Hvordan lese heklediagrammer

Et heklediagram består av symboler, 1 symbol = 1 maske (eller en gruppe masker) - symbolforklaringen forteller deg hvordan masken skal hekles. Diagrammet viser alle masker sett fra rettsiden (med mindre noe annet er spesifisert).

Et typisk heklediagram ser ofte slik ut:

1: A.1 er navnet på diagrammet, og gjelder hele diagrammet - innenfor klammene. Det som står innenfor klammene er 1 rapport av diagrammet.
2: Dette er symbolforklaringen, som beskriver hvordan hvert symbol hekles.
Blå piler: Symbolene hekles i eller om det symbolet som er rett under. Noen ganger skal fler masker hekles i det samme symbolet.
Lilla ovaler og pil: det er ikke alltid alle masker hekles i: noen ganger hekles en luftmaske, og staven rett under hoppes over.

Man leser et heklediagram motsatt av slik man normalt leser: Fra høyre mot venstre, nedenfra og opp. Du begynner altså nederst i det høyre hjørnet, og jobber deg mot venstre, symbol for symbol, rad for rad oppover (se RØD sirkel og piler).

Skal det hekles flere rapporter av et diagram (altså, hvis det skal gjentas i bredden), hekler man til enden av raden i diagrammet, og begynner på nytt med første symbol igjen.

Frem og tilbake:

Når det hekles frem og tilbake vil annenhver omgang hekles fra rettsiden og annenhver omgang hekles fra vrangsiden. Når det hekles fra vrangsiden må diagrammet leses motsatt vei: altså fra venstre mot høyre (se rød pil for retten og blå pil for vrangen i diagrammet under).

Omgangene begynner som regel med x-antall luftmasker – disse tilsvarer høyden på neste maske, og er lagt inn for at du skal komme deg opp på riktig høyde før første maske hekles (Se grønne ovaler i diagrammet under). Om luftmaskene er lagt inn i diagrammet (som i dette eksempelet) hekles alle symboler videre som vist. Noen ganger er det lagt inn HEKLEINFORMASJON øverst i oppskriften som sier hvor mange luftmasker som hekles på starten av omgangen, og om disse erstatter første maske eller om de kommer i tillegg. Om IKKE luftmaskene er tegnet inn i diagrammet: følg denne informasjonen.

Rundt:

Når det hekles rundt, hekles alle omganger fra rettsiden: fra høyre mot venstre (se røde piler i diagrammet under). Hvordan omgangen starter og slutter er ofte tegnet inn i et eget diagram (se A.2 i eksempelet under – grønn firkant). I likhet med når det hekles frem og tilbake hekles det x-antall luftmasker på starten av omgangen, tilsvarende høyden på neste maske. På slutten av omgangen festes raden i seg selv med en kjedemaske i den siste av de luftmaskene som ble heklet på starten. Dvs: luftmaskene i A.2 = starten på omgangen, mens kjedemasken i A.2 (blå firkant) = slutten på omgangen.

Diagrammet (A.1) skal ofte gjentas flere ganger etter hverandre = det hekles flere rapporter i bredden. Når du kommer til siste symbol på 1 rad i A.1, begynn igjen med første symbol. NB: A.2 skal IKKE gjentas, dette viser KUN starten og slutten på hele omgangen.

Flere ulike diagrammer etter hverandre:

Hvis du skal hekle flere forskjellige diagrammer etter hverandre i bredden/på omgangen hekler du slik: hekle 1. rad i 1 diagram, hekle så 1. rad i 2 diagram, og 1. rad i 3 diagram osv. HUSK: Om du hekler frem og tilbake må diagrammene hekles i motsatt rekkefølge fra vrangsiden – altså begynn med diagram 3, så diagram 2 og tilslutt diagram 1. De hekles i tillegg motsatt vei, som vanlig.

Sirkeldiagrammer:

Når det skal hekles i sirkel, altså man begynner i midten og jobber seg utover er dette ofte tegnet inn i et sirkeldiagram. Diagrammet kan enten vise hele sirkelen – da hekles hvert symbol slik det står, eller diagrammet kan vise en del av sirkelen, som gjentas rundt et gitt antall ganger til det er dannet en full sirkel.

