DROPS / 76 / 21

DROPS 76-21 by DROPS Design

PITSIJAKKU

Koko: XS/S(S/M)M/L(XL).
Neuleen mitat: Vartalon ympärys: 82(90)102 (110) cm, pituus: 54(56)58(60) cm, hihan sisäpituus: 52 (51)48(47) cm.
Tarvikkeet: Garnstudio Vivaldi-lankaa 200(200)200(250) g luonnonvalkoista (06) sekä Silke-Tweed -lankaa 50 g luonnonvalkois-ta (17). Suorat puikot ja pyöröpuik-ko nro 4 tai käsialan mukaan. Virk-kuukoukku nro 2,5. 4 puunappia.

Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä oikea neule: Neulo oi-kealla oikein ja nurjalla nurin.
Pitsineuleet: Neulo ruutupiir-rosten mukaan. Huom! Piirrok-sessa M.2 on merkitty reuna-s:t. Näitten lisäksi neulo molemmissa etureunoissa etureunusten ainaoi-keinneuleisten s:iden sisäpuolella sileää seuraavasti:
Piirroksen 2. krs: 3 s sileää, 144(159)174(189) s mallikertaa toista-en, 2 s sileää.
Piirroksen 4. krs: 2 s sileää, 144(159)174(189) s mallikertaa toista-en, 3 s sileää.
Piirroksen 6. krs: 15 sileää, 147(162)177(192) s mallikertaa toista-en, 1 s sileää.

Oletko tehnyt tämän mallin, tai jonkun muun malleistamme? Jaa kuvia sosiaalisissa medioissa ja merkitse ne #dropsdesign, jotta voimme nähdä ne!

Haluatko käyttää toista lankaa? Kokeile lankamuunnintamme!
Etkö ole varma minkä koon mukaan sinun tulisi neuloa/virkata? Kuvan malli on noin 170 cm pituinen ja käyttää kokoa S tai M. Mikäli teet puseron, jakun, mekon tai muuta vastaavaa, löydät valmiin neuleen mitat (cm) ohjeen alareunassa olevasta mittapiirroksesta.
DROPS Vivaldi DROPS Vivaldi
56% Mohairia, 30% Polyamidia, 14% Villaa
Poistunut
find alternatives
DROPS Silke-Tweed DROPS Silke-Tweed
52% silkkiä, 48% villaa
Poistunut
find alternatives
Puikot & Virkkuukoukut

Mallin ohjeet

Etureunus: Neulo ainaoikein-neuleella ylös asti. Neulo hiukan tiu-kemmin kuin muut s:t, jotta reu-nuksesta tulisi napakka.

Pääntien kavennukset: Ka-venna oikean puolen krs:lla 4 aina-oikeinneuleisen s:n sisäpuolella: neulo s:iden jälkeen ylivetämisen kavennus. (= nosta 1 s neulomat-ta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neu-lotun yli) ja ennen s:ita 2 s o yht.

Napinlävet: Kun työ on 4, 12, 20 ja 28 cm (joka koossa), neulo napinlävet: päätä 2 s kahden reu-na-s:n sisäpuolella ja luo seur. krs:lla uudet s:t päätettyjen tilalle,
HUOM! Viimeinen napinläpi neulotaan 2 krs ennen ensimmäistä pääntieka-vennusta.

Tiheys: 19 s ja 26 krs sileää Vi-valdi-langalla puikoilla nro 4 = 10x10 cm.
20 s piirroksen M.1 mukaan Vival-di-langalla puikoilla nro 4 = 10 cm.

Taka- ja etukappaleet: Neulo yhdessä kädenteille asti. Luo pyö-röpuikolle nro 4 Vivaldilla 178(195) 212(229) s ja neulo 2 krs ainaoi-keinneuletta. Jatka neulomalla ruu-tupiirroksen M.1 mukaan (1. krs = työn oikea puoli), mutta kummas-sakin etureunassa 4 s ainaoikein-neuletta. Neulo napinlävet oikeaan etureunaan edellä olevan ohjeen mukaan. Kun työ on 14 cm, vaih-da Silke-Tweed-lankaan.

Neulo 1 n krs työn oikealla puolella. Jatka neulomalla sileää ja kavenna 2. krs:lla tasavälein 11(12)13(14) s = 167(183)199(215) s. Kun työ on 17 cm, kavenna seuraavalla oikean puolen krs:lla 10(11)12(13) s tasa-välein = 157(172)187(202) s. Vaih-da Vivaldiin ja neulo 1 o krs nurjal-ta. Jatka neulomalla piirroksen M.2 mukaan edellä olevan ohjeen mu-kaan. Huom! Aloita piirroksen 2. krs:sta, mutta toista jatkossa 1. krs:sta. Neulo kummassakin etu-reunassa edelleen 4 s ainaoikein. Kun työ on 28 cm, neulo 1 n krs oi-kealta puolelta. Neulo sitten sileää neuletta Vivaldilla ylös asti. Lisää 2. krs:lla 7(8)13(14) s tasavälein
164(180)200(216) s, älä lisää etu-reunusten ainaoikein-s:iden koh-dalla. Kiinnitä merkkilangat kes-kimmäisten 78(86)96(104) s:n mo-lemmin puolin = 43(47)52(56) s kummassakin reunassa. Kun työ on 29 cm, kavenna pääntietä varten etureunoissa 1 s edellä olevan oh-jeen mukaan. Toista kavennukset 13 x joka 4. krs.
Kun työ on 34(35)36(37) cm, päätä kädenteitä varten 3(3)4(4) s merkkilankojen molemmin puolin = 6(6)8(8) s kummassakin sivussa ja neulo kappaleet erikseen.

