Mimi by DROPS Design

Strikket DROPS jentedukke i “Paris” med avtakbare klær.

DROPS Design: Modell nr w-018-bn
Garngruppe C
---------------------------------------------------------
Mål:
Høyde: ca 30 cm
Materialer: DROPS PARIS fra Garnstudio
100 g f.nr 61, lys fersken
50 g f.nr 06, sterk rosa
50 g f.nr 33, mellom rosa
En rest f.nr 39, pistasj
En rest f.nr 29, lys isblå
En rest f.nr 44, brun

DROPS SETTP NR 3,5 - eller det p nr du må bruke for å få 20 m x 28 p glstrikk på 10 x 10 cm.
Tilbehør: Vatt til fyll.
---------------------------------------------------------

(Fortsett til oppskrift...)

Stikkord: leker,
Garntype
Deals fra

Tips & Hjelp

Takk for at du velger DROPS Design!

Vi gjør vårt beste for at våre oppskrifter skal være lette å forstå.

Du finner derfor instruksjonsvideoer nederst på siden i hver oppskrift.

Vi har også steg-for-steg leksjoner der du kan lære de ulike teknikkene som blir brukt i oppskriftene. Du finner dem her!

ØKETIPS:
Det økes 1 m ved å strikke 2 m i neste m slik: Strikk i fremre og bakre del av samme m.

FELLETIPS 1:
Fell 1 m ved å strikke 2 m r sammen.

FELLETIPS 2:
Det felles 1 m på hver side av merketråden slik: Strikk til det gjenstår 2 m før merketråden, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes r, 1 r, løft den løse m over, (merketråden), strikk neste 2 m r sm.

RILLE (frem og tilbake på p):
Strikk r på alle p.
---------------------------------------------------------

JENTEDUKKE:
Hele dukken strikkes rundt på settp. Benene og armene strikkes for seg, deretter strikkes alle delene sammen.

FOT OG BEN:
Arb strikkes i glstrikk rundt på settp nedenfra og opp. Legg opp 4 m med lys fersken på settp 3,5.
1.OMG: Øk 1 m i hver m - LES ØKETIPS = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på foten), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.OMG: Øk 1 m i 1.og siste m på omg = 18 m.
4.-8.OMG: Strikk r.
9.OMG: Strikk 5 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av foten), 5 r = 14 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 27 omg, arb måler ca 10 cm. Videre strikkes det truser slik: Bytt til mellom rosa og strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: Strikk 10 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 fot og ben til på samme måte, men den siste omg i mellom rosa strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 10 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.

HÅND OG ARM:
Arb strikkes i glstrikk rundt på settp. Legg opp 4 m med lys fersken.
1.OMG: Øk 1 m i hver m = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på hånden), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.-7.OMG: Strikk r.
8.OMG: Strikk 4 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av hånden), 4 r = 12 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 21 omg, arb måler ca 9 cm. Deretter felles det på neste omg slik: Strikk 8 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 hånd og arm til på samme måte, men den siste omg strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 8 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.

KROPP:
= 12 m fra hvert ben. Sett m fra benene tilbake på settp, og strikk de sammen med fellingene mot hverandre med mellom rosa = 24 m på omg. NB: Omg starter og slutter på bakside. Videre strikkes det slik:
1.OMG: * 2 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m (8 økte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * 3 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m.
5.OMG: * 4 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 48 m.
6.-12.OMG: Strikk r.
13.og 14.OMG: Strikk vr.
På neste omg byttes det til lys fersken og det strikkes videre r i 12 omg. NB: Sett 1 merketråd midt i hver side av kroppen, la merketrådene følge med oppover. * Neste omg strikkes slik: Fell 1 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 4 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* 1 gang til = 40 m. På neste omg felles det av slik: Fell av 1 m på hver side av hver merketråd, strikk frem til den 1.fellingen = 36 m igjen. Klipp ikke tråden.

SKULDER OG HODE:
= 18 m fra bakside av kroppen, 18 m fra forside av kroppen, og 10 m fra hver arm. Sett m fra armene tilbake på settp. NB: Sett 1 merketråd midt på hver arm (etter 5 m = midt i siden), la merketrådene følge med oppover. Videre strikkes armene og kroppen sammen med ermhullsfellingene mot hverandre = 56 m på omg. Strikk 1 omg r.
* På neste omg felles det til skulder slik: Fell 2 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 8 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* totalt 4 ganger = 24 m igjen på omg.
Deretter økes det til hodet slik: * Strikk 2 r, øk 1 m i neste m*, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m, strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: * Strikk 3 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m. Fortsett å strikke r i ytterligere 16 omg. Deretter felles det slik:
1.OMG: * Strikk 3 r, fell 1 m - LES FELLETIPS 1 *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m.
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * Strikk 2 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
5.OMG: * Strikk 1 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 16 m. Fyll kroppen, skulderen, og hodet med vatt.
7.OMG: Strikk alle m 2 og 2 r sammen = 8 m, klipp tråden og trekk trådenden gjennom de 8 m, snurp sammen og fest godt.

