Hvordan lese heklediagrammer

Et heklediagram består av symboler, 1 symbol = 1 maske (eller en gruppe masker) - symbolforklaringen forteller deg hvordan masken skal hekles. Diagrammet viser alle masker sett fra rettsiden (med mindre noe annet er spesifisert).

Et typisk heklediagram ser ofte slik ut:

1: A.1 er navnet på diagrammet, og gjelder hele diagrammet - innenfor klammene. Det som står innenfor klammene er 1 rapport av diagrammet.
2: Dette er symbolforklaringen, som beskriver hvordan hvert symbol hekles.
Blå piler: Symbolene hekles i eller om det symbolet som er rett under. Noen ganger skal fler masker hekles i det samme symbolet.
Lilla ovaler og pil: det er ikke alltid alle masker hekles i: noen ganger hekles en luftmaske, og staven rett under hoppes over.

Man leser et heklediagram motsatt av slik man normalt leser: Fra høyre mot venstre, nedenfra og opp. Du begynner altså nederst i det høyre hjørnet, og jobber deg mot venstre, symbol for symbol, rad for rad oppover (se RØD sirkel og piler).

Skal det hekles flere rapporter av et diagram (altså, hvis det skal gjentas i bredden), hekler man til enden av raden i diagrammet, og begynner på nytt med første symbol igjen.

Frem og tilbake:

Når det hekles frem og tilbake vil annenhver omgang hekles fra rettsiden og annenhver omgang hekles fra vrangsiden. Når det hekles fra vrangsiden må diagrammet leses motsatt vei: altså fra venstre mot høyre (se rød pil for retten og blå pil for vrangen i diagrammet under).

Omgangene begynner som regel med x-antall luftmasker – disse tilsvarer høyden på neste maske, og er lagt inn for at du skal komme deg opp på riktig høyde før første maske hekles (Se grønne ovaler i diagrammet under). Om luftmaskene er lagt inn i diagrammet (som i dette eksempelet) hekles alle symboler videre som vist. Noen ganger er det lagt inn HEKLEINFORMASJON øverst i oppskriften som sier hvor mange luftmasker som hekles på starten av omgangen, og om disse erstatter første maske eller om de kommer i tillegg. Om IKKE luftmaskene er tegnet inn i diagrammet: følg denne informasjonen.

Rundt:

Når det hekles rundt, hekles alle omganger fra rettsiden: fra høyre mot venstre (se røde piler i diagrammet under). Hvordan omgangen starter og slutter er ofte tegnet inn i et eget diagram (se A.2 i eksempelet under – grønn firkant). I likhet med når det hekles frem og tilbake hekles det x-antall luftmasker på starten av omgangen, tilsvarende høyden på neste maske. På slutten av omgangen festes raden i seg selv med en kjedemaske i den siste av de luftmaskene som ble heklet på starten. Dvs: luftmaskene i A.2 = starten på omgangen, mens kjedemasken i A.2 (blå firkant) = slutten på omgangen.

Diagrammet (A.1) skal ofte gjentas flere ganger etter hverandre = det hekles flere rapporter i bredden. Når du kommer til siste symbol på 1 rad i A.1, begynn igjen med første symbol. NB: A.2 skal IKKE gjentas, dette viser KUN starten og slutten på hele omgangen.

Flere ulike diagrammer etter hverandre:

Hvis du skal hekle flere forskjellige diagrammer etter hverandre i bredden/på omgangen hekler du slik: hekle 1. rad i 1 diagram, hekle så 1. rad i 2 diagram, og 1. rad i 3 diagram osv. HUSK: Om du hekler frem og tilbake må diagrammene hekles i motsatt rekkefølge fra vrangsiden – altså begynn med diagram 3, så diagram 2 og tilslutt diagram 1. De hekles i tillegg motsatt vei, som vanlig.

