Wskazówka #5 - W kółko

I oto nowa wskazówka do naszego pięknego koca niespodzianki! Tym razem będziemy kontynuować wskazówkę #4 powiększając kwadraty. Pozostają nam 4 okrążenia i ściegi są praktycznie te same, z kilkoma urozmaiceniami, które będą stanowić piękne detale naszego koca.

I jak zwykle, jeżeli wolicie pracować wg schematycznego rysunku lub posługując się instrukcją video, znajdziecie je na końcu, na dole strony!

Kolory

6 pierwszych okrążeń schematu A.2 zostało już wykonanych, teraz przerabiamy okrążenia 7 -10 w następującej kombinacji kolorystycznej:

OKRĄŻENIE 7: fiolet
OKRĄŻENIE 8: biały
OKRĄŻENIE 9: light wash
OKRĄŻENIE 10: biały

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KOLORÓW:
Wybrałaś inną kombinację kolorów niż nasza?
Przed rozpoczęciem pracy zanotuj numery kolorów, którymi zastępujesz wybrane przez nas kolory. Znajdziesz je TUTAJ.

WSKAZÓWKA:
Informacje umieszczone między dwoma * powinny być powtarzane za każdym razem, gdy w objaśnieniach zobaczycie *-*. Symbole oznaczone kolorem czerwonym w schematach są wyjaśniane w tekście pod zdjęciami.

Możemy zacząć?

Weź 1-szy kwadrat wykonany wg wskazówki #4.

OKRĄŻENIE 7:
Dalej przerabiać kolorem fiolet – patrz WSKAZÓWKA DO ZMIANY KOLORU poniżej, odciąć nitkę w kolorze jasny fiolet. Przerobić 1 oczko łańcuszka, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 5 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek.

WSKAZÓWKA DO ZMIANY KOLORU:
Aby uzyskać estetyczne przejścia podczas zmiany koloru, należy przerobić ostatnie oczko zamykające w okrążeniu nowym kolorem.

RÓG:
Przerobić 2 oczka ścisłe wokół łuku, 3 oczka łańcuszka, 2 oczka ścisłe wokół tego samego łuku.

Przerobić: *1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 5 następnych oczek, przerobić «1 SŁUPEK POTRÓJNY» następująco: wykonać 3 narzuty, wbić szydełko wokół oczka na górze supełka 5-tego okrążenia (patrz linia w schemacie), wykonać 1 narzut i przeciągnąć nitkę (= 5 pętelek na szydełku), **1 narzut, przeciągnąć nitkę przez 2 pierwsze pętelki/2 następne pętelki na szydełku**, powtórzyć od **-** w sumie 4 razy = 1 pętelka na szydełku.

Dalej przerabiać wykonując 1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek, 1 SŁUPEK POTRÓJNY wokół górnej części tego samego supełka okrążenie 5 (patrz linia w schemacie), 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 5 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek*. Powtarzać RÓG i część opisu od *-* w sumie 3 razy, przerobić RÓG.

Przerabiać 1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 5 następnych oczek, 1 słupek potrójny wokół górnej części supełka z okrążenia 5, 1 oczko ścisłe w każde z 3 następnych oczek, 1 SŁUPEK POTRÓJNY wokół górnej części tego samego supełka z okrążenia 5.

Zakończyć okrążenie przerabiając 1 oczko zamykające w pierwsze oczko ścisłe w okrążeniu. Dalej przerabiać kolorem białym i odciąć nitkę w kolorze fiolet.

OKRĄŻENIE 8:
Przerobić 3 oczka łańcuszka (= 1 słupek), 1 słupek w/wokół każdego z 6 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w każde z 3 następnych oczek.

RÓG:
Przerobić 2 słupki wokół łuku, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki wokół tego samego łuku.

Przerobić: *1 słupek w każde z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w/wokół każdego z 9 następnych oczek, Przerabiać 1 SUPEŁEK w kolejne oczko następująco: przerobić 4 słupki w to samo oczko, wyjąć szydełko z ostatniego słupka, wbić szydełko w górę 1-szego słupka, następnie w pętelkę ostatniego słupka i przeciągnąć tą pętelkę przez pętelkę/oczko na szydełku. Przerobić 1 słupek w/wokół każdego z 9 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w każde z 3 następnych oczek *.

Powtórzyć RÓG i fragment od *-* w sumie 3 razy, przerobić RÓG.

