Stemmer igjen: 10
Stem på de modellene du ønsker å se i neste DROPS kolleksjon! Du kan stemme på opp til 10 design. Etter å ha valgt dine favoritter, fyll inn informasjonen nederst på siden og klikk på "STEM"!
Strikket

ne-322
DROPS Nepal

Strikket

pu-043
DROPS Puna

Strikket

sk-053
DROPS Sky

Strikket

ai-229
DROPS Air

Strikket

fl-045
DROPS Flora

Strikket

sk-042
DROPS Sky

Strikket

ks-154
DROPS Kid-Silk

Strikket

ee-681
DROPS Eskimo

Strikket

pu-044
DROPS Puna

Strikket

as-118
DROPS Brushed Alpaca Silk

Strikket

ne-318
DROPS Nepal

Heklet

ai-224
DROPS Air

Strikket

ee-665
DROPS Eskimo

Strikket

po-107
DROPS Polaris

Heklet

ai-213
DROPS Air

Strikket

bm-072
DROPS Baby Merino

Strikket

bm-070
DROPS Baby Merino

Strikket

u-889
DROPS Karisma

Strikket

sk-056
DROPS Sky

Strikket

de-204
DROPS Delight

Strikket

ml-044
DROPS Melody

Strikket

ml-037
DROPS Melody

Strikket

z-858
DROPS Alpaca

Strikket

me-180
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

ab-100
DROPS Alpaca Bouclé

Strikket

ee-675
DROPS Eskimo

Strikket

ai-212
DROPS Air

Strikket

fl-047
DROPS Flora

Strikket

ks-159
DROPS Kid-Silk

Strikket

ks-155
DROPS Kid-Silk

Strikket

ab-102
DROPS Alpaca Bouclé

Heklet

sk-058
DROPS Sky

Strikket

ee-682
DROPS Eskimo

Strikket

sk-050
DROPS Sky

Strikket

me-184
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

po-109
DROPS Polaris

Strikket

po-108
DROPS Polaris

Strikket

mb-057
DROPS Big Merino

Strikket

ks-157
DROPS Kid-Silk

Strikket

sk-043
DROPS Sky

Strikket

ne-305
DROPS Nepal

Strikket

ne-320
DROPS Nepal

Strikket

ab-098
DROPS Alpaca Bouclé

Strikket

an-061
DROPS Andes

Strikket

sk-052
DROPS Sky

Strikket

u-884
DROPS Karisma

Strikket

ne-313
DROPS Nepal

Strikket

li-110
DROPS Lima

Strikket

ml-041
DROPS Melody

Strikket

ne-315
DROPS Nepal

Strikket

ne-316
DROPS Nepal

Strikket

la-042
DROPS Lace

Heklet

li-111
DROPS Lima

Strikket

sk-055
DROPS Sky

Heklet

ai-216
DROPS Air

Strikket

ne-311
DROPS Nepal

Strikket

ml-043
DROPS Melody

Strikket

fa-440
DROPS Fabel

Heklet

ai-232
DROPS Air

Heklet

fa-436
DROPS Fabel

Strikket

li-108
DROPS Lima

Heklet

db-108
DROPS Big Delight

Strikket

ab-101
DROPS Alpaca Bouclé

Strikket

z-866
DROPS Alpaca

Strikket

ee-666
DROPS Eskimo

Strikket

ne-319
DROPS Nepal

Strikket

z-869
DROPS Alpaca

Strikket

fl-044
DROPS Flora

Strikket

x-442
DROPS Alaska

Strikket

u-892
DROPS Karisma

Strikket

ne-310
DROPS Nepal

Strikket

ai-234
DROPS Air

Strikket

bm-071
DROPS Baby Merino

Strikket

z-863
DROPS Alpaca

Heklet

z-860
DROPS Alpaca

Strikket

z-862
DROPS Alpaca

Strikket

ee-669
DROPS Eskimo

Strikket

as-122
DROPS Brushed Alpaca Silk

Strikket

an-062
DROPS Andes

Strikket

no-029
DROPS Nord

Strikket

ne-314
DROPS Nepal

Heklet

z-857
DROPS Alpaca

Strikket

ne-308
DROPS Nepal

Strikket

an-060
DROPS Andes

Strikket

as-115
DROPS Brushed Alpaca Silk

Heklet

me-182
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

ai-219
DROPS Air

Strikket

ai-225
DROPS Air

Strikket

ai-218
DROPS Air

Strikket

ai-217
DROPS Air

Strikket

fa-438
DROPS Fabel

Strikket

me-190
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

ee-672
DROPS Eskimo

Strikket

ee-673
DROPS Eskimo

Heklet

ai-230
DROPS Air

Strikket

z-875
DROPS Alpaca

Strikket

pu-042
DROPS Puna

Strikket

z-865
DROPS Alpaca

Strikket

sk-060
DROPS Sky

Strikket

fa-442
DROPS Fabel

Strikket

la-040
DROPS Lace

Strikket

z-870
DROPS Alpaca