Sirkeldiagrammer:

Når det skal hekles i sirkel, altså man begynner i midten og jobber seg utover er dette ofte tegnet inn i et sirkeldiagram. Diagrammet kan enten vise hele sirkelen – da hekles hvert symbol slik det står, eller diagrammet kan vise en del av sirkelen, som gjentas rundt et gitt antall ganger til det er dannet en full sirkel.

Hel sirkel:

I et sirkeldiagram begynner man med symbolet i midten av diagrammet: ofte en sirkel som tilsvarer x-antall luftmasker som festes med en kjedemaske så det dannes en ring (se rød sirkel i diagrammet under). På samme måte som når man hekler rundt begynner omgangen med luftmasker, tilsvarende høyden på neste symbol (se blå firkant i diagrammet under) – NB når luftmaskene er tegnet inn i diagrammet erstatter IKKE dette første symbol, så neste symbol hekles som vist.

Hvis luftmaskene erstatter et symbol er dette symbolet fjernet fra diagrammet. Det hekles mot klokkeretningen: fra høyre mot venstre, symbol for symbol bortover (se rød pil i diagrammet). Som regel skal maskene på 1. omgang hekles OM luftmaskeringen, det betyr at du stikker nålen inn i midten av ringen, henter tråden og hekler masken på vanlig måte – den festes altså ikke I luftmasken, men RUNDT hele luftmasken. Når du kommer til enden av raden festes det som vanlig med en kjedemaske, og du fortsetter med neste rad i diagrammet: den nest innerste raden (Se grønn pil i diagrammet under).

Del av en sirkel:

Om det kun vises en del av en sirkel er dette fordi denne delen gjentas rundt x-antall ganger. Du begynner med sirkelen nederst (se rød sirkel i diagrammet), og hekler som forklart under HEL SIRKEL. På samme måte som når det hekles rundt er det som regel et eget diagram som viser hvordan omgangen starter og slutter = her er dette A.1 (Se blå firkant i diagrammet under). Du begynner altså med raden nærmest ringen, hekler A.1, så hekles A.2, når du kommer til siste symbol på kakebiten (det er kun 1 symbol på 1 omgang), begynner du på nytt igjen med 1 symbol og hekler kakebiten 1 gang til.

Slik fortsetter du til du har gjentatt rapporten så mange ganger som det står, og avslutter med kjedemasken i A.1. Når 1 omgang er heklet fortsetter du med neste omgang: nest nederste rad i diagrammet (se grønn pil i diagrammet under).

Rutediagrammer / Fargediagrammer:

Noen heklediagrammer er i rutenett, og her er 1 rute = 1 maske. Hvilke masker som hekles vil gjerne være forklart i teksten, mens rutediagrammet viser hvilke farger maskene hekles i (se rød ramme = symbolforklaringen).

Det hekles på samme måte som forklart over, avhengig av om det hekles rundt, frem og tilbake eller i sirkel.

Kommentarer (54)

BOUDAILLE Annie 08.05.2021 - 15:57:

Modèle sac 211-25 A.w montre le début de rang et A.x la fin, mais si je travaille un rang de droite à gauche, je termine donc par A.x. Pourquoi y-a-t-il un début sur chaque rang A.w ... Pouvez-vous m'aider s'il vous plait. Merci

Hilde 02.05.2021 - 09:02:

Hei, hva gjør jeg feil når lappen jeg hekler blir mer og mer «krøllete» etter 4. omgang og utover (som om kantene utover på lappen blir for store i forhold til midten)?

DROPS Design 03.05.2021 - 08:40:

Hei Hilde. Har du like mange masker som det skal være iflg oppskriften? Arbeidet kan krølle seg litt i begynnelsen, men det er litt avhengig av hvilket diagram/oppskrift du hekler etter. mvh DROPS design

Eleanor A Miller 31.03.2021 - 20:32:

I DON'T UNDERSTAND HOW TO READ THE DIAGRAM FOR DROPS 165-33

DROPS Design 08.04.2021 - 08:26:

Dear Mrs Miller, in this pattern, diagrams are worked in the round. Start from the bottom on the right corner and read towards the left. Start round with A.1, repeat A.2 and finish round with A.3.( Adding markers between diagrams can help). Then work A.4 and repeat A.5 all the round. Happy knitting!

