sustainability

Bærekraft

DROPS Design ønsker å jobbe bærekraftig og miljøvennlig i det vi gjør samt respektere både mennesker og dyrs rettigheter. Gjennom å skape sporbarhet i både opprinnelse og produksjon av våre produkter har vi tatt et steg i retningen vi ønsker å gå. Vi er klar over vanskelighetene som finnes og innser at det alltid finnes rom for forbedringer, men vi vil gjøre det vi kan for å måle og redusere påvirkningen av miljøet vårt og å jobbe bærekraftig. Vi vil være et bærekraftig firma som tar ansvar og som alltid streber etter å nå lenger i utviklingen.

Samarbeidspartnere

DROPS Design har laget en liste med forpliktelser (Code of Conduct) som våre leverandører må følge, hvilket innebærer at internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø, dyrevelferd, og antikorrupsjon skal følges. Disse prinsippene er basert på FNs og ILOs konvensjoner og er vår minimumsstandard. Alle våre leverandører har underskrevet og forpliktet seg til å følge vår Code of Conduct.

Våre leveranser kommer først og fremst fra produsenter i EU, som på samme måte som Norge (hvor vårt hovedkontor og lager ligger) skal følge EUs taksonomi for bærekraftig økonomi. De følger selvsagt også EUs regelverk for menneskerettigheter, dyrevelferd og bærekraft. Vi har også leveranser fra Peru hvor våre alpakkagarn kommer fra, og de har veldig like regler som EU angående dette og jobber aktivt med å ta sitt sosiale ansvar. Våre pinner og heklenåler får vi fra India hvor vår leverandør jobber aktivt for arbeidstakernes velferd, sikkerhet, likestilling og utdannelse. De har også et dokumentert arbeid for miljø og bærekraft, som blant annet innebærer energibesparende tiltak og vanngjenvinning.

Vi jobber med et fåtall store anerkjente produsenter som vi kjenner godt og har jobbet med i mange år. Vi er i løpende kontakt med dem vedrørende deres nåværende og kommende sertifiseringer og bærekraftig arbeid, hvilket de jobber aktivt med. Vi har alltid hatt som målsetning å bygge langsiktige leverandørsamarbeid for å oppnå best mulig kontinuitet i forbedringsarbeidet.

Her kan du lese vår Code of Conduct i sin helhet

Råvarer

Noe som er viktig for alle forbrukere er sporbarhet og å vite hvor råvaren kommer fra. For å være så transparente som mulig, har vi valgt å legge inn både produksjonsland og opprinnelsesland på samtlige av våre garn i fargekartene. Vårt sortiment består i hovedsak av naturfibre som er nedbrytbare. I visse garn som f.eks. sokkegarn har det blitt tilsatt polyamid for å få ekstra slitestyrke slik at plagget skal vare lenger.

Vi legger vekt på å kjøpe ull som har opprinnelse Sør-Amerika, hvor det er garantert at det ikke praktiseres mulesing. Vi har valgt ikke å kjøpe ull som kommer fra Australia ettersom vi vet at det kan forekomme mulesing der, og vi unnviker kontroversielle fibre som angora pga måten dyrene blir behandlet på. Vår bomull kommer fra Tyrkia, Egypt, Pakistan og India. Polyamiden kommer fra Italia og Tyskland.
Silken vi benytter oss av er fra Kina. Den er spunnet av Mulberry Silk Slivers som er bekreftet cruelty-free fra produsenten, hvilket betyr at silken produseres uten å skade eller drepe silkelarvene. Det som brukes er kun silkeavfall og kokonger der sommerfuglene allerede har flydd ut.

Noen av våre garn er superwash-behandlet, hvilket betyr at ullen først gjennomgår en kloringsprosess for å bryte ned de små skjellene i ullfibrene for deretter å belegges med et tynt lag med Hercosett. Dette gjøres for at ullfibrene skal bli motstandsdyktige mot krymping og toving. Det er såpass lite Hercosett som tilføres at sammensetningen av fibrene ikke påvirkes. Alle våre garn som er superwash-behandlet er OEKO-TEX® Standard 100 sertifisert og produsert i EU, så de følger dermed EUs lovgivning for utslipp og miljø.

