DROPS Baby / 29 / 3

So Charming by DROPS Design

Settet består av: Klänning till dop eller namngivningsfest virkad uppifrån med raglan och öppet solfjädersmönster i DROPS Safran. Virkad mössa med blomrutor och solfjäderskant i DROPS Safran. Storlek 0 - 2 år

DROPS Design: Modell e-075-by
Garngrupp A
----------------------------------------------------------
KLÄNNING:
Storlek: 0/6 - 6/12 - 12/18 mån (2) år
Storlek i cl: 52/68 - 68/80 - 80/86 (92)
Hel längd:
35-40-44 (49) cm (klänning med vanlig längd)
67-72-76 (81) cm (lång klänning)
Garnåtgång:
DROPS SAFRAN från Garnstudio (tillhör garngrupp A)
150-150-200 (200) g färg 17, vit (till klänning med vanlig längd)
350-400-450 (500) g färg 17, vit (till lång klänning)

DROPS VIRKNÅL NR 3,5 – eller det nålnr du måste använda för att få 22 stolpar på bredden och 8 strukturvarv på höjden på 10 x 10 cm.
A.1B mäter 5,5 cm på bredden och varv 1-4 i A.1B mäter ca 4 cm på höjden.
DROPS PÄRLEMORKNAPP, Blomma (vit) NR 600: 3 st i alla storlekar.
TILLBEHÖR: Ca 2,5-3 meter silkesband (ca 15 mm bredd).

MÖSSA:
Storlek: 0/6 - 6/12 - 12/18 mån (2) år
Passar huvudmått: 40/42 - 42/44 - 44/46 (48/50) cm
Garnåtgång:
DROPS SAFRAN från Garnstudio (tillhör garngrupp A)
50-100-100 (100) g färg 17, vit

DROPS VIRKNÅL NR 3 – eller det nålnr du måste använda för att få 24 halvstolpar på bredden och 19,5 varv på höjden på 10 x 10 cm.
1 blomruta mäter 11 x 11 cm i storlek 0/6 + 6/12 + 12/18 mån och 12 x 12 cm i storlek 2 år.
TILLBEHÖR: Ca 1 meter silkesband (ca 5 mm bredd).
----------------------------------------------------------

(Gå vidare till mönster...)

Garnsort
Deals från

Tips & Hjälp

Tack för att du väljer DROPS Design!

Vi gör allt vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt att följa våra mönster.

Därav har varje model specifika instruktions-videos till hjälp. Du hittar dem under varje mönster nederst på sidan.

Vi har även steg-för-steg instruktioner, som kan hjälpa dig att förstå några av de tekniker vi använder i våra mönster.Dem hittar du här!

KLÄNNING:

VIRKINFO:
I början på varje varv med fastmaskor ersätts första fastmaskan med 1 luftmaska. När det virkas runt avslutas varvet med 1 smygmaska i luftmaskan från början av varvet. När det virkas fram och tillbaka avslutas varvet med 1 fastmaska i 3:e luftmaskan från början av föregående varv med stolpar.
I början på varje varv med stolpar ersätts första stolpen med 3 luftmaskor. När det virkas runt avslutas varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan från början av varvet. När det virkas fram och tillbaka avslutas varvet med 1 stolpe i luftmaskan från början av föregående varv med fastmaskan.

STRUKTURVARV:
* 1 varv fastmaskor, 1 varv stolpar *, upprepa *-* (1 varv fastmaskor + 1 varv stolpar = 1 strukturvarv).

ÖKNINGSTIPS-1:
Det ökas 1 fastmaska/stolpe genom att virka 2 fastmaskor/stolpar i samma maska.

ÖKNINGSTIPS-2:
För att beräkna hur ofta det ska ökas på varvet, räknar man det totala maskantalet på varvet (t.ex 136 maskor) och delar med det antal ökningar som ska göras (t.ex 57) = 2,4. I detta exempel ökas det i ca växelvis varannan och var 3:e maska.

