Hvordan hekle Larksfoot masker

I denne DROPS video viser vi hvordan vi hekler Larksfoot masker.
Hekle et antall luftmasker som er delelig med 4+1. Vi har allerede heklet et bånd med 21 luftmasker og har valg å hekle med 3 farger.

RAD 1: Hekle 1 stav i 4. luftmaske fra nålen, 1 stav i neste luftmaske, * 1 luftmaske, hopp over 1 maske, 1 stav i hver av de 3 neste maskene *, gjenta *-* raden ut, snu.

RAD 2: Hekle 3 luftmasker (= 1 stav), 1 stav i hver av de 2 nest stavene, * 1 luftmaske, hopp over 1 maske, 1 stav i hver av de 3 neste stavene *, gjenta *-* raden ut (siste stav avsluttes det i 3.luftmaske fra begynnelsen av forrige rad, samtidig som siste gjennomtrekk gjøres med en ny farge), snu.

RAD 3: Hekle 3 luftmasker (= 1 stav), * 1 luftmaske, hopp over 1 maske, 1 stav i neste stav, 1 lang stav om luftmasken fra 1.rad/2 rader under, 1 stav i neste maske *, gjenta *-* raden ut, avslutt med 1 luftmaske, hopp over 1 maske og 1 stav i 3. luftmaske fra begynnelsen av forrige rad, snu.

RAD 4: Hekle 3 luftmasker (= 1 stav), * 1 luftmaske, hopp over 1 maske, 1 stav i hver av de 3 neste stavene *, gjenta *-* raden ut, avslutt med 1 luftmaske, hopp over 1 maske, 1 stav i 3. luftmaske fra begynnelsen av forrige rad, samtidig som siste gjennomtrekk gjøres med en ny farge), snu.

RAD 5: Hekle 3 luftmasker (= * 1 stav), 1 lang stav om luftmasken fra 3.rad/2 rader under, 1 stav i neste maske, 1 luftmaske, hopp over 1 maske *, gjenta *-* raden ut, men avslutt med 1 stav i neste maske, 1 lang stav om luftmasken fra 3.rad/ 2 rader under, 1 stav i 3. luftmaske fra begynnelsen av forrige rad, snu.

Gjenta 2.-5.rad til ønsket lengde. I video hekler vi 1.-5. rad 1 gang, deretter 2. rad 1 gang til. Vi bruker DROPS Eskimo i videoen, men den lille hekleprøven er heklet i DROPS Puna, heklenål 4,0 mm, opplegg på 40+1 luftmasker, 1. rad er heklet 1 gang, rad 2.-5. rad er heklet 4 ganger, deretter rad 2 en gang til

Tags: kluter, struktur,

Available in:

Skriv en kommentar om denne videoen

Your email address will not be published. Required fields are marked *.