DROPS Autumn & Winter 2021/22

Dziękujemy za oddanie głosu na ulubione projekty!

Teraz gdy wzory zostały już wybrane, cały zespół DROPS pracuje na pełnych obrotach korygując je i tłumacząc. Gotowe wzory będą co tydzień zamieszczane na naszej stronie.

Wzory na drutach
Pattern design fa-483

Wkrótce dostępny

fa-483

Wzory na drutach
Pattern design ml-072

Wkrótce dostępny

ml-072

Wzory na drutach
Pattern design as-159

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ai-354

Wkrótce dostępny

ai-354

Wzory na drutach
Pattern design as-156

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design as-158

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design z-939

Wkrótce dostępny

z-939

Wzory na drutach
Pattern design ab-122

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design as-157

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ai-352

Wkrótce dostępny

ai-352

Wzory na drutach
Pattern design u-925

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design wi-011

Wkrótce dostępny

wi-011

Wzory na drutach
Pattern design me-230

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ne-351

Wkrótce dostępny

ne-351

Wzory na drutach
Pattern design sk-142

Wkrótce dostępny

sk-142

Wzory na drutach
Pattern design sk-140

Wkrótce dostępny

sk-140

Wzory na drutach
Pattern design fl-065

Wkrótce dostępny

fl-065

Wzory na drutach
Pattern design de-225

Wkrótce dostępny

de-225

Wzory na drutach
Pattern design ai-358

Wkrótce dostępny

ai-358

Wzory na drutach
Pattern design as-155

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design wi-017

Wkrótce dostępny

wi-017

Wzory na drutach
Pattern design sk-149

Wkrótce dostępny

sk-149

Wzory na szydełku
Pattern design me-232

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ai-345

Wkrótce dostępny

ai-345

Wzory na drutach
Pattern design ai-353

Wkrótce dostępny

ai-353

Wzory na drutach
Pattern design fa-480

Wkrótce dostępny

fa-480

Wzory na drutach
Pattern design fa-481

Wkrótce dostępny

fa-481

Wzory na drutach
Pattern design ee-723

Wkrótce dostępny

ee-723

Wzory na drutach
Pattern design ee-734

Wkrótce dostępny

ee-734

Wzory na drutach
Pattern design de-227

Wkrótce dostępny

de-227

Wzory na drutach
Pattern design ml-075

Wkrótce dostępny

ml-075

Wzory na drutach
Pattern design ee-727

Wkrótce dostępny

ee-727

Wzory na drutach
Pattern design ee-726

Wkrótce dostępny

ee-726

Wzory na drutach
Pattern design ai-348

Wkrótce dostępny

ai-348

Wzory na drutach
Pattern design ne-349

Wkrótce dostępny

ne-349

Wzory na drutach
Pattern design li-135

Wkrótce dostępny

li-135

Wzory na drutach
Pattern design ai-367

Wkrótce dostępny

ai-367

Wzory na drutach
Pattern design li-133

Wkrótce dostępny

li-133

Wzory na drutach
Pattern design ml-073

Wkrótce dostępny

ml-073

Wzory na drutach
Pattern design ml-074

Wkrótce dostępny

ml-074

Wzory na drutach
Pattern design ab-121

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ai-346

Wkrótce dostępny

ai-346

Wzory na drutach
Pattern design an-066

Wkrótce dostępny

an-066

Wzory na drutach
Pattern design sk-138

Wkrótce dostępny

sk-138

Wzory na drutach
Pattern design sk-150

Wkrótce dostępny

sk-150

Wzory na drutach
Pattern design me-229

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design wi-007

Wkrótce dostępny

wi-007

Wzory na drutach
Pattern design pu-057

Wkrótce dostępny

pu-057

Wzory na drutach
Pattern design fl-066

Wkrótce dostępny

fl-066

Wzory na drutach
Pattern design an-065

Wkrótce dostępny

an-065

Wzory na drutach
Pattern design ml-071

Wkrótce dostępny

ml-071

Wzory na drutach
Pattern design fl-067

Wkrótce dostępny

fl-067

Wzory na drutach
Pattern design fa-482

Wkrótce dostępny

fa-482

Wzory na drutach
Pattern design po-120

Wkrótce dostępny

po-120

Wzory na drutach
Pattern design x-469

Wkrótce dostępny

x-469

Wzory na drutach
Pattern design x-470

Wkrótce dostępny

x-470

Wzory na drutach
Pattern design de-226

Wkrótce dostępny

de-226

Wzory na drutach
Pattern design ee-729

Wkrótce dostępny

ee-729

Wzory na drutach
Pattern design ee-728

Wkrótce dostępny

ee-728

Wzory na drutach
Pattern design li-136

Wkrótce dostępny

li-136

Wzory na drutach
Pattern design li-137

Wkrótce dostępny

li-137

Wzory na drutach
Pattern design no-049

Wkrótce dostępny

no-049

Wzory na drutach
Pattern design x-467

Wkrótce dostępny

x-467

Wzory na drutach
Pattern design ee-724

Wkrótce dostępny

ee-724

Wzory na drutach
Pattern design x-468

Wkrótce dostępny

