Háčkované

stránku

DROPS 129-10
DROPS Delight (3.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-773
DROPS Eskimo (9mm)

Háčkované

DROPS 129-6
DROPS Lin + (3mm)

Háčkované

DROPS 129-5
DROPS Lin (2.5mm)

Háčkované

DROPS 129-4
DROPS Lin + (3mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-669
DROPS Muskat (3mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-776
DROPS Safran (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-667
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-670
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-668
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS 129-41
DROPS Alpaca + (4mm)

Háčkované

DROPS 129-40
DROPS Muskat + (3mm)

Háčkované

DROPS 129-39
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS 129-34
DROPS Eskimo (8mm)

Háčkované

DROPS 129-12
DROPS Baby Merino (3.5mm)

Háčkované

DROPS 127-27
DROPS Vienna (6mm)

Háčkované

DROPS 121-20
DROPS Vienna (9mm)

Háčkované

DROPS 127-46
DROPS Lin (3mm)

Háčkované

DROPS 124-5
DROPS Eskimo (6mm)

Háčkované

DROPS 124-7
DROPS Eskimo (6mm)

Háčkované

DROPS 93-36
DROPS Eskimo + (7mm)

Háčkované

DROPS 93-26
DROPS Alaska + (6mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-563
DROPS Alpaca (3mm)

Háčkované

DROPS 104-47
DROPS Cotton Viscose + (2.5mm)

Háčkované

DROPS 104-45
DROPS Cotton Viscose + (2.5mm)

Háčkované

DROPS 104-46
DROPS Cotton Viscose + (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-585
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-576
DROPS Cotton Viscose + (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-527
DROPS Alpaca (4mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-528
DROPS Cotton Viscose (3.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-571
DROPS Cotton Viscose (4mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-520
DROPS Cotton Viscose (2.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-513
DROPS Cotton Viscose + (3mm)

Háčkované

DROPS 120-52
DROPS Paris (3.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-700
DROPS Paris (3.5mm)

Háčkované

DROPS Extra 0-699
DROPS Paris (3.5mm)

Háčkované