Stopa #5 - Dokolečka dokola

A máme tu novou stopu k naší krásně tajemné dece! Tentokrát budeme dál pracovat s výsledky stopy 4. a čtverce ještě zvětšíme. Potřebujeme doplnit 4 kruhové řady - použité postupy jsou většinou stejné, jen s drobnými obměnami, které výsledku dodají půvabné detaily.

Jako obvykle můžete přeskočit psaný postup a podrobné obrázky, kompletní schéma a video-ukázky najdete na konci stránky!

Barvy

Prvních 6 kruhových řad vzoru A.2 už máme hotových, takže budeme háčkovat 7.-10. kruhovou řadu, a to v těchto barvách:

7. KRUHOVÁ ŘADA: šeřík
8. KRUHOVÁ ŘADA: bílá
9. KRUHOVÁ ŘADA: vyšisovaná modrá
10. KRUHOVÁ ŘADA: bílá

TIP - BARVY:
Máte sestavenou vlastní barevnou kombinaci, odlišnou od té naší?
Poznamenejte si ještě před začátkem samotné práce, která vaše barva nahrazuje kterou z těch našich, uvedených ve výchozím seznamu materiálu tady.

INFO:
Postup, který je zapsaný mezi dvěma * (hvězdičkami), je potřeba opakovat pokaždé, kdy se v návodu objeví značka *-*.
Symboly, které jsou ve schématech vyznačeny červeně, jsou vždy popsány v návodu nad obrázkem.

Můžeme začít?

Vezmeme si první čteverec, který jsme uháčkovali podle 4. stopy.

7. KRUHOVÁ ŘADA:
Přízi změníme na šeříkovou – viz TIP – ZMĚNA BARVY níže, světle šeříkovou přízi odstřihneme. Uháčkujeme 1 řetízkové oko, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 5 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, pak po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok.

TIP – ZMĚNA BARVY:
Abychom dosáhli plynulých a úhledných přechodů barev, háčkujeme poslední pevné oko v kruhové řadě přízí v barvě řady následující.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 krátké sloupky, 3 řetízková oka a 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku.

Dál háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 5 ok, pak «1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK», takto: na háček 3x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem vrcholku poupěte z 5. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), nabereme přízi a protáhneme ji pod poupětem (= na háčku máme 5 smyček), **nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku**, **-** opakujeme celkem 4x = na háčku zůstane 1 smyčka.

Potom háčkujeme po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem téhož vrcholku poupěte z 5. kruhové řady (viz schéma, diagram, linka vede do přesného místa), po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 5 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok*. ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Nyní po 1 krátkém sloupku do každého z dalších 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 5 ok, 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem vrcholku poupěte z 5. kruhové řady. Poté uháčkujeme po 1 krátkém sloupku do každého z dalších 3 ok, 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem téhož vrcholku poupěte z 5. kruhové řady.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do prvního krátkého sloupku ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na bílou, šeříkovou přízi odstřihneme.

8. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1 dlouhý sloupek), po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 6 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka a 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku.

Pak háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 9 ok, do následujícího oka uháčkujeme POUPĚ, takto: 4 dlouhé sloupky do jednoho a téhož oka, smyčku z posledního dlouhého sloupku sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku. Poté uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 9 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok*.

ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Do každého z následujících 3 ok uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku, pak 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 9 ok, do následujícího oka uháčkujeme POUPĚ, potom po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 2 ok. Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady. Přízi změníme na vyšisovanou modrou, bílou přízi stříhat nebudeme.

9. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1 dlouhý sloupek), pak 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do do/kolem každého z dalších 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka a 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku.

Poté háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 3 dlouhých sloupků, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka.

Nyní uháčkujeme 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK, takto: na háček 4x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem 3x nahozeného dlouhého sloupku ze 7. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), nabereme přízi a protáhneme ji pod sloupkem (= na háčku máme 6 smyček), **nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku**, **-** opakujeme celkem 5x = na háčku zůstane 1 smyčka.

Pak háčkujeme další 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem dalšího 3x nahozeného dlouhého sloupku ze 7. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), vynecháme POUPĚ, uháčkujeme 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, po 1 dlouhém slupku do/kolem každého z dalších 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém slupku do každého z následujících 3 ok*.

ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Do každého z následujících 3 ok uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku, pak 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 3 dlouhých sloupků, *2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, *-* ještě 1x zopakujeme, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, pak uháčkujeme 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem 3x nahozeného dlouhého sloupku ze 7. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa). Vynecháme POUPĚ, uháčkujeme další 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem 3x nahozeného dlouhého sloupku ze 7. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), 1 3x nahozený dlouhý sloupek do dalšího 3x nahozeného dlouhého sloupku, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme a končíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady. Přízi změníme na bílou, vyšisovanou modrou přízi odstřihneme.

10. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do následujícího oka, 2 krátké sloupky kolem dalšího obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 9 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 krátké sloupky, 3 řetízková oka a 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku.

Dál háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 9 ok, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do následujícího oka, 2 krátké sloupky kolem dalšího obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 8 ok, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do dalšího oka, 2 krátké sloupky kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 9 ok*, ROH a *-* opakujeme celkem 3x.