MÖNSTER:
Se diag A.1 och A.2.
----------------------------------------------------------

KLÄNNING:
Arb virkas uppifrån och ner. Det virkas fram och tillbaka från mitt bak till efter sprundet mitt bak, sedan virkas arb vidare runt till önskad längd (vanlig klänninglängd eller lång klänning) – se förklaring i beskrivningen.

OK:
Virka 94-99-104 (104) luftmaskor (inklusive 1 luftmaska att vända med) med nål 3,5 med Safran. Första varvet virkas så här: 1 fastmaska i 2:a luftmaskan från nålen, * 1 fastmaska i var och en av de 3 nästa luftmaskorna, hoppa över 1 luftmaska *, upprepa *-* tills det återstår 0-1-2-2 luftmaskor och avsluta med 1 fastmaska i var och en av de 0-1-2-2 sista luftmaskorna = 70-74-78 (78) fastmaskor på varvet.
Nu sätts det 4 markörer i arbetet till raglan så här (börja mitt bak – OBS: Det virkas INTE när markörerna sätts): Hoppa över 10-11-12 (12) fastmaskor (= höger bakstycke när plagget has på), sätt 1 markör i nästa fastmaska, hoppa över 13 fastmaskor (= ärm), sätt 1 markör i nästa fastmaska, hoppa över 20-22-24 (24) fastmaskor (= framstycke), sätt 1 markör i nästa fastmaska, hoppa över 13 fastmaskor (= ärm) och sätt sista markören i nästa fastmaska (det är nu 10-11-12 (12) fastmaskor på vänster bakstycke efter sista markören.
LÄS HELA NÄSTA AVSNITT INNAN DET VIRKAS!
LÄS VIRKINFO och virka nästa varv från rätsidan så här:
Virka 1 stolpe i varje fastmaska, men i varje fastmaska med markör i virkas det 2 stolpar + 2 luftmaskor + 2 stolpar = 82-86-90 (90) stolpar på varvet.
Sedan virkas det STRUKTURVARV – se förklaring ovan (det virkas fram ochtillbaka med 1 fastmaska/stolpe i varje maska från föregående varv, men på varje varv med fastmaskor från avigsidan virkas det 2 luftmaskor över de 2 luftmaskorna från föregående varv i raglanlinjerna).
SAMTIDIGT på första varvet från rätsidan (dvs på varvet med stolpar) ökas det till raglan så här: Virka 2 stolpar + 2 luftmaskor + 2 stolpar om varje luftmaskbåge i varje raglanlinje (= 16 stolpar ökade på varvet – OBS: Virka om båda luftmaskbågarna). Upprepa ökningen på varje varv från rätsidan, totalt 4-5-5 (6) ggr = 146-166-170 (186) maskor på varvet. KONTROLLERA VIRKFASTHETEN!
Efter sista ökningen till raglan virkas det 1 varv med fastmaskor från avigsidan som förut (med 2 luftmaskor över de 2 luftmaskorna från föregående varv).
Nästa varv virkas så här från rätsidan: Virka 1 stolpe i var och en av de första 20-23-24 (26) stolparna (= höger bakstycke), hoppa över de nästa 33-37-37 (41) fastmaskorna (= ärm), virka 8-6-10 (10) LÖSA luftmaskor, virka 1 stolpe i var och en av de nästa 40-46-48 (52) fastmaskorna (= framstycke), hoppa över de nästa 33-37-37 (41) fastmaskorna (= ärm), virka 8-6-10 (10) LÖSA luftmaskor och virka 1 stolpe i var och en av de sista 20-23-24 (26) fastmaskorna (= vänster bakstycke).
Oket är nu färdigt och arbetet virkas sedan runt.