Linnea 23.03.2021 - 15:39:

Hej! Fråga angående när det står A.1 i mönster. Virkar "waterfall" och står tex " virka A.1 över bakstycke...". A.1 finns ju i tre olika sektioner a, b, c. Men när ddt vara står att man ska virka A.1 hur ska man tänka då?

DROPS Design 07.04.2021 - 08:09:

Hei Linnea. Når det bare står hekle A.1, er forklaringen på hvordan rekkefølge til A.1a, A.1b og A.1c forklart tidligere i oppskriften. F.eks A.1a og A.1c hekles gjerne i hver side av et plagg, mens A.1b hekles mellom A.1a og A.1c og gjentas flere ganger. Når det bare står hekle A.1, står det gjerne "hekle A.1 som før". Da blir det å hekle alle 3 som tidligere. mvh DROPS design

Jane 07.03.2021 - 18:36:

Hallo, ik moet het lijf haken. Ik moet uitkomen op 16 steken. Hoe kan dat? Als ik A3 bekijk lees ik ook niet wanneer ik moet meerderen en als ik de bobbels tel op de foto kom ik op veel meer uit dan 16. Kunt u mij helpen? Alvast bedankt.

Irene 01.02.2021 - 16:58:

Bij de toeren 5-10 loop ik vast. Ik begrijp niet hoe je op deze toeren moet meerderen en tegelijkertijd het patroon vasthouden. Want als je op deze toeren gaat meerderen krijg je een scheve verhouding van de kleuren. Ik heb nu alleen in toer 10 gemeerderd tot 120 stokjes, en toer 5 tot en met negen niet gemeerderd.(ziet er wel goed uit) Kunt u mij helpen want ik wil graag begrijpen met wat jullie bedoelen met 1 stokje tussen de meerderingen ? Alvast bedankt

Louline 26.01.2021 - 14:22:

Bonjour, Merci pour cet article, pour reprendre les questionnements de Babelle, je suis aussi gauchère, et j'ai trouvé une solution qui me parait intéressante à partager. Comme on crochète dans l'autre sens, en rond, il suffit de faire une symétrie horizontale des diagramme sur Paint. On obtient alors le diagramme adéquat. Si çà vous intéresse, je peux rédiger une petit exemple... Mon contact c'est loulinelacroute sur insta ou louline chez gmail

Marie Emond 25.01.2021 - 19:46:

Je suis tellement désolé du derangement .Mais je comprend pas ou va etre le dimunition pour arriver a 126 mailles car j'ai 139 mailles pourtant c pas d'aujourd'hu que je lis des patrons .Quand je commence le deuxieme rang je fais 6 brides qui es A1 apres je fait 1 bride au dessusde la bride suivante qui es A2 .apres sa dit répeter je repete quoi .Car je compte et sa me donne 139 mailles pareil.Merci beaucoup

DROPS Design 26.01.2021 - 09:45:

Bonjour Mme Emond, vous ne diminuez pas, vous devez crocheter ainsi: les 6 premières brides en suivant A.1, puis la maille suivante comme le montre A.2, vous crochetez ensuite 21 fois les 6 mailles de A.3 (= 6 mailles x 21 = 126 mailles) et vous terminez par les 6 dernières mailles comme le montre A.4, vous avez ainsi bien 139 mailles: 6+1+126+6=139 mailles. Bon crochet!

Birgitta 25.01.2021 - 14:43:

Hej, jag ska försöka virka en sjalen Wave Whisperer i Drops Sky. Min fråga är om jag ska virka A1 i diagrammet flera gånger så hög som jag vill ha den. Eller ska jag virka alla diagram från A1 till A4 efter varandra? Jag kan het enkelt inte förstå mönstret. Tack för hjälp på förhand.

