Stopa #9 - Blížíme se k cíli!

Je načase zapracovat na posledních velkých čtvercích k naší tajemné dece – jdeme na to?

To, že máme ve středu čtverce květ, není nic nového, ale tentokrát jej olemujeme několika kruhovými řadami krásných skupinek z DS. A máte se na co těšit - u téhle stopy se rozhodně nudit nebudete!

Barvy

Podle schématu A.3 háčkujeme velký čtverec v následujících barvách:

ZAČÁTEK + 1. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
2.-3. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
4. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
5.-6. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
7. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
8.-9. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
10. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
11.-12. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá

Jdeme na to!

ZAČÁTEK:
Světlou džínově modrou přízí uháčkujeme 4 řetízková oka a spojíme je do kroužku pomocí 1 pevného oka, které vpíchneme do prvního řetízkového oka.

1. KRUHOVÁ ŘADA:
Dál háčkujeme 1 řetízkové oko, *2 řetízková oka, 2 krátké sloupky kolem kroužku z řetízkových ok*, *-* opakujeme celkem 3x.

Pak uháčkujeme 2 řetízková oka, 1 krátký sloupek kolem kroužku z řetízkových ok a kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. řetízkového oka v kruhové řadě.

2. KRUHOVÁ ŘADA:
Kolem 1. obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 1 pevné oko a přízi při tom změníme na vyšisovanou modrou,viz TIP – ZMĚNA BARVY níže, světle džínovou přízi odstřihneme.

TIP - ZMĚNA BARVY:
Abychom dosáhli plynulých a úhledných přechodů barev, háčkujeme poslední pevné oko v kruhové řadě přízí v barvě řady následující.

Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), 1 dlouhý sloupek kolem 1. obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko.

Potom *2 dlouhé sloupky kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko*, *-* opakujeme celkem 3x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady, přízi měnit nebudeme.

3. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 pevné oko Kolem 1. obloučku z řetízkových ok.

Pak 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), 2 dlouhé sloupky kolem 1. obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 3 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko.

Dál *3 dlouhé sloupky kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 3 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko*, *-* opakujeme celkem 3x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady – přízi při tom změníme na bílou. Vyšisovanou modrou přízi odstřihneme.

4. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko - viz INFO níže.

INFO:
Kruhovou řadu začínáme 1 řetízkovým okem před 1. krátkým sloupkem (toto řetízkové oko nenahrazuje 1. krátký sloupek).

Dál háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 polodlouhý sloupek kolem řetízkového oka ze 2. a 3. kruhové řady*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. řetízkového oka ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na světlou džínově modrou. Bílou přízi odstřihneme.

5. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko.

Pak *1 krátký sloupek do prvního/dalšího oka, 2 řetízková oka, 4 oka vynecháme, 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka, 4 oka vynecháme, 1 krátký sloupek do následujícího oka, 2 řetízková oka, 1 oko vynecháme*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady, přízi měnit nebudeme. Uháčkujeme 1 pevné oko do 1. řetízkového oka.

6. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko.

Poté *1 krátký sloupek kolem obloučku z řetízkových ok, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 2 ok, 3 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka (roh), 3 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 2 ok, 1 krátký sloupek kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky kolem dalšího obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, 1 řetízkové oko*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady, přízi měnit nebudeme.

7. KRUHOVÁ ŘADA:
Do 1. dlouhého sloupku v kruhové řadě uháčkujeme 1 pevné oko - přízi při tom změníme na bílou. Světle džínovou přízi odstřihneme.

Háčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Potom *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, **1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do/kolem následujícího oka**, **-** opakujeme celkem 6x, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok*. Uháčkujeme ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Nyní háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, *1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do/kolem následujícího oka*, *-* opakujeme celkem 5x, 1 řetízkové oko.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na vyšisovanou modrou. Bílou přízi odstřihneme.

8. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), 1 dlouhý sloupek kolem následujícího řetízkového oka, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Dál háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 4 ok, pak uháčkujeme «1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK», takto: na háček 4x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), nabereme přízi a protáhneme ji pod řetízkovým okem (= na háčku máme 6 smyček), **nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku**, **-** opakujeme celkem 5x = na háčku zůstane 1 smyčka. Poté uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 7 ok, 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem téhož řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 4 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok. ROH a *-* opakujeme celkem 3x.

Potom *po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 4 ok, 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady viz schéma, linka vede do přesného místa), pokračujeme 1 dlouhým sloupkem do/kolem každého z dalších 7 ok, 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem téhož řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady, 1 dlouhý sloupek kolem následujícího oka a končíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady; přízi měnit nebudeme (POZN:: ve 2. barevné kombinaci přízi vyměníme a původní vlákno odstřihneme).

9. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), *1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka*, *-* opakujeme celkem 3x, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 2 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, **1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka**, **-** opakujeme celkem 5x, 1 řetízkové oko, pak uháčkujeme «1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK», takto: na háček 3x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem 4x nahozeného dlouhého sloupku z 8. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), nabereme přízi a protáhneme ji pod 4x nahozeným dlouhým sloupkem (= na háčku máme 5 smyček), ***nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku***, ***-*** opakujeme celkem 4x (= na háčku máme 1 smyčku). Do dalšího oka uháčkujeme 1 dlouhý sloupek, pak 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem druhého 4x nahozeného dlouhého sloupku z 8. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, **-** opakujeme celkem 5x. Do každého z dalších 2 ok uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku*. ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Dále háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujícíh 3 ok, **1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka**, **-** opakujeme celkem 5x, 1 řetízkové oko, pak uháčkujeme «1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK», takto: na háček 3x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem 4x nahozeného dlouhého sloupku z 8. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), nabereme přízi a protáhneme ji pod 4x nahozeným dlouhým sloupkem (= na háčku máme 5 smyček), ***nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku***, ***-*** opakujeme celkem 4x (= na háčku máme 1 smyčku). Do dalšího oka uháčkujeme 1 dlouhý sloupek, pak 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem druhého 4x nahozeného dlouhého sloupku z 8. kruhové řady (viz schéma, linka vede do přesného místa), 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme a končíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady; přízi měnit nebudeme.

10. KRUHOVÁ ŘADA:
Kolem následujícího řetízkového oka uháčkujeme 1 pevné oko - přízi při tom změníme na světlou džínově modrou. Vyšisovanou modrou přízi odstřihneme.

Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek), 2 dlouhé sloupky kolem téhož řetízkového oka, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky kolem toho stejného řetízkového oka, 3 oka vynecháme, 1 krátký sloupek kolem dalšího řetízkového oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 krátký sloupek kolem dalšího oka, 3 oka vynecháme. Kolem následujícího řetízkového oka háčkujeme takto: **3 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky**. Pak 2 oka vynecháme, do dalšího oka uháčkujeme 1 krátký sloupek, 4 oka vynecháme, do následujícího oka háčkujeme **-**. Poté 4 oka vynecháme, do dalšího oka uháčkujeme 1 krátký sloupek, 2 oka vynecháme, kolem následujícího oka háčkujeme **-**, 3 oka vynecháme, 1 krátký sloupek kolem dalšího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok*. ROH a *-* opakujeme celkem 3x.

Teď po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 krátký sloupek kolem dalšího oka, 3 oka vynecháme. Kolem následujícího řetízkového oka háčkujeme: **3 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky**. 2 oka vynecháme, do dalšího oka uháčkujeme 1 krátký sloupek, 4 oka vynecháme, do následujícího oka háčkujeme **-**. 4 oka vynecháme, 1 krátký sloupek do dalšího oka. Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady a 1 pevným okem do každého z následujících 2 ok.

11. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko, 1 krátký sloupek kolem dalšího řetízkového oka - přízi při tom změníme na bílou, světle džínově modrou přízi odstřihneme. Dál háčkujeme 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího dlouhého sloupku, 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do dalšího dlouhého sloupku, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, **2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího krátkého sloupku, 2 řetízková ok, 1 krátký sloupek kolem dalšího řetízkového oka**, **-** opakujeme celkem 3x. Uháčkujeme 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího krátkého sloupku, 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího dlouhého sloupku, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok*. ROH a *-* opakujeme celkem 3x.

Dál háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, *2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího krátkého sloupku, 2 řetízková oka, 1 krátký sloupek kolem dalšího řetízkového oka*, *-* opakujeme celkem 2x. Pak uháčkujeme 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího krátkého sloupku, 2 řetízková oka a kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady.

12. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko, 1 krátký sloupek do 1. krátkého sloupku, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do dalšího oka, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujících 7 ok.

ROH:
Kolem obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 krátké sloupky, 3 řetízková oka, 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 7 ok, **2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do následujícího oka**, **-** opakujeme celkem 3x. Dál 2 krátké sloupky kolem dalšího obloučku z řetízkových ok, 1 oko vynecháme, **-** zopakujeme ještě 4x. Uháčkujeme po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z dalších 6 ok. ROH a *-* opakujeme celkem 3x.

Poté *po 1 krátkém sloupku do/kolem každého z následujícíh 7 ok, **2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 krátký sloupek do dalšího oka**, **-** opakujeme celkem 3x. Uháčkujeme 2 krátké sloupky kolem následujícího obloučku z žetízkových ok, 1 oko vynecháme, **-** zopakujeme ještě 1x. Kolem dalšího obloučku z řetízkových ok háčkujeme 2 krátké sloupky a kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady = v kruhové řadě máme 160 krátkých sloupků a 12 řetízkových ok. Všechna příze odstřihneme.

Teď už zbývá jen uháčkovat stejný čtverec v následujících barvách:

ZAČÁTEK + 1. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
2.-3. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
4. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
5.-6. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
7. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
8. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík
9. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
10. KRUHOVÁ ŘADA: 06 světlá džínová modrá
11.-12. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá

Hotovo!

Na konci 9. stopy máme 2 čtverce, v různých barevných kombinacích, každý z nich měří asi 25 cm x 25 cm.

