DROPS Autumn & Winter 2021/22

Děkujeme, že jste se podíleli na podobě naší nové kolekce!

Nyní, když jsou modely vybrané, pracují překladatelé a editoři z mezinárodního týmu DROPS na plné obrátky, aby všechny návody přeložili do jednotlivých jazyků, zkontrolovali a opravili. Nové návody budou přibývat týden co týden.

Pletené modely
Pattern design wi-004

Už brzy

wi-004

Pletené modely
Pattern design fa-483

Už brzy

fa-483

Pletené modely
Pattern design st-007

Už brzy

Pletené modely
Pattern design as-153
Pletené modely
Pattern design as-159
Pletené modely
Pattern design u-923

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ai-355

Už brzy

ai-355

Pletené modely
Pattern design no-050

Už brzy

no-050

Pletené modely
Pattern design ks-184

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ai-354

Už brzy

ai-354

Pletené modely
Pattern design as-156
Pletené modely
Pattern design pu-053

Už brzy

pu-053

Pletené modely
Pattern design as-158
Pletené modely
Pattern design z-939

Už brzy

z-939

Pletené modely
Pattern design ab-122
Pletené modely
Pattern design wi-009

Už brzy

wi-009

Pletené modely
Pattern design ai-351

Už brzy

ai-351

Pletené modely
Pattern design li-140

Už brzy

li-140

Pletené modely
Pattern design as-157
Pletené modely
Pattern design ai-352

Už brzy

ai-352

Pletené modely
Pattern design ab-117
Pletené modely
Pattern design u-925

Už brzy

Pletené modely
Pattern design wi-011

Už brzy

wi-011

Pletené modely
Pattern design sk-143

Už brzy

sk-143

Pletené modely
Pattern design me-230
Pletené modely
Pattern design sk-145

Už brzy

sk-145

Pletené modely
Pattern design ne-351

Už brzy

ne-351

Pletené modely
Pattern design sk-142

Už brzy

sk-142

Pletené modely
Pattern design sk-140

Už brzy

sk-140

Pletené modely
Pattern design fl-065

Už brzy

fl-065

Pletené modely
Pattern design bs-168
Pletené modely
Pattern design de-225

Už brzy

de-225

Pletené modely
Pattern design ai-358

Už brzy

ai-358

Pletené modely
Pattern design ai-359

Už brzy

ai-359

Pletené modely
Pattern design as-155
Pletené modely
Pattern design ne-354

Už brzy

ne-354

Pletené modely
Pattern design ks-179

Už brzy

Pletené modely
Pattern design wi-017

Už brzy

wi-017

Pletené modely
Pattern design sk-149

Už brzy

sk-149

Háčkované modely
Pattern design me-232
Pletené modely
Pattern design ai-345

Už brzy

ai-345

Pletené modely
Pattern design ai-353

Už brzy

ai-353

Pletené modely
Pattern design st-006

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ai-349

Už brzy

ai-349

Pletené modely
Pattern design ai-350

Už brzy

ai-350

Pletené modely
Pattern design fa-480

Už brzy

fa-480

Pletené modely
Pattern design fa-481

Už brzy

fa-481

Pletené modely
Pattern design ee-723

Už brzy

ee-723

Pletené modely
Pattern design ee-734

Už brzy

ee-734

Pletené modely
Pattern design de-227

Už brzy

de-227

Pletené modely
Pattern design as-152
Pletené modely
Pattern design ee-727

Už brzy

ee-727

Pletené modely
Pattern design ee-726

Už brzy

ee-726

Pletené modely
Pattern design ai-348

Už brzy

ai-348

Pletené modely
Pattern design ks-185

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ne-349

Už brzy

ne-349

Pletené modely
Pattern design li-135

Už brzy

li-135

Pletené modely
Pattern design st-008

Už brzy

Pletené modely
Pattern design st-009

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ai-367

Už brzy

ai-367

Pletené modely
Pattern design li-133

Už brzy

li-133

Pletené modely
Pattern design wi-008

Už brzy

wi-008

Pletené modely
Pattern design ml-073

Už brzy

ml-073

Pletené modely
Pattern design ai-357

Už brzy

ai-357

Pletené modely
Pattern design wi-002

Už brzy

wi-002

Pletené modely
Pattern design z-944

Už brzy

z-944

Pletené modely
Pattern design ab-121
Pletené modely
Pattern design ks-182

Už brzy

Pletené modely
Pattern design fl-068

Už brzy

fl-068

Pletené modely
Pattern design ai-346

Už brzy

ai-346

Pletené modely
Pattern design an-066

Už brzy

an-066

Pletené modely
Pattern design sk-138

Už brzy

sk-138

Pletené modely
Pattern design ks-183

Už brzy

Pletené modely
Pattern design sk-150

Už brzy

sk-150

Pletené modely
Pattern design me-229
Pletené modely
Pattern design wi-007

Už brzy

wi-007

Pletené modely
Pattern design pu-057

Už brzy

pu-057

Pletené modely
Pattern design fl-066

Už brzy

fl-066

Pletené modely
Pattern design an-065

Už brzy

an-065

Pletené modely
Pattern design ml-071

Už brzy

ml-071

Pletené modely
Pattern design fl-067

Už brzy

fl-067

Pletené modely
Pattern design wi-003

Už brzy

wi-003

Pletené modely
Pattern design z-942

Už brzy

z-942

Pletené modely
Pattern design po-120

Už brzy

po-120

Pletené modely
Pattern design x-469

Už brzy

x-469

Pletené modely
Pattern design x-470

Už brzy

x-470

Pletené modely