DROPS Design 27.01.2021 - 07:28:

Hei Birgitta. Først hekler du bare diagram A.1. Når du har heklet A.1 1 gang i høyden har du 33 masker på siste rad. Nå starter du å hekle A.2 (der pilen viser = 4 luftmasker), deretter hekler du A.3 og så A.4 (også der pilen viser). Når diagrammene (A.2, A.3 og A.4) er heklet ferdig i høyden, fortsettes det med mønster og økning i sidene. Dvs, det hekles A.2 og A.4 mot sidene som før og A.3 mellom diagrammene (du får plass til flere A.3 for hver gang A.2 til A.4 er heklet ferdig i høyden. Fortsett slik til arbeidet måler ca 69 cm fra spissen og opp – eller til ønsket lengde – avpass at det avsluttes etter en hel rapport i høyden. God Fornøyelse!

Marie Emond 24.01.2021 - 21:40:

Bonjour j'ai acheter Drops Baby 29-15 et la laine de vous mais je ne comprend pas le diagramme .J'ai fait le premier rang 139 brides apres vous dite A2 au dessus de la bride suivante,rététer es-ce que je continu 1 bride au dessus de chaque bride jusqu'a la fin A1 veu tu dire le premier rang.ainsi que A2 le deuxiemen rang (ext)et A3 vous dite au dessus des 126 brides et j'ai 139 avez-vous une video Merci a bientot

DROPS Design 25.01.2021 - 13:50:

Bonjour Mme Emond, crochetez vos 139 brides ainsi, sur l'endroit: A.1 (= 6 brides), A.2 (= 1 bride = 1 seule fois le diagramme) répétez A.3 au-dessus des 126 brides suivantes (= 21 fois le diagramme en largeur) et terminez par A.4 (= 6 brides). Sur l'envers, crochetez: A.4, répétez A.3, A.2 et A.1 en lisant les diagrammes de gauche à droite. Bon crochet!

Ilja-Nora 16.01.2021 - 21:03:

Jeg hekler støvelmansjetter med et mønster som brukes både til lue og votter, og etter jeg har heklet mønsteret står det Kant: 1. rad. Fortsetter jeg da der jeg avsluttet med mønsteret? Hva betyr: Sett til tråden nederst på Høyre side (retten).? Skal jeg da klippe tråden og hekle nederst? Hva er krepsem?

DROPS Design 18.01.2021 - 07:58:

Hei Ilja-Nora. Hvilken oppskrift gjelder det? Om du legger inn ditt spørsmål under selve oppskriften er det lettere å hjelpe. Om du skriver "Krepsemaske" i søke ord under alle "Instruksjonsvideoer" og "Søk i alle videoer", vil video for krepsemaske dukke opp. Krepsemaske = du hekler fastmasker fra venstre mot høyre. mvh DROPS design

Babelle 13.01.2021 - 16:05:

Je suis gauchère comment lire les diagrammes et comment respecter l'envers et l'endroit ? merci d'avance Babelle

DROPS Design 14.01.2021 - 08:31:

Bonjour Babelle, je suis désolée, personne de notre équipe n'est gauchère, essayez juste, en fonction de votre façon de crocheter, d'ajuster l'endroit et l'envers - demandez conseil à votre magasin et/ou à un forum spécialisé où d'autres crocheteuses pourront vous aider. Bon crochet!

