DROPS Karisma
DROPS Karisma
100% vill
alates 2.50 € /50g
Lõngakulu sellele disainile alates 15.00€.

Lõnga maksumus on arvutatud väikseima suuruse valmistamiseks ja kõige odavama lõnga järgi. Otsid paremat hinda? Leia see DROPS Soodushinnad lehelt!

DROPS Super Sale
DROPS Children 24-15
DROPSi disain: muster nr u-062-bn
Lõngagrupp B
------------------------------------------------------
KAELUSSALL
Suurus: 3/5 - 6/9 - 10/12 aastane
Ümbermõõt ülaserval: 47-51-56 cm
Lõng: Garnstudio DROPS KARISMA, 50 g/100 m
200-200-200 g värv nr 65, teksasinine
-----------------
MÜTS
Suurus: 3/5 - 6/9 - 10/12 aastane
Peaümbermõõt: 50/52 - 52/54 - 54/58 cm
Lõng: Garnstudio DROPS KARISMA, 50 g/100 m
100-100-100 g värv nr 65, teksasinine

DROPSi heegelnõel: 4 mm – või sobiv, et 17 ühekordset sammast = 10 cm.
------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Alternatiivlõng – Vaata siit, kuidas lõngu asendada
Lõngagrupid A kuni F – Kasuta sama mustrit ja vaheta lõnga, siin
Alternatiivlõnga kasutamine – Kasuta meie lõngamuundurit

-------------------------------------------------------

DROPS Karisma
DROPS Karisma
100% vill
alates 2.50 € /50g
Lõngakulu sellele disainile alates 15.00€.

Lõnga maksumus on arvutatud väikseima suuruse valmistamiseks ja kõige odavama lõnga järgi. Otsid paremat hinda? Leia see DROPS Soodushinnad lehelt!

Juhend

NB! Pildil on algus teistmoodi kui juhendis.

HEEGELDAMISE INFO
Asenda iga rea/ringi esimene ühekordne sammas (sm) 3 ahelsilmusega (ahels).
Iga rea lõpus tee 1 sm eelmise rea kolmandasse ahels-sse. Iga ringi lõpus tee 1 aass kolmandasse ahels-sse.
Asenda ringi esimene kinnissilmus (ks) 1 ahels-ga. Ringi lõpus tee 1 aass ahels-sse ringi algul.
-----------------------------

KAELUSSALL
Heegeldatakse edasi-tagasi ülevalt alla. Pärast heegeldatakse küljed kokku.
Tee 72-78-84 lõtva ahels.
1. RIDA: tee 1 sm 4-ndasse ahels-sse heegelnõelast, siis tee 1 sm igasse ahels-sse = 70-76-82 smHEEGELDAMISE INFO
Asenda iga rea/ringi esimene ühekordne sammas (sm) 3 ahelsilmusega (ahels).
Iga rea lõpus tee 1 sm eelmise rea kolmandasse ahels-sse. Iga ringi lõpus tee 1 aass kolmandasse ahels-sse.
Asenda ringi esimene kinnissilmus (ks) 1 ahels-ga. Ringi lõpus tee 1 aass ahels-sse ringi algul.
-----------------------------

