Slovník

střídavě

Střídavě můžeme např. přidávat/ujímat na pravé a na levé straně značky nebo ve 3. a ve 4. řadě (tj. jednou přidáme ve 3. řadě, podruhé ve 4. řadě, potřetí ve 3. řadě, počtvrté ve 4. řadě a takto střídáme).

synonyma: střídavý, na střídačku, nastřídačku

kategorie: techniky, postupy


"střídavě" v jiných jazycích


Zpět do slovníku