OEKO-TEX® Standard 100er en sertifisering som utstedes av en verdensomspennende sammenslutning av uavhengige forsknings- og testinstitutter for produktsikkerhet og bærekraftig produksjon innen tekstilindustrien. Oeko-Tex® ble introdusert i 1992 og brukes til testing og sertifisering av tekstilprodukter. Hvis et produkt har denne sertifiseringen kan man være sikker på at alle komponenter i produktet har blitt testet for skadelige stoffer og at det ikke er helseskadelig. Den finnes i fire produktklasser, der den første produktklassen Standard 100 inneholder produkter for spedbarn og har de strengeste kravene og grenseverdiene. Vår prioritet er leverantører med OEKO-Tex sertifisering.

Les mer om Oeko-tex her

Produksjonen av DROPS-produkter oppfyller kravene i REACH-forskriften, og enkelte av våre produkter er i tillegg ZDHC-sertifiserte. REACH omhandler begrensninger av bruken av kjemikalier og ble innført i 2007 for å beskytte menneskers helse og miljø fra skadelige virkninger av kjemikalier.

Les mer om REACH her

DROPS Designs miljøarbeid

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forbedringer for å minske belastningen på miljøet. DROPS Design var de første i bransjen til å publisere gratis oppskrifter online for å redusere bruken av papir. Litt senere valgte vi å slutte med å trykke våre oppskrifter i kataloger og dermed kun tilby våre oppskrifter online. Som følge av dette reduserer vi både ressursbruk og transport. Vi har heller ikke, og har aldri hatt, garn eller andre produkter som kastes eller destrueres. Alle pappesker vi får fra våre leverandører gjenbrukes til å sende ut varer til våre kunder og det samme gjelder trepaller. Vi bruker kun trucker som går på strøm og transportørene vi samarbeider med har et dokumentert miljøarbeid og jobber for å minske sine utslipp.

DIY og slow fashion

Slow fashion og bærekraftig mote er en motreaksjon på alt det usunne som dagens moteindustri står for. Å konsumere så mye og så raskt som det gjøres i dag skaper problemer både i produksjonen og senere i mengden avfall som klærne skaper når vi går lei dem. Slow fashion er en innstilling til mote hvor ettertanke og bevissthet står i fokus, og hvor kvalitet går foran kvantitet. Der vi prioriteter færre og finere plagg (ikke nødvendigvis dyrere, men i den forstand at man føler mer for det man har på). Slow fashion handler også om å gjenoppdage all kreativiteten og gleden som mote og klær egentlig handler om. Noe vi dessverre altfor ofte glemmer bort i konsumeringskulturen vi i dag lever i. Enorme mengder klær kastes bort i moteindustrien når nye kolleksjoner kommer inn i butikkene, noe vi unngår når vi selv strikker eller hekler det vi vil ha. Garn har mange anvendelsesområder og går aldri av moten på samme måte som en kolleksjon i moteindustrien gjør.

Ved å lage sine egne plagg får man en helt annen forståelse for tiden og ressursene som kreves for å skape noe. Det finnes en tanke bak hvert plagg og det er en tilfredsstillelse i det å skape noe med sine egne hender. Dette gjør også at man tar bedre vare på plagget og bruker det i mange år. Vi på DROPS Design oppmuntrer til både skapergleden og muligheten til å endre og reparere hjemmelagde plagg for å forlenge levetiden.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser. Vår redegjørelse publiseres i tråd med krav i åpenhetsloven på våre nettsider, første gang 30. juni 2023. Åpenhetsloven gir alle som ønsker rett til å be om informasjon om hvordan DROPS Design håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til hello@garnstudio.com.

Åpenhetsloven Rapport 2022 (.pdf)