DROPS Baby / 20 / 20

Sweet Little Cupcake by DROPS Design

Set med virkad klänning och mössa till baby och barn i DROPS Merino Extra Fine.

DROPS design: Modell nr ME-050-by + ME-052-by
--------------------------------------------------------
KLÄNNING:
Storlek: 1/3 - 6/9 - 12/18 mån (2 - 3/4) år
Strl i ctl: 50/56 - 62/68 - 74/80 (86/92 -98/104)
Garnåtgång: DROPS MERINO EXTRA FINE fra Garnstudio
150 - 200 - 200 (200-250) g nr 16, ljusrosa
50 g i alla strl nr 01, natur (till virkad kant)

DROPS VIRKNÅL NR 4,5 –
eller den virknål du måste använda för att få 16 halvst/fm på bredden och 14 varv halvst/18 varv fm på höjden på 10 x 10 cm.
DROPS PÄRLEMORKNAPP NR 521: 2 st.
--------------------------------------------------------
MÖSSA:
Storlek: 1/3 mån – 6/18 mån (2/4) år
Passar huvudmått: 40/42 – 44/48 (48/52) cm
Garnåtgång: DROPS MERINO EXTRA FINE fra Garnstudio
100 g i alla strl i nr 16, ljusrosa
50 g i alla strl i nr 01, natur (till kanter)

DROPS VIRKNÅL NR 4,5 –
eller det nålnr du måste använda för att få 16 halvst i bredden och 14 varv på höjden på 10 x 10 cm.

(Gå vidare till mönster...)

DROPS MerinoExtraFine: Färgkarta / Alternativa garn (Garngrupp B)

Tips & Hjälp

Tack för att du väljer DROPS Design!

Vi gör allt vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt att följa våra mönster.

Därav har varje model specifika instruktions-videos till hjälp. Du hittar dem under varje mönster nederst på sidan.

Vi har även steg-för-steg instruktioner, som kan hjälpa dig att förstå några av de tekniker vi använder i våra mönster.Dem hittar du här!

KLÄNNING:

VIRKINFO:
Första halvst på varje varv ersätts med 2 lm och första fm på varje varv ersätts med 1 lm. Varje varv med halvst avslutas med 1 halvst i 2:a lm i början på föregående varv och varje varv med fm avslutas med 1 fm i 1:a lm i början på föregående v.
MINSKNINGSTIPS 1:
Det minskas 1 halvst genom att virka 2 halvst tills, dvs. virka en halvst men vänta med det sista omslaget och genomdraget (= 3 m kvar på virknålen), virka 1 halvst i nästa m och drag det sista omslaget genom alla 5 m på virknålen.
MINSKNINGSTIPS 2 (gäller ärmhål och halsringning):
Minska så här i början på varvet: ersätt 1 fm med 1 sm. Minska så här i slutet på varvet: vänd arb när det återstår det antal fm som ska minskas och virka tillbaka.
IHOPVIRKNING AV FM (gäller garnboll):
2 fm virkas ihop till 1 fm så här: stick ner virknålen i den första m, hämta upp tråden, stick ner virknålen i nästföljande m, hämta upp tråden, gör ett omslag och drag tråden genom alla 3 m på virknålen.
--------------------------------------------------------

Klänningen virkas fram och tillbaka i två delar.

FRAMST:
Virka 68-74-81 (89-95) lm (inkl 2 lm till att vända med) med virknål nr 4,5 med ljusrosa.
VARV 1 : LÄS VIRKINFO – virka 1 halvst i 3:e lm från nålen, 1 halvst i var och en av de 3 nästföljande lm, *hoppa över 1 lm, 1 halvst i var och en av de 4 nästföljande lm*, upprepa *-* tills det återstår 2-3-5 (3-4) lm, hoppa över 1 lm och avsluta med 1 halvst i var och en av de sista 1-2-4 (2-3) lm = 54-59-65 (71-76) halvst.
Virka sedan 1 halvst i varje halvst – KONTROLLERA VIRKFASTHETEN!
När arb mäter 3 cm minskas 1 halvst i varje sida – LÄS MINSKNINGSTIPS 1. Upprepa minskningen i varje sida med 2-2½-3 (3-3½) cm mellanrum totalt 9-9-9 (10-10) ggr = 36-41-47 (51-56) halvst på varvet. När arb mäter 22-24-30 (33-37) cm (minskningarna skall nu vara avslutade) virkas det 2 varv med fm (virka 1 fm i varje m). NÄSTA VARV VIRKAS SÅ HÄR: Virka 2-1-1 (2-1) fm, *2 lm, hoppa över 2 fm, 1 fm i nästa m*, upprepa *-* och avsluta med 1 fm i sista fm (= hålkant till knytband).
Sedan virkas det fm över alla m (efter hålraden virkas det 1 fm i varje fm och 2 fm om varje lm-båge = 36-41-47 (51-56) fm på varvet. När arb mäter 24-26-32 (36-40) cm minskas 3-4-5 (5-6) fm i varje sida för ärmhål – LÄS MINSKNINGSTIPS 2! Sedan minskas i varje sida på varje varv så här: 2 fm 1-1-1 (2-2) ggr och 1 fm 2 ggr = 22-25-29 (29-32) fm. När arb mäter 29-31-38 (42-47) cm sätts det en markör mitt i arb (i strl 6/9 MÅN, 12/18 MÅN och 2 ÅR sätts markören i den mittersta fm på varvet). Sedan minskas till halsringning så här: Virka från axeln och in mot halsen tills det återstår 4-4-5 (5-7) fm före markören (i strl 6/9 MÅN, 12/18 MÅN och 2 ÅR blir det FÖRE den fm med