Ordliste

For at så mange som mulig skal ha glede av å kunne bruke DROPS Design hjemmesider og gratis mønster, har vi laget ordlister som forhåpentligvis kan være til nytte.

Norsk English (UK)
* - * * - *
1 cm = 0,39 tomme 1 inch=2,54 cm
1 r, 1 vr k1p1, knit one, purl one
1 rille garter stitch (2 rows)
2 rett, 2 vrang K2, P2
akryl acrylic
alle every
alltid always
alt all
alternativ alternative (alt)
andre, 2 second
antall number, no
antall p number of rows
antall p i høyden number of rows in length
åpning opening
år year
arbeid work (knitting)
armkuppel top shaping
attersting backstitch
avmaskning casting off
avslutte finishing
bak behind
bakenfra, inn i masken back, through of loop
bakerste maskebue back loop (of st)
bakstykke back
bare only
begynn begin(ning)
blonde lace
boble bobble
bolen body
bolen body
bomull cotton
bord border
brett fold
broderi embroidery
brystmål chest measurement
brystvidde chest measurement
bytt change
bærestykke yoke
bærestykke yoke
ca = cirka approx
da then
de strikkede masker stitches used
dele divide
dele på midten divide at the center
delig med work a multiple of
deretter then
dobbeltstav (dblst) Double treble crochet (dtr)
dra garnet gjennom løkken draw through a loop
el. / eller or
elastikk elastic
en one
en heklet maske a crochet stitch
en størrelse one size
erme arm (sleeve)
ermhull armhole
ermpinne double pointed needles
farge color
fastmaske (fm) Double crochet (dc)
fell cast off /fasten off
fell take in / decrease
felle av cast off / fasten off
Firedobbel stolpemaske Quadruple treble crochet
flere multiple mult
flette cable (braids)
flytt transfer
flytt markøren slm - slip marker
fold pleat
fold, bøy om hem
foran/forfra i masken through front of loop (tfl)
fordelt på 4 strømpep. divided on 4 double-pointed needles
forkant front edge
forklaring explanation
form shape
forme armekuppelen sleeve top/cap shaping
forreste maske front loop
forrige rad previous row
forstykke front piece
fortsett continue
fra * til * from * to *
framsiden (på arb) front side (of work), right side, RS
følgende following
følgende following
først first
ganger times
garn yarn
garn yarn
garnet bak yarn behind
garnet foran yarn forward
gennom through
genser pullover/sweater
gjenta disse x omgang repeat these x rowsreverse (rev)
glattstrikk stockinette stitch (St st)
glattstrikk med vrangen ut reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
glattstrikking/glstrikk stocking stitch s/s
halskant neckband
halsringning neckline
halvstav UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
hekle crochet
heklenål crochet hook
heklet kant crochet border
hel lengde complete length
hempe loop
hespe hank of yarn, skein
hjelpepinne cable needle, cn
hjelpepinne/hj.p cable needle
hofte hips
hopp over miss/pass over/skip
hullmønster eyelet pattern
hullrad row of eyelet holes
hver every
hver each
hver 2. every other
hver for seg separate, separated
høyre right
høyre fremst right front
høyre pinne right needle
i alt altogether
i lengden lengthwise
igjen remaining
inklusive including
innover inwards
intagning decreasing
jakke cardigan
jevnt even
kant edge
kantmaske edge stitch
kast yarn round needle
kast på pinnen YO yarn over
kjedemaske slip stitch (sl st)
kjole dress
klipp tråden fasten off
knappehulskant front band (with buttonholes)
knapper buttons
knapphull buttonhole
korssting cross stitch
kort short
krage collar
krysse cross
kun only
la de resterende stå leave remaining
lang long
langsmed lengthwise
legg pleat
legg opp cast on (CO)
legge, sett place
lengde length
liten small
lomme pocket
lue cap, hood
luftmaske Chain stitch (ch)
lukk av bind off (BO)
løft 1 ret løs av slip one knitwise (sl1 kw)
løkke loop
løpegang casting (eg for elastic)
mål measurement
måle measure
måned months
mansjett cuff
markeringstråd marker
maske, m stitch, st
maskebue loop
maskeholder stitch holder
mellomrom space
merketråd MT marking thread
midten center
midtmasken central stitch
midtstykke centre front/back
montering to make up/join
motsatt side opposite side
mønster pattern
mønsterrapport pattern repeat
NB Note
nederkant hem
nøste ball
også also
omgang row, round
omtrent / ca approximately
omvendt reverse
oppskrift pattern
over over
over hverandre over each other
p = pinne omg row, round
på samme sett alike, similary
passende suitable
perlestrikk moss stitch
pinne needle
plasser place
plassere place
plukk opp pick up
pund (1 oz=28,35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
pund (1 oz=28,35gr) oz ounces
r = rettmaske knit stitch, stockinette st
rapport repeat (rapport)
resterende remaining
rett pinne knit row
rettside right side
rettstrikk garter stitch
ribbestrikk ribbed knitting
rille 2 rows garter st
riller garter st
rullekrave turtle neck
rundpinne circular needle
rundt round
samme same
sammen together, altog
samtidig at the same time
sett i en markør pm - place marker
sett maskene på en hjelpepinne place on stitch holder
sett sammen join
sige stretch
siste, slutt med last
sjal scarf
skift mellom alternate (alt)
skiftesvis alternately (alt)
skjerf scarf
skjørt skirt
skrå slope
skulder shoulder
skuldersøm shoulder seams
slik like this
slipp en maske drop a stitch
snu turn
som as
speilvendt mirrored
splitt split
spring over en maske skip a stitch
stav Treble crochet (tr)
sting stitch
stolpe front band
strekke stretch
strik i bakre maskbuen knit into back of stitch
strikk knit
strikk 2 m sammen k2tog knit 2 together
strikk 2 m vr sm p2tog - purl 2 together
strikk masker opp knit up stitches
strikk rett opp work straight, work even
strikk tilbake work back
strikke rundt knit in the round
strikkefasthet tension (UK), gauge (US)
strikkefasthet gauge(US), tension (UK)
strikkepinne knitting needle
strikking knitting
striper stripes
størrelse size
sy sammen sew seams
søm seam
ta 1 m av p slip 1 stitch, sl 1
tap en maske drop a stitch
tidligere previous
til side aside
Tredobbel stolpemaske UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
trekk den løse m over pass the slip stitch over (psso)
trekk den løse masken over pass slipped stitch over
ulikt antall masker odd number of stitches
ulikt antall omganger odd number of row
ull wool
unntatt except
vekt (1 lbs=456gr) pound (lbs)
vend arbeidet turn (the work)
venstre left
vest vest
vr=vrangmaske purl stitch, p
vrangbord rib
vrangen wrong side, WS
vridd maske twisted or crossed stitch
øke increase
økning increase