KAELUSSALL
Heegeldatakse edasi-tagasi ülevalt alla. Pärast heegeldatakse küljed kokku.
Tee 72-78-84 lõtva ahels.
1. RIDA: tee 1 sm 4-ndasse ahels-sse heegelnõelast, siis tee 1 sm igasse ahels-sse = 70-76-82 sm real, pööra tööd. Loe heegeldamise infot!
LEHVIKU MUSTER
Siis heegelda edasi-tagasi lehviku mustrit järgmiselt:
2. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igsse järgmisesse 3 sm-sse (= liist taga), * 2 ahels, jäta vahele 2 sm, 1 ks järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* nii, kuni real on 20-22-24 ahels-kaart ja rea lõpuni jääb teha 6 sm, tee 2 ahels, jäta vahele 2 sm ja lõpus tee 1 sm igasse viimasesse 4 sm-sse (= liist kaela taga), pööra tööd. Nüüd on 21-23-25 ahels-kaart ja 4 sm mõlemal serval liistu jaoks.
3. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igasse järgmisesse 3 sm-sse, jäta vahele esimene ahels-kaar, * 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, 1 sm järgmisesse ahels-kaarde*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 2 ahels-kaart, tee 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, jäta vahele viimane ahels-kaar ja lõpus tee 1 sm igassse viimasesse 4 sm-sse liistul = 10-11-12 lehvikut ja 4 sm mõlemal serval liistu jaoks, pööra tööd.
4. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igasse järgmisesse 3 sm-sse, * 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmise sm-grupi keskele (st. sambagrupi ahelskaarde), 1 sm eelmise rea sm-sse*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 1 sm-grupp, 4 sm + 2 ahels + 4 sm selle sm-grupi keskele ja tee 1 sm igasse 4 sm-sse, pööra tööd.
Korda 4. rida, kuni töö pikkus on umbes 12-14-16 cm.
JÄRGMINE RIDA: 4 ahels esimesse sm-sse, 1 kahekordne sammas (2xsm) igasse järgmisesse 3 sm-sse, * 4 2xsm + 2 ahels + 4 2xsm järgmise sm-grupi keskele, 1 2xsm eelmise rea sm-sse*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 1 sammaste grupp, 4 2xsm + 2 ahels + 4 2xsm selle sm-grupi keskele, lõpetuseks tee 1 2xsm 4 sm-sse liistul, pööra tööd.
Korda seda rida, kuni töö pikkus on umbes 22-24-26 cm. Katkesta lõng.
Nüüd heegelda kaelussall kaela tagant kokku järgmiselt: murra kaelussall kokku. Alusta ülevalt ja tee *1 ks mõlemast kihist läbi liistu ääresilmuste eesaasast, 3 ahels, jäta 1 rida vahele*, korda *kuni*, aga kui on heegeldatud 12-14-16 cm, tee 4 ahels mitte 3.
_______________________________________________________

MÜTS 3/5 aastasele
Heegeldatakse ülevalt alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 8 ks ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 ks igasse ks-sse = 16 ks. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 ks esimesse ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 24 ks.
4. RING: * 1 ks igasse järgmisesse 2 ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 32 ks.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 32 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm igasse ahels-kaarde = 96 sm.
2.-6. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 88 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 10. ja 11. sm kokku = 80 sm.
9. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
10.-13. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil silmuse tagumisest aasast.
14. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 poolsammast (psm) järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 ks ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 20 lehvikut. Katkesta lõng.

MÜTS 6/9 aastasele
Heegeldatakse ülevalt alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 7 ks ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 ks igasse ks-sse = 14 ks. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 ks esimesse ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 21 ks.
4. RING: * 1 ks igasse järgmisesse 2 ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 28 ks.
5. RING: tee 1 ks igasse ks-sse, SAMAL AJAL kasvata 8 ks ühtlaste vahedega = 36 ks.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 36 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm igasse ahels-kaarde = 108 sm.
2.-5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
6. RING: tee 1 sm igase sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 99 sm.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 10. ja 11. sm kokku = 90 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, SAMAL AJAL kahanda 6 silmust ühtlaste vahedega = 84 sm.
9. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
10.-14. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil, aga aga silmuse tagumisest aasast.
15. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 psm järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 ks ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 21 lehvikut. Katkesta lõng.

