Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

Íslenska English (UK/cm)
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 garður/2 umf garðaprjón garter stitch (2 rows)
1 slétt, 1 brugðin k1p1, knit one, purl one
2 lykkjur slétt, 2 lykkjur brugðið K2, P2
2 umf garðaprjón/1 garður 2 rows garter st
á lengdina lengthwise
á sama hátt alike, similary
á sama tíma/jafnframt at the same time
affelling casting off
aftan í lykkjubogann back loop (of st)
aftan í, inn í lykkjuna back, through of loop
aftur, eftirstandandi remaining
akrýl acrylic
allar every
alls altogether
allt all
alltaf always
annar hvor every other
annar, 2. second
ár year
ATH Note
auka út increase
axlasaumur shoulder seams
að meðtöldu including
aðeins only
aðeins only
aðsniðin slope
áður previous
bak, aftan behind
bakstykki back
berustykki yoke
berustykki yoke
bolur body
bómull cotton
br = brugðin lykkja purl stitch, p
byrjun begin(ning)
ca=sirka approx
deila divide
deila á 4 sokkaprjóna divided on 4 double-pointed needles
deila í miðju divide at the center
deila með work a multiple of
dokka, hnota ball
dragið þráðinn í gegnum lykkjuna draw through a loop
eftirfarandi, næsta following
eftirstandandi remaining
ein stærð one size
einn/eitt one
enda finishing
endið með last
endurtakið þessar x umferðir repeat these x rowsreverse (rev)
endurtekning repeat (rapport)
ermakúpa top shaping
ermi arm (sleeve)
eða or
faldið, leggið saman hem
fastalykkja (fl) Double crochet (dc)
fella af cast off / fasten off
fella af bind off (BO)
fella af/ fækka l take in / decrease
fella af/affelling cast off /fasten off
felling/faldur pleat
fitjið upp cast on (CO)
fitjið upp/bæta við pleat
fjöldi number, no
fjöldi umferða number of rows
fjöldi umferða á hæðina number of rows in length
fjórfaldur stuðull Quadruple treble crochet
fleiri multiple mult
flytja, færa transfer
frá * til * * - *
frá* til* from * to *
frágangur to make up/join
fram- og bakstykki body
framan í lykkjubogann through front of loop (tfl)
framan í lykkjubogann front loop
framhlið á stykki front side (of work), right side, RS
framstykki front piece
fremst til hægri right front
fyrri umferð previous row
fyrst first
fækkið um 1 lykkju drop a stitch
færið prjónamerkið slm - slip marker
gagnstæð hlið opposite side
garn yarn
garn yarn
garðaprjón garter stitch
garðaprjón garter st
gatamynstur lace
gatamynstur eyelet pattern
gataröð row of eyelet holes
geymið hinar lykkjurnar leave remaining
halda áfram continue
hálft klukkuprjón half fishermans rib
hálfur stuðull (hst) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
hálsklútur scarf
hálslíning neckline
hálsmál neckband
handvegur armhole
hekla crochet
heklaður kantur crochet border
heklunál crochet hook
hekluð lykkja a crochet stitch
hespa/dokka hank of yarn, skein
hjálparprjónn cable needle, cn
hjálparprjónn cable needle
hnappagöt buttonhole
hoppið yfir eina lykkju skip a stitch
hoppið yfir, sleppið miss/pass over/skip
hringinn round
hringprjónn circular needle
húfa cap, hood
hver every
hver um sig separate, separated
hverja each
hægri right
hægri prjónn right needle
í gegn um through
inn á við inwards
jafnt even
jakkapeysa cardigan
kantlykkja edge stitch
kantur border
kantur edge
kantur að framan front edge
kantur fyrir hnappagöt front band (with buttonholes)
kaðall cable (braids)
keðjulykkja (kl) slip stitch (sl st)
kjóll dress
klauf split
klippið frá fasten off
klukkuprjón fishermans rib
kragi collar
kross cross
krossasaumur cross stitch
kúla bobble
leggja place
leggja, setja place
leggsaumur backstitch
lengd length
líka, einnig also
líning, kantur front band
líning/stroff cuff
lítill small
litur color
loftlykkja (ll) Chain stitch (ch)
lögun shape
lögun á ermakúpu sleeve top/cap shaping
lykkja loop
lykkja loop
lykkja, l. stitch, st
lykkjubogi loop
lykkjunæla stitch holder
mál/stærð measurement
mánuður months
merkiþráður MT marking thread
merkiþráður/prjónamerki marker
meðfram lengthwise
millibil space
misjafn fjöldi lykkja odd number of stitches
misjafn fjöldi umferða odd number of row
miðja center
miðjulykkja central stitch
miðstykki centre front/back
mjöðm hips
möguleikar alternative (alt)
mynstur pattern
mynstureining pattern repeat
mælist measure
nema except
neðri kantur hem
næstu following
öfugt reverse
öll lengdin complete length
op opening
öxl shoulder
perluprjón moss stitch
peysa/jakkapeysa pullover/sweater
pils skirt
prjóna knit
prjóna knitting
prjóna upp pick up
prjónar needle
prjónaðar lykkjur stitches used
prjónfesta tension (UK), gauge (US)
prjónfesta gauge(US), tension (UK)
prjónið 2 lykkjur brugðið saman p2tog - purl 2 together
prjónið 2 lykkjur saman k2tog knit 2 together
prjónið aftan í lykkjubogann knit into back of stitch
prjónið í hring knit in the round
prjónið stroff ribbed knitting
prjónið tilbaka work back
prjónið upp lykkjur knit up stitches
prjónið upp, prjónið áfram work straight, work even
prjónn knitting needle
pund ounces oz (1 oz=28,35 g)
pund oz ounces
ranga wrong side, WS
rendur stripes
réttan right side
rúllukragi turtle neck
sama, eins same
saman, með together, altog
saumið saman sew seams
saumur seam
sem as
setjið lykkjur á hjálparprjón place on stitch holder
setjið prjónamerki pm - place marker
setjið saman/tengið saman join
síður long
sjal scarf
skipta change
skipti times
skiptið á milli alternate (alt)
slá uppá YO yarn over
slá uppá prjóninn yarn round needle
sleppið einni lykkju drop a stitch
slétt lykkja knit stitch, stockinette st
slétt umf knit row
sléttprjón stocking stitch s/s
sléttprjón stockinette stitch (St st)
sléttprjón með rönguna út reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
snúin lykkja twisted or crossed stitch
snúið turn
snúið stykkinu turn (the work)
sokkaprjónar double pointed needles
spegilmynd mirrored
spor stitch
staðsetjið, setjið place
steypið óprjónuðu l yfir pass the slip stitch over (psso)
steypið óprjónuðu l yfir pass slipped stitch over
strekkja, teygja stretch
strengur casting (eg for elastic)
stroffprjón rib
stuttur short
stuðull (st) Treble crochet (tr)
stykki (prjónað stykki) work (knitting)
stærð size
svona/þannig like this
takið 1 l óprjónaða slip 1 stitch, sl 1
takið 1 lykkju óprjónaða slip one knitwise (sl1 kw)
teygja stretch
teygja/teygjanleiki elastic
til hliðar aside
til skiptis alternately (alt)
tölur/hnappar buttons
tvöfaldur studull (tbst) Double treble crochet (dtr)
ull wool
um það bil/ca approximately
umf = umferð row, round
umferð row, round
uppábrot/faldur fold
uppskrift pattern
úrtaka decreasing
útaukning increase
útsaumur embroidery
útskýring explanation
vasi pocket
vesti vest
vigt (1 lbs = 456 gr) pound (lbs)
vinstri left
við hæfi suitable
yfir over
yfir hvorn annan over each other
yfirvídd chest measurement
yfirvídd/brjóstmál chest measurement
þá, þegar then
þar á eftir, svo then
þráðinn fyrir aftan yarn behind
þráðinn fyrir framan yarn forward
Þrefaldurstuðull (þbst) UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)