DROPS / 134 / 1

Bluebird by DROPS Design

DROPS kofta i ”Karisma” med flätor. Stl S - XXXL

DROPS design: Modell nr U-619
Garngrupp B
--------------------------------------------------------
Storlek: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Garnåtgång: DROPS KARISMA från Garnstudio
Färg nr 65, jeansblå:
750-800-900-1000-1100-1200 g.

DROPS ST nr 4 – eller det st.nr du måste använda för att få 21 m x 28 v i slätst på 10 x 10 cm.
DROPS ST nr 3,5 – till kanter.
DROPS Buffelhornsknapp nr 538: 5 st.
--------------------------------------------------------

Är du osäker på vilken storlek du skall välja? Då kanske det kan hjälpa dig att veta, att modellen på bilden är ca 170 cm lång och använder storlek S eller M. Om du gör en tröja, kofta, klänning eller liknande, hittar du plaggets mått i måttskissen nederst i mönstret.

(Gå vidare till mönster...)

Garnsort
Deals från

Tips & Hjälp

Tack för att du väljer DROPS Design!

Vi gör allt vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt att följa våra mönster.

Därav har varje model specifika instruktions-videos till hjälp. Du hittar dem under varje mönster nederst på sidan.

Vi har även steg-för-steg instruktioner, som kan hjälpa dig att förstå några av de tekniker vi använder i våra mönster.Dem hittar du här!

MÖNSTER:
Se diagr M.1 till M.4 – alla varv i diagr visar mönstret sett från rätsidan (varv 1 = rätsidan).
RÄTST (fram och tillbaka på st):
Maskorna stickas räta på varje varv.
STICKTIPS (gäller framkanten):
De 5 framkantsmaskorna rätstickas med dubbelt garn hela vägen, dvs att man måste ha ett litet nystan vid sidan av som endast stickas tills med framkanten. När det ökas till krage ska de ökade m också stickas med dubbelt garn. Detta gör att framkanten och kragen blir fin och fast.
KNAPPHÅL:
Det avm för knapphål från rätsidan på höger framst. 1 KNAPPHÅL = maska av tredje och fjärde framkantsm från mitt fram, på nästa v läggs det upp 2 nya m över de avm.
Maska av för knapphål när arb mäter:
STL S: 18, 25, 32, 39 och 46 cm.
STL M: 19, 26, 33, 40 och 47 cm.
STL L: 20, 27, 34, 41 och 48 cm.
STL XL: 21, 28, 35, 42 och 49 cm.
STL XXL: 22, 29, 36, 43 och 50 cm.
STL XXXL: 23, 30, 37, 44 och 51 cm.
ÖKNINGSTIPS (gäller kragen):
Det ökas 1 m på insidan av den yttersta framkantsm genom att göra 1 omslag, på nästa v stickas omslaget vridet rätt för att slippa hål (dvs sticka i bakre maskbågen i stället för i främre).
MINSKNINGSTIPS (gäller halsen):
Det minskas från rätsidan på insidan av de m som är ökade till krage + de 5 framkantsm + de 3 första slätst m på insidan av framkanten.
Minska så här EFTER dessa m: Lyft 1 m som den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över. Minska så här FÖRE dessa m: 2 rm tills.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

