DROPS / 157 / 25

Enchanted by DROPS Design

Sweter rozpinany DROPS fałszywym ściegiem angielskim, rzędami skróconymi, z włóczki „Nepal”. Od S do XXXL

DROPS design: Model nr ne-149
Grupy włóczek C lub A + A
-----------------------------------------------------------
Rozmiary: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiał:
DROPS NEPAL od Garnstudio
650-700-750-850-950-1000 g kolor nr 0500, jasny szary

DRUTY Z ŻYŁKĄ (60 lub 80 cm) DROPS nr 5 - lub odpowiedniego rozmiaru, aby przerabiając dżersejem 17 o. x 22 rz. otrzymać próbkę o wymiarach 10 x 10 cm.
GUZIKI DROPS Z MASY PERŁOWEJ nr 522: 5 szt. dla każdego rozmiaru
----------------------------------------------------------

(Patrz objasnienia...)

Rodzaj włóczki
Deals od

Porady & Pomoc

Wszystkie nasze wzory zawierają instrukcje video, które pozwolą Wam szybko ukończyć projekt!

Znajdziecie je tutaj!

Możecie również zobaczyć instrukcje krok po kroku w zakresie najbardziej popularnych technik na druty i szydełko w Kursach DROPS!

ŚCIEG FRANCUSKI (w tę i z powrotem):
Przer. wszystkie rzędy na prawo. 1 „ściągacz” francuski = 2 rz. na prawo.

ŚCIEG FANTAZYJNY:
Patrz schematy od A.1-A.3. Schematy przedstawiają wszystkie rzędy ściegu fantazyjnego, widok na prawej stronie robótki.

DODAWANIE OCZEK (rękawy):
Dodać o. wykonując 1 narzut w odl. 1 o. od brzegu ściegiem francuskim + 1 o.l. na brzegach. W nast. okrążeniu, przer. oczko przekręcone w miejscu narzutu, tzn. wkłuwając drut z tyłu robótki zamiast z przodu, aby uniknąć dziur.

ZAMYKANIE OCZEK:
Zamknąć przed/za 1 o. brzeg. ściegiem francuskim. Oczka są zamykane na prawej stronie robótki!
Zamknąć przed 1 o. brzeg. następująco: 2 o. razem na prawo.
Zamknąć za 1 o. brzeg. następująco: zdjąć 1 o. jak do przerobienia na prawo, 1 o.p., przełożyć oczko zdjęte nad przerobionym oczkiem.

RZĘDY SKRÓCONE:
Przer. rzędy skrócone na przodzie, tak aby powstało zaokrąglenie. Przerabiamy również rzędy skrócone między ściegami fantazyjnymi A.2/A.3!
Przer. rzędy skrócone następująco (1-szy rz. na prawej stronie robótki):
Rz. 1 i 2: przer. 8 o. we wszystkich rozmiarach, obrócić i przer. rząd powrotny.
Rz. 3 i 4: przer. 12 o. we wszystkich rozmiarach, obrócić i przer. rząd powrotny.
Rz. 5 i 6: przer. 16 o. we wszystkich rozmiarach, obrócić i przer. rząd powrotny.
Rz. 7 i 8: przer. 19-19-20-20-19-20 o., obrócić i przer. rząd powrotny.
Rz. 9 i 10: przer. 21-21-23-23-21-23 o., obrócić i przer. rząd powrotny.
Dalej przer. tak samo, przerabiając o 3 o. więcej za każdym razem przed obróceniem robótki, aż zostaną przerobione wszystkie oczka.
Powt. w sumie 5 razy od 1-szego rz. (zaokrąglenie ma teraz długość ok. 28-31-34-37-41-46 cm po zewnętrznej stronie i 3 cm od wewnątrz.)

DZIURKI NA GUZIKI:
Wykonać dziurki na guziki na obszyciu prawego przodu. 1 dziruka na guzik = przer. razem na prawo 2-gie i 3-cie o. od środka przodu i wykonać 1 narzut.
Rozmieszczenie dziurek na guziki (mierzyć od markera z boku):
ROZMIAR S: 1-8-15-22-29 cm
ROZMIAR M: 1-8-15-22-30 cm
ROZMIAR L: 1-8-15-22-30 cm
ROZMIAR XL: 1-8-16-23-31 cm
ROZMIAR XXL: 1-8-16-23-31 cm
ROZMIAR XXXL: 1-9-17-25-32 cm
----------------------------------------------------------
SWETER:
Przerabiany w tę i z powrotem na drutach z żyłką, w kilku częściach, które na końcu zostaną połączone razem.

