Pontos altos (pa) em redondo

Quando se fazem pontos altos (pa) em redondo, começa-se cada carreira com 3 pc (pontos de corrente) para substituir o 1.º pa da carreira seguinte. Termina-se cada carreira com 1 pbx (ponto baixíssimo) no 3.º pc do princípio da carreira.

The video above can be used in the following patterns

Available in:

Comentários (6)

Kim 23.11.2016 - 11:16: Website lace

It wont work on my tablet it would nice to be able to download pattern

DROPS Design 23.11.2016 - 11:38:

Hi Kim. Usually you can save your pattern as pdf via the print function - and then save it on tablet (I do that and it works great :-))

Lena 12.08.2016 - 14:25:

Håller med om att det går lite för fort i videon för nybörjare. Jag börjar på nytt varv med att göra en stolpe med 3 luftmaskor men det jag undrar är i vilken maska jag gör den andra stolpen. Är det i samma som den första med luftmaskorna eller i den maskan som kommer efter?

Carole Mattock 05.08.2013 - 23:39:

Excellent clear demonstration that needs no words. Leaves you in no doubt of what to do.

Valerie 29.09.2012 - 11:20:

Merci enfin clair pour les débutants

Sofia 20.01.2012 - 15:12:

Jättebra video, men det går alldeles för snabbt. Som nybörjare vill jag hinna se exakt i vilken maska man ska börja och sluta, men det hinner jag knappt uppfatta. Stickvideorna går mycket långsammare, vilket jag uppskattar.

Linda 20.01.2011 - 08:27:

Perfekt med video, lättare att förstå än text för nybörjare.

Deixe um comentário acerca deste vídeo

Your email address will not be published. Required fields are marked *.