Maria Randerly Cunha Feitosa 06.01.2021 - 01:43:

Quero imprimir. Diagrama

Maria Randerly Cunha Feitosa 06.01.2021 - 00:51:

Excelente. Muito obrigado

Maj-Britt Poulsen 01.01.2021 - 15:57:

Hej Jeg er helt vild med modellen JANIS - bluse med rude i Paris. Og vil gerne hækle den. Jeg kan ikke finde ud af at tyde diagrammer og vil spørge om ikke jeg kan finde opskriften på video. Håber du kan hjælpe mig. Godt nytår ☺

DROPS Design 11.01.2021 - 09:08:

Hei Maj-Britt. Ja, dette er virkelig en flott modell. Til denne modellen er det laget 2 hjelpevideoer, Hjelp til Halsfellingen og Hvordan hekle A.3. Å lage en video til hele genseren er dessverre ikke mulig, men håper hjelpevideoene og andre generelle videoer du finner under modellen kan hjelpe deg. God Fornøyelse!

Hilde - Igjen 29.12.2020 - 12:34:

Jeg skal begynne på 2. omg og der står det "= omg med fm/lm" - skal det da kun hekles fm og lm på denne omgangen - før jeg går videre?

DROPS Design 11.01.2021 - 08:56:

Hei Hilde. I 2. omgang skal det kun hekles fastmasker og luftmasker. Om du ser på diagram A.1 (og A.2) hekles det en omgang med bare fastmasker og luftmasker, mens neste omgang hekles det kun staver (her økes det også i A.2). Altså alle omganger med partall, der hekles det kun fastmasker og luftmasker, mens omganger med oddetall hekles det kun staver. God Fornøyelse!

Hilde 18.12.2020 - 16:34:

Gjelder Misty Mountain bærestykke:Når jeg skal hekle 2. omg og det står "hekle A1 over de første 10 stavene", så betyr ved det at jeg skal hekle 1. raden på A1over det de første stavene? Etter 2. omg: "repeter A1 i høyden og øk som vist i A2 samtidig økes det jevnt fordelt slik:" Blir dette starten på 3. omg? Har heklet mye - men dette mønsteret er ikke lett å forstå!

DROPS Design 11.01.2021 - 08:07:

Hei Hilde. 1. omgang i diagram A.1 og A.2 er forklart i oppskriftsteksten, den har også en stjerne markert i diagrammet (*). Når du har heklet 1. omgang har du 84 staver (str. S) og du starter nå på 2. omgang på diagram A.1 og A.2 (fastmasker og luftmasker). På 3. omgang hekler du kun staver og da økes det også når du hekler A.2. På 4. omgang hekles det fastmasker og luftmasker igjen, mens på 5. omgang hekles det kun staver og her økes det igjen (i A.2). Når du har heklet A.1 1 gang i høyden repeteres A.1 i høyden. God Fornøyelse!

L H 09.12.2020 - 16:34:

Do you have your heart pattern written out. I can follow a written pattern but have a hard time with a diagram better. Thank you

DROPS Design 10.12.2020 - 09:30:

Dear LH, could you please ask your question on the pattern you would like to work? If there is only a diagram under the pattern page without any written explanation, this means there is only a diagram, but there might be a video showing how to crochet this pattern. Happy crocheting!

Leanne 26.10.2020 - 00:47:

I need 183 stitches but am not sure where to add the extra stitches across the 155 that form the pattern, eg where do I add the extra 18 stitches to make 108 across the 90 that make up A.3a (3 repeats)? I presume 6 in each repeat but am not sure whether to add all 6 to the start of the A.3a row, the end or whatever. There are 2 chain stitches amongst the trebles in this row and I'm not sure where they should be positioned in relation to the extra stitches that I need to include. Thank you.

DROPS Design 26.10.2020 - 13:37:

Dear Leanne, could you please ask your question under the pattern you are working on? It will be then much easier for us to get the correct reference to help you. Thanks for your comprehension. Happy crocheting!

Ursula Pereyra 17.10.2020 - 15:05:

Gracias por las explicaciones!!!, son de gran ayuda recien me inicié en este maravilloso mundo y gracias a sus patrones y explicaciones estoy tejiendo, Gracias!!! Estoy maravillada y sorprendida de mis logros!!!

Skriv en kommentar eller et spørsmål til denne leksjonen.

Din mailadresse vil ikke synes. Obligatoriske felt er markert med *.