Malcolm by DROPS Design

Strikket DROPS guttedukke i “Paris” med avtakbare klær.

DROPS Design: Modell nr w-019-bn
Garngruppe C
---------------------------------------------------------
Mål:
Høyde: ca 30 cm
Materialer: DROPS PARIS fra Garnstudio
100 g f.nr 61, lys fersken
50 g f.nr 30, jeansblå
50 g f.nr 38, koral
50 g f.nr 29, lys isblå
50 g f.nr 39, pistasjgrønn
En rest f.nr 44, brun
En rest f.nr 33, mellom rosa

DROPS SETTP NR 3,5 - eller det p nr du må bruke for å få 20 m x 28 p glstrikk på 10 x 10 cm.
Tilbehør: Vatt til fyll.
---------------------------------------------------------

(Fortsett til oppskrift...)

Stikkord: leker,
Garntype
Deals fra

Tips & Hjelp

Takk for at du velger DROPS Design!

Vi gjør vårt beste for at våre oppskrifter skal være lette å forstå.

Du finner derfor instruksjonsvideoer nederst på siden i hver oppskrift.

Vi har også steg-for-steg leksjoner der du kan lære de ulike teknikkene som blir brukt i oppskriftene. Du finner dem her!

ØKETIPS:
Det økes 1 m ved å strikke 2 m i neste m slik: Strikk i fremre og bakre del av samme m.

FELLETIPS 1:
Fell 1 m ved å strikke 2 m r sammen.

FELLETIPS 2:
Det felles 1 m på hver side av merketråden slik: Strikk til det gjenstår 2 m før merketråden, ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes r, 1 r, løft den løse m over, (merketråden), strikk neste 2 m r sm.

RILLE (frem og tilbake på p):
1 rille = 2 p r.
---------------------------------------------------------

GUTTEDUKKE:
Hele dukken strikkes rundt på settp. Benene og armene strikkes for seg, deretter strikkes alle deler sammen.

FOT OG BEN:
Arb strikkes rundt på settp nedenfra og opp. Legg opp 4 m med lys fersken på settp 3,5.
1.OMG: Øk 1 m i hver m - LES ØKETIPS = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på foten), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.OMG: Øk 1 m i 1.og siste m på omg = 18 m.
4.-8.OMG: Strikk r.
9.OMG: Strikk 5 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av foten), 5 r = 14 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 27 omg, benet måler ca 10 cm. Videre strikkes det truser slik: Bytt til lys isblå og strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: Strikk 10 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 fot og ben til på samme måte, men den siste omg i lys isblå strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 10 r = 12 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll benet med vatt. Legg arb til side.

HÅND OG ARM:
Arb strikkes rundt på settp. Legg opp 4 m med lys fersken på settp 3,5.
1.OMG: Øk 1 m i hver m = 8 m. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg (= midt bak på hånden), la merketråden følge med oppover.
2.OMG: Øk 1 m i hver m = 16 m.
3.-7.OMG: Strikk r.
8.OMG: Strikk 4 r, fell 4 m over de neste 8 m - LES FELLETIPS 1 (= fellingen på fremre del av hånden), 4 r = 12 m.
Strikk r over alle m i ytterligere 21 omg. Deretter felles det på neste omg slik: Strikk 8 r, fell av neste 2 m, strikk 2 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.
Legg opp og strikk 1 hånd og arm til på samme måte, men den siste omg strikkes slik: Strikk 2 r, fell av neste 2 m, strikk 8 r = 10 m igjen. Sett alle m på en tråd og fyll hånden og armen med vatt. Legg arb til side.

KROPP:
= 12 m fra hvert ben. Sett m fra benene tilbake på settp, og strikk de sammen med fellingene mot hverandre med lys isblå = 24 m på omg. NB: Omg starter og slutter på bakside. Videre strikkes det slik:
1.OMG: * 2 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m (8 økte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * 3 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m.
5.OMG: * 4 m, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 48 m.
6.-12.OMG: Strikk r.
13.og 14.OMG: Strikk vr.
På neste omg byttes det til lys fersken og det strikkes videre r i 12 omg. NB: Sett 1 merketråd midt i hver side av kroppen, la merketrådene følge med oppover. * Neste omg strikkes slik: Fell 1 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 4 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* 1 gang til = 40 m. På neste omg felles det av slik: Fell av 1 m på hver side av hver merketråd, strikk frem til den 1.fellingen = 36 m igjen. Klipp ikke tråden.