Strikket

ml-038
DROPS Melody

Strikket

la-039
DROPS Lace

Strikket

de-203
DROPS Delight

Strikket

no-030
DROPS Nord

Strikket

sk-044
DROPS Sky

Strikket

db-109
DROPS Big Delight

Strikket

x-440
DROPS Alaska

Strikket

z-872
DROPS Alpaca

Strikket

ml-039
DROPS Melody

Strikket

ml-040
DROPS Melody

Strikket

z-871
DROPS Alpaca

Strikket

as-120
DROPS Brushed Alpaca Silk

Strikket

ee-668
DROPS Eskimo

Strikket

ai-214
DROPS Air

Heklet

ai-222
DROPS Air

Strikket

me-191
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

de-200
DROPS Delight

Strikket

ml-042
DROPS Melody

Strikket

ks-153
DROPS Kid-Silk

Strikket

ai-215
DROPS Air

Heklet

sk-049
DROPS Sky

Strikket

sk-047
DROPS Sky

Strikket

u-887
DROPS Karisma

Strikket

me-185
DROPS Merino Extra Fine

Heklet

fa-441
DROPS Fabel

Strikket

la-041
DROPS Lace

Strikket

de-202
DROPS Delight

Strikket

ks-150
DROPS Kid-Silk

Strikket

z-877
DROPS Alpaca

Heklet

de-199
DROPS Delight

Strikket

z-874
DROPS Alpaca

Strikket

po-111
DROPS Polaris

Heklet

de-205
DROPS Delight

Strikket

ai-221
DROPS Air

Heklet

db-105
DROPS Big Delight

Strikket

de-201
DROPS Delight

Strikket

sk-045
DROPS Sky

Strikket

sk-059
DROPS Sky

Strikket

ai-209
DROPS Air

Strikket

po-110
DROPS Polaris

Strikket

ee-680
DROPS Eskimo

Strikket

u-881
DROPS Karisma

Heklet

ai-208
DROPS Air

Heklet

li-109
DROPS Lima

Strikket

sk-061
DROPS Sky

Strikket

ai-236
DROPS Air

Strikket

sk-062
DROPS Sky

Strikket

x-439
DROPS Alaska

Strikket

sk-064
DROPS Sky

Strikket

ne-304
DROPS Nepal

Strikket

pu-040
DROPS Puna

Strikket

fl-049
DROPS Flora

Strikket

me-188
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

me-187
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

ks-149
DROPS Kid-Silk

Strikket

ks-152
DROPS Kid-Silk

Strikket

pu-039
DROPS Puna

Strikket

x-441
DROPS Alaska

Strikket

bm-068
DROPS Baby Merino

Strikket

fl-048
DROPS Flora

Heklet

sk-063
DROPS Sky

Strikket

u-882
DROPS Karisma

Strikket

sk-054
DROPS Sky

Strikket

ks-151
DROPS Kid-Silk

Strikket

ai-211
DROPS Air

Strikket

bm-067
DROPS Baby Merino

Strikket

ne-321
DROPS Nepal

Strikket

me-189
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

ne-306
DROPS Nepal

Strikket

sk-065
DROPS Sky

Heklet

ne-307
DROPS Nepal

Strikket

po-112
DROPS Polaris

Strikket

ai-227
DROPS Air

Strikket

z-876
DROPS Alpaca

Strikket

no-031
DROPS Nord

Strikket

me-186
DROPS Merino Extra Fine

Strikket

z-873
DROPS Alpaca

Strikket

bm-069
DROPS Baby Merino

Strikket

u-886
DROPS Karisma

Strikket

ai-210
DROPS Air

Heklet

ee-679
DROPS Eskimo

Strikket

fa-446
DROPS Fabel

Strikket

ee-678
DROPS Eskimo

Strikket

ee-677
DROPS Eskimo

Strikket

u-880
DROPS Karisma

Strikket

as-119
DROPS Brushed Alpaca Silk

Strikket

fa-444
DROPS Fabel

Strikket

u-878
DROPS Karisma

Strikket

ee-676
DROPS Eskimo

Strikket

x-438
DROPS Alaska

Strikket

fa-443
DROPS Fabel

Strikket

fa-439
DROPS Fabel

Strikket

ee-667
DROPS Eskimo

Heklet

de-206
DROPS Delight

Heklet

db-110
DROPS Big Delight

Heklet

u-893
DROPS Karisma

Heklet

ee-671
DROPS Eskimo

Heklet

ee-670
DROPS Eskimo

Heklet

ne-309
DROPS Nepal

Heklet

u-888
DROPS Karisma

Registrer din stemme!

Si din mening om vår nye DROPS kolleksjon ved å legge igjen en kommentar.
Husk at du også kan kommentere dine DROPS favoritt modeller ved å klikke på kommentar linken under hvert bilde. Vi gleder oss til å høre hva du synes!
Obligatoriske felt er markert med *