MÜTS 10/12 aastasele
Heegeldatakse ülevalt alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 7 ks ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 ks igasse ks-sse = 14 ks. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 ks esimesse ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 21 ks.
4. RING: * 1 ks igasse järgmisesse 2 ks-sse, 2 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* = 28 ks.
5. RING: tee 1 ks igasse ks-sse, SAMAL AJAL kasvata 8 ks ühtlaste vahedega = 36 ks.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 36 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm esimesse ahels-kaarde, * 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, 3 sm järgmisesse ahels-kaarde*, korda *kuni*, lõpetuseks tee 4 sm viimasesse ahels-kaarde ja 1 aass esimesse sm-sse = 126 sm.
2.-5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
6. RING: tee 1 sm igase sm-sse, aga heegelda iga 13. ja 14. sm kokku = 117 sm.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 12. ja 13. sm kokku = 108 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 99 sm.
9. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, SAMAL AJAL kahanda 11 sammast ühtlaste vahedega = 88 sm.
10. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
11.-16. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil silmuse tagumisest aasast.
17. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 poolsammast (psm) järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 sm ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 22 lehvikut. Katkesta lõng.
real, pööra tööd. Loe heegeldamise infot!
LEHVIKU MUSTER
Siis heegelda edasi-tagasi lehviku mustrit järgmiselt:
2. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igsse järgmisesse 3 sm-sse (= liist taga), * 2 ahels, jäta vahele 2 sm, 1 ks järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* nii, kuni real on 20-22-24 ahels-kaart ja rea lõpuni jääb teha 6 sm, tee 2 ahels, jäta vahele 2 sm ja lõpus tee 1 sm igasse viimasesse 4 sm-sse (= liist kaela taga), pööra tööd. Nüüd on 21-23-25 ahels-kaart ja 4 sm mõlemal serval liistu jaoks.
3. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igasse järgmisesse 3 sm-sse, jäta vahele esimene ahels-kaar, * 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, 1 sm järgmisesse ahels-kaarde*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 2 ahels-kaart, tee 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, jäta vahele viimane ahels-kaar ja lõpus tee 1 sm igassse viimasesse 4 sm-sse liistul = 10-11-12 lehvikut ja 4 sm mõlemal serval liistu jaoks, pööra tööd.
4. RIDA: 3 ahels esimesse sm-sse, 1 sm igasse järgmisesse 3 sm-sse, * 4 sm + 2 ahels + 4 sm järgmise sm-grupi keskele (st. sambagrupi ahelskaarde), 1 sm eelmise rea sm-sse*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 1 sm-grupp, 4 sm + 2 ahels + 4 sm selle sm-grupi keskele ja tee 1 sm igasse 4 sm-sse, pööra tööd.
Korda 4. rida, kuni töö pikkus on umbes 12-14-16 cm.
JÄRGMINE RIDA: 4 ahels esimesse sm-sse, 1 kahekordne sammas (2xsm) igasse järgmisesse 3 sm-sse, * 4 2xsm + 2 ahels + 4 2xsm järgmise sm-grupi keskele, 1 2xsm eelmise rea sm-sse*, korda *kuni*, kuni rea lõpuni jääb 1 sammaste grupp, 4 2xsm + 2 ahels + 4 2xsm selle sm-grupi keskele, lõpetuseks tee 1 2xsm 4 sm-sse liistul, pööra tööd.
Korda seda rida, kuni töö pikkus on umbes 22-24-26 cm. Katkesta lõng.
Nüüd heegelda kaelussall kaela tagant kokku järgmiselt: murra kaelussall kokku. Alusta ülevalt ja tee *1 ks mõlemast kihist läbi liistu ääresilmuste eesaasast, 3 ahels, jäta 1 rida vahele*, korda *kuni*, aga kui on heegeldatud 12-14-16 cm, tee 4 ahels mitte 3.
_______________________________________________________

MÜTS 3/5 aastasele
Heegeldatakse tipust alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 8 sm ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 sm igasse sm-sse = 16 sm. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 sm esimesse sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 24 sm.
4. RING: * 1 sm igasse järgmisesse 2 sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 32 sm.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 32 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm igasse ahels-kaarde = 96 sm.
2.-6. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 88 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 10. ja 11. sm kokku = 80 sm.
9. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
10.-13. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil silmuse tagumisest aasast.
14. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 poolsammast (psm) järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 ks ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 20 lehvikut. Katkesta lõng.

MÜTS 6/9 aastasele
Heegeldatakse tipust alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 7 sm ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 sm igasse sm-sse = 14 sm. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 sm esimesse sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 21 sm.
4. RING: * 1 sm igasse järgmisesse 2 sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 28 sm.
5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, SAMAL AJAL kasvata 8 sm ühtlaste vahedega = 36 sm.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 36 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm igasse ahels-kaarde = 108 sm.
2.-5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
6. RING: tee 1 sm igase sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 99 sm.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 10. ja 11. sm kokku = 90 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, SAMAL AJAL kahanda 6 silmust ühtlaste vahedega = 84 sm.
9. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
10.-14. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil, aga aga silmuse tagumisest aasast.
15. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 psm järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 ks ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 21 lehvikut. Katkesta lõng.


