DROPS / 135 / 10

Woolies by DROPS Design

DROPS sockor till herr med resår i 1 tråd ”Big Fabel” eller 2 trådar Fabel".

Tags: sockar,

DROPS design: Modell nr bf-01
Garngrupp C
--------------------------------------------------------
Storlek: 38/40 - 41/43 – 44/46
Fotens längd: 24 - 27 - 30 cm
Sockans längd: 35 - 37 - 38 cm

Garnåtgång: DROPS BIG FABEL
200-300-300 g nr 905, svart/vit mix

eller använd:
DROPS FABEL
150-200-250 g nr 905, svart/vit mix


DROPS STRUMPST NR 4 - eller det st.nr du måste ha för att få 19 m x 25 v i slätst på 10 x 10 cm.
--------------------------------------------------------

Vill du använda ett annat garn? Testa vår konverterare!
Kommentarer (13)
HÄL:
varv 1 (= rätsidan): Sticka tills det återstår 5-6-6 m, lyft nästa m, 1 rm, drag den lyfta m över, vänd arb.
varv 2 (= avigsidan): Sticka tills det återstår 5-6-6 m, lyft nästa m, 1 am, drag den lyfta m över, vänd arb.
varv 3 (= rätsidan): Sticka tills det återstår 4-5-5 m, lyft nästa m, 1 rm, drag den lyfta m över, vänd arb.
varv 4 (= avigsidan): Sticka tills det återstår 4-5-5 m, lyft nästa m, 1 am, drag den lyfta m över, vänd arb.
Fortsätt minska på samma sätt genom att sticka tills det återstår 1 m mindre innan 1 m lyfts tills det återstår 10-10-12 m.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

SOCKOR:
Arb stickas runt på strumpst. Lägg upp 55-60-65 m på strumpst 4 med 1 tråd Big Fabel eller 2 trådar Fabel. Sticka 2 räta v, sedan stickas det resår 2 rm / 3 am. KONTROLLERA STICKFASTHETEN! När arb mäter 20-22-23 cm minskas alla 3 am till 2 am = 44-48-52 m. Fortsätt med resår 2 rm / 2 am tills arb mäter 30-31-32 cm.
Nu behålls de första 18-22-22 m på st till häl (de 2 första och 2 sista m av dessa är räta m), sätt de sista 26-26-30 m på 1 tråd (= mitt uppe på foten). Sticka slätst fram och tillbaka över häl-maskorna i 5-5½-6 cm – samtidigt på 1:a v minskas 0-2-0 m jämnt fördelat = 18-20-22 m. Sätt en markering – härifrån mäts nu arb! Nu stickas häl – LÄS HÄL! Efter hälen stickas det upp 10-11-12 m på varje sida av hälen och de 26-26-30 m från tråden sätts tillbaka på st = 56-58-66 m. Sätt en markering på varje sida av de 26-26-30 m ovanpå foten. Sedan stickas det resår över 26-26-30 m ovanpå foten, de resterande m slätstickas - SAMTIDIGT minskas i varje sida så här: sticka de 2 sista m före m ovanpå foten vridna räta tills (dvs sticka i bakre maskbågarna i stället för främre) och de 2 första m efter m ovanpå foten stickas räta tills. Minska på detta sätt på vartannat v 8-7-9 ggr = 40-44-48 m. Sticka vidare i resår över 26-26-30 m ovanpå foten och slätst över 14-18-18 m under foten tills arb mäter 20-22-24 cm från markeringen på hälen (= 4-5-6 cm kvar).
Nu sätts det 1 markering i varje sida så att det blir 20-22-24 m både ovanpå och under foten. Sticka färdig i slätst – samtidigt minskas för tårna på varje sida av båda markörer.
Minska så här när det återstår 3 m före markören:
2 rm tills, 2 rm (markören sitter mitt mellan dessa), 2 vridna rm tills. Minska i varje sida på vartannat v totalt 3-4-5 ggr och sedan på varje v 4-4-4 ggr = 12-12-12 m kvar på st. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2. Klipp tråden och drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordentligt.