Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

English (UK) Norsk
* - * * - *
1 inch=2,54 cm 1 cm = 0,39 tomme
2 rows garter st rille
a crochet stitch en heklet maske
acrylic akryl
alike, similary på samme sett
all alt
also også
alternate (alt) skift mellom
alternately (alt) skiftesvis
alternative (alt) alternativ
altogether i alt
always alltid
approx ca = cirka
approximately omtrent / ca
arm (sleeve) erme
armhole ermhull
as som
aside til side
at the same time samtidig
back bakstykke
back loop (of st) bakerste maskebue
back, through of loop bakenfra, inn i masken
backstitch attersting
ball nøste
begin(ning) begynn
behind bak
bind off (BO) lukk av
bobble boble
body bolen
body bolen
border bord
buttonhole knapphull
buttons knapper
cable (braids) flette
cable needle hjelpepinne/hj.p
cable needle, cn hjelpepinne
cap, hood lue
cardigan jakke
cast off / fasten off felle av
cast off /fasten off fell
cast on (CO) legg opp
casting (eg for elastic) løpegang
casting off avmaskning
center midten
central stitch midtmasken
centre front/back midtstykke
Chain stitch (ch) luftmaske
change bytt
chest measurement brystvidde
chest measurement brystmål
circular needle rundpinne
collar krage
color farge
complete length hel lengde
continue fortsett
cotton bomull
crochet hekle
crochet border heklet kant
crochet hook heklenål
cross krysse
cross stitch korssting
cuff mansjett
decreasing intagning
divide dele
divide at the center dele på midten
divided on 4 double-pointed needles fordelt på 4 strømpep.
Double crochet (dc) fastmaske (fm)
double pointed needles ermpinne
Double treble crochet (dtr) dobbeltstav (dblst)
draw through a loop dra garnet gjennom løkken
dress kjole
drop a stitch slipp en maske
drop a stitch tap en maske
each hver
edge kant
edge stitch kantmaske
elastic elastikk
embroidery broderi
even jevnt
every alle
every hver
every other hver 2.
except unntatt
explanation forklaring
eyelet pattern hullmønster
fasten off klipp tråden
finishing avslutte
first først
fold brett
following følgende
following følgende
from * to * fra * til *
front band stolpe
front band (with buttonholes) knappehulskant
front edge forkant
front loop forreste maske
front piece forstykke
front side (of work), right side, RS framsiden (på arb)
garter st riller
garter stitch rettstrikk
garter stitch (2 rows) 1 rille
gauge(US), tension (UK) strikkefasthet
hank of yarn, skein hespe
hem nederkant
hem fold, bøy om
hips hofte
including inklusive
increase øke
increase økning
inwards innover
join sett sammen
k1p1, knit one, purl one 1 r, 1 vr
K2, P2 2 rett, 2 vrang
k2tog knit 2 together strikk 2 m sammen
knit strikk
knit in the round strikke rundt
knit into back of stitch strik i bakre maskbuen
knit row rett pinne
knit stitch, stockinette st r = rettmaske
knit up stitches strikk masker opp
knitting strikking
knitting needle strikkepinne
lace blonde
last siste, slutt med
leave remaining la de resterende stå
left venstre
length lengde
lengthwise langsmed
lengthwise i lengden
like this slik
long lang
loop hempe
loop løkke
loop maskebue
marker markeringstråd
measure måle
measurement mål
mirrored speilvendt
miss/pass over/skip hopp over
months måned
moss stitch perlestrikk
MT marking thread merketråd
multiple mult flere
neckband halskant
neckline halsringning
needle pinne
Note NB
number of rows antall p
number of rows in length antall p i høyden
number, no antall
odd number of row ulikt antall omganger
odd number of stitches ulikt antall masker
one en
one size en størrelse
only bare
only kun
opening åpning
opposite side motsatt side
or el. / eller
ounces oz (1 oz=28,35 g) pund (1 oz=28,35gr)
over over
over each other over hverandre
oz ounces pund (1 oz=28,35gr)
p2tog - purl 2 together strikk 2 m vr sm
pass slipped stitch over trekk den løse masken over
pass the slip stitch over (psso) trekk den løse m over
pattern mønster
pattern oppskrift
pattern repeat mønsterrapport
pick up plukk opp
place plasser
place plassere
place legge, sett
place on stitch holder sett maskene på en hjelpepinne
pleat fold
pleat legg
pm - place marker sett i en markør
pocket lomme
pound (lbs) vekt (1 lbs=456gr)
previous tidligere
previous row forrige rad
pullover/sweater genser
purl stitch, p vr=vrangmaske
Quadruple treble crochet Firedobbel stolpemaske
remaining igjen
remaining resterende
repeat (rapport) rapport
repeat these x rowsreverse (rev) gjenta disse x omgang
reverse omvendt
reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS) glattstrikk med vrangen ut
rib vrangbord
ribbed knitting ribbestrikk
right høyre
right front høyre fremst
right needle høyre pinne
right side rettside
round rundt
row of eyelet holes hullrad
row, round p = pinne omg
row, round omgang
same samme
scarf sjal
scarf skjerf
seam søm
second andre, 2
separate, separated hver for seg
sew seams sy sammen
shape form
short kort
shoulder skulder
shoulder seams skuldersøm
size størrelse
skip a stitch spring over en maske
skirt skjørt
sleeve top/cap shaping forme armekuppelen
slip 1 stitch, sl 1 ta 1 m av p
slip one knitwise (sl1 kw) løft 1 ret løs av
slip stitch (sl st) kjedemaske
slm - slip marker flytt markøren
slope skrå
small liten
space mellomrom
split splitt
stitch sting
stitch holder maskeholder
stitch, st maske, m
stitches used de strikkede masker
stockinette stitch (St st) glattstrikk
stocking stitch s/s glattstrikking/glstrikk
stretch sige
stretch strekke
stripes striper
suitable passende
take in / decrease fell
tension (UK), gauge (US) strikkefasthet
then da
then deretter
through gennom
through front of loop (tfl) foran/forfra i masken
times ganger
to make up/join montering
together, altog sammen
top shaping armkuppel
transfer flytt
Treble crochet (tr) stav
turn snu
turn (the work) vend arbeidet
turtle neck rullekrave
twisted or crossed stitch vridd maske
UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc) halvstav
UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr) Tredobbel stolpemaske
vest vest
wool ull
work (knitting) arbeid
work a multiple of delig med
work back strikk tilbake
work straight, work even strikk rett opp
wrong side, WS vrangen
yarn garn
yarn garn
yarn behind garnet bak
yarn forward garnet foran
yarn round needle kast
year år
YO yarn over kast på pinnen
yoke bærestykke
yoke bærestykke