MÜTS 10/12 aastasele
Heegeldatakse tipust alla.
1. RING: tee 4 ahels ja ühenda 1 aass-ga ringiks. Tee 7 sm ahels ringi – loe heegeldamise infot.
2. RING: tee 2 sm igasse sm-sse = 14 sm. JÄLGI KOETIHEDUST!
3. RING: * 1 sm esimesse sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 21 sm.
4. RING: * 1 sm igasse järgmisesse 2 sm-sse, 2 sm järgmisesse sm-sse*, korda *kuni* = 28 sm.
5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, SAMAL AJAL kasvata 8 sm ühtlaste vahedega = 36 sm.
Siis heegelda skeemi A.1.
Pärast 1 vertikaalset skeemi A.1 mustrikordust on ringil 36 ahels-kaart.
Edasi heegelda järgmiselt:
1. RING: tee 3 sm esimesse ahels-kaarde, * 4 sm järgmisesse ahels-kaarde, 3 sm järgmisesse ahels-kaarde*, korda *kuni*, lõpetuseks tee 4 sm viimasesse ahels-kaarde ja 1 aass esimesse sm-sse = 126 sm.
2.-5. RING: tee 1 sm igasse sm-sse.
6. RING: tee 1 sm igase sm-sse, aga heegelda iga 13. ja 14. sm kokku = 117 sm.
7. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 12. ja 13. sm kokku = 108 sm.
8. RING: tee 1 sm igasse sm-sse, aga heegelda iga 11. ja 12. sm kokku = 99 sm.
9. RING: tee 1 ks igasse sm-sse, SAMAL AJAL kahanda 11 sammast ühtlaste vahedega = 88 sm.
10. RING: tee 1 ks igasse sm-sse.
11.-16. RING: tee 1 ks igasse ks-sse tervel ringil silmuse tagumisest aasast.
17. RING: tee 1 ks esimesse ks-sse, *jäta vahele 1 ks ja tee 5 poolsammast (psm) järgmisesse ks-sse, jäta vahele 1 sm ja tee 1 ks järgmisesse ks-sse*, korda *kuni* tervel ringil ja lõpus tee 1 aass esimesse ks-sse ringi algul = 22 lehvikut. Katkesta lõng.

Skeem

symbols = 1 ahelsilmus (ahels)
symbols = 1 kinnissilmus (ks)
symbols = 1 ühekordne sammas (sm)
symbols = 1. ring
symbols = viimane ring on kirjeldatud üleval
diagram
On küsimusi? Vaata korduma kippuvaid küsimusi (KKK).

Koetihedus määrab kudumi suuruse ja mõõdetakse tavaliselt 10 x 10 cm osalt. Tavaliselt kirjutatakse nii: silmuste arv laiuses x (korda) ridade arv kõrguses - näiteks: 19 silmust x 26 rida = 10 x 10 cm.

Koetihedus on kudujatel erinev, mõni koob/heegeldab lõdvemalt, mõni tugevalt. Koetihedust saab muuta varraste suurusega, seepärast me alati mainime, et varraste suurus on ainult soovituslik! Igaüks saab seda ise muuta (suuremaks või väiksemaks) vastavalt oma käekirjale, et koetihedus tuleks sama, kui mainitud juhendis. Kui koetihedus on erinev, on lõngakulu erinev ja lõpptulemuseks on teistsugused mõõdud.

Koetihedus määrab ka seda, milliseid alternatiivlõngu saab kasutada. Teine lõng sobib alternatiiviks, kui see annab sama koetiheduse.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas mõõta koetihedust

Vaata DROPS videot: Kuidas teha tööproovi ja mõõta koetihedust

Vajaminev lõngakogus on antud grammides, näiteks: 450 g. Arvutamaks, mitu toki lõnga on vaja, on esiteks vaja teada, kui palju gramme on 1 tokis (25g, 50g või 100g). See informatsioon on saadaval, vaadates lõngainfot. Jaga vajalik grammide arv toki kaaluga. Näiteks, kui tokis on 50 g lõnga (standard kogus), siis arvutatakse järgmiselt: 450 / 50 = 9 tokki.

Kasutades teist lõnga on tähtis, et koetihedus oleks sama. Nii tulevad eseme mõõdud samad, kui antud joonisel. Seda on lihtsam saavutada, kui kasutada sama lõngagrupi lõngu. Samuti on võimalik panna kokku mitu peenemat lõnga, et saavutatda soovitatud koetihedus. Proovi meie lõngamuundurit. Ma soovitame alati teha tööproovi.

NB! Kui kasutate erinevat lõnga, siis võib olla lõpptulemus ka erinev, kuna teisel lõngal on erinev tekstuur.