MONTERING:
Brodere øyene foran på hodet med brun, og munnen med mellom rosa. Sy sammen åpningene under armene og mellom benene.

KJOLE:
Arb strikkes rundt på settp. Legg opp 60 m med sterk rosa på settp 3,5.
1.OMG: Strikk r.
2.OMG: Strikk vr.
3.og 4.OMG: Strikk r.
5.og 6.OMG: Bytt til pistasjgrønn og strikk r.
7.og 8.OMG: Bytt til sterk rosa og strikk r. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg, og 1 merketråd etter 30 m (= midt i hver side), la merketrådene følge med oppover.
9.OMG: Bytt til pistasjgrønn og strikk r - SAMTIDIG fell 1 m på hver side av hver merketråd - LES FELLETIPS 2 = 56 m (4 felte m på omg).
10.OMG: Strikk r.
11.og 12.OMG: Bytt til sterk rosa og strikk r.
Gjenta 9.-12.OMG 1 gang til (dvs det felles 2 m i hver side på 1.omg i pistasjgrønn) = 52 m. Videre fortsettes i sterk rosa slik: * Strikk 1 omg r - SAMTIDIG fell 1 m på hver side av hver merketråd = 48 m, strikk ytterligere 3 omg r *. Gjenta fra *-* 1 gang til = 44 m på omg. På neste omg felles det 1 m etter hver merketråd i hver side = 42 m igjen, strikk ytterligere 3 omg r. På siste omg strikkes det vr - SAMTIDIG felles alle m av.
Videre strikkes en skulderstropp slik: Strikk opp fra retten med sterk rosa slik: Hopp over 3 m fra 1.merketråden i siden, strikk i ytterste ledd av de neste 3 m, snu. Strikk r over disse 3 m til stroppen måler ca 15 cm, fell av. Strikk opp 3 m på samme måte fra den 6.m fra den andre merketråden (= 3 m igjen til 2.merketråden, 9 m mellom stroppene), snu. Strikk r til stroppen måler ca 15 cm, fell av. Stroppene knyttes bak i nakken på dukken.

HJERTE:
Strikk 1 hjerte frem og tilbake i RILLE - les forkl over - slik: Legg opp 1 m med mellom rosa på settp 3,5.
1.p: Strikk 2 m i denne m = 2 m. NB: Strikk stramt slik at hjertet får en fin form!
2.p: Øk 1 m i hver m = 4 m.
3.p: Strikk r.
4.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 6 m.
5.p: Strikk r.
6.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 8 m.
7.-10.p: Strikk r.
Neste p strikkes slik: Strikk de første 4 m 2 og 2 r sammen = 2 m på p, snu og fell av disse 2 m på neste p. Gjenta fellingen over de resterende 4 m, klipp og fest tråden. Sy hjertet på kjolen.

PANNEBÅND:
Strikk 1 pannebånd rundt slik: Legg opp 42 m med lys isblå på settp 3,5, strikk 1 omg r, deretter 1 omg vr - SAMTIDIG som det felles av.
Strikk 1 blomst frem og tilbake på sett p slik: Legg opp 15 m på settp 3,5 med mellom rosa.
1.p: Strikk * 1 r, lag 1 kast *, gjenta fra *-*, avslutt med 1 r.
2.p: Strikk r over alle m (inkl kast) - SAMTIDIG som det felles av.
Snu arb til en spiral og sy fast i midten gjennom alle lag. Sy blomsten på pannebåndet.

----------------------------------------------------------
Guttedukke – se SmåDROPS: 23-24
----------------------------------------------------------

Relaterte oppskrifter

Trenger du hjelp? Her er instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg!

For ytterligere hjelp med en oppskrift, vennligst kontakt butikken der du kjøpte garnet. Har du kjøpt DROPS garn, er du garantert kvalifisert hjelp fra en forhandler spesialisert på DROPS oppskrifter.

Alle oppskrifter er nøye gjennomgått og korrekturlest, men vi må ta forbehold for eventuelle feil eller mangler.

Hvis du mener å ha funnet en feil i en oppskrift, vennligst legg inn kommentarer eller spørsmål i vårt kommentarfelt.