FRAM- OCH BAKSTYCKE:
HÄRIFRÅN MÄTS NU ARBETET!
Börja mitt bak med rätsidan ut (varvets början = mitt bak) och virka 1 varv med fastmaskor (virka 1 fastmaska i varje stolpe från föregående varv och 1 fastmaska i varje luftmaska under varje ärm – kom ihåg VIRKINFO) = 96-104-116 (124) fastmaskor på varvet. Nu virkas det så här:
VARV 1: Virka 1 stolpe i varje fastmaska, men öka 6-4-4 (8) stolpar jämnt fördelat – LÄS ÖKNINGSTIPS-1 och 2 = 102-108-120 (132) stolpar.
VARV 2: Virka 1 fastmaska i varje stolpe.
VARV 3 (= hålvarv till silkesband): * 1 stolpe i första/nästa fastmaska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 fastmaskor *, upprepa *-* varvet runt = 34-36-40 (44) stolpar med 2 luftmaskor mellan varje.
VARV 4: Virka 1 fastmaska i varje stolpe och 3 fastmaskor om varje luftmaskbåge = 136-144-160 (176) fastmaskor.
VARV 5: Virka fastmaskor och öka 57-61-57 (53) fastmaskor jämnt fördelat = 193-205-217 (229) fastmaskor.
Sedan virkas det mönster runt som visat i A.1, dvs virka A.1A över första maskan, sedan virkas det 16-17-18 (19) rapporter med A.1B.
När varv 1-5 har virkats en gång, upprepas varv 2-5 tills arbetet mäter ca 23-28-32 (37) cm från axeln om det virkas klänning med vanlig längd eller tills arb mäter ca 35-40-44 (49) cm från axeln om det virkas lång klänning – OBS: Anpassa så att det slutas efter en hel rapport på höjden. Sedan virkas det så här (följ egen förklaring för klänning med vanlig längd eller lång klänning):

KLÄNNING MED VANLIG LÄNGD:
Nu upprepas varv 2-5 i A.2A och A.2B på samma sätt till det har virkats totalt 3 rapporter på höjden med A.2 (ev till önskad längd). Klipp av tråden och fäst den. Klänningen mäter ca 35-40-44 (49) cm från axeln och ner.

LÅNG KLÄNNING:
Nu upprepas varv 2-5 i A.2A och A.2B på samma sätt till det har virkats totalt 8 rapporter på höjden med A.2 (ev till önskad längd). Klipp av tråden och fäst den. Lång klänning mäter ca 67-72-76 (81) cm från axeln och ner.

BÅDA KLÄNNINGARNA:

UTJÄMNING AV HALSRINGNING:
För bättre passform virkas det en liten förhöjning bak i nacken. Sätt 1 markör i maskan i varje “hörn” i halsen, dvs i början av varje raglanlinje och 1 markör mitt fram.
Virka med nål 3,5 med Safran så här: Börja mitt bak och virka 1 fastmaska i varje maska tills det återstår 1 maska före maskan med markör i, virka 1 halvstolpe i nästa maska, 1 stolpe i maskan med markör i och 1 halvstolpe i nästa maska, sedan virkas det 1 fastmaska i varje maska tills det återstår 1 maska före nästa maska med markör i, 1 halvstolpe i nästa maska, 1 stolpe i maskan med markör i och 1 halvstolpe i nästa maska, sedan virkas det 1 fastmaska i varje maska tills det återstår 4-5-5 (5) maskor före markören mitt fram. Vänd arb och virka 1 fastmaska i varje fastmaska tillbaka till mitt bak, men vid varje markör virkas 3 fastmaskor tillsammans, dvs virka 1 fastmaska i halvstolpen, men vänta med sista omslaget och genomdragningen, virka 1 fastmaska i stolpen med markör i, men vänta med sista omslaget och genomdragningen, virka 1 fastmaska i nästa halvstolpe, men nu dras sista omslaget genom alla 4 maskorna på nålen (= 2 fastmaskor minskade). Klipp av tråden och upprepa från mitt bak till mitt fram och tillbaka till mitt bak i den andra sidan.