BAKST:
Arb stickas fram och tillbaka på st.
Lägg upp 126-136-146-156-174-184 m på st 3,5 med Karisma. Sticka 2 räta v (varv 1 = rätsidan), byt till st 4.
LÄS HELA NÄSTA AVSNITT INNAN DU STICKAR FÄRDIGT:
MÖNSTER: Fortsätt så här (från rätsidan): 1 kantm i RÄTST – se förkl ovan, 12-17-22-27-16-21 m slätst med avigsidan ut, M.2 (= 20 m) 1-1-1-1-2-2 ggr, M.1A (= 60 m), M.2 (= 20 m) 1-1-1-1-2-2 ggr, 12-17-22-27-16-21 m slätst med avigsidan ut och 1 kantm i rätst.
När arb mäter 29-30-31-32-33-34 cm, stickas M.1B över M.1A, de övriga m stickas som förut (det minskas 12 m i M.1B som visat i diagr). Efter M.1B stickas M.1C vidare över M.1B.
SIDOMINSKN och SIDOÖKNING:
När arb mäter 12 cm, minskas det 1 m i varje sida. Upprepa minskn med 2½ cm mellanrum totalt 10 ggr. När arb mäter 40 cm, ökas det 1 m i varje sida. Upprepa ökningen på var 3:e cm totalt 4 ggr (de ökade m slätstickas med avigsidan ut).
Efter alla minskn och ökningar är det 102-112-122-132-150-160 m på st.
ÄRMHÅL: När arb mäter 55-56-57-58-59-60 cm, avm det för ärmhål i början på varje v i varje sida: 5 m 1 gång i alla stl, 3 m 0-1-1-2-3-4 ggr, 2 m 1-2-4-4-5-5 ggr och 1 m 3-2-2-3-5-5 ggr = 82-84-86-88-92-96 m. Fortsätt mönstret som förut med 1 kantm i rätst i varje sida. När arb mäter 70-72-74-76-78-80 cm, stickas det 4 v räta över de mittersta 40 m (de övriga m stickas som förut). Sedan maskas de mittersta 30 m av till hals. Sticka varje axel (= 26-27-28-29-30-31 m) färdig för sig. Fortsätt mönstret med 5 m rätst mot halsen. När arb mäter 74-76-78-80-82-84 cm, stickas de 8 m över flätan i M.2 tills 2 och 2 = 22-23-24-25-26-27 m kvar på st. På nästa v maskas alla m av med rm över rm och am över am.

HÖGER FRAMST:
Arb stickas fram och tillbaka på st.
Lägg upp 68-73-78-83-92-97 m (inkl 5 kantm mot mitt fram och 1 kantm i sidan) på st 3,5 med Karisma. LÄS STICKTIPS!
Sticka 2 v rätt (varv 1 = rätsidan), byt till st 4.
LÄS HELA RESTEN AV FRAMST INNAN DU STICKAR VIDARE!
MÖNSTER: Fortsätt så här (= från rätsidan):
STL S, M, L och XL: 5 framkantsm i rätst, 4 m slätst med rätsidan ut, 6 m slätst med avigsidan ut, M.3A (= 40 m), 12-17-22-27 m slätst med avigsidan ut och 1 kantm i rätst.
STL XXL och XXXL: 5 framkantsm i rätst, 4 m slätst med rätsidan ut, 6 m slätst med avigsidan ut, M.3A (= 40 m), M.2 (= 20 m), 16-21 m slätst med avigsidan ut och 1 kantm i rätst.
När arb mäter 29-30-31-32-33-34 cm, stickas M.3B över M.3A, de övriga m stickas som förut (det minskas 6 m i M.3B som visat i diagr). Efter M.3B stickas M.3C vidare över dessa m.
SIDOMINSKN och ÖKNING:
När arb mäter 12 cm, minskas det 1 m i sidan. Upprepa minskn med 2½ cm mellanrum totalt 10 ggr. När arb mäter 40 cm, ökas det 1 m i sidan. Upprepa ökningen på var 3:e cm totalt 4 ggr (de ökade m slätstickas med avigsidan ut).
KNAPPHÅL: Samtidigt när arb mäter 18-19-20-21-22-23 cm, börjar avm för knapphål – se förkl ovan.
KRAGE: Samtidigt när arb mäter 47-48-49-50-51-52 cm, ökas det 2 m till krage så här: gör 1 omslag innanför den yttersta m och 1 omslag innanför den näst yttersta m, på v tillbaka stickas båda omslagen vridet räta för att slippa hål. Sedan ökas det 1 m till krage på vartannat v totalt 12 ggr och sedan på vart 4:e v totalt 6 ggr – SE ÖKNINGSTIPS! Efter alla ökningar är det 20 ökade kragm och 25 rätst m totalt (alla dessa stickas med dubbelt garn).
HALSMINSKN: Samtidigt när arb mäter 49-50-51-52-53-54 cm, minskas det 1 m mot halsen – SE MINSKNTIPS! Upprepa minskn på vartannat v totalt 12 ggr och sedan på vart 4:e v totalt 8 ggr.
ÄRMHÅL: Samtidigt när arb mäter 55-56-57-58-59-60 cm, avm det för ärmhål i sidan som på bakst.
Efter alla ökningar och minskn är det 46-47-48-49-51-53 m på st. Sticka vidare tills arb mäter ca 74-76-78-80-82-84 cm, avpassa så att nästa v stickas från rätsidan. Sedan stickas de 8 m över flätan tills 2 och 2 = 42-43-44-45-47-49 m på st. På nästa v (= avigsidan) maskas de första 22-23-24-25-27-29 m av till axel, sticka räta v ut. Fortsätt så här över de återstående 20 kragm: * 2 räta v över alla m, 2 räta v över endast de yttersta 14 m (mot mitt fram) *, upprepa *-* tills kragen mäter ca 7-8 cm innerst (den kommer då att mäta det dubbla ytterst). Maska av.

