Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

English (UK) Česky
* - * * - *
1 inch=2,54 cm 1 cm = 0,39 inch
2 rows garter st 2 řady vroubkovým vzorem
a crochet stitch krátký sloupek /KS/
acrylic akryl
alike, similary podobně, stejně tak
all všechny
also také
alternate (alt) střídavý
alternately (alt) střídavě
alternative (alt) náhradní
altogether všechny dohromady, společně
always vždy
approx asi
approximately asi
arm (sleeve) rukáv
armhole průramek
as jako
aside stranou, odložit
at the same time současně
back zpět
back loop (of st) zadní nit, část oka
back, through of loop za zadní nit, část oka
backstitch zadní steh
ball klubko
begin(ning) začít, začátek
behind za
bind off (BO) uzavřít
bobble nopek
body tělo, trup
body přední a zadní díl
border lem
buttonhole knoflíková dírka
buttons knoflíky
cable (braids) copánek
cable needle pomocná, copánková jehlice
cable needle, cn pomocná, copánková jehlice
cap, hood kapuce
cardigan kabátek, sako, propínací svetřík
cast off / fasten off uzavření
cast off /fasten off uzavření
cast on (CO) nahození
casting (eg for elastic) začínat, nahodit
casting off uzavření
center střed
central stitch středové oko
centre front/back střed předního/zadního dílu
Chain stitch (ch) řo - řetízkové oko
change změna
chest measurement obvod hrudníku
chest measurement obvod hrudníku
circular needle kruhová jehlice
collar límec
color barva
complete length celková délka
continue pokračovat
cotton bavlna
crochet háčkování
crochet border háčkovaný lem
crochet hook háček
cross křížit
cross stitch křížkový steh
cuff manžeta
decreasing ujímat, ujmout
divide dělit, oddělit
divide at the center rozdělit uprostřed
divided on 4 double-pointed needles rozdělit na 4 krátké, ponožkové jehlice
Double crochet (dc) krátký sloupek /KS/
double pointed needles krátké ponožkové jehlice
Double treble crochet (dtr) 2x nahozený dlouhý sloupek
draw through a loop protáhnout skrz smyčku
dress šaty, oblek
drop a stitch pustit oko
drop a stitch pustit oko
each každý
edge okraj
edge stitch krajové oko
elastic elastický
embroidery výšivka
even sudý, rovnoměrný, dokonce
every každý
every každý
every other každé druhé
except vyjma, kromě
explanation vysvětlivky
eyelet pattern dírkovaný vzor
fasten off zapošít, upevnit
finishing dokončení
first první
fishermans rib chytový patent
fold záhyb, složení
following následující
following následuje
from * to * od značky po značku/ *-* opakujeme
front band přední lem
front band (with buttonholes) přední léga / s knoflíkovými dírkami/
front edge okraj předního dílu
front loop přední nit
front piece přední díl
front side (of work), right side, RS přední, lícová strana (práce)
garter st vroubkový vzor
garter stitch vroubkový vzor
garter stitch (2 rows) vroubkový vzor (2 řady )
gauge(US), tension (UK) zkušební vzorek
half fishermans rib chytový polopatent
hank of yarn, skein přadeno příze
hem obruba, lem
hem obruba, lem
hips boky
including včetně
increase přidat
increase přidávat
inwards dovnitř
join spojit, navázat
k1p1, knit one, purl one 1 hladce, 1 obrace
K2, P2 2 hladce, 2 obrace
k2tog knit 2 together 2 splést hladce
knit pletení, plést
knit in the round plést v kruhových řadách
knit into back of stitch plést za zadní nit oka - anglicky
knit row řada hladce
knit stitch, stockinette st hladká oka, hladký žerzej
knit up stitches uplést, rozplést
knitting pletení
knitting needle pletací jehlice
lace krajka
last poslední
leave remaining nechat zbývající
left levý, levá
length délka
lengthwise podélně
lengthwise podélně
like this stejně tak, podobně
long dlouhý
loop smyčka
loop smyčka