KNAPPKANT BAK:
Virka längs vänster öppning mitt bak så här: 1 fastmaska om varje fastmasksvarv och 2 fastmaskor om varje stolpvarv. Virka totalt 4 varv fastmaskor fram och tillbaka, klipp av tråden och fäst den.
Längs höger öppning mitt bak virkas det knapphål så här (börja från rätsidan vid halsringningen): Virka 3 fastmaskor (1 fastmaska i fastmasksvarvet och 2 fastmaskor om stolpvarvet), 4 luftmaskor (= 1 knapphål), hoppa över ca 1 cm, virka sedan fastmaskor till ca mitt på framkanten, 4 luftmaskor, hoppa över ca 1 cm, virka fastmaskor tills det återstår 1 cm på framkanten, 4 luftmaskor och fäst med 1 fastmaska i sista maskan. Klipp av tråden och fäst den. Sy i knapparna på knappkanten i vänster sida.

PICOTKANT RUNT HALS:
Virka runt halsen så här: 1 fastmaska i första maskan, * 3 luftmaskor, 1 stolpe i första luftmaskan som virkades, hoppa över 2 maskor, 1 fastmaska i nästa maska *, upprepa *-* varvet ut, klipp av tråden och fäst den.

SOLFJÄDERSKANT RUNT ÄRMEN:
Virka runt öppningen till ärm så här: 1 fastmaska i var och en av de 8-6-10 (10) maskorna mitt under ärmen och 1 fastmaska i var och en av de 33-37-37 (41) fastmaskorna över ärmen = 41-43-47 (51) fastmaskor på varvet. Sedan virkas det så här:
VARV 1: Virka 1 stolpe i varje fastmaska, men öka 1-5-1 (0) stolpar jämnt fördelat = 42-48-48 (51) stolpar.
VARV 2: Virka 1 fastmaska i varje stolpe.
VARV 3 (= hålvarv till silkesband): * 1 stolpe i första/nästa fastmaska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 fastmaskor *, upprepa *-* varvet runt = 14-16-16 (17) stolpar med 2 luftmaskor mellan varje.
VARV 4: Virka 1 fastmaska i varje stolpe och 3 fastmaskor om varje luftmaskbåge, men 7-3-3 (7) ggr på varvet virkas det endast 2 fastmaskor om luftmaskbågen = 49-61-61 (61) fastmaskor.
Sedan virkas det mönster runt efter diag A.1A och A.1B på samma sätt som på fram- och bakstycket = 4-5-5 (5) solfjädrar på varvet. När varv 1-5 har virkats en gång, klipps tråden av och fästs. Upprepa runt det andra ärmen.

SILKESBAND:
Trä silkesbandet upp och ner genom hålvarvet under oket – börja och sluta mitt fram och knyt en rosett mitt fram.
----------------------------------------------------------

MÖSSA:

VIRKINFO:
I början på varje varv med halvstolpar ersätts första halvstolpen med 2 luftmaskor, varvet avslutas med 1 smygmaska i 2:a luftmaskan i början på varvet.
I början på varje varv med stolpar ersätts första stolpen med 3 luftmaskor, varvet avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början på varvet.

MÖNSTER:
Se diag A.3 och A.4.

MINSKNINGSTIPS:
Minska 1 fastmaska genom att virka 2 fastmaskor tillsammans så här: Virka 1 fastmaska, men vänta med sista omslaget och genomdragningen (= 2 maskor på nålen), virka sedan nästa fastmaska, men när sista genomdragningen görs dras tråden genom alla maskorna på nålen - det har nu minskats 1 fastmaska.

ÖKNINGSTIPS:
Det ökas 1 halvstolpe genom att virka 2 halvstolpar i samma maska.
----------------------------------------------------------

MÖSSA:
Mössan består av 3 blomrutor som sys ihop till en rad. Sedan virkas det en cirkel som blir bak på mössan och som sys mot själva mössan. Sedan virkas det en kant nederst på mössan innan det virkas en solfjäderskant fram på mössan.