SKULDER OG HODE:
= 18 m fra bakside av kroppen, 18 m fra forside av kroppen, og 10 m fra hver arm. Sett m fra armene tilbake på settp. NB: Sett 1 merketråd midt på hver arm (etter 5 m = midt i siden), la merketrådene følge med oppover. Videre strikkes armene og kroppen sammen med fellingene til ermhull mot hverandre = 56 m på omg. Strikk 1 omg r.
* På neste omg felles det til skulder slik: Fell 2 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd (= 8 felte m på omg), strikk 1 omg r *. Gjenta fra *-* totalt 4 ganger = 24 m igjen på omg.
Deretter økes det til hodet slik: * Strikk 2 r, øk 1 m i neste m*, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m, strikk 1 omg r. Neste omg strikkes slik: * Strikk 3 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 40 m. Fortsett å strikke r i ytterligere 16 omg. Deretter felles det slik:
1.OMG: * Strikk 3 r, fell 1 m - LES FELLETIPS 1 *, gjenta fra *-* omg rundt = 32 m.
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: * Strikk 2 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
5.OMG: * Strikk 1 r, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 16 m. Fyll kroppen, skulderen, og hodet med vatt.
7.OMG: Strikk alle m 2 og 2 sammen = 8 m, klipp tråden og trekk trådenden gjennom de 8 m, snurp sammen og fest godt.

MONTERING:
Brodere øyene foran på hodet med brun, og munnen med mellom rosa. Sy sammen åpningene under armene og mellom benene.

GENSER:
Arb strikkes først rundt og deretter frem og tilbake på settp. Legg opp 50 m med koral på settp 3.5.
1.OMG: Strikk vr.
2.-7.OMG: Strikk r. NB: Sett 1 merketråd på beg av omg, og 1 merketråd etter 25 m (= midt i hver side), la de følge med oppover.
8.OMG: Strikk r men fell 1 m - LES FELLETIPS 2 - på hver side av hver merketråd = 46 m (4 felte m på omg).
9.-13.OMG: Strikk r.
14.OMG: Strikk r men fell 1 m på hver side av hver merketråd = 42 m.
15.-19.OMG: Strikk r.
Nå deles arb ved merketrådene og hver del strikkes ferdig for seg.

BAKSTK:
= 21 m. Videre strikkes det frem og tilbake på p. Legg opp 5 m på beg av de første 2 p = 31 m (1.p = retten). Fortsett i glstrikk men de 2 ytterste m i hver side strikkes i RILLE - les forkl over. Når det er strikket 7 p strikkes neste p fra vrangen slik: Strikk 2 r, 8 vr, strikk de neste 11 m r - SAMTIDIG fell av de midterste 7 m, avslutt med 8 vr og 2 r = 2 rillem i hver side av halsfellingen i midten. NB: De første og siste 2 m på p strikkes i rille til ferdig mål!
Videre strikkes hver skulder ferdig for seg slik: På neste p felles det 1 m (strikke 2 r sammen) innenfor de 2 rillem fra halsen = 11 m igjen på skulderen, strikk 1 p til (= 10 p strikket på bakstk), fell alle m av.

FORSTK:
= 21 m. Videre legges det opp og det strikkes frem og tilbake som på bakstk. Når det er strikket 5 p strikkes neste p fra vrangen slik:
Strikk 2 r, 9 vr, strikk de neste 9 m r - SAMTIDIG fell av de midterste 5 m, avslutt med 9 vr og 2 r = 2 rillem i hver side av halsfellingen i midten. NB: De første og siste 2 m på p strikkes i rille til ferdig mål!
Videre strikkes hver skulder ferdig for seg slik: På de neste 2 p felles det 1 m innenfor de 2 rillem fra halsen = 11 m igjen på skulderen, strikk 2 p til (= 10 p strikket totalt på forstk), fell alle m av.

MONTERING:
Sy skulder- og ermsømmene i ytterste ledd av ytterste m.

OVERALL:
Det strikkes først 2 ben som strikkes sammen til overallen etterpå.

