Kuidas lugeda heegeldamise skeeme

Heegeldamise mustriskeemi koosneb sümbolitest, 1 sümbol = 1 silmus – tingmärkide seletuses on tavaliselt kirjas, millise silmusega on tegemist/kuidas seda teha. Skeemil on näidatud kõik silmused vaadates töö paremalt poolt (kui ei ole teisiti mainitud).

Mustriskeem näeb välja nii:

1: 1. A.1 on skeemi nimi ja kehtib tervele skeemile - tihti märgitud kandiliste joontega. Joonte vahel olev osa on 1 mustrikordus.
2: 2. Need on tingmärgid, mis kirjeldavad, mis silmusega on tegemist või kuidas seda teha.
Sinised nooled: Silmus heegeldatakse silmusesse või ümber alumise rea silmuse. Mõnikord tehakse mitu silmust ühte silmusesse/ümber silmuse.
Lilla ovaal ja nooled: Alati ei heegeldata kõikidesse silmustesse. Näiteks mõnikord tehakse ahelsilmus ja eelmise rea silmus jäetakse vahele.

Heegeldamise skeeme loetakse erinevalt teksti lugemisest: skeeme loetakse paremalt vasakule ja alt üles. Teiste sõnadega, alustatakse sümboliga alumises paremas nurgas ja töötatakse vasakule ja üles (vaata punased nooled skeemil allpool).

Kui on vaja teha mitu mustrikordust (st. mustrit korratakse mitu korda real/ringil), heegelda rea lõpuni skeemil ja alusta uuesti esimesest silmusest.

Edasi-tagasi heegeldades:

Edasi-tagasi heegeldades tehakse üle rea töö paremal pool ja siis töö pahemal pool. Töö pahemal pool loetakse skeemi vastupidi, st. vasakult paremale (punane nool näitab lugemise /heegeldamise suunda töö paremal pool, sinine nool töö pahemal pool).

Rida algab tavaliselt teatud ahelsilmuste arvuga – sõltub järgneva silmuse kõrgusest ning on väljatoodud, et saaksid alustada õigelt kõrguselt (vaata rohelisi ovaale). Kui ahelsilmused on skeemil näidatud, siis heegeldatakse kõik silmused nagu näidatud. Mõnikord on juhendis antud HEEGELDAMISE INFO juhendi alguses, kus on öeldud mitu ahelsilmust teha rea/ringi alguses ning kas need asendavad esimest silmust real/ringil (või on lisaks). Kui ahelsilmuseid EI OLE skeemil näidatud: siis järgi HEEGELDAMISE INFOT.

Ringselt heegeldades:

Ringselt heegeldades tehakse kõik ringid töö paremal pool ja skeeme loetakse kõik ringid paremalt vasakule (vaata punaseid nooli). Ringi algus ja lõpp on tihti näidatud eraldi (vaata skeemi A.2 - roheline ruut). Nagu ka ridade puhul, tehakse ringi alguses teatud arv ahelsilmuseid, mis on võrdne järgmise silmuse kõrgusega. Ringi lõpp ühendatakse ringi algusega aassilmusega viimasesse ahelsilmusesse ringi algul (vaata sinist ruutu). Teiste sõnadega: ahelsilmused skeemil A.2 = ringi algus; samal ajal aassilmused skeemil A.2 = ringi lõpp.

Kui on vaja teha mitu mustrikordust (skeem A.1) (st. skeemi korratakse mitu korda ringil), siis heegeldatakse skeemi viimase silmuseni ja siis alustatakse uuesti esimest silmusest samal skeemi A.1 real. NB! Selles näites korratakse AINULT skeemi A.1, skeemi A.2 tehakse ainult ringi alguses ja lõpus.

Mitu erinevat skeemi real/ringil:

Kui samal real/ringil tuleb teha mitu erinevat mustriskeemi, heegelda nii: tee 1. skeemi 1. rida, siis 2. skeemi 1. rida, siis 3. skeemi 1. rida jne. NB! Edasi-tagasi heegeldades tuleb skeeme teha töö pahemal pool vastupidises järjekorras: st. alusta skeemiga 3, siis tee skeemi 2 ja siis skeemi 1. Samuti heegeldatakse tagasireal silmused teises suunas.