BLOMRUTA:
Virka 4 luftmaskor med nål 3 med Safran och slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan. Sedan virkas det runt som visat i A.3 – LÄS VIRKINFO OCH KONTROLLERA VIRKFASTHETEN!
När A.3 är färdigvirkat är det 22 halvstolpar längs varje sida och 2 luftmaskor i varje hörn. Rutan mäter ca 11 x 11 cm och avslutas nu i storlek 0/6 + 6/12 + 12/18 mån. Klipp av tråden och fäst den i dessa storlekarna. I storlek 2 år virkas det ett varv till som förklarat nedan.

STL (2) ÅR:
Virka 2 luftmaskor (motsvarar 1 halvstolpe), sedan virkas det 1 halvstolpe i varje halvstolpe från föregående varv (om luftmaskbågen i hörnet virkas det 2 halvstolpar + 2 luftmaskor + 2 halvstolpar), avsluta varvet med 1 smygmaska i 2:a luftmaskan i början på varvet. Det är nu 26 halvstolpar längs varje sida och 2 luftmaskor i varje hörn. Rutan mäter nu ca 12 x 12 cm. Klipp av tråden och fäst den.

Virka 2 blomrutor till i alla storlekar. Lägg de 3 rutorna efter varandra på en rad och sy fast två och två med små, fina stygn - sy med ett stygn i varje maska.

CIRKEL BAK PÅ MÖSSAN (denna delen ska sys mot rutorna):
Virka 4 luftmaskor och slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan. Sedan virkas det så här – LÄS VIRKINFO OCH ÖKNINGSTIPS:
VARV 1: 9 halvstolpar om ringen.
VARV 2: 2 halvstolpar i varje maska = 18 halvstolpar.
VARV 3: * 1 halvstolpe i första/nästa maska, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 27 halvstolpar.
VARV 4: * 1 halvstolpe i var och en av de 2 första/nästa maskorna, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 36 halvstolpar.
VARV 5: * 1 halvstolpe i första/nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 1 maska *, upprepa *-* varvet runt = 18 halvstolpar med 2 luftmaskor mellan varje.
VARV 6: * 2 halvstolpar om första/nästa luftmaskbåge, 1 halvstolpe i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 54 halvstolpar.
VARV 7: * 1 halvstolpe i var och en av de 5 första/nästa maskorna, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 63 halvstolpar.
VARV 8: * 1 halvstolpe i var och en av de 6 första/nästa maskorna, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 72 halvstolpar.
VARV 9: * 1 halvstolpe i var och en av de 7 första/nästa maskorna, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 81 halvstolpar. stl 0/6 mån slutar här (arb mäter ca 10 cm i diameter).
VARV 10: * 1 halvstolpe i var och en av de 8 första/nästa maskorna, 2 halvstolpar i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 90 halvstolpar.
VARV 11: * 1 halvstolpe i första/nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 1 maska *, upprepa *-* varvet runt = 45 halvstolpar med 2 luftmaskor mellan varje.
VARV 12: Virka 2 halvstolpar om varje luftmaskbåge = 90 halvstolpar. Stl 6/12 + 12/18 mån slutar här (arb mäter ca 12 cm i diameter).

STL (2) ÅR:
VARV 13: * 1 halvstolpe i var och en av de 9 första/nästa maskorna, 1 halvstolpe i nästa maska *, upprepa *-* varvet runt = 99 halvstolpar. Stl (2) år slutar här (arb mäter ca 13 cm i diameter).

MONTERING:
Sy den ena långsidan på rutbandet till cirkeln med 1 stygn i varje maska – se till att sömmen inte stramar. Det kommer att vara en öppning längst ner på mössan på 9-18-18 (15) maskor.

KANT LÄNGST NER PÅ MÖSSAN:
Börja från rätsidan med 1 smygmaska i yttersta hörnet på raden med rutor och virka sedan längs hela nederkanten på mössan med 1 fastmaska i varje maska = 57-66-66 (71) fastmaskor, vänd arb. Sedan virkas det 0-0-1 (2) varv med 1 halvstolpe i varje maska SAMTIDIGT som det ökas 0-0-0 (1) halvstolpe jämnt fördelat = 57-66-66 (72) halvstolpar. Virka 1 varv med stolpar (virka 1 stolpe i varje maska). Till slut virkas det 0-0-1 (2) varv med halvstolpar och 1 varv med fastmaskor. Klipp av tråden och fäst den.

