Zamykanie oczek: 2 o. razem, przełożyć 1 o. ponad

W tym video DROPS pokażemy sposób zamykania oczek. Przerobić 2 o. razem na lewo, przełożyć oczko z prawego drutu ponownie na lewy drut, następnie przełożyć 2-gie o. z lewego drutu ponad przerobionym oczkiem (tj. ponad tym, które już było na prawym drucie), następnie przełożyć oczko ponownie na prawy drut. Aby zobaczyć model, w którym została wykorzystana ta technika kliknij na DROPS 159-7

The video above can be used in the following patterns

Available in:

Zostaw komentarz do tej instrukcji video

Your email address will not be published. Required fields are marked *.