Ordliste

For at så mange som mulig skal have glæde af Garnstudios hjemmesider og gratis opskrifter, så har vi her nogle ordlister som sikkert kan hjælpe dig igang.

Dansk English (UK)
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 r, 1 vr k1p1, knit one, purl one
1 ret løs af slip one knitwise (sl1 kw)
2 p retstrik garter stitch (2 rows)
2 ret, 2 vrang (2 r, 2 vr) K2, P2
åbning opening
adskille, adskilt separate, separated
aflukning casting off
afslutte finishing
akryl acrylic
alle every
alt all
alternativ alternative (alt)
altid always
anbringe place
anden, 2. second
antal number, no
antal omg/p i højden number of rows in length
antal omgange number of rows
år year
arbejdet (arb) work (knitting)
arbejdet vendes turn (the work)
bagerste maskeled back loop (of st)
bagfra, ind i masken back, through of loop
bagpå/bagved behind
begynd begin(ning)
blonde lace
bluse/sweater pullover/sweater
boble bobble
bomuld cotton
bort border
broderi embroidery
bryd garnet fasten off
brystvidde chest measurement
buk fold
buk pleat
bullen body
bundt hank of yarn, skein
bærestykke yoke
bøj om, buk om hem
ca = cirka approx
cirka / ca approximately
da then
de strikkede masker stitches used
dele divide
dele på midten divide at the center
deleligt med work a multiple of
derefter then
dobbel stangmaske Double treble crochet (dtr)
drejet maske twisted or crossed stitch
elastik elastic
eller or
en one
en hæklet maske a crochet stitch
én størrelse / one size one size
farve color
fastmaske (fm) Double crochet (dc)
firdobbelt stangm Quadruple treble crochet
flere multiple mult
flyt transfer
flytt markøren slm - slip marker
foran/forfra i masken through front of loop (tfl)
fordelt på 4 strømpep divided on 4 double-pointed needles
forkant front band
forkant front edge
forklaring explanation
form shape
form ærmekuppel sleeve top/cap shaping
forreste maskeled front loop
forrige række previous row
forsiden (af arb) front side (of work), right side, RS
forstykke front piece
fortsæt continue
fra * til * from * to *
følgende following
først first
gange times
garn yarn
garnet bag yarn behind
garnet foran yarn forward
gentag disse x omgange/pinde repeat these x rowsreverse (rev)
glatstrik stocking stitch s/s
glatstrik stockinette stitch (St st)
glatstrik med vrangen ud reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
halskant neckband
halstørklæde scarf
halsudskæring neckline
Halvpatent half fishermans rib
halvstangmaske (hstm) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
hel længde complete length
hjælpepind cable needle, cn
hjælpepind/hj.p cable needle
hofte hips
hue cap, hood
hulmønster eyelet pattern
hulrække row of eyelet holes
hver every
hver each
hver 2. every other
hækl kant, hæklet kant crochet border
hækle crochet
hæklenål crochet hook
højre right
højre forstykke right front
højre pind right needle
i længden lengthwise
ialt altogether
igennem through
indad inwards
indtagning decreasing
inklusiv including
jakke cardigan
jævnt even
kant edge
kanten nederst hem
kantmaske (kantm) edge stitch
kjole dress
knaphul buttonhole
knaphulskant front band (with buttonholes)
knapper buttons
korssting cross stitch
kort short
krave collar
krydse cross
kun only
kun only
kædemaske (km) slip stitch (sl st)
lad de resterende masker stå leave remaining
lad en maske falde drop a stitch
lang long
langs med lengthwise
lille small
lomme pocket
luftmaske / lm Chain stitch (ch)
luk af cast off /fasten off
luk af cast off / fasten off
luk af bind off (BO)
læg pleat
lægge, sætte place
længde length
løbegang casting (eg for elastic)
løkke loop
mål measurement
måle measure
manchet cuff
måned months
maske / m stitch, st
maskebue loop
maskeholder stitch holder
mellemrum space
midten center
midtermasken central stitch
midterstykke centre front/back
modsat side opposite side
montering to make up/join
mærketråd marker
mærketråd MT marking thread
mønster pattern
mønster rapport pattern repeat
NB Note
nederdel skirt
næste following
nøgle ball
også also
omgang row, round
omslag, slå om yarn round needle
omvendt reverse
opskrift pattern
over over
over hinanden over each other
overvidde, brystvidde chest measurement
på samme måde, magen til alike, similary
passende suitable
Patent fishermans rib
perlestrik moss stitch
pinde needle
placere place
pund (1 oz=28,35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
pund (1 oz=28,35gr) oz ounces
r = retmaske knit stitch, stockinette st
rapport repeat (rapport)
resterende remaining
retpind knit row
retsiden right side
retstrik garter stitch
retstrik ret-riller garter st
rib rib
ribstrikning ribbed knitting
rille 2 rows garter st
rullekrave sweater turtle neck
rundpinde circular needle
rundt round
rundt bærestykke yoke
ryg back
ryg-&forstykke body
række, omgang, pind row, round
således like this
saml op pick up
samme same
sammen together, altog
samtidig at the same time
sett en markør i pm - place marker
sidst, slut med last
sjal scarf
skift change
skift imellem alternate (alt)
skiftevis alternately (alt)
skråne slope
skulder shoulder
skuldersøm shoulder seams
slå om YO yarn over
slå op cast on (CO)
slids split
snoning cable (braids)
som as
spejlvendt mirrored
spring en maske over skip a stitch
spring over miss/pass over/skip
stangmaske / st Treble crochet (tr)
stikkesting backstitch
sting stitch
striber stripes
strik 2 m sm k2tog knit 2 together
strik 2 m vr sm p2tog - purl 2 together
strik i bagerste maskebue knit into back of stitch
strik lige op work straight, work even
strik masker op knit up stitches
strik tilbage work back
strikke knit
strikke rundt knit in the round
strikkefasthed tension (UK), gauge (US)
strikkefasthed gauge(US), tension (UK)
strikkepind knitting needle
strikketøj knitting
strække stretch
strømpepinde double pointed needles
størrelse size
sy sammen sew seams
sæt maskerne på en m-holder place on stitch holder
sæt sammen join
søm seam
tab en maske drop a stitch
tag 1 m løs af p slip 1 stitch, sl 1
tag ind take in / decrease
tag ud increase
tidligere previous
til side aside
tilbage remaining
tråd, garn yarn
Tredobbelt stangmaske (Tredblt stm) UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
trense loop
træk den løse m over pass the slip stitch over (psso)
træk den løse maske over pass slipped stitch over
træk garnet gennem løkken draw through a loop
udtagning increase
uld wool
ulige antal masker odd number of stitches
ulige pinde odd number of row
undtagen except
vend turn
venstre left
vest vest
vokser stretch
vr=vrangmaske purl stitch, p
vrangen wrong side, WS
vægt (1 lbs=456gr) pound (lbs)
ærme arm (sleeve)
ærmegab armhole
ærmekuppel top shaping