Vaata DROPS õpetust: Kas ma saan kasutada teist lõnga kui antud juhendis?

Kõik meie lõngad on jagatud lõngagruppideks (A kuni F) lõnga jämeduse ja koetiheduse järgi - lõngagrupp A sisaldab peenikesi lõngu ja lõngagrupp F kõige jämedamaid. Nii on lihtne leida alternatiivlõngu samale mustrile, kui soovid kasutada teist lõnga. Ühe lõngagrupi lõngadel on sama koetihedus ja neid saab teineteisega asendada. Aga kuna erinevatel lõngadel on erinev tekstuur, siis lõpptulemus võib olla erinev.

Vaata erinevaid lõngagruppe siit.

Igal meie mustrilehel on link Lõngamuundurile, juhul kui soovid kasutada teist lõnga kui soovitatud juhendis. Sisesta lõng, mida soovid asendada, kogus (valitud suurusele) ja lõngade arv ning lõngamuundur pakub parima valiku alternatiive sama koetihedusega. Lisaks saad teada palju vajad uut lõnga ja mitut lõnga kasutada. Enamus tokke on 50 g (mõned 25 g või 100 g).

Kui mustris on kasutatud mitut värvi, siis tuleb iga värvi eraldi vaadata. Samuti, kui juhendis on kasutatud kahte erinevat lõnga koos (näiteks 1 Alpaca + 1 Kid-Silk), siis tuleb leida alternatiivid neile eraldi.

Vaata lõngamuundurit siit

Kuna igal lõngal on oma tekstuur, on originaallõng jõetud juhendisse alles. Aga meie Lõngamuunduriga on lihtne leida alternatiivi, või vali lihtsalt sama lõngagrupi lõng.

Mõnes poes võib veel olla tootmisest maas lõnga müügil, või on kellegil veel kodus seda lõnga alles ja soovib leida juhendit.

Lõngamuundur aitab leida alternatiivlõnga ja vajaliku koguse.

Kui ei tea millist suurust teha, siis on hea idee mõõta oma kampsunilt mõõdud. Siis saab nende mõõtude järgi valida sobiva suuruse.

Vaata mõõtudega joonist mustrilehel juhendi lõpus.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas mõista mõõtudega joonist

Varraste suurus mustrilehel on ainult soovituslik, tähtis on järgida koetihedust. Kuna koetihedus on kõigil erinev, siis on vaja valida omale sobivad vardad õige koetiheduse saavutamiseks – võib-olla on vaja võtta suuremad või väiksemad vardad. Seepärast on vajalik teha tööproov.

Kui Sinu koetihedus on erinev, siis tulevad ka eseme mõõdud erinevad.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas mõõta koetihedust

Vaata DROPS videot: Kuidas teha tööproovi

Kui rõivas on kootud ülevalt alla, on lihtsam teha muudatusi pikkuses. Näiteks, on lihtsam proovida eset selga kudumise käigus, et kontrollida passe pikkust.

Juhendis on hoolikalt selgitatud iga samm õiges järjekorras. Skeemid on kohandatud vastavalt kudumise suunale ja kootakse nagu tavaliselt.

Skeemil on näidatud kõik read/ringid ja iga silmus vaadates töö paremalt poolt. Skeemi loetakse alt üles, paremalt vasakule. 1 ruut = 1 silmus.

Edasi-tagasi kududes, kootakse iga teine rida töö paremal pool, skeemi loetakse paremalt vasakule; iga teine rida kootakse töö pahemal pool: loetakse skeemi vasakult paremale. Kududes töö pahemal pool, loetakse skeemi vasakult paremale, parempidi silmused kootakse pahempidi ja pahempidi silmused parempidi.

Ringselt kududes kootakse kõik read töö paremal pool ja skeemil loetakse kõik read paremalt vasakule.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas lugeda kudumise skeeme

Skeemil on näidatud kõik read/ringid ja iga silmus vaadates töö paremalt poolt. Skeemi loetakse alt üles, paremalt vasakule.

Edasi-tagasi heegeldades, read mis tehakse töö paremal pool loetakse skeemi paremalt vasakule; read mis tehakse töö pahemal pool: loetakse skeemi vasakult paremale.

Ringselt heegeldades tehakse kõik read töö paremal pool ja skeemi loetakse igal ringil paremalt vasakule.