TYŁ:
Na drutach z żyłką nr 5 nabrać 63-71-75-83-91-103 o. (w tym 1 o. brzeg. ściegiem francuskim z każdej strony) włóczką Nepal. Przer. 1 ściągacz ściegiem francuskim - patrz powyżej – i dalej przer. następująco: 1 o. brzeg. ściegiem francuskim, A.1 (= 4 o.), aż zostaje 2 o., przer. 1-sze o. schematu A.1, 1 o. brzeg. ściegiem francuskim. Dalej przer. ściegiem fantazyjnym tak samo, W TYM SAMYM CZASIE gdy dł. robótki wynosi 4 cm (od dołu), dodać o. w odl. 1 o. brzeg. ściegiem francuskim od brzegów z każdej strony wykonując 1 narzut. W nast. rzędzie przer. oczka przekręcone w miejscu narzutów, aby uniknąć dziur, przer. nowe oczka na lewo (widok na prawej stronie robótki)! Powt. dodawanie o. jeszcze 2-2-2-3-3-3 razy co 4-4-4-3-3-3 cm = 69-77-81-91-99-111 o. ZACHOWAĆ TAKIE SAME NAPRĘŻENIE NICI JAK W PRZYPADKU PRÓBKI!
Gdy dł. robótki wynosi 20 cm we wszystkich rozmiarach, zamknąć na podkroje rękawów z każdej strony: 1 raz 3-4-5-6-7-8 o. i 1-3-3-6-7-11 razy 1 o. = 61-63-65-67-71-73 o. Dalej przer. ściegiem fantazyjnym jak wcześniej, aż dł. robótki wynosi 37-38-39-40-41-42 cm. W nast. rzędzie na prawej stronie robótki zacząć formowanie dekoltu następująco: przer. 21-22-22-23-24-25 pierwszych o., zamknąć 19-19-21-21-23-23 nast. o. i przer. 21-22-22-23-24-25 pozostałych o. Dalej zakańczać każde ramię oddzielnie następująco: dalej przer. lewe ramię i w nast. rzędzie na prawej stronie robótki zamknąć 1 o. od strony dekoltu = zostaje 20-21-21-22-23-24 o. na ramię. Gdy dł. robótki wynosi 38-39-40-41-42-43 cm, przer. 1 ściągacz francuski i LUŹNO zakończyć. Przer. drugie ramię w taki sam sposób.

BRZEG / PRAWY PRZÓD:
Na drutach z żyłką nr 5 nabrać 35-38-42-45-50-57 o. (w tym 1 o. brzeg. ściegiem francuskim) włóczką Nepal. Przer. 1 ściągacz francuski i dalej przer. na prawej stronie robótki następująco: schemat A.3 (= 18 o.), 16-19-23-26-31-38 o. ściegiem francuskim, 1 o. brzeg. ściegiem francuskim. Gdy dł. robótki wynosi ok. 18-21-23-24-26-30 cm zacząć przer. RZĘDY SKRÓCONE - patrz powyżej, W TYM SAMYM CZASIE w ost. rzędzie 1-szej serii rzędów skróconych dodać 1 o. wykonując 1 narzut między schematem A.3 i oczkami ściegiem francuskim = 36-39-43-46-51-58 o. W nast. rzędzie przer. oczko przekręcone w miejscu narzutu, aby uniknąć dziur. Powt. dodawanie o. jeszcze 3-4-1-2-0-0 razy w ost. rzędzie nast. serii rzędów skróconych = jest 39-43-44-48-51-58 o.
Gdy wszystkie rzędy skrócone zostaną przerobione, umieścić 1 marker. OD TEGO MOMENTU MIERZYĆ STĄD! Dalej przer. ściegiem francuskim i ściegiem fantazyjnym jak wcześniej. Nie zapomnieć o dziurkach na guziki - patrz powyżej. Gdy dł. robótki wynosi 4 cm, dodawać o. z boku jak z tyłu (tj. od najkrótszej strony).
Gdy wszystkie oczka zostaną dodane mamy 42-46-47-52-55-62 o. Gdy dł. robótki wynosi 20 cm zacząć formowanie podkroju rękawa z boku jak z tyłu (tj. z tej samej strony, z której były dodawane oczka) = 38-39-39-40-41-43 o.
Gdy dł. robótki wynosi 30-31-31-32-32-33 cm, zdjąć 9 pierwszych na prawej stronie robótki na drut pomocniczy na dekolt. Dalej zamykać o. w każdym od strony dekoltu następująco: 1 raz 3 o., 2 razy 2 o. i 2 razy 1 o. = zostaje 20-21-21-22-23-25 o. na ramię. Gdy dł. robótki wynosi 38-39-40-41-42-43 cm, przer. 1 ściągacz francuski i zakończyć.

