Malcolm by DROPS Design

Strikket dukke med overall og lue i DROPS Paris

Stikkord: leker,

DROPS Design: Modell nr w-019-bn
Garngruppe C
---------------------------------------------------------
Mål:
Høyde: ca 30 cm
Materialer: DROPS PARIS fra Garnstudio
100 g f.nr 61, lys fersken
50 g f.nr 30, jeansblå
50 g f.nr 38, koral
50 g f.nr 29, lys isblå
50 g f.nr 39, pistasjgrønn
En rest f.nr 44, brun
En rest f.nr 33, mellom rosa

DROPS SETTP NR 3,5 - eller det p nr du må bruke for å få 20 m x 28 p glstrikk på 10 x 10 cm.
Tilbehør: Vatt til fyll.
---------------------------------------------------------

Vil du bruke et annet garn? Her kan du konvertere!
Kommentarer (14)
DROPS Paris DROPS Paris
100% Bomull
fra 13.00 kr /50g
DROPS Paris uni colour DROPS Paris uni colour 15.00 kr /50g
at Strikkenett.no
DROPS Paris recycled denim DROPS Paris recycled denim 13.00 kr /50g
at Strikkenett.no
Pinner & Heklenåler
Garnet for å lage denne oppskriften koster fra 84kr. Les mer.
ØKETIPS:
Det økes 1 m ved å strikke 2 m i neste m slik: Strikk i fremre og bakre del av samme m.

FELLETIPS 1:
Fell 1 m ved å strikke 2 m r sammen.

FELLETIPS 2:
Det felles 1 m på hver side av merketråden slik: Strikk til det gjenstår 2 m før merketråden, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes r, 1 r, løft den løse m over, (merketråden), strikk neste 2 m r sm.

RILLE (frem og tilbake på p):
1 rille = 2 p r.
---------------------------------------------------------

GUTTEDUKKE:
Hele dukken strikkes rundt på settp. Benene og armene strikkes for seg, deretter strikkes alle deler sammen.

FOT OG BEN:
Arb strikkes rundt på settp nedenfra og opp. Legg opp 4 m med lys fersken på settp 3,5.
1.OMG: Øk 1 m i hver m - LES ØKETIPS = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på foten), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.OMG: Øk 1 m i 1.og siste m på omg = 18 m.
4.-8.OMG: Strikk r.
9.OMG: Strikk 5 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av foten), 5 r = 14 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 27 omg, benet måler ca 10 cm. Videre strikkes det truser slik: Bytt til lys isblå og strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: Strikk 10 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 fot og ben til på samme måte, men den siste omg i lys isblå strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 10 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.

HÅND OG ARM:
Arb strikkes rundt på settp. Legg opp 4 m med lys fersken på settp 3,5.
1.OMG: Øk 1 m i hver m = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på hånden), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.-7.OMG: Strikk r.
8.OMG: Strikk 4 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av hånden), 4 r = 12 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 21 omg. Deretter felles det på neste omg slik: Strikk 8 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 hånd og arm til på samme måte, men den siste omg strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 8 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.

KROPP:
= 12 m fra hvert ben. Sett m fra benene tilbake på settp, og strikk de sammen med fellingene mot hverandre med lys isblå = 24 m på omg. NB: Omg starter og slutter på bakside. Videre strikkes det slik:
1.OMG: * 2 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m (8 økte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * 3 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m.
5.OMG: * 4 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 48 m.
6.-12.OMG: Strikk r.
13.og 14.OMG: Strikk vr.
På neste omg byttes det til lys fersken og det strikkes videre r i 12 omg. NB: Sett 1 merketråd midt i hver side av kroppen, la merketrådene følge med oppover. * Neste omg strikkes slik: Fell 1 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 4 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* 1 gang til = 40 m. På neste omg felles det av slik: Fell av 1 m på hver side av hver merketråd, strikk frem til den 1.fellingen = 36 m igjen. Klipp ikke tråden.

SKULDER OG HODE:
= 18 m fra bakside av kroppen, 18 m fra forside av kroppen, og 10 m fra hver arm. Sett m fra armene tilbake på settp. NB: Sett 1 merketråd midt på hver arm (etter 5 m = midt i siden), la merketrådene følge med oppover. Videre strikkes armene og kroppen sammen med fellingene til ermhull mot hverandre = 56 m på omg. Strikk 1 omg r.
* På neste omg felles det til skulder slik: Fell 2 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 8 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* totalt 4 ganger = 24 m igjen på omg.
Deretter økes det til hodet slik: * Strikk 2 r, øk 1 m i neste m*, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m, strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: * Strikk 3 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m. Fortsett å strikke r i ytterligere 16 omg. Deretter felles det slik:
1.OMG: * Strikk 3 r, fell 1 m - LES FELLETIPS 1 *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m.
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * Strikk 2 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
5.OMG: * Strikk 1 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 16 m. Fyll kroppen, skulderen, og hodet med vatt.
7.OMG: Strikk alle m 2 og 2 sammen = 8 m, klipp tråden og trekk trådenden gjennom de 8 m, snurp sammen og fest godt.

MONTERING:
Brodere øyene foran på hodet med brun, og munnen med mellom rosa. Sy sammen åpningene under armene og mellom benene.

GENSER:
Arb strikkes først rundt og deretter frem og tilbake på settp. Legg opp 50 m med koral på settp 3.5.
1.OMG: Strikk vr.
2.-7.OMG: Strikk r. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg, og 1 merketråd etter 25 m (= midt i hver side), la de følge med oppover.
8.OMG: Strikk r men fell 1 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd = 46 m (4 felte m på omg).
9.-13.OMG: Strikk r.
14.OMG: Strikk r men fell 1 m på hver side av hver merketråd = 42 m.
15.-19.OMG: Strikk r.
Nå deles arb ved merketrådene og hver del strikkes ferdig for seg.

