Glossary

To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns.

Česky English (UK)
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
1 hladce, 1 obrace k1p1, knit one, purl one
2 hladce, 2 obrace K2, P2
2 řady vroubkovým vzorem 2 rows garter st
2 splést hladce k2tog knit 2 together
2 splést obrace p2tog - purl 2 together
2x nahozený dlouhý sloupek Double treble crochet (dtr)
3x nahozený dlouhý sloupek UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
4x nahozený dlouhý sloupek Quadruple treble crochet
akryl acrylic
asi approx
asi approximately
barva color
bavlna cotton
boky hips
celková délka complete length
chytový patent fishermans rib
chytový polopatent half fishermans rib
copánek cable (braids)
dělit, oddělit divide
délka length
dírkovaný vzor eyelet pattern
dlouhý long
dokončení finishing
dovnitř inwards
druhý second
DS - dlouhý sloupek Treble crochet (tr)
elastický elastic
háček crochet hook
háčkování crochet
háčkovaný lem crochet border
hladká oka, hladký žerzej knit stitch, stockinette st
jako as
jeden one
jedno přes druhé (vzájemně) over each other
jednotná velikost one size
jehla needle
kabátek, sako, propínací svetřík cardigan
kapsa pocket
kapuce cap, hood
každé druhé every other
každý every
každý every
každý each
klubko ball
knoflíková dírka buttonhole
knoflíky buttons
krajka lace
krajové oko edge stitch
krát times
krátké ponožkové jehlice double pointed needles
krátký short
krátký sloupek /KS/ Double crochet (dc)
krátký sloupek /KS/ a crochet stitch
křížit cross
křížkový steh cross stitch
kruhová jehlice circular needle
kruhová řada round
lem border
levý, levá left
libra (1 lb=456gr) pound (lbs)
lichý počet ok odd number of stitches
lichý počet řad odd number of row
lícový žerzej stocking stitch s/s
lícový žerzej stockinette stitch (St st)
límec collar
malý small
manžeta cuff
měřit measure
měsíce months
mezera space
místo place
nabrat pick up
nahodit YO yarn over
nahození cast on (CO)
náhradní alternative (alt)
následuje following
následující following
násobek multiple mult
nebo or
nechat zbývající leave remaining
nopek bobble
obrace purl stitch, p
obrácený reverse
obruba, lem hem
obruba, lem hem
obvod hrudníku chest measurement
obvod hrudníku chest measurement
od značky po značku/ *-* opakujeme from * to *
odložit na pomocnou jehlici place on stitch holder
oko stitch, st
oko stitch
okraj edge
okraj předního dílu front edge
opakování vzoru pattern repeat
opakovat těchto x řad repeat these x rowsreverse (rev)
otočené nebo překřížené oko twisted or crossed stitch
otočit turn
otočit (práci) turn (the work)
otvor opening
patent, pružný (žebrový) vzor rib
PDS - poloviční dlouhý sloupek UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
perličkový vzor moss stitch
plést work (knitting)
plést stále rovně work straight, work even
plést v kruhových řadách knit in the round
plést za zadní nit oka - anglicky knit into back of stitch
plést zpět work back
pletací jehlice knitting needle
pletení knitting
pletení, plést knit
počet (např.ok) rovná se násobku work a multiple of
počet řad number of rows
počet řad v délce number of rows in length
počet, číslo number, no
podélně lengthwise
podélně lengthwise
podobně, stejně tak alike, similary
pokračovat continue
pomocná jehlice stitch holder
pomocná, copánková jehlice cable needle, cn
pomocná, copánková jehlice cable needle
poslední last
potom then
potom then
pouze only
pouze only
použitá oka stitches used
poznámka Note
přadeno příze hank of yarn, skein
pravá či lícová strana right side
pravá jehlice right needle
pravý přední right front
pravý, lícový right