Poté uháčkujeme po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 9 ok, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do dalšího oka, 2 krátké sloupky kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 7 ok, 1 pevné oko do řetízkového oka ze začátku kruhové řady. Přízi odstřihneme a zapošijeme.

Teď už jen uháčkovat 7.-10. kruhovou řadu také kolem druhého čtverce ze 4. stopy, a to v těchto barvách:

7. KRUHOVÁ ŘADA: fuchsie
8. KRUHOVÁ ŘADA: bílá
9. KRUHOVÁ ŘADA: šeřík
10. KRUHOVÁ ŘADA: bílá

Hotovo!

A tady vidíte, jak vypadá v obou barevných kombinacích hotový vzor A.2. Čtverce by měly být velké 25 x 25 cm.

Celé schéma 5. stopy

= řetízkové oko
= pevné oko do/kolem oka
= krátký sloupek do oka
= krátký sloupek kolem řetízkového oka/obloučku z řetízkových ok
= dlouhý sloupek kolem řetízkového oka/obloučku z řetízkových ok
= dlouhý sloupek do oka
= 3 řetízková oka
= POUPĚ: 4 dlouhé sloupky do jednoho a téhož oka, smyčku z posledního dlouhého sloupku sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část třetího řetízkového oka na vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku.
= U každého puntíku ve schématu háčkujeme kolem oka, k němuž vede linka.
7. KRUHOVÁ ŘADA: 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem vrcholku poupěte z 5. kruhové řady (3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK = na háček 3x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem oka, jak je popsáno v návodu výše, nabereme přízi a protáhneme ji pod poupětem (= na háčku máme 5 smyček)), *nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku*, *-* opakujeme celkem 4x (= na háčku zůstane 1 smyčka).
9. KRUHOVÁ ŘADA: 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem 3x nahozeného dlouhého sloupku ze 7. kruhové řady (4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK = na háček 4x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem oka, jak je popsáno v návodu výše, nabereme přízi a protáhneme ji pod 3x nahozeným dlouhým sloupkem (= na háčku máme 6 smyček), *nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku*, *-* opakujeme celkem 5x (= na háčku zůstane 1 smyčka).

Video stopa

Potřebujete radu, jak na to?

V této video-ukázce uvidíte všechny jednotlivé postupy a techniky, které potřebujete k dokončení 5. stopy.

Komentáře (11)

Stefani 11.04.2017 - 04:46:

I've fallen a bit behind, but I'm really enjoying myself because I'm able to take it with me easily. Thanks

Vibeke Meldgaard 03.04.2017 - 18:44:

Er det muligt I kunne lave en liste over hvilke farver fra garnpakke et, som I bruger i opskriften, som passer til dem fra garnpakke to og tre?

Marit Mikkelsen 03.04.2017 - 12:06:

Synnes det er for lang tid mellom hvert hint

Noemy 02.04.2017 - 15:25:

Hi! Could you please put the numbers with the colors? It makes a lot easier to me, as I\'m using another set of colors. Thank you!!! (Noemy, from Curitiba-Brazil)

Anna 01.04.2017 - 13:57:

Il secondo quadrato della tappa 5 e realizzato con un colore in meno rispetto al primo. È' giusto così?

DROPS Design 02.04.2017 - 12:07:

Buongiorno Anna. Per il primo quadrato usa i tre colori, bianco, lilla e light wash. Per il secondo quadrato usa sempre tre colori: bianco, erica, lilla. Buon lavoro!

Evi Maisalu 30.03.2017 - 14:47:

Ei ole vihjet nr5

Nicole Rod 30.03.2017 - 14:06:

Bravo pour ce beau projet et pour les explications claires et précises. J'adore!

Ivana 30.03.2017 - 14:01:

Dobrý den, část textu v angličtině, lze opravit? děkuji

DROPS Design 30.03.2017 - 23:53:

Dobrý den, Ivano, díky za upozornění - opraveno. Příjemnou zábavu s háčkem! Hana

Mia Juul 30.03.2017 - 12:55:

Er i ikke søde at skrive farve nr foran farven 😉 Er lidt nemmere at bruge den rigtige farve når man også har nummeret 👍

Cholote 30.03.2017 - 12:53:

C'est vraiment bien expliqué, bravo !

Mai-Britt 30.03.2017 - 11:55:

Kommer der nogle tips til at gøre tæppet større?

DROPS Design 06.04.2017 - 11:13:

Hej Mai-Britt, Du kan naturligvis hækle dobbelt antal af alle ruder, så vil det blive dobbelt så stort og du ved da også at dobbelt garnforbrug rækker. Vi har ikke regnet garnforbrug ud til flere forskellige størrelser, men tæppet er fleksibelt, så hvis du har ekstra garn og egen fantasi, så kan du let få nogle ekstra ruder lagt til tæppet, men vent med at sy dem sammen til vi giver besked. God fornøjelse!

Přidejte svůj komentář či dotaz k této stopě

Vaši emailovou adresu nezveřejníme. Povinná pole jsou označena *.