Etukappaleet: Jatka pääntieka-vennuksia ja päätä samanaikaises-ti kädentietä varten joka 2. krs:lla: 0(0)1(1)x3 s, 0(1)1(2)x2 s ja 2(2)3(3) x1 s. Kun kaikki kavennukset sekä pään- että kädentietä varten on tehty, puikolla on 24(26)28(28) s. Kun työ on 54(56)58(60) cm, pää-tä kaikki s:t.

Takakappale: = 72(80)88(96) s. Päätä kädentiet kuten edessä = 68 (72)72(76) s. Kun työ on 51(53)55 (57) cm, neulo 4 krs ainaoikeinneu-letta keskimmäisillä 24 s:lla ja pää-tä sitten keskimmäiset 16 s pään-tietä varten. Kavenna pääntien reu-nassa 4 s:n sisäpuolella 2x1 s, katso edellä olevat kavennusohjeet = 24 (26)26(28) s. Päätä kaikki s:t kerral-la, kun työ on 54(56)58(60) cm.

Hihat: Luo Vivaldilla 53(53)70(70) s puikoille nro 4 ja neulo 2 krs ainaoikeinneuletta. Jatka neulo-malla piirroksen M.1 mukaan (1. krs = työn oikea puoli)1 reuna-s:n sisäpuolella kummassakin reunas-sa. Kun työ on 12 cm, nurjan puo-len krs:n jälkeen, vaihda Silke-Twee-diin ja neulo 1 n krs oikealta puo-lelta. Jatka neulomalla sileää ja ka-venna 1. krs:lla 9(6)17(17) s tasavälein = 44(47)53(53)s. Kun työ on 16 cm, vaihda taas Vivaldiin ja neu-lo 1 n krs oikealta puolelta. Jatka neulomalla piirroksen M.2 mukaan (1. krs = nurja puoli). Huom! Piirroksen 2. krs neulotaan näin: 3 s si-leää, 39(42)48(48)5 piirroksen M.2 mukaan, 2 s sileää. Samanaikai-sesti, kun työ on 16 cm, piirroksen 2. krs:n jälkeen, lisää kummassakin reunassa 2,5(2,5)2,5 (2) cm:n vä-lein 14(14)13(15)x1 s = 72(75)79(83)s. Huom! Lisättyjä s:ita ei neu-lota mukaan mallineuleeseen, vaan niillä neulotaan sileää. Kun työ on 21 cm, neulo 1 n krs oikealta puo-lelta ja sitten sileää ylös asti. Kun hi-han pituus on 52(51)48(47) cm, päätä kummassakin reunassa hi-han pyöriötä varten joka 2. krs:lla 1x4 s, 1(2)0(0)x3 s ja sitten 2 s, kun-nes hihan pituus on 57 cm. Päätä vielä 1x3 s kummassakin reunassa ja loput s:t kerralla. Hihan pituus on n. 58 cm.

Viimeistely: Ompele olkasau-mat.

Virkatut reunukset: Pääntie: Virkkaa koukulla 2,5 ja Silke-Twee-dillä 4 reuna-s:n sisäpuolella siten että reunus kääntyy kädentielle päin. Aloita vasemmassa etukap-paleessa heti pitsineuleen yläpuo-lelta ja virkkaa oikealta vasemmal-le näin: Virkkaa 1 ks 1. s:aan/ krs:een, *5 kjs, jätä 2 s/krs väliin, 1 ks seur. s:aan/krs:een*, toista *–* oikean etukappaleen pitsineuleen yläreunaan asti, sulje krs 1 piilo-s:lla viimeiseen s:aan/krs:een.
Helman ja hihojen nirkkoreuna: Virkkaa koukulla 2,5 ja Silke-Twee-dillä näin; 1 ks 1. s:aan, *3 kjs, 1 ks 1. kjs:aan, jätä 1 s väliin, 1 ks seur. s:aan*, toista *–* ja sulje krs 1 pii-lo-s:lla viimeiseen s:aan.
Ompele hihasaumat 1 reuna-s saumanvarana. Ompele hihat pai-koilleen ja ompele napit.

Piirros

= oikea s
= nurja s
= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein, neulo apupuikon s oikein
= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein, neulo apupuikon s oikein
= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein, neulo apupuikon 2 s oikein
= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein, neulo apupuikon 2 s oikein

There are no comments to this pattern yet! Leave yours below.

Lisää kommentti ohjeeseen DROPS 76-21

Haluamme mielellämme kuulla mielipiteesi tästä ohjeesta!

Mikäli haluat esittää kysymyksen, valitse oikea kategoria alla olevasta valikosta - tällä tavoin saat vastauksen nopeammin. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.