Celé schéma 9. stopy

= uháčkujeme 4 řetízková oka a spojíme je do kroužku 1 pevným okem vpíchnutým do prvního řetízkového oka – tečka na kružnici označuje začátek a konec kruhové řady
= řetízkové oko
= pevné oko do/kolem oka
= krátký sloupek kolem kroužku/obloučku z řetízkových ok
= krátký sloupek do oka
= dlouhý sloupek kolem řetízkového oka/obloučku z řetízkových ok
= dlouhý sloupek do oka
= 3 řetízková oka
= 1 polodlouhý sloupek kolem řetízkového oka ze 2. a 3. kruhové řady
= = U každého puntíku ve schématu háčkujeme kolem oka, k němuž vede linka. 8. KRUHOVÁ ŘADA: 1 4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady (4x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK = na háček 4x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem řetízkového oka ve skupince dlouhých sloupků ze 6. kruhové řady, nabereme přízi a protáhneme ji pod řetízkovým okem (= na háčku máme 6 smyček), *nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku*, *-* opakujeme celkem 5x = na háčku zůstane 1 smyčka). 9. KRUHOVÁ ŘADA: 1 3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK kolem 4x nahozeného dlouhého sloupku z 8. kruhové řady (3x NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK = na háček 3x nahodíme přízi, háček vpíchneme kolem 4x nahozeného dlouhého sloupku, nabereme přízi a protáhneme ji pod 4x nahozeným dlouhým sloupkem (= na háčku máme 5 smyček), *nabereme přízi, protáhneme ji prvními/dalšími 2 smyčkami na háčku*, *-* opakujeme celkem 4x = na háčku zůstane 1 smyčka).

Video stopa

Komentáře (10)

Lucília Pessoa 05.05.2017 - 10:07:

Olá Estou adorar executar este Cal. Parabéns

Lucília Pessoa 05.05.2017 - 02:12:

Olá Estou adorar executar este Cal. Parabéns

Phoebe 04.05.2017 - 16:59:

Hallo, ich verwende eine andere Wolle (Eskimo). Die Lauflänge habe ich entsprechend umgerechnet, so dass ich genau so viele Meter Wolle in Weiß Eskimo habe wie in der Originalwolle. Nun ist Weiß schon zu Ende. ich muss nachbestellen. Können Sie mir eine ungefähre Antwort geben, wie viel Weiß wohl noch verwendet wird? Ich muss sonst alle weiteren Clues bis zum Ende abwarten, bis ich das abschätzen kann, das wäre furchtbar schade! Danke für jeden Hinweis, wenn möglich!

DROPS Design 08.05.2017 - 12:17:

Liebe Phoebe, Sie sollen dann bis zur Ende warten, um die Mengenangaben passen zu können. Viel Spaß beim häkeln!

Phoebe 02.05.2017 - 21:20:

Die Wolle in Weiß ist jetzt aufgebraucht. Ist das richtig? Wird für die nächsten Clues kein Weiß mehr benötigt? Oder muss ich nachbestellen? Viele Grüße!

DROPS Design 03.05.2017 - 11:41:

Liebe Phoebe, die angegebene Garnmenge Weiß in DROPS ♥ YOU #8 sollte reichen. Viel Spaß beim häkeln!

Anja Gronemeyer 29.04.2017 - 17:30:

Okay, da hatte sich wohl ein Päckchen "hell lila" versteckt ... Frage hat sich somit erledigt!

Anja Gronemeyer 29.04.2017 - 16:20:

Bei mir reicht der Rest "lila hell" nicht um die 8. Runde zu beenden. Kann ich auch "lila" nehmen oder fehlt mir das dann an einer anderen Stelle?

DROPS Design 02.05.2017 - 14:33:

Liebe Frau Gronemeyer, Sie können "Lila" oder "Erika" nehmen. Viel Spaß beim häkeln!

Therese 28.04.2017 - 08:59:

Hurra! Vilken rolig del att göra =)

Marie-Louise 28.04.2017 - 08:13:

Jag har köpt ett garnpaket till i andra färger och tänker virka en filt ytterligare. Tas ledtrådarna bort eller ligger de kvar på er hemsida? Vill ju inte stressa....

DROPS Design 03.05.2017 - 14:10:

Hej! Ledtrådarna kommer att finnas kvar, så du behöver inte ha bråttom.

Vävgumman 27.04.2017 - 21:29:

Kul och bra utmanande ruta, fick tänka till lite innan jag fick till det. Ser fram emot slutspurten. Spänningen stiger. Ha en bra Valborgshelg alla handarbetsvänner. 🔥😃

Anja 27.04.2017 - 11:07:

Dus we hoeven maar van elk vierkant eentje te maken als ik het goed begrijp?

DROPS Design 03.05.2017 - 09:48:

Hallo Anja, Ja, dat klopt helemaal!. Het zijn wat grotere vierkanten en je hoeft er maar 2 van te haken. Tot de volgende clue!

Přidejte svůj komentář či dotaz k této stopě

Vaši emailovou adresu nezveřejníme. Povinná pole jsou označena *.