Heegeldades ringset skeemi, alustatakse keskelt ja heegeldatakse väljapoole, vastupäeva ja ringi haaval.

Rida algab tavaliselt antud numbri ahelsilmustega (vastavalt järgmise silmuse kõrgusele), see on näidatud skeemil või kirjeldatud juhendis.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas lugeda heegeldamise skeeme

Kui on vaja teha samal real/ringil mitme erineva skeemi järgi, siis on see tavaliselt kirjutatud nii: “ koo skeemi A.1, A.2, skeemi A.3 kokku 0-0-2-3-4 times". Aee tähendab koo skeemi A.1 ühe korra, siis skeemi A.2 ühe korra, siis korda skeemi A.3 (laiuses) niimitu korda, kui on vaja sinu suurusele – siin näites on see: suurusel S = 0 korda, M = 0 korda, L= 2 korda, XL= 3 korda ja suurusel XXL = 4 korda.

Skeeme kootakse nagu tavaliselt, alusta esimese reaga skeemil A.1, siis tee skeemi A.2 esimene rida jne.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas lugeda kudumise skeeme

Vaata DROPS õpetust: Kuidas lugeda heegeldamise skeeme

Suurematel suurustel on üldlaius (varruka otsast varruka otsani) ikkagi suurem, isegi kui varruka pikkus on lühem. Suurematel suurustel on varrukakaar pikem ja õlad laiemad, et rõivas istuks seljas paremini.

Mustrilehel olev mõõtudega joonis annab infot rõiva pikkuse kohta. Kampsuni pikkust mõõdetakse õla kõrgemast kohast (tavaliselt kaelaaugu kõrvalt, MITTE õla tipust) alla alumise servani. Samamoodi passe pikkust mõõdetakse õla kõrgemast kohast alla varrukate ja kehaosa jagamise kohani.

Mõõte ei võeta mööda nööbiliiste, kui ei ole just nii mainitud; sel puhul mõõda nööbiliistude kõrvalt.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas vaadata suurust joonisel

Mustri skeeme korratakse tihti ringil/real või vertikaalselt (kõrguses). 1 mustrikordus skeemil näitab mustri põhisilmuseid. Kui on öeldud juhendis, et tee 5 mustrikordust skeemi A.1 ringil, siis tuleb kududa skeemi 5 korda üksteise järgi samal ringil. Kui on öeldud juhendis, et tee 2 mustrikordust skeemi A.1 vertikaalselt, koo terve skeem ühe korra kõrguses, siis koo jälle otsast peale terve skeem teise korra.

Ahelsilmused on natuke lühemad kui teised silmused, et äär ei jääks kiskuma, me teeme alguses rohkem silmuseid. Järgmisel real kohandatakse silmuste arvu, et see läheks kokku mustriga ja suuruse mõõtudega joonisel.

Soonikkude on venivam ja tõmbab rohkem kokku, kui näiteks parempidine kude. Kasvatades silmuseid enne soonikkoes äärist, hoiab see ära suure erinevuse laiusesse.

Tihti jääb mahakudumise rida kiskuma. Seepärast tehakse silmuseid mahakududes mõned õhksilmused, et äär ei jääks kiskuma.

Vaata DROPSi videot: Kuidas kududa silmuseid maha, tehes õhksilmuseid?

Et kasvatused / kahandused jaguneksid ühtlaselt, tuleb kasvatada /kahandada näiteks kordamööda igal 3. või 4. real/ringil järgmiselt: koo 2 rida ja kasvata/kahanda kolmandal real/ringil, koo 3 rida ja kasvata neljandal real/ringil. Kasvata/kahanda niimoodi vaheldumisi, kuni vajalikud kasvatused/kahandused on tehtud.

Vaata DROPS õpetust: Kasvata / kahanda 1 silmus kordamööda igal 3. või 4. real

Kui soovitakse kududa ringselt, mitte edasi-tagasi, saab juhendit natuke muuta. Esiosa keskele tuleb lisada steegid (õmblusvarud - tavaliselt u 5 silmust) ja järgida juhendit. Selle asemel et pöörata ja kududa töö pahemal pool, koo lihtsalt üle steekide ja jätka ringselt töö paremal pool. Pärast lõigatakse kudum eest lahti, korjatakse silmused nööbiliistude jaoks ja kaetakse lõikeservad.