BEN:
Arb strikkes rundt på settp. Legg opp 20 m med jeansblå på settp 3,5. Strikk 2 omg vr, deretter 5 omg r. På neste omg strikkes det slik: Fell av første 2 m, strikk resterende m r = 18 m igjen. Sett alle m på en tråd, legg arb til side. Legg opp og strikk 1 ben til på samme måte = 18 m igjen på p, klipp ikke tråden.

BOL:
Sett m fra 1.ben tilbake på p med fellingene mot hverandre, strikk rundt over alle = 36 m. NB: Omg starter og slutter midt bak. Videre strikkes det slik:
1.OMG: Strikk * 5 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 42 m (6 økte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: Strikk * 6 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 48 m.
5.OMG: Strikk * 11 r, øk 1 m i neste m *, gjenta fra *-* omg rundt = 52 m.
6.-20.OMG: Strikk r.
21.OMG: Strikk vr samtidig som det felles av.

Videre strikkes det til forstk frem og tilbake på settp slik: Sett 1 merketråd midt i hver side = 26 m mellom hver merketråd. Deretter strikkes det opp fra retten i ytterste ledd av de midterste 16 m mellom merketrådene (= 5 m igjen til merketråden i hver side) = 16 m på p. Strikk glstrikk - men de ytterste 2 m i hver side strikkes i rille. Når det er strikket 11 p totalt strikkes siste p r fra vrangen - SAMTIDIG som det felles av til det gjenstår 3 m på p. Videre strikkes det r på hver p over disse 3 m til sele, fell av når selen måler ca 10 cm (eller til lengden som passer på dukken).
Strikk opp fra retten 3 m i ytterste ledd av de siste 3 m på andre side av forstk, strikk r på hver p over disse 3 m, fell av når selen måler ca 10 cm. Sy selene på bakside av overallen.

HJERTE:
Strikk 1 hjerte frem og tilbake i RILLE - les forkl over - slik: Legg opp 1 m med pistasjgrønn på settp 3,5.
1.p: Strikk 2 m i denne m = 2 m. NB: Strikk stramt slik at hjertet får en fin form!
2.p: Øk 1 m i hver m = 4 m.
3.p: Strikk r.
4.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 6 m.
5.p: Strikk r.
6.p: Strikk r men øk 1 m i 1.m og øk 1 m i siste m på p = 8 m.
7.-10.p: Strikk r.
Neste p strikkes slik: Strikk de første 4 m 2 og 2 r sammen = 2 m på p, snu og fell av disse 2 m på neste p. Gjenta fellingen over de resterende 4 m, klipp og fest tråden. Sy hjertet foran på overallen.

LUE:
Luen strikkes rundt i glstrikk. Legg opp 42 m med lys isblå på settp 3,5, strikk 2 omg r. Sett 1 merketråd på beg av omg, la den følge med oppover. Deretter strikkes det slik: * 1 omg pistasjgrønn, 1 omg lys isblå *, gjenta fra *-* totalt 3 ganger. Videre strikkes det med lys isblå til ferdig mål. Strikk ytterligere 2 omg r, deretter felles det slik:
1.OMG: * Strikk 5 m, fell 1 m - LES FELLETIPS 1 *, gjenta fra *-* omg rundt = 36 m (6 felte m på omg).
2.OMG (og videre omg med partall): Strikk r.
3.OMG: Strikk 4 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 30 m.
5.OMG: Strikk 3 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
7.OMG: Strikk 2 m, fell 1 m *, gjenta fra *-* omg rundt = 18 m.
9.OMG: Strikk alle m på omg 2 og 2 sammen = 9 m, klipp tråden. Ta trådenden på nålen og trekk gjennom de 9 m, snurp sammen og fest godt.

----------------------------------------------------------
Jentedukke – se SmåDROPS: 23-25
----------------------------------------------------------

Relaterte oppskrifter

Trenger du hjelp? Her er instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg!

For ytterligere hjelp med en oppskrift, vennligst kontakt butikken der du kjøpte garnet. Har du kjøpt DROPS garn, er du garantert kvalifisert hjelp fra en forhandler spesialisert på DROPS oppskrifter.

Alle oppskrifter er nøye gjennomgått og korrekturlest, men vi må ta forbehold for eventuelle feil eller mangler.

Hvis du mener å ha funnet en feil i en oppskrift, vennligst legg inn kommentarer eller spørsmål i vårt kommentarfelt.