Hur man får raka virkade kanter

I denna DROPS video visar vi hur man kan undvika att kanten blir hackig eller får hål när man virkar. När man virkar stolpar fram och tillbaka brukar man ofta virka 3 luftmaskor i början av varje varv för att få samma höjd som en stolpe. Dessa luftmaskor kan antingen vara i tillägg till stolparna på varvet (detta skapar extra maskor och kanten blir hackig) eller så motsvarar luftmaskorna en stolpe (detta kommer att skapa ett hål på vartannat varv).

Detta kan undgås genom att dra ut 1:a maskan på varvet, håll fast denna maskan ordentligt med pekfingret, för nålen mot dig och sedan under den långa första masken, stick nålen i första maskan (på 1:a varvet sticker man nålen under 2 trådar), hämta tråden och virka som en vanlig stolpe. Maskbågen kommer bli lite lös, men det blir fint igen efter nästa varv. Så virkas den första stolpen på varje varv.

Vi använder garnet DROPS Eskimo i denna video.

Tags: bra att veta, kant,

The video above can be used in the following patterns

Available in:

Lämna en kommentar om denna video

Your email address will not be published. Required fields are marked *.