Hvordan felle 2 masker mot venstre og mot høyre med 2 farger i helpatent

I denne DROPS video viser vi hvordan vi feller 2 masker mot venstre og hvordan vi feller 2 masker mot høyre.

Først viser hvordan vi feller mot venstre slik:
= fell 2 masker mot venstre slik: løft første maske og kast løs over på høyre pinne som om de skulle strikkes rett sammen, strikk de 2 neste maskene rett sammen (dvs 1 vrang + masken og kastet), løft deretter den løse masken og kastet over maskene som ble strikket sammen (= 2 masker felt).

Deretter viser vi hvordan vi feller mot høyre:
= fell 2 masker mot høyre slik: løft første maske og kast løs over på høyre pinne som om de skulle strikkes rett sammen, strikk 1 vrang, løft den løse masken og kastet over vrangmasken, løft masken tilbake på venstre pinne, løft masken og kastet over masken som ble satt tilbake på venstre pinne, løft tilslutt den gjenværende masken over på høyre pinne (= 2 masker felt).

Vi bruker garnet DROPS Eskimo i videoen.

Du må også lese en oppskrift, diagramikon forklaring og se på diagrammet i tillegg til å se videoen. Du finner en oppskriften med denne teknikken ved å klikke på bildet under.

Tags: patent, striper,

The video above can be used in the following patterns

Available in:

Skriv en kommentar om denne videoen

Your email address will not be published. Required fields are marked *.