Przerobić: 1 słupek w każde z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w/wokół każdego z 9 następnych oczek, przerobić 1 SUPEŁEK w następne oczko, 1 słupek w każde z 2 następnych oczek. Zakończyć przerabiając 1 oczko zamykające w 3-cie oczko łańcuszka na początku okrążenia. Dalej przerabiać kolorem light wash, nie odcinać nitki w kolorze białym.

OKRĄŻENIE 9:
Przerobić 3 oczka łańcuszka (= 1 słupek), 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w następne oczko, 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w/wokół każdego z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w każde z 3 następnych oczek.

RÓG:
Przerobić 2 słupki wokół łuku, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki wokół tego samego łuku.

Przerobić *1 słupek w każdy z 3 następnych słupków, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w/wokół każdego z 3 następnych słupków, 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w następne oczko, 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w następne oczko, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w następne oczko.

Przerobić 1 SŁUPEK POCZWÓRNY następująco: wykonać 4 narzuty, wbić szydełko wokół słupka potrójnego z okrążenia 7 (patrz linia w schemacie), wykonać 1 narzut i przeciągnąć nitkę (= 6 pętelek na szydełku), **1 narzut, przeciągnąć nitkę przez 2 pierwsze pętelki/2 następne pętelki**, powtórzyć od **-** w sumie 5 razy = 1 pętelka na szydełku.

Przerobić kolejny SŁUPEK POCZWÓRNY wokół kolejnego słupka potrójnego z okrążenia 7 (patrz linia w schemacie), ominąć SUPEŁEK, 1 słupek w następne oczko, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w następne oczko, 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w następne oczko, 2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w/wokół każdego z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w każde z 3 następnych oczek*.

Przerobić RÓG i fragment od *-* w sumie 3 razy, przerobić RÓG.

Przerobić 1 słupek w każde z 3 następnych oczek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w/wokół każdego z 3 następnych słupków, *2 oczka łańcuszka, ominąć 2 oczka, 1 słupek w następne oczko, powtórzyć od *-* jeszcze 1 raz, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko, 1 słupek w następne oczko, przerobić 1 SŁUPEK POCZWÓRNY wokół słupka potrójnego z okrążenia 7 (patrz linia w schemacie), ominąć SUPEŁEK, przerobić kolejny e SŁUPEK POCZWÓRNY wokół słupka potrójnego z okrążenie 7 (patrz linia w schemacie), 1 słupek w następny słupek, 1 oczko łańcuszka, ominąć 1 oczko i zakończyć przerabiając 1 oczko zamykające w 3-cie oczko łańcuszka na początku okrążenia. Dalej przerabiać kolorem białym i odciąć nitkę w kolorze light wash.

OKRĄŻENIE 10:
Przerobić 1 oczko łańcuszka, 2 oczka ścisłe wokół łuku, 1 oczko ścisłe w następne oczko, 2 oczka ścisłe wokół następnego łuku, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 9 następnych oczek.

RÓG:
Przerobić 2 oczka ścisłe wokół łuku, 3 oczka łańcuszka, 2 oczka ścisłe wokół tego samego łuku.

Przerobić: *1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 9 następnych oczek, 2 oczka ścisłe wokół łuku, 1 oczko ścisłe w następne oczko, 2 oczka ścisłe wokół następnego łuku, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 8 następnych oczek, 2 oczka ścisłe wokół łuku, 1 oczko ścisłe w następne oczko, 2 oczka ścisłe wokół następnego łuku, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 9 następnych oczek*, powtórzyć RÓG i fragment od *-* w sumie 3 razy.

Przerobić 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 9 następnych oczek, 2 oczka ścisłe wokół łuku, 1 oczko ścisłe w następne oczko, 2 oczka ścisłe wokół następnego łuku, 1 oczko ścisłe w/wokół każdego z 7 następnych oczek, 1 oczko zamykające w oczko łańcuszka na początku okrążenia. Odciąć i wrobić wszystkie nitki.

Teraz trzeba tylko wykonać okrążenia 7-10 drugiego kwadratu wg wskazówki #4 w następujących kolorach:

OKRĄŻENIE 7: wrzos
OKRĄŻENIE 8: biały
OKRĄŻENIE 9: fiolet
OKRĄŻENIE 10: biały

Gotowe!

A oto jak wygląda gotowy kwadrat wg schematu A.2 w 2 kombinacjach kolorystycznych. Wymiary obydwu kwadratów wynoszą 25 x 25 cm.

