROPS leksjon: Öka/Minska växelvis på var 3:e och 4:e varv

till toppen

16) Varför är mönstret lite annorlunda än det man ser på bilden?

Mönsterrapporterna på plagget kan vara lite olika i de olika storlekarna pga. olika proportioner. Om du inte gör samma storlek som på bilden, kan det kanske avvika något – detta är noga övervägt och justerat så att det totala intrycket av plagget är samma i alla storlekar.

Följ mönster och diagram för din storlek!

till toppen

17) Hur kan jag sticka en kofta runt istället för fram och tillbaka?

Om du föredrar att sticka runt istället för att sticka fram och tillbaka kan du självklart göra det. Då måste du själv lägga in uppklippningsmaskor (vanligtvis 5 st) mitt fram, förutom det så kan du följa mönstret som vanligt. När du egentligen skulle ha vänt arbetet och stickat tillbaka, stickar du istället över uppklippningsmaskorna och fortsätter att sticka runt.

Se DROPS video: Hur man klipper upp för ärmhål

till toppen

18) Kan man sticka tröjan fram och tillbaka istället för att sticka runt?

Om du föredrar att sticka tröjan fram och tillbaka i flera delar och sy ihop den till slut kan du göra det även om mönstret är skrivet för att sticka på rundsticka. Dela maskantalet på 2 och lägg till en kantmaska på varje sida som du kan sy ihop den i.

Se DROPS leksjon: Kan jag anpassa ett mönster för rundsticka så att jag kan sticka fram och tillbaka?

till toppen

19) Varför visar ni garn i era mönster som har utgått?

Eftersom de olika garnen har olika egenskaper och struktur har vi valt att behålla originalgarnet i våra mönster. Du kan enkelt hitta bra alternativ till varje mönster genom att antingen välja ett annat garn i samma garngrupp, eller använda vår garnkalkulator.

Det är också möjligt att garn som har utgått fortfarande finns kvar hos vissa återförsäljare, eller att någon har ett par nystan liggande som de gärna vill hitta ett mönster till.

Genom att använda vår garnkalkulator får du upp både alternativa garn, och mängd du behöver i den nya kvaliteten.

till toppen

20) Hur gör jag om en damstorlek till en herrstorlek?

Har du hittat ett mönster på en fin dammodell, så är de inte så svårt att göra om den till herrstorlek om du önskar det. Den största skillnaden är längden på ärmar och fram- och bakstycke. Välj den storlek i måttskissen som passar bäst över bröstet. Den extra längden stickas/virkas precis innan man maskar av till ärmkulle/ärmhål. Om arbetet är stickat/virkat ovanifrån och ned så stickas/virkas ärmen lite längre innan man gör den första minskningen på ärmen.

När det gäller extra garnåtgång så är detta väldigt individuellt, men köp hellre ett nystan för mycket än ett för lite.

till toppen

21) Hur undviker jag att långhårigt garn fäller?

Alla garner innehåller överskottsfibrer (från produktionen) som kommer att fälla eller ludda lite. Borstat garn har flera av dessa lösa överskottsfibrer, vilket ger dem större tendenser till att fälla.

Även om man naturligtvis inte kan garantera att borstade garner kan bli 100 % fria från överskottsfibrer så är det möjligt att få plagget att fälla mindre genom att följa dessa steg:

1. När plagget är färdigt (innan du tvättar det) kan du skaka det, så att alla lösa fibrer faller av. OBS: Använd ALDRIG en klädrulle, borste eller liknande som drar i garnet.

2. Lägg plagget i en plastpåse i frysen – temperaturen kommer att få fibrerna att hålla fast mindre i varandra, så de lösa fibrerna kommer att ramla av.

3. Låt det ligga i frysen några timmar innan du tar ut det och skakar det igen.

4. Tvätta plagget enligt tvättråden på banderollen.

till toppen

22) Var på plagget mäts längden?

Hela plaggets längd, som är uppgivet på måttskissen, mäts från innerst vid halskanten (på axeln) och ner till nederkanten på plagget. Det mäts alltså INTE från ytterst på axeln.

På en kofta mäts längden aldrig längs framkanten, om inte detta är tydligt förklarat. Mät alltid längden på insidan av framkantmaskorna.

Se DROPS lektion: Hur man läser en måttskiss

till toppen

23) Hur vet jag hur många nystan jag behöver?

Garnåtgången uppges alltid i antal gram, t.ex. 450 g. För att räkna ut hur många nystan du behöver måste du först veta hur många gram det är i 1 nystan (25 g, 50 g eller 100 g). Du hittar information om vikten på varje nystan om du klickar dig in på varje garn. Sedan kan du dela antal gram du behöver på antal gram i varje nystan. T.ex.: Om du stickar med garn i 50 g-nystan (vilket är det vanligaste) tar du 450 / 50 = 9 nystan.

till toppen

Har du köpt DROPS garn för att göra detta mönster? Då kan du få hjälp av butiken där du köpte garnet. Hitta en lista på DROPS återförsäljare här!
Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Scrolla då ner och ställ en fråga så att en av våra experter kan försöka hjälpa dig. Du får vanligtvis svar inom 5-10 dagar.. Under tiden kan du läsa tidigare frågor och svar till detta mönster eller gå med i DROPS Workshop på Facebook för att få hjälp av andra stickare/virkare!

Kommentarer / Frågor (217)

country flag Anne 07.07.2020 - 18:46:

Hej igen. Dette er mit tredje spørgsmål om det samme, men i læser ikke tidligere problemer inden i svare. Det er som tidligere sagt bladmønstret. I række ti skal man strikke mønster over 198 masker, jeg har 245 fordi der tages 40 masker ud i række to. I kunne godt skrive i opskriften hvor mange masker der skal være efter hver række. Jeg kan se i kommentarene at jeg ikke er den eneste med dette problem, men jeg ser intet brugbart svar. Hilsen Anne

user icon DROPS Design 28.07.2020 kl. 13:19:

Hej Anne, jeg er ked af det men jeg kan altså ikke regne ud hvor det er gået galt... Hvis du vil, kan du prøve at skrive dit spørgsmål ind i DROPS workshop på Facebook, her er der sikkert nogen som har strikket sjalet og som da kan hjælpe dig. Held og lykke!

country flag Anne 06.07.2020 - 21:46:

Hej igen. Det er efter række to at jeg har 471 masker. Jeg tager 40 masker ud i hver side, men der tages ikke nogen ind igen i de næste rækker, jeg forstår det slet ikke. Hilsen Anne

user icon DROPS Design 07.07.2020 kl. 13:38:

Hej Anne, det er meget svært at følge hvor du er i opskriften. Du skriver række to og 471 masker, og at du tager 40 masker ud. Vi kan ikke finde noget af det i opskriften... Vil du skrive hvor mange masker du skal have ifølge opskriften, hvilket diagram du skal igang med, så kan vi guide dig ud fra det :)

country flag Anne 05.07.2020 - 23:03:

Hej Jeg er kommet til række 10 i blad mønsteret. Jeg har læst alle andres spørgsmål, men får ikke rigtig noget svar. Jeg har langt flere masker end 198, hvad skal jeg gøre med de masker? De er ikke en del af det glatstrikkede stykke, de indgår i mønsteret på de 9 tidligere pinde. Det giver absolut ingen mening, og det er der heller ikke nogle af jeres svar det gør. Jeg har kigget rettelserne, det ændre ikke noget. Hilsen Anne

user icon DROPS Design 06.07.2020 kl. 14:20:

Hei Anne. Er litt vanskelig å vite hvor det ha gått galt for deg, men hadde du 403 masker på pinnen når du begynte med Bladmønster? Har det blitt for mange kast på 1.-10. pinne i bladmønstret? Prøv å finne en rad i sjalet ditt der du vet du har det maske antallet som er oppgitt i oppskriften og deretter prøv å se hvor feilen din kan være. mvh DROPS design

country flag Anne 19.05.2020 - 11:18:

Jeg har problemer fra start. Jeg forstå ikke det med at tage 4 masker ud, at strikke to ret i to masker giver et udtag på to, ikke fire. Så står der slå om med mærketråd på hver side af m, hvilken m og hvad skal det bruges til? En mærketråd skal vel ikke strikkes med i arbejdet?

user icon DROPS Design 19.05.2020 kl. 12:12:

Hej Du hade från början 3 m och satte merktråd i den mittersta. Det är den maskan du nu ska göra omslag på var sida om. Dessutom ska du sticka 2 m i den næst yderste m i hver side. Det blir då totalt 4 m som tages ud totalt på hver 2 p. Mvh DROPS Design

country flag Anne 19.05.2020 - 11:00:

Hej, jeg har problemer helt i starten. Jeg forstår ikke hvordan x1, m1a og m1b giver 8 masker, der er jo 8 i m1b alene, det må da i alt give 16.

user icon DROPS Design 19.05.2020 kl. 12:15:

Hej. Ja vi menar att det är 8 m i M.1B, det är kun den som gentages til der er 6 m tilbage før mærketråden. Mvh DROPS Design

country flag Lena Johansson 25.06.2019 - 10:07:

Får inte varv 10 på blad mönstret att stämma. Har många mer maskor på stickorna 5+247+3+247+5. Hur många blad är det. Har 20 på var sida

country flag Helene Dion 01.04.2019 - 03:53:

Bonjour J'aurais besoin de plus d'explication pour cette partie Tricoter ensuite le rang suivant : : 5 m sur le côté avec les augmentations comme avant, *2 m ens à l'end, 1 jeté * répéter de * à * jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant le milieu dos, tricoter ces mailles en augmentant comme avant, 1 jeté, répéter de * à * jusqu'à ce qu'il reste 7 m, puis tricoter 2 m ens à l'end et 5 m avec les augmentations comme avant. Merci

user icon DROPS Design 01.04.2019 kl. 15:03:

Bonjour Mme Dion, tricotez ce rang ainsi: 5 m end, 1 jeté, *2 m ens à l'end, 1 jeté*, répétez de *-* jusqu'aux 3 mailles du milieu, tricotez 1 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, répétez de *-* jusqu'à ce qu'il reste 7 m, terminez par 2 m ens à l'end, 1 jeté, et 5 m end. Bon tricot!

country flag Helene 17.03.2019 - 16:01:

Bonjour j'ai un petit problème avec le patron M3 comme nous augmentons a tous les 2 rangs le patron n'arrive plus égale comme il le devrait je voudrais savoir si nous devons continuer le patron jusqu'au 3 mailles centrale et comment fait t'on l'autre coté des 3 mailles centrale Merci

user icon DROPS Design 18.03.2019 kl. 10:41:

Bonjour Hélène, continuez les augmentations comme avant, et continuez surtout bien M.3 comme dans le diagramme, les nouvelles mailles (augmentations) faites pendant M.3 se tricotent en jersey. Bon tricot!

country flag Helene 11.03.2019 - 14:59:

Bonjour au début des explications on dit que les augmentations se font sur les rang endroits mais ici on doit les faire sur le rang envers est-ce bien ca Tricoter 1 rang endroit sur l'envers, en même temps, répartir 2 augmentations (en plus des augmentations des côtés et du milieu dos) = 355 m. merci

user icon DROPS Design 12.03.2019 kl. 09:21:

Bonjour Hélène, à la fin du rang sur l'endroit précédent , on a 353 m, au rang suivant sur l'envers, on augmente 2 mailles à intervalles réguliers (1 de chaque côté de la maille centrale) = 355 m. Bon tricot!

Pitsi Ottosen 08.01.2019 - 13:15:

Jeg har nu strikket færdig med den, tusind tak. Jeg taget den næst sidste mønster af, som jeg synes den færdig rigtig fint

Kommentér oppskrift DROPS 105-3

Vi vill gärna ha din åsikt om denna modell!

Om du har en fråga kring den, kom ihåg att välja rätt kategori i menyn under, så får du snabbare svar! Obligatoriska fält är markerade med *.