Hel sirkel:

I et sirkeldiagram begynner man med symbolet i midten av diagrammet: ofte en sirkel som tilsvarer x-antall luftmasker som festes med en kjedemaske så det dannes en ring (se rød sirkel i diagrammet under). På samme måte som når man hekler rundt begynner omgangen med luftmasker, tilsvarende høyden på neste symbol (se blå firkant i diagrammet under) – NB når luftmaskene er tegnet inn i diagrammet erstatter IKKE dette første symbol, så neste symbol hekles som vist.

Hvis luftmaskene erstatter et symbol er dette symbolet fjernet fra diagrammet. Det hekles mot klokkeretningen: fra høyre mot venstre, symbol for symbol bortover (se rød pil i diagrammet). Som regel skal maskene på 1. omgang hekles OM luftmaskeringen, det betyr at du stikker nålen inn i midten av ringen, henter tråden og hekler masken på vanlig måte – den festes altså ikke I luftmasken, men RUNDT hele luftmasken. Når du kommer til enden av raden festes det som vanlig med en kjedemaske, og du fortsetter med neste rad i diagrammet: den nest innerste raden (Se grønn pil i diagrammet under).

Del av en sirkel:

Om det kun vises en del av en sirkel er dette fordi denne delen gjentas rundt x-antall ganger. Du begynner med sirkelen nederst (se rød sirkel i diagrammet), og hekler som forklart under HEL SIRKEL. På samme måte som når det hekles rundt er det som regel et eget diagram som viser hvordan omgangen starter og slutter = her er dette A.1 (Se blå firkant i diagrammet under). Du begynner altså med raden nærmest ringen, hekler A.1, så hekles A.2, når du kommer til siste symbol på kakebiten (det er kun 1 symbol på 1 omgang), begynner du på nytt igjen med 1 symbol og hekler kakebiten 1 gang til.

Slik fortsetter du til du har gjentatt rapporten så mange ganger som det står, og avslutter med kjedemasken i A.1. Når 1 omgang er heklet fortsetter du med neste omgang: nest nederste rad i diagrammet (se grønn pil i diagrammet under).

Rutediagrammer / Fargediagrammer:

Noen heklediagrammer er i rutenett, og her er 1 rute = 1 maske. Hvilke masker som hekles vil gjerne være forklart i teksten, mens rutediagrammet viser hvilke farger maskene hekles i (se rød ramme = symbolforklaringen).

Det hekles på samme måte som forklart over, avhengig av om det hekles rundt, frem og tilbake eller i sirkel.

Kommentarer (140)

Ayoub Goudini wrote:

I will share with you a book that will make you proud of yourself

17.04.2024 - 22:29:

Judi Stuffins wrote:

Per my previous question and your reply (thank you). I am referring to 164-16.

18.02.2024 - 19:14:

DROPS Design answered:

Dear Judi, you work A.2 once vertically (so only 1 repeat of all rows of A.2) but you work 6 repeats of A.2 on the round. This means that, on the first round of A.2, you will work the first row of the chart 6 times to work over all stitches (adding A.8 on the sides). You don't repeat A.2 over A.2 6 times vertically. This is shown in this lesson in the In the round section: "If you are supposed to work several repeats of the diagram (A.1) (ie, it is repeated several times on the round) you work until the last stitch, and then begin again with the first stitch on the same row in A.1. " Happy crochetting!

18.02.2024 - 19:22:

Judi Stuffins wrote:

How do I work Row 1 of A2 after row 8 of A2? Row 1 doesn’t fit into the stitches of row 8 evenly. How can I do A2 six times if row 8 can’t go into row 1? Very confused. Thanks

18.02.2024 - 16:45:

DROPS Design answered:

Dear Judi, this lesson is applied to all crochet patterns with charts. Could you indicate which pattern you are working so that we may better help you continue the pattern? Happy crochetting!