Pełny schemat do wskazówki #5

= 1 oczko łańcuszka
= 1 oczko zamykające w/wokół oczka
= 1 oczko ścisłe w oczko
= 1 oczko ścisłe wokół oczka łańcuszka/łuku
= 1 słupek wokół oczka łańcuszka/łuku
= 1 słupek w oczko
= 3 oczka łańcuszka
= SUPEŁEK: przerobić 4 słupki w to samo oczko, spuścić ostatnią pętelkę, wbić szydełko w górę 1-szego słupka, złapać szydełkiem pętelkę ostatniego słupka i przeciągnąć ją przez pętelkę na szydełku.
= W każdym miejscu oznaczonym w schemacie czarną kropką należy przerabiać wokół oczka oznaczonego linią.
OKRĄŻENIE 7: przerobić 1 słupek potrójny wokół górnej części supełka z okrążenia 5 (1 słupek potrójny = wykonać 3 narzuty, wbić szydełko wokół wskazanego oczka, wykonać 1 narzut i przeciągnąć nitkę (= 5 pętelek na szydełku), *1 narzut, przeciągnąć nitkę przez 2 pierwsze/2 następne pętelki*, powtórzyć od *-* w sumie 4 razy (= 1 pętelka na szydełku).
OKRĄŻENIE 9: przerobić 1 SŁUPEK POCZWÓRNY wokół słupka potrójnego z okrążenia 7 (1 SŁUPEK POCZWÓRNY = wykonać 4 narzuty, wbić szydełko wokół wskazanego oczka, wykonać 1 narzut i przeciągnąć nitkę (= 6 pętelek na szydełku), *1 narzut, przeciągnąć nitkę przez 2 pierwsze pętelki/2 następne pętelki*, powtórzyć od *-* w sumie 5 razy (= 1 pętelka na szydełku).

Instrukcje video

Potrzebujesz pomocy jak wykonać te techniki?

W tym video demonstrujemy wszystkie techniki, które są niezbędne do Wskazówki #5.

Komentarze (11)

Stefani 11.04.2017 - 04:46:

I've fallen a bit behind, but I'm really enjoying myself because I'm able to take it with me easily. Thanks

Vibeke Meldgaard 03.04.2017 - 18:44:

Er det muligt I kunne lave en liste over hvilke farver fra garnpakke et, som I bruger i opskriften, som passer til dem fra garnpakke to og tre?

Marit Mikkelsen 03.04.2017 - 12:06:

Synnes det er for lang tid mellom hvert hint

Noemy 02.04.2017 - 15:25:

Hi! Could you please put the numbers with the colors? It makes a lot easier to me, as I\'m using another set of colors. Thank you!!! (Noemy, from Curitiba-Brazil)

Anna 01.04.2017 - 13:57:

Il secondo quadrato della tappa 5 e realizzato con un colore in meno rispetto al primo. È' giusto così?

DROPS Design 02.04.2017 - 12:07:

Buongiorno Anna. Per il primo quadrato usa i tre colori, bianco, lilla e light wash. Per il secondo quadrato usa sempre tre colori: bianco, erica, lilla. Buon lavoro!

Evi Maisalu 30.03.2017 - 14:47:

Ei ole vihjet nr5

Nicole Rod 30.03.2017 - 14:06:

Bravo pour ce beau projet et pour les explications claires et précises. J'adore!

Ivana 30.03.2017 - 14:01:

Dobrý den, část textu v angličtině, lze opravit? děkuji

DROPS Design 30.03.2017 - 23:53:

Dobrý den, Ivano, díky za upozornění - opraveno. Příjemnou zábavu s háčkem! Hana

Mia Juul 30.03.2017 - 12:55:

Er i ikke søde at skrive farve nr foran farven 😉 Er lidt nemmere at bruge den rigtige farve når man også har nummeret 👍

Cholote 30.03.2017 - 12:53:

C'est vraiment bien expliqué, bravo !

Mai-Britt 30.03.2017 - 11:55:

Kommer der nogle tips til at gøre tæppet større?

DROPS Design 06.04.2017 - 11:13:

Hej Mai-Britt, Du kan naturligvis hækle dobbelt antal af alle ruder, så vil det blive dobbelt så stort og du ved da også at dobbelt garnforbrug rækker. Vi har ikke regnet garnforbrug ud til flere forskellige størrelser, men tæppet er fleksibelt, så hvis du har ekstra garn og egen fantasi, så kan du let få nogle ekstra ruder lagt til tæppet, men vent med at sy dem sammen til vi giver besked. God fornøjelse!

Napisz komentarz lub zadaj pytanie do tej wskazówki

Twój adres email nie będzie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.