Ukens video

Bakhodet på luen = avfellingskanten, dvs 2 hele spisser og 2 halve spisser. Den midterste av de 3 hele spissene i motsatt side av arbeidet (= oppleggskanten), går ned i pannen foran. Sy sammen luen med 1 sting i hver maske slik langs avfellingskanten: Sy første halve spiss sammen med første hele spiss. Sy så andre halve av første hele spiss sammen med første halve av andre hele spiss. Sy så andre halve av andre hele spiss sammen med den siste halve spissen. Til slutt syr du luen sammen midt bak.

Categories: Montering, sy sammen / Tags: hjelmlue, luer,