VÄNSTER FRAMST:
Lägg upp och sticka som höger, men motsatt. Dvs att efter 2 räta v stickas det mönster så här (från rätsidan):
STL S, M, L och XL: 1 kantm i rätst, 12-17-22-27 am, M.4A (= 40 m), 6 am, 4 rm och 5 framkantsm i rätst.
STL XXL och XXXL: 1 kantm i rätst, 16-21 am, M.2 (= 20 m), M.4A (= 40 m), 6 am, 4 rm och 5 framkantsm i rätst.
Sedan stickas M.4B och M.4C i stället för M.3B och M.3C.
Maskorna över flätan på axeln avm från avigsidan och axelm från rätsidan, detta görs tvärtemot höger framst, så att man slipper klippa tråden när man ska sticka kragen.

ÄRM:
Arb stickas fram och tillbaka på st.
Lägg upp 100-100-100-116-116-132 m (inkl 1 kantm i varje sida) på st 3,5 med Karisma. Sticka 1 v rätt (varv 1 = rätsidan) och 1 v avigt, sedan stickas alla m 2 och 2 räta tills = 50-50-50-58-58-66 m. Sticka 1 v rätt tillbaka från avigsidan.
Sedan stickas det resår = 4 rm, 4 am med 1 kantm i rätst i varje sida. När arb mäter 10 cm, byts det till st 4 och fortsätts med slätst med avigsidan ut.
SAMTIDIGT när arb mäter 13-13-13-13-11-11 cm, ökas det 1 m i varje sida, upprepa ökningen med 3-2½-2-2-2-2 cm mellanrum totalt 12-14-16-15-17-16 ggr = 74-78-82-88-92-98 m. När arb mäter 49-48-47-46-45-44 cm (kortare mått i större stl pga högre ärmkulle och bredare axelvidd), maskas det av för ärmkulle i början på varje v i varje sida: 4 m 1 gång, 2 m 3 ggr, 1 m 5-6-7-9-10-12 ggr och sedan 2 m i varje sida tills arb mäter 57 cm. Till sist avm 3 m 1 gång i varje sida, sedan maskas de resterande m av. Ärmen mäter ca 58 cm.

MONTERING:
Sy axelsömmarna. Sy tills kragen mitt bak, sy kant i kant så att det inte blir en tjock söm. Sy fast kragen till halsringningen bak. Sy i ärmarna och sy ärm- och sidsömmar i ett innanför 1 kantm. Sy i knapparna.

Diagram

= rm på rätsidan, am på avigsidan
= am på rätsidan, rm på avigsidan
= sätt 4 m på hj.st framför arb, 2 am, 4 rm från hj.st
= sätt 2 m på hj.st bakom arb, 4 rm, 2 am från hj.st
= sätt 4 m på hj.st bakom arb, 4 rm, 4 rm från hj.st
= sätt 4 m på hj.st framför arb, 4 rm, 4 rm från hj.st
= 2 am tillsBehöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS 134-1.