SOLFJÄDERSKANT FRAM PÅ MÖSSAN:
Börja från avigsidan längst ner i hörnet fram på mössan och virka så här – kom ihåg VIRKINFO:
VARV 1 (= avigsidan): 1 smygmaska i yttersta maskan, 3 luftmaskor (motsvarar 1 stolpe), sedan virkas det 1 stolpe i varje maska/varv med halvstolpar, 2 stolpar om varje stolpvarv längst ner på mössan och 1 stolpe om varje luftmaskbåge i hörnen på rutorna = ca 80-80-84 (100) maskor, vänd arb.
VARV 2 (= rätsidan): Virka ett varv med fastmaskor där maskantalet justeras till 81-81-81 (99) maskor (delbart med 6 + 3) – LÄS MINSKNINGSTIPS/ÖKNINGSTIPS.
Sedan virkas det solfjäderkant som visat i A.4. När A.4 är färdigvirkat klipps tråden av och fästs.

Trä silkesbandet upp och ner genom stolpvarvet längst ner på mössan och ända ut i solfjäderskanten.
Om man vill ha mer dekoration kan det dras ett silkesband upp och ner genom stolpvarvet fram på mössan också. Detta silkesbandet används inte till knytning så här måste ändarna vikas in i mössan och sys fast på avigsidan av arbetet.

Diagram

= detta varv är förklarat i beskrivningen
= varvet börjar med 1 luftmaska och avslutas med 1 smygmaska i luftmaskan
= fastmaska i maskan
= fastmaska överst på picot
= fastmaska om luftmaska/luftmaskbåge
= luftmaska
= 1 picot: 3 luftmaskor, 1 stolpe i första luftmaskan som virkades
= 1 picot: 4 luftmaskor, 1 stolpe i första luftmaskan som virkades
= stolpe om luftmaskbåge
= stolpe i maska från föregående varv
= varvet börjar med 3 luftmaskor och avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet
= fastmaskan virkas i denna stolpe
= 4 luftmaskor, virka 1 smygmaska i första luftmaskan (varvet börjar och slutar vid punkten)
= smygmaska i maskan
= varvet börjar med 1 fastmaska i första fastmaskan från början av föregående varv, men virka på baksidan av föregående varv. Avsluta varvet med 1 smygmaska i första fastmaskan
= fastmaska i maskan, men virka på baksidan av föregående varv (luftmaskbågarna som virkas på detta varv ska ligga bakom bladet från föregående varv)
= varvet börjar med 1 luftmaska + 1 fastmaska om första luftmaskan/luftmaskbågen och avslutas med 1 smygmaska i första fastmaskan i början av varvet
= halvstolpe i maskan/om luftmaskbågen
= 1 fastmaska + 1 halvstolpe + 1 stolpe + 1 luftmaska + 1 stolpe + 1 halvstolpe + 1 fastmaska om första/nästa luftmaska
= 3 stolpar + 1 luftmaska + 3 stolpar i samma fastmaska
= varvet börjar med 3 luftmaskor + 3 stolpar + 1 luftmaska + 4 stolpar i första maskan och avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet
= 4 stolpar + 1 luftmaska + 4 stolpar i samma fastmaska
= dubbelstolpe i maska
= 4 luftmaskor, böj stolpgruppen framåt och låt luftmaskbågen lägga sig bakom stolpgruppen
= 5 luftmaskor, böj stolpgruppen framåt och låt luftmaskbågen lägga sig bakom stolpgruppen
= 1 dubbelstolpe om luftmaskan mitt i stolpgruppen från varv 4
= 1 picot: Virka 1 fastmaska om första/nästa luftmaska, 2 luftmaskor, 1 smygmaska i första luftmaskan som virkades
= detta varv är sista varvet på mössan före A.4Relaterade mönster

Behöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS Baby 29-3.