loop smyčka
marker značka
measure měřit
measurement rozměry, míry
mirrored zrcadlový, zrcadlově
miss/pass over/skip vynechat, přeskočit
months měsíce
moss stitch perličkový vzor
MT marking thread příze sloužící jako značka
multiple mult násobek
neckband průkrčníkový lem
neckline průkrčník
needle jehla
Note poznámka
number of rows počet řad
number of rows in length počet řad v délce
number, no počet, číslo
odd number of row lichý počet řad
odd number of stitches lichý počet ok
one jeden
one size jednotná velikost
only pouze
only pouze
opening otvor
opposite side protilehlá strana
or nebo
ounces oz (1 oz=28,35 g) unce (1 unce=28.35gr)
over přes
over each other jedno přes druhé (vzájemně)
oz ounces unce
p2tog - purl 2 together 2 splést obrace
pass slipped stitch over sejmuté přetáhnout
pass the slip stitch over (psso) sejmuté přetáhnout
pattern vzor, popis, návod
pattern vzor, popis, návod
pattern repeat opakování vzoru
pick up nabrat
place místo
place umístění
place umístit
place on stitch holder odložit na pomocnou jehlici
pleat sklad, plisé
pleat sklad, plisé
pm - place marker umístit značku
pocket kapsa
pound (lbs) libra (1 lb=456gr)
previous předchozí
previous row předchozí řada
pullover/sweater pulovr / svetr
purl stitch, p obrace
Quadruple treble crochet 4x nahozený dlouhý sloupek
remaining zbývající
remaining zbývající
repeat (rapport) sekvence
repeat these x rowsreverse (rev) opakovat těchto x řad
reverse obrácený
reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS) rubový žerzej (líc obrace, rub hladce)
rib patent, pružný (žebrový) vzor
ribbed knitting pružný (žebrový) vzor, patent
right pravý, lícový
right front pravý přední
right needle pravá jehlice
right side pravá či lícová strana
round kruhová řada
row of eyelet holes řada dírkovaným vzorem
row, round řada
row, round řada, kruhová řada
same stejný, stejně
scarf šál, šála
scarf šál, šála
seam šev
second druhý
separate, separated samostatný, oddělený
sew seams sešít švy
shape tvar
short krátký
shoulder rameno
shoulder seams ramenní švy
size velikost
skip a stitch přeskočit, vynechat oko
skirt sukně
sleeve top/cap shaping rukávová hlavice
slip 1 stitch, sl 1 sejmout oko
slip one knitwise (sl1 kw) sejmout 1 oko hladce
slip stitch (sl st) sejmout
slm - slip marker sejmout značku
slope sklon
small malý
space mezera
split rozdělit
stitch oko
stitch holder pomocná jehlice
stitch, st oko
stitches used použitá oka
stockinette stitch (St st) lícový žerzej
stocking stitch s/s lícový žerzej
stretch pružný, strečový
stretch strečový, elastický
stripes proužky, pruhy
suitable vhodný
take in / decrease ujímání
tension (UK), gauge (US) zkušební vzorek
then potom
then potom
through skrze
through front of loop (tfl) za pření nit, část oka
times krát
to make up/join spojit, navázat
together, altog společně, dohromady
top shaping rukávová hlavice
transfer přesunout, přemístit
Treble crochet (tr) DS - dlouhý sloupek
turn otočit
turn (the work) otočit (práci)
turtle neck stojáček
twisted or crossed stitch otočené nebo překřížené oko
UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc) PDS - poloviční dlouhý sloupek
UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr) 3x nahozený dlouhý sloupek
vest tílko, vesta
wool vlna
work (knitting) plést
work a multiple of počet (např.ok) rovná se násobku
work back plést zpět
work straight, work even plést stále rovně
wrong side, WS rubová strana
yarn příze
yarn příze
yarn behind příze vzadu, za prací
yarn forward příze vpředu, před prací
yarn round needle příze okolo jehlice
year rok
YO yarn over nahodit
yoke sedlo
yoke sedlo