Vaata DROPS videot: Kuidas kududa steeke ja neid lahti lõigata

Kui soovitakse kududa ringse töövõtte asemel edasi-tagasi, võib kududa osad eraldi ja õmmelda pärast kokku. Kehaosa silmuste arv tuleb jagada kaheks, lisada 1 ääresilmus mõlemale küljele (õmblusvarudeks) ja kududa edasi-tagasi.

Vaata DROPS õpetust: Kuidas kududa ringvarrastele kirjutatud juhendit pikkade varrastega?

Mustrikordused võivad olla natuke erinevad erinevatel suurustel, et saavutada vajaliku suurust. Kui te teete suuremat suurust, võib teie töö olla natuke erinev. Seda kõike on võetud arvesse disaini loomisel, et üldmulje oleks kõikidel suurustel sama.

Järgi oma suurusele vastavat juhendit ja skeeme!

Kui soovid kududa naiste suurusega disaini mehele, siis on seda lihtne muuta meeste suuruseks. Suurim erinevaus on varrukate ja kehaosa pikkus. Vali naiste suurus sobiva rinnaümbermõõduga. Pikkus saab lisada varrukale enne käeaugu mahakudumist/varrukakaare tegemist. Kui juhend on ülevalt alla, saab pikkus lisada kohe pärast käeauku või enne esimest kahandust varrukal.

Lõngakoguse muutus oleneb kui palju pikkust lisatakse, aga parem osta tokk rohkem kui vähem.

Enamus lõngu on karvased, mis eemalduvad pesus või moodustavad toppe. Kammitud lõngadel (st. karvastel lõngadel) on neid rohkem, mistõttu need ajavad ka rohkem karva.

Karva ajamine sõltub ka sellest, mida kantakse kudumi all ja kas see tõmbab kiude välja. Seetõttu on võimatu garanteerida, et kudum ei aja karva.

Allpool on mõned nipid, kuidas saada paremat tulemust karvaste lõngadega:

1. Kudumi valmides (enne pesu) raputa seda, et lahtised karvad eemalduks. NB! ÄRA KASUTA liimirulli, harja või muid meetodeid, mis kisuvad karvu välja.

2. Pane kudum kilekotti ja külmikusse – madal temperatuur põhjustab kiudude lõdvestumist ja need eemalduvad teineteisest kergemini.

3. Jäta ese külmikusse paariks tunniks, siis võta välja ja raputa kudumit jälle.

4. Pese kudumit vastavalt juhendile lõngatoki etiketil.

Tupsude tekkimine villase kudumi pinnale on loomulik protsess, mis juhtub isegi kõige eksklusiivsemate kiududega. See on loomuliku kulumise tunnus, mida on raske vältida ja mis on kõige rohkem nähtav eseme suure hõõrdumisega kohtades, nagu kampsuni varrukad ja mansetid.

Koepinna saab jälle ilusaks, kasutades riideharja või tupsude eemaldajat.

Ikka ei leia vastust oma küsimusele? Siis võib jätta kommetaar juhendi lõppu ja meie eksperdid vastavad! Seda tehakse tavaliselt 5 kuni 10 päeva jooksul..
Seniks võib lugeda küsimusi-vastuseid kommentaaridest või ühineda DROPS Workshop grupiga Facebookis abi saamiseks kaaskudujatelt/heegeldajatelt!

Võib-olla meeldivad ka need...

Jäta kommentaar mustrile DROPS Children 24-15

Ootame kommentaare selle mustri kohta!

Kui soovid midagi küsida, siis kiiremaks vastuse saamiseks veendu, et valid õige kategooria alloleval formil. Vajaliku väljad *.

Kommentaarid / Küsimused (76)

country flag Winnie Juel Mikkelsen kirjutas:

Kan ikke helt forstå det man skal bukke i halsen er det opslags kanten ? Og hvor meget skal man bukke ?

05.04.2024 - 08:30

DROPS Design vastas:

Hej Winnie, nej du lægger halsen dobbelt og syr den sammen i siden (halskanten skal ikke bukkes ned) :)

09.04.2024 - 09:49

country flag Myriam kirjutas:

Bonjour, Je fais le bonnet en taille 10/12 ans. Quand on commence le diagramme A1 qui se fait sur 8 mailles et on a 36 mailles....qui n'est pas divisible par 8... ça nous fait 8,5.... on doit faire la moitié du diagramme ?