x-468

Wzory na drutach
Pattern design wi-012

Wkrótce dostępny

wi-012

Wzory na drutach
Pattern design wi-005

Wkrótce dostępny

wi-005

Wzory na drutach
Pattern design ml-070

Wkrótce dostępny

ml-070

Wzory na drutach
Pattern design z-936

Wkrótce dostępny

z-936

Wzory na drutach
Pattern design ee-732

Wkrótce dostępny

ee-732

Wzory na drutach
Pattern design ee-725

Wkrótce dostępny

ee-725

Wzory na drutach
Pattern design sk-153

Wkrótce dostępny

sk-153

Wzory na drutach
Pattern design sk-148

Wkrótce dostępny

sk-148

Wzory na drutach
Pattern design po-118

Wkrótce dostępny

po-118

Wzory na drutach
Pattern design po-117

Wkrótce dostępny

po-117

Wzory na drutach
Pattern design ab-120

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design sk-137

Wkrótce dostępny

sk-137

Wzory na drutach
Pattern design an-067

Wkrótce dostępny

an-067

Wzory na drutach
Pattern design ai-347

Wkrótce dostępny

ai-347

Wzory na drutach
Pattern design u-921

Wkrótce dostępny

Wzory na szydełku
Pattern design me-231

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design sk-141

Wkrótce dostępny

sk-141

Wzory na drutach
Pattern design ks-180

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ab-118

Wkrótce dostępny

Wzory na szydełku
Pattern design me-234

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ee-731

Wkrótce dostępny

ee-731

Wzory na drutach
Pattern design z-946

Wkrótce dostępny

z-946

Wzory na drutach
Pattern design ai-364

Wkrótce dostępny

ai-364

Wzory na drutach
Pattern design z-949

Wkrótce dostępny

z-949

Wzory na drutach
Pattern design ai-360

Wkrótce dostępny

ai-360

Wzory na drutach
Pattern design ab-123

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ai-361

Wkrótce dostępny

ai-361

Wzory na drutach
Pattern design ks-181

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ml-076

Wkrótce dostępny

ml-076

Wzory na drutach
Pattern design ab-124

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design po-119

Wkrótce dostępny

po-119

Wzory na drutach
Pattern design ee-730

Wkrótce dostępny

ee-730

Wzory na szydełku
Pattern design ai-366

Wkrótce dostępny

ai-366

Wzory na drutach
Pattern design z-948

Wkrótce dostępny

z-948

Wzory na drutach
Pattern design ne-350

Wkrótce dostępny

ne-350

Wzory na drutach
Pattern design bm-092

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ks-186

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design ne-352

Wkrótce dostępny

ne-352

Wzory na drutach
Pattern design sk-152

Wkrótce dostępny

sk-152

Wzory na drutach
Pattern design li-134

Wkrótce dostępny

li-134

Wzory na drutach
Pattern design z-941

Wkrótce dostępny

z-941

Wzory na drutach
Pattern design fa-484

Wkrótce dostępny

fa-484

Wzory na drutach
Pattern design ml-069

Wkrótce dostępny

ml-069

Wzory na drutach
Pattern design sk-156

Wkrótce dostępny

sk-156

Wzory na drutach
Pattern design ai-363

Wkrótce dostępny

ai-363

Wzory na drutach
Pattern design li-138

Wkrótce dostępny

li-138

Wzory na drutach
Pattern design pu-055

Wkrótce dostępny

pu-055

Wzory na szydełku
Pattern design x-471

Wkrótce dostępny

x-471

Wzory na drutach
Pattern design bm-090

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design bm-091

Wkrótce dostępny

Wzory na drutach
Pattern design wi-013

Wkrótce dostępny

wi-013

Wzory na drutach
Pattern design li-139

Wkrótce dostępny

li-139

Wzory na drutach
Pattern design z-947

Wkrótce dostępny

z-947

Wzory na drutach
Pattern design de-224

Wkrótce dostępny

de-224

Wzory na drutach
Pattern design fa-479

Wkrótce dostępny

fa-479

Wzory na drutach
Pattern design ne-357

Wkrótce dostępny

ne-357

Wzory na drutach
Pattern design fa-478

Wkrótce dostępny

fa-478

Wzory na drutach
Pattern design fa-477

Wkrótce dostępny

fa-477

Wzory na szydełku
Pattern design fa-476

Wkrótce dostępny

fa-476

Wzory na drutach
Pattern design fa-475

Wkrótce dostępny

fa-475

Wzory na drutach
Pattern design li-132

Wkrótce dostępny

li-132

Wzory na drutach
Pattern design x-464

Wkrótce dostępny

x-464

Wzory na szydełku
Pattern design li-130

Wkrótce dostępny

li-130

Wzory na drutach
Pattern design x-466

Wkrótce dostępny

x-466

Wzory na drutach
Pattern design ee-722

Wkrótce dostępny

ee-722

Wzory na szydełku
Pattern design fa-474

Wkrótce dostępny

fa-474

Wzory na drutach
Pattern design no-048

Wkrótce dostępny

no-048

Wzory na drutach
Pattern design no-047

Wkrótce dostępny

no-047

Wzory na drutach
Pattern design x-463

Wkrótce dostępny

x-463