Pattern design ne-355

Už brzy

ne-355

Pletené modely
Pattern design de-226

Už brzy

de-226

Pletené modely
Pattern design ee-729

Už brzy

ee-729

Pletené modely
Pattern design ee-728

Už brzy

ee-728

Pletené modely
Pattern design li-136

Už brzy

li-136

Pletené modely
Pattern design li-137

Už brzy

li-137

Pletené modely
Pattern design no-049

Už brzy

no-049

Pletené modely
Pattern design x-467

Už brzy

x-467

Pletené modely
Pattern design ee-724

Už brzy

ee-724

Háčkované modely
Pattern design sk-146

Už brzy

sk-146

Háčkované modely
Pattern design sk-147

Už brzy

sk-147

Pletené modely
Pattern design x-468

Už brzy

x-468

Pletené modely
Pattern design z-938

Už brzy

z-938

Pletené modely
Pattern design z-937

Už brzy

z-937

Pletené modely
Pattern design wi-012

Už brzy

wi-012

Pletené modely
Pattern design ab-119
Pletené modely
Pattern design wi-005

Už brzy

wi-005

Pletené modely
Pattern design ml-070

Už brzy

ml-070

Pletené modely
Pattern design z-936

Už brzy

z-936

Pletené modely
Pattern design ee-732

Už brzy

ee-732

Pletené modely
Pattern design ee-725

Už brzy

ee-725

Pletené modely
Pattern design z-940

Už brzy

z-940

Pletené modely
Pattern design ai-356

Už brzy

ai-356

Pletené modely
Pattern design sk-153

Už brzy

sk-153

Pletené modely
Pattern design sk-148

Už brzy

sk-148

Pletené modely
Pattern design po-118

Už brzy

po-118

Pletené modely
Pattern design po-117

Už brzy

po-117

Pletené modely
Pattern design me-235
Pletené modely
Pattern design me-236
Pletené modely
Pattern design li-141

Už brzy

li-141

Pletené modely
Pattern design ab-120
Pletené modely
Pattern design sk-137

Už brzy

sk-137

Pletené modely
Pattern design an-067

Už brzy

an-067

Pletené modely
Pattern design ai-347

Už brzy

ai-347

Pletené modely
Pattern design ks-178

Už brzy

Pletené modely
Pattern design u-921

Už brzy

Háčkované modely
Pattern design me-231
Pletené modely
Pattern design sk-141

Už brzy

sk-141

Háčkované modely
Pattern design as-154
Háčkované modely
Pattern design wi-015

Už brzy

wi-015

Háčkované modely
Pattern design pu-056

Už brzy

pu-056

Háčkované modely
Pattern design u-924

Už brzy

Háčkované modely
Pattern design st-001

Už brzy

Háčkované modely
Pattern design me-234
Pletené modely
Pattern design ee-731

Už brzy

ee-731

Pletené modely
Pattern design z-946

Už brzy

z-946

Pletené modely
Pattern design ai-364

Už brzy

ai-364

Pletené modely
Pattern design z-949

Už brzy

z-949

Pletené modely
Pattern design ai-360

Už brzy

ai-360

Pletené modely
Pattern design ab-123
Pletené modely
Pattern design ai-361

Už brzy

ai-361

Pletené modely
Pattern design ks-181

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ml-076

Už brzy

ml-076

Pletené modely
Pattern design ab-124
Pletené modely
Pattern design po-119

Už brzy

po-119

Pletené modely
Pattern design ee-730

Už brzy

ee-730

Háčkované modely
Pattern design ai-366

Už brzy

ai-366

Pletené modely
Pattern design z-948

Už brzy

z-948

Pletené modely
Pattern design ne-350

Už brzy

ne-350

Pletené modely
Pattern design bm-092

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ks-186

Už brzy

Pletené modely
Pattern design ne-352

Už brzy

ne-352

Pletené modely
Pattern design sk-152

Už brzy

sk-152

Pletené modely
Pattern design li-134

Už brzy

li-134

Pletené modely
Pattern design z-941

Už brzy

z-941

Pletené modely
Pattern design ai-365

Už brzy

ai-365

Háčkované modely
Pattern design sk-151

Už brzy

sk-151

Pletené modely
Pattern design sk-156

Už brzy

sk-156

Pletené modely
Pattern design ai-363

Už brzy

ai-363

Pletené modely
Pattern design li-138

Už brzy

li-138

Pletené modely
Pattern design pu-055

Už brzy

pu-055

Háčkované modely
Pattern design x-471

Už brzy

x-471

Pletené modely
Pattern design wi-013

Už brzy

wi-013

Pletené modely
Pattern design li-139

Už brzy

li-139

Pletené modely
Pattern design z-947

Už brzy

z-947

Pletené modely
Pattern design de-224

Už brzy

de-224

Pletené modely
Pattern design fa-479

Už brzy

fa-479

Pletené modely
Pattern design ne-357

Už brzy

ne-357

Pletené modely
Pattern design fa-478

Už brzy

fa-478

Pletené modely
Pattern design fa-477

Už brzy

fa-477

Háčkované modely
Pattern design fa-476

Už brzy

fa-476

Pletené modely
Pattern design fa-475

Už brzy

fa-475

Pletené modely
Pattern design li-132

Už brzy

li-132

Pletené modely
Pattern design x-464

Už brzy

x-464

Háčkované modely
Pattern design li-130

Už brzy

li-130

Pletené modely
Pattern design x-466

Už brzy

x-466

Pletené modely
Pattern design ee-722

Už brzy

ee-722

Háčkované modely
Pattern design fa-474

Už brzy

fa-474

Pletené modely
Pattern design no-048

Už brzy

no-048

Pletené modely
Pattern design no-047

Už brzy

no-047

Pletené modely
Pattern design x-463

Už brzy

x-463