Kuidas kasvatada 2 silmuse vahele

Tags: džemprid, jakid, raglaan,

Selles DROPSi videos me näitame, kuidas kasvatada 3 silmust ümber lõngade kahe silmuse vahel - ümber selle rea lõnga, siis ümber eelmise rea lõnga ja siis ümber üleeelmise rea lõnga.
Kasvatame enne ja pärast silmusemärkijat järgmiselt.
Kasvata pärast silmusemärkijat:
koo 1 silmus ümber lõnga silmusemärkijaga silmuse ja järgmise silmuse vahel (= eelmisel real); koo 1 silmus ümber lõnga silmusemärkijaga silmuse ja järgmise silmuse vahel 2 rida allpool (venita uus silmus piisavalt pikaks); koo 1 silmus ümber lõnga silmusemärkijaga silmuse ja järgmise silmuse vahel 3 rida allpool (venita uus silmus piisavalt pikaks), st. iga rea lünga ümber on tehtud uus silmus (= 3 silmust kasvatatud).
Kasvata enne silmusemärkijat:
koo kuni silmusemärkijaga silmuseni, koo 1 silmus ümber lõnga enne silmusemärkijaga silmust 3 rida allpool (venita uus silmus piisavalt pikaks), koo 1 silmus ümber lõnga enne silmusemärkijaga silmust 2 rida allpool (venita uus silmus piisavalt pikaks), koo 1 silmus ümber lõnga enne silmusemärkijaga silmust eelmisel real, st. iga rea lõnga ümber on tehtud uus silmus (= 3 silmust kasvatatud).

Videos kasutame DROPS Snow lõnga.
Selle projekti tegemiseks tuleb lugeda tervet juhendit lisaks videole. Vaata mustrit, kus on kasutatud seda tehnikat, klikkides pildil allpool.

Video kiirust saab muuta klikkides ikoonil.

Meie videod on ilma helita.

Me oleme rahvusvaheline firma ja meie videoid vaatavad inimesed üle maailma, kes räägivad erinevaid keeli ja ei pruugi inglise keelest aru saada.

Seepärast on iga video juures kirjeldus ning heli ei sega vaatamist.

Kommenteeri

Your email address will not be published. Required fields are marked *.