18.02.2024 - 19:10:

Mathilde L wrote:

Som så mange andre har jeg problemer med at tyde et diagram, findes der ikke et alternativ hvor opskriften er nedskrevet? Jeg har forsøgt at læse instruktionerne til at tyde et diagram., men jeg bliver mere forvirret.

16.02.2024 - 10:40:

DROPS Design answered:

Hei Mathilde. Vi prøver å tilfredstille alle våre brukere, noen foretrekker tekst andre kun diagram. Så du vil finne forskjellige oppskrifter, både tekst, diagram og noen med begge deler. Vi har dessverre ikke mulighet til å skrive tekst til våre oppskrifter med kun diagram, men får du problemer med et diagram, så send inn et spørsmål, så hjelper vi deg så godt vi kan. mvh DROPS Design

26.02.2024 - 08:07:

Tammara wrote:

5 Must-Know Best Accident Attorneys Near Me-Practices You Need To Know For 2023 Best Accident Attorneys

09.02.2024 - 03:51:

Jennifer Lackmann wrote:

Hallo liebes Drops-Team! Ich habe eine Frage zur Anleitung So Charming. In A.1B ist mitten durch das Rapport ein schwarzer Strich, der alle Reihen betrifft und oben eine Knick nach rechts macht. Was bedeutet dieser Strich? Viele Grüße Jenny

03.02.2024 - 15:13:

DROPS Design answered:

Liebe Jenny, dieser Strich zeigt 1 Rapport in der Breite, dh die Maschen dazwischen gehören zu A.1B und sollen so wiederholt werden. Viel Spaß beim häkeln!

05.02.2024 - 09:49:

Flo Pham wrote:

Merci beaucoup

18.01.2024 - 16:00:

Andrea wrote:

On A.2 where it says (= 7 repetitions in width) does this mean “the next 7 rounds?” And when it says “AT THE SAME TIME on 1st round in A.2 dec 4 dc evenly = 112 dc.” Does this mean the last round should decrease to 112 dc?

04.01.2024 - 06:59:

Susanne Munk wrote:

Hej. Hvorfor er et diagram nødvendigt ? Kan man ikke bare skrive hvordan maskerne skal hækles ? Jeg har rigtig mange problemer med at tyde et diagram, Vh. Susanne Munk

03.01.2024 - 07:50:

DROPS Design answered:

Hei Susanne. Vi prøver å tilfredstille alle våre brukere, noen liker diagram andre ikke, noen liker kun tekst beskrivelse andre ikke. Mens noen liker begge deler. Har du problemer kan du klikke deg inn på TIPS & HJÆLP / DROPS Lektioner / Læs en opskrift. Kanskje det vil hjelpe deg å forstå et diagram bedre. mvh DROPS Design

08.01.2024 - 11:11:

Donna Winsor wrote:

Hi - I’m having trouble reading a border that goes around a square. Inside the square are sc and dc but then there are one (or two) rows of sc and 3sc in the corners. Is there a symbol for 2sc in one stitch vs sc in one row and then sc in a second row? I can send a photo if it would help. Thanks

17.12.2023 - 03:17:

DROPS Design answered:

Dear Donna, could you please indicate which pattern are you working, so that we may better help you? There is no option to send photos in your questions, but you can tell us the pattern number you are working and we can check it and advise you. Happy crochetting!

17.12.2023 - 17:30:

Tymber wrote:

I've stared at this for over an hour and it still makes zero sense. Can you please include written instructions? I shouldn't need an engineering degree for a pattern. I've been crocheting for over 40 years and these "diagrams" look like alien language.

14.12.2023 - 18:35:

DROPS Design answered:

Dear Tymber, could you please tell us which diagram you are working so that we can check together and try to help you. You can also ask your question under the questions section at the bottom of the pattern. Thanks for your comprehension.