BAKSTK:
= 21 m. Videre strikkes det frem og tilbake på p. Legg opp 5 m på beg av de første 2 p = 31 m (1.p = retten). Fortsett i glstrikk men de 2 ytterste m i hver side strikkes i RILLE - les forkl over. Når det er strikket 7 p strikkes neste p fra vrangen slik: Strikk 2 r, 8 vr, strikk de neste 11 m r - SAMTIDIG fell av de midterste 7 m, avslutt med 8 vr og 2 r = 2 rillem i hver side av halsfellingen i midten. NB: De første og siste 2 m på p strikkes i rille til ferdig mål!
Videre strikkes hver skulder ferdig for seg slik: På neste p felles det 1 m (strikke 2 r sammen) innenfor de 2 rillem fra halsen = 11 m igjen på skulderen, strikk 1 p til (= 10 p strikket på bakstk), fell alle m av.

FORSTK:
= 21 m. Videre legges det opp og det strikkes frem og tilbake som på bakstk. Når det er strikket 5 p strikkes neste p fra vrangen slik:
Strikk 2 r, 9 vr, strikk de neste 9 m r - SAMTIDIG fell av de midterste 5 m, avslutt med 9 vr og 2 r = 2 rillem i hver side av halsfellingen i midten. NB: De første og siste 2 m på p strikkes i rille til ferdig mål!
Videre strikkes hver skulder ferdig for seg slik: På de neste 2 p felles det 1 m innenfor de 2 rillem fra halsen = 11 m igjen på skulderen, strikk 2 p til (= 10 p strikket totalt på forstk), fell alle m av.

MONTERING:
Sy skulder- og ermsømmene i ytterste ledd av ytterste m.

OVERALL:
Det strikkes først 2 ben som strikkes sammen til overallen etterpå.

BEN:
Arb strikkes rundt på settp. Legg opp 20 m med jeansblå på settp 3,5. Strikk 2 omg vr, deretter 5 omg r. På neste omg strikkes det slik: Fell av første 2 m, strikk resterende m r = 18 m igjen. Sett alle m på en tråd, legg arb til side. Legg opp og strikk 1 ben til på samme måte = 18 m igjen på p, klipp ikke tråden.

BOL:
Sett m fra 1.ben tilbake på p med fellingene mot hverandre, strikk rundt over alle = 36 m. NB: Omg starter og slutter midt bak. Videre strikkes det slik:
1.OMG: Strikk * 5 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 42 m (6 økte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: Strikk * 6 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 48 m.
5.OMG: Strikk * 11 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 52 m.
6.-20.OMG: Strikk r.
21.OMG: Strikk vr samtidig som det felles av.

Videre strikkes det til forstk frem og tilbake på settp slik: Sett 1 merketråd midt i hver side = 26 m mellom hver merketråd. Deretter strikkes det opp fra retten i ytterste ledd av de midterste 16 m mellom merketrådene (= 5 m igjen til merketråden i hver side) = 16 m på p. Strikk glstrikk - men de ytterste 2 m i hver side strikkes i rille. Når det er strikket 11 p totalt strikkes siste p r fra vrangen - SAMTIDIG som det felles av til det gjenstår 3 m på p. Videre strikkes det r på hver p over disse 3 m til sele, fell av når selen måler ca 10 cm (eller til lengden som passer på dukken).
Strikk opp fra retten 3 m i ytterste ledd av de siste 3 m på andre side av forstk, strikk r på hver p over disse 3 m, fell av når selen måler ca 10 cm. Sy selene på bakside av overallen.

HJERTE:
Strikk 1 hjerte frem og tilbake i RILLE - les forkl over - slik: Legg opp 1 m med pistasjgrønn på settp 3,5.
1.p: Strikk 2 m i denne m = 2 m. NB: Strikk stramt slik at hjertet får en fin form!
2.p: Øk 1 m i hver m = 4 m.
3.p: Strikk r.
4.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 6 m.
5.p: Strikk r.
6.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 8 m.
7.-10.p: Strikk r.
Neste p strikkes slik: Strikk de første 4 m 2 og 2 r sammen = 2 m på p, snu og fell av disse 2 m på neste p. Gjenta fellingen over de resterende 4 m, klipp og fest tråden. Sy hjertet foran på overallen.

LUE:
Luen strikkes rundt i glstrikk. Legg opp 42 m med lys isblå på settp 3,5, strikk 2 omg r. Sett 1 merketråd på beg av omg, la den følge med oppover. Deretter strikkes det slik: * 1 omg pistasjgrønn, 1 omg lys isblå *, gjenta fra *-* totalt 3 ganger. Videre strikkes det med lys isblå til ferdig mål. Strikk ytterligere 2 omg r, deretter felles det slik:
1.OMG: * Strikk 5 m, fell 1 m - LES FELLETIPS 1 *, gjenta fra *-* omg rundt = 36 m (6 felte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: Strikk 4 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 30 m.
5.OMG: Strikk 3 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
7.OMG: Strikk 2 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 18 m.
9.OMG: Strikk alle m på omg 2 og 2 sammen = 9 m, klipp tråden. Ta trådenden på nålen og trekk gjennom de 9 m, snurp sammen og fest godt.

----------------------------------------------------------
Jentedukke – se SmåDROPS: 23-25
----------------------------------------------------------