BRZEG / LEWY PRZÓD:
Przer. jak brzeg / prawy przód, tylko w odwrotnym układzie. To znaczy przer. 1 rz. na prawo na lewej stronie robótki, zanim zaczniemy dalej przer. ściegiem fantazyjnym następująco: 1 o. brzeg. ściegiem francuskim, 16-19-23-26-31-38 o. ściegiem francuskim, A.2 ponad 18 pozostałymi o. Nie wykonywać dziurek na guziki.

RĘKAWY:
Przerabiane w tę i z powrotem na drutach z żyłką dżersejem lewym.
Na drutach nr 5 nabrać 42-42-44-44-46-48 o. (w tym 1 o. brzeg. z każdej strony) włóczką Nepal. Przer. 10 cm ściegiem francuskim. Dalej przer. dżersejem lewym. W nast. rzędzie dodać 1 o. z każdej strony - PATRZ DODAWANIE OCZEK! Powt. dodawanie o. jeszcze 8-10-10-12-13-14 razy co 4-3-3-2˝-2-2 cm = 60-64-66-70-74-78 o.
Gdy dł. robótki wyniesie 50-49-48-47-46-45 cm (krócej dla większych rozmiarów, gdyż główka rękawa jest dłuższa, a ramiona szersze), zamknąć na zaokrąglenie rękawa na pocz. każdego rzędu z każdej strony: 1 raz 3 o., 3 razy 2 o. i 1-2-3-4-5-6 razy 1 o., następnie zamknąć 2 o. z każdej strony, aż dł. rękawa wyniesie 57 cm, dalej zamknąć jeszcze 1 raz 3 o. z każdej strony i zamknąć pozostałe oczka. Dł. rękawa wynosi ok. 58 cm. Wykonać drugi rękaw w taki sam sposób.

WYKOŃCZENIE:
Zszyć pierwszy rząd (nabierania oczek) brzegów / przodów razem na środku tyłu - zszywać brzeg do brzegu, aby szew nie był zbyt gruby. Następnie doszyć do dolnej części tyłu. Zszyć ramiona. Zszyć boki i rękawy w odl. 1 o. od brzegu i doszyć rękawy do tyłu i przodu. Przyszyć guziki na obszyciu lewego przodu.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU:
Wokół dekoltu nabrać ok. 72 o. (w tym oczka na drucie pomocniczym). Przer. 2 ściągacze francuskie i zakończyć na lewej stronie robótki. Odciąć i wrobić nitkę.

Schemat

= 1 o.p. na prawej stronie robótki, o.l. na lewej stronie robótki
= 1 o.l. na prawej stronie robótki, o.p. na lewej stronie robótki
= 1 narzut, zdjąć 1 o. jak do przerobienia na lewo
= przer. razem na lewo narzut i oczko zdjęte
= kierunek robótki
= zacząć tutaj na lewym przodzie/ tylePotrzebujesz pomocy? Tutaj znajdziesz bardzo pomocne instrukcje video!

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt ze sklepem, w którym włóczka została zakupiona. Nabywając włóczkę DROPS masz gwarancję, że otrzymasz fachową pomoc ze strony sklepu prowadzącego sprzedaż włóczek DROPS.

Wszystkie wzory są poddawane starannej weryfikacji, ale zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych pomyłek. Wzory są tłumaczone z języka norweskiego, dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie miar i wyliczeń z oryginalnym wzorem.

Jeżeli uważasz, że we wzorze znajduje się błąd, prosimy o komentarz lub pytanie w sekcji Komentarze. Zobacz oryginalny model DROPS 157-25.