07.12.2023 - 22:26

DROPS Design vastas:

Bonjour Myriam, tout à fait, répétez le motif du diagramme tout le tour, soit 8,5 fois. Bon crochet!

08.12.2023 - 08:41

country flag Pich kirjutas:

Bonjour, les 4 premiers rangs sont en mailles serrées hors sur la photo il me semble que c’est des brides. Est ce vraiment des mailles serrées? Cela ne rend pas comme sur la photo. En vous remerciant, par avance, Mme P

09.03.2022 - 20:41

DROPS Design vastas:

Bonjour Mme Pich, effectivement, les premiers tours du bonnet sont à crocheter en mailles serrées. Vous crochèterez ensuite le point ajouré A.1. Bon crochet!

10.03.2022 - 10:16

country flag Beppie Visser kirjutas:

Ik ben het baretje aan het haken. Volgens het patroon moet je de eerste 4 toeren vasten haken. Maar op de foto lijken de eerste 4 toeren stokjes. Mijn vraag is wat moet het zijn: vasten of stokjes?

20.12.2021 - 22:25

DROPS Design vastas:

Dag Beppie,

Het lijkt inderdaad een beetje zo, maar toch zijn de eerste 4 toeren vasten. Je kunt dus gewoon het patroon volgen.

06.01.2022 - 11:17

country flag Carolyn kirjutas:

Thank you so much for your help! Now it makes sense! Wasn't reading clearly. Thanks again, now I'm back on track!

16.07.2021 - 03:02

country flag Carolyn kirjutas:

I am working this pattern for a 6 yr. old. Completed rows 1-5, then I moved on to A-1 Chart. It states "Then work according to chart A.1. When A.1 has been worked 1 time vertically, there are 36 ch-spaces on round." I have many more sts than "36 ch-spaces on round". Does it mean work the first round of A-1 chart? Or first 3 rounds of A-1 Chart? Please clarify by size, # of rounds of chart.

14.07.2021 - 20:00

DROPS Design vastas:

Dear Carolyn, when you finish pattern A.1, you should have 36 chainstitch-space (each of these "spaces) consist 4 chainstitch. I hope that helps. Happy Stitching!

14.07.2021 - 22:02

country flag Carolyn kirjutas:

I am working this pattern for a 6 yr. old. Completed rows 1-5, then I moved on to A-1 Chart. It states "Then work according to chart A.1. When A.1 has been worked 1 time vertically, there are 36 ch-spaces on round." I have many more sts than "36 ch-spaces on round". Does it mean work the first round of A-1 chart? Or first 3 rounds of A-1 Chart? Please clarify by size, # of rounds of chart.

14.07.2021 - 19:59

country flag Petra kirjutas:

Hallo ich komme einfach nicht mit A1 zurecht. Habe 36 Maschen und nun soll ich mit A1 beginnen aber da blicke ich nicht durch. Bin am verzweifeln.

26.03.2021 - 15:08

DROPS Design vastas:

Liebe Petra, bei der 1. Runde in A.1 häkeln Sie 1 *Stb, 2 Lm, 1 M überspringen*, von *-* wiederholen, bei der 2. Runde, um jedes LfmBogen: *1 Stb, 3 Lm, 1 Stb, 1 lm*, usw. Diese Lektion kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Viel Spaß beim häkeln!

26.03.2021 - 16:02

country flag Leda Androli kirjutas:

Sono una principiante e ho problemi con lo schema A1, esiste un tutorial video passo passo ? Grazie

02.11.2020 - 13:24

DROPS Design vastas:

Hi Leda! Unfortunetely not. How to read crochet diagrams you will find HERE. Happy crocheting!

09.12.2020 - 09:48

country flag Line Sørensen kirjutas:

Hej... Jeg har nu prøvet at hækle huen igen igen... og når jeg er færdig med A1 og fortsætter med stm i luft maske buerne står der at jeg skal ende med 126 stm... I str 10 til 12... men har talt og talt begge gange og ender altså med 226.... Jeg er næstev ved at give helt op... jeg tæller alt og tager mig god tid. Læser diagrammet omhyggeligt... men altså begge gange ender jeg med 226 stm hvad mon jeg gør forkert

08.10.2020 - 17:11