15.12.2023 - 09:06:

Debbie wrote:

Now work piece in the round without turning. Continue to work as follows: A.1, A.2 24-26-29-32-36-39 times in total in width, finish with A.3. This whole section starting with the words above ( now work piece ……) till the end , before sleeves starts. Could you please help as not understanding it especially 39 times in total in width

11.12.2023 - 14:43:

Agnes wrote:

I can't find the answer on Google for what's in and what's around the stitch. Can you please explain the difference

03.10.2023 - 02:33:

DROPS Design answered:

Dear Agnes, in this video we show how to crochet in or around a stitch, hope it can help you. Happy crocheting!

03.10.2023 - 08:20:

Theresa Burnham wrote:

I am starting Drops Jewel Tide sweater, pattern r-808 Is there a written version of the charts as I have no clue what I am doing

16.08.2023 - 17:39:

DROPS Design answered:

Dear Mrs Burnham, there are only diagrams to this pattern - follow this lesson to know how to read the diagrams, and then follow the order of the diagram in the pattern, for ex for right shoulder front, work from RS: A.1A (= 2 sts), repeat A.1B (6 sts) in width and end with A.1C (6 sts). From wrong side, work: A.1C, repeat A.1B reading from the left towards the right and end with A.1A. Happy crocheting!

17.08.2023 - 10:53:

Eveyor wrote:

Qué significa la abreviación fo =

15.08.2023 - 21:45:

DROPS Design answered:

Hola Eveyor, puedes indicarnos a qué patrón te refieres? Hay algunos diagramas antiguos que están en el idioma original noruego y pueden causar dudas.

20.08.2023 - 18:32:

Alma Compernolle wrote:

Beste, Graag had ik een VIDEO ontvangen betreffende mijn aankoop van: Cathy bij DROPS Design. ttz. Gehaakte vest BIG MERINO - Drops 194-33. OOk bevestig ik dat bij mijn bestelling B666851 Datum: 3-8-2023 de naald 14 breed oog zonder punt - 1.90x60 mm ontbreekt!! Hopelijk nu een duidelijke uitleg? Deze naald is nergens te bespeuren en is ook niet geprikt op geen enkele manier! De rest van de bestelling is goed. Dank voor uw aandacht en begrip a.u.b.

08.08.2023 - 11:29:

Ofra wrote:

The pattern that Jane was referring to (I think) isn't exactly entitled 'French Market Basket' but 'Market Day'. The number is 170-1 and the graph is ver complex... Being French I had to have a look at it! I was wondering what did it look like. 😁

02.08.2023 - 01:46:

Rosebud wrote:

Did someone go to NASA to learn how to come up with this idea. I feel like I need a university degree to understand this type of pattern. Oh well! This is where I hit the delete button.

20.07.2023 - 08:16:

Francesca Cosi wrote:

Sto facendo il modello Drops 239-22. Penso che oltre al diagramma sarebbe utile la descrizione. Io non capisco la terza e quarta riga del diagramma A.1C. Sarebbe possibile avere una descrizione? Grazie

23.06.2023 - 19:14:

DROPS Design answered:

Buonasera Francesca, purtroppo non ci è possibile descrivere riga per riga il diagramma, ma se segue con attenzione la legenda riuscirà a lavorarlo. Per un'assistenza più personalizzata può rivolgersi al suo rivenditore DROPS di fiducia. Buon lavoro!

23.06.2023 - 19:38:

Andrea wrote:

Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht über alle in den DROPS-Anleitunge verwendeten Symbole? Bei manchen (Häkel-)Anleitungen ist das falsche Symbol beschrieben, was zu ziemlicher Verwirrung führt.

22.06.2023 - 18:22:

DROPS Design answered:

Liebe Andrea, die Beschreibung von jedem Symbol finden Sie in jeder Häkelanleitung; es kann auch passieren, daß ein Symbol eine unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Anleitung hat, so muss man nur die Beschreibung in der genannten Modellen folgen. Gerne können Sie Ihre Frage an das Modell stellen, wo Sie Fragen dazu haben.Viel Spaß beim häkeln!

23.06.2023 - 07:55:

Skriv en kommentar eller et spørsmål til denne leksjonen.

Din mailadresse vil ikke synes. Obligatoriske felt er markert med *.