Ümmargused skeemid:

Ümaraid asju heegeldades alustatakse keskelt ja heegeldatakse väljapoole. Need skeemid on tavaliselt ümmargused. Skeem võib olla täielikult välja joonistud – ümmargune skeem, siis heegeldatakse iga silmus nagu see on näidatud; või on toodud ainult 1 mustrikordus, siis korratakse mustrikordust vajalik arv kordi ringil, et saada kokku terve ring.

Ümmargune skeem:

Ümmargusel skeemil alustatakse sümbolist skeemi keskel: tavaliselt ring, mis tähistab antud arvu ahelsilmuseid, mis ühendatakse kokku aassilmusega (punane ring skeemil). Nagu ringselt heegeldades, algab ringi algus teatud arvu silmustega (võrdne järgmise silmuse kõrgusega) ning lõppeb aassilmusega ringi alguse viimasesse ahelsilmusesse – vaata skeemi A.2 meie eelmises näites (sinine ruut) - NB! Kui ahelsilmused on näidatud skeemil, siis need EI ASENDA teisi silmuseid ning kõik silmused heegeldatakse nii, nagu need on näidatud. Kui ahelsilmused ASENDAVAD esimest silmust, siis on see juba skeemilt eemaldatud.

Heegeldatakse vasakult paremale, iga sümbol eraldi (punane nool). Esimese ringi silmused heegeldatakse tavaliselt ÜMBER ahelsilmustest ringi, st. pista heegelnõel läbi ahelsilmustest ringi, võta lõngakeerd ja tõmba silmus läbi ringi (tehes silmuse nagu tavaliselt) - Uut silmust ei tehta LÄBI ahelsilmuse, ÜMBER ahelsilmuse. Ringi lõpus ühenda lõpp algusega aassilmusega ning alusta teist ringi skeemil: keskkoha poolt väljapoole järgmine ring (vaata rohelist noolt).

Osa ringist:

Kui skeemil on näidatud ainult osa ringist, siis korratakse seda mustrikordust antud arv kordi ringil, et saada kokku terve ring. Alusta all (vaata punast ringi) ja heegelda nagu ÜMMARGUST SKEEMI, aga skeemi A.2 korratakse antud arv kordi ringil. Nagu ka ümmargusel skeemil, on lõigul näidatud kuidas ring algab ja lõppeb (vaata skeemi A.1, sinine ruut). Alusta ahelsilmustest ringile lähimast reast, tee ahelsilmus(ed) skeemil A.1, siis heegelda sümbol(id) skeemil A.2 (1. ringil on ainult 1 sümbol) ning korda skeemi A.2 esimese rea sümbolit niimitu korda ringil kui mainitud juhendis.

Ringi lõpus ühenda ring aassilmusega skeemil A.1. Kui 1. ring on tehtud, jätka järgmise ringiga: ahelsilmustest ringist teine rida (roheline nool).

Ruutudega skeemid/ värvilised skeemid:

Mõned heegeldamise skeemid on näidatud ruutudega, kus 1 ruut = 1 silmus. Millist silmust teha, on tavaliselt kirjeldatud juhendis, skeem näitab hoopis milliseid värve kasutada (vaata punast ringi = tingmärgid).

Heegelda nagu kirjeldatud üleval, kas EDASI-TAGASI, RINGSELT või ÜMMARGUST SKEEMI.

Kommentaarid (3)

Sandra McCarthy 16.04.2019 - 20:15:

Pattern # w-767. I have read the complete pattern. I understand the instructions for the bag. I don't understand the Work A.2 over each repeat of A.1. I did reread the crochet info and am still confused. Also in the diagram what is the arrow saying? Start on the second row (of the diagram) working up and the bottom row (below the arrow) is worked as the third row after the top row.

DROPS Design 23.04.2019 - 16:25:

Dear Mrs McCarthy, did you manage to work A.2 with the answer on your question you asked on the pattern? Remember also you can get individual assistance contacting your DROPS store, even per mail or telephone. Happy crocheting!

Inga 20.03.2019 - 19:18:

Gibt es diese Übersicht auch für Strickanleitungen?

DROPS Design 21.03.2019 - 10:08:

Liebe Inga, hier finden Sie, wie man Strickdiagram liest. Viel Spaß beim stricken!

Katarina Hahn Persson 18.03.2019 - 21:07:

Hej jag vet inte hur jag skall läsa diagrammet till mönster nr. Drops 187-2. Tacksam för hjälp. // Katarina

Leave a comment about this lesson

E-maili aadressi ei avaldata. Vajalikud väljad *