předchozí previous
předchozí řada previous row
přední a zadní díl body
přední díl front piece
přední léga / s knoflíkovými dírkami/ front band (with buttonholes)
přední lem front band
přední nit front loop
přední, lícová strana (práce) front side (of work), right side, RS
přes over
přeskočit, vynechat oko skip a stitch
přesunout, přemístit transfer
přidat increase
přidávat increase
příze yarn
příze yarn
příze okolo jehlice yarn round needle
příze sloužící jako značka MT marking thread
příze vpředu, před prací yarn forward
příze vzadu, za prací yarn behind
protáhnout skrz smyčku draw through a loop
protilehlá strana opposite side
proužky, pruhy stripes
průkrčník neckline
průkrčníkový lem neckband
průramek armhole
pružný (žebrový) vzor, patent ribbed knitting
pružný, strečový stretch
první first
pulovr / svetr pullover/sweater
pustit oko drop a stitch
pustit oko drop a stitch
řada row, round
řada dírkovaným vzorem row of eyelet holes
řada hladce knit row
řada, kruhová řada row, round
ramenní švy shoulder seams
rameno shoulder
řo - řetízkové oko Chain stitch (ch)
rok year
rozdělit split
rozdělit na 4 krátké, ponožkové jehlice divided on 4 double-pointed needles
rozdělit uprostřed divide at the center
rozměry, míry measurement
rubová strana wrong side, WS
rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
rukáv arm (sleeve)
rukávová hlavice top shaping
rukávová hlavice sleeve top/cap shaping
šál, šála scarf
šál, šála scarf
samostatný, oddělený separate, separated
šaty, oblek dress
sedlo yoke
sedlo yoke
sejmout slip stitch (sl st)
sejmout 1 oko hladce slip one knitwise (sl1 kw)
sejmout oko slip 1 stitch, sl 1
sejmout značku slm - slip marker
sejmuté přetáhnout pass the slip stitch over (psso)
sejmuté přetáhnout pass slipped stitch over
sekvence repeat (rapport)
sešít švy sew seams
šev seam
sklad, plisé pleat
sklad, plisé pleat
sklon slope
skrze through
smyčka loop
smyčka loop
smyčka loop
současně at the same time
spojit, navázat to make up/join
spojit, navázat join
společně, dohromady together, altog
stejně tak, podobně like this
stejný, stejně same
stojáček turtle neck
stranou, odložit aside
strečový, elastický stretch
střed center
střed předního/zadního dílu centre front/back
středové oko central stitch
střídavě alternately (alt)
střídavý alternate (alt)
sudý, rovnoměrný, dokonce even
sukně skirt
také also
tělo, trup body
tílko, vesta vest
tvar shape
ujímání take in / decrease
ujímat, ujmout decreasing
umístění place
umístit place
umístit značku pm - place marker
unce oz ounces
unce (1 unce=28.35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
uplést, rozplést knit up stitches
uzavření cast off /fasten off
uzavření cast off / fasten off
uzavření casting off
uzavřít bind off (BO)
včetně including
velikost size
vhodný suitable
vlna wool
vroubkový vzor garter stitch
vroubkový vzor garter st
vroubkový vzor (2 řady ) garter stitch (2 rows)
všechny all
všechny dohromady, společně altogether
vyjma, kromě except
vynechat, přeskočit miss/pass over/skip
výšivka embroidery
vysvětlivky explanation
vždy always
vzor, popis, návod pattern
vzor, popis, návod pattern
za behind
za pření nit, část oka through front of loop (tfl)
za zadní nit, část oka back, through of loop
začínat, nahodit casting (eg for elastic)
začít, začátek begin(ning)
zadní nit, část oka back loop (of st)
zadní steh backstitch
záhyb, složení fold
zapošít, upevnit fasten off
zbývající remaining
zbývající remaining
zkušební vzorek tension (UK), gauge (US)
zkušební vzorek gauge(US), tension (UK)
změna change
značka marker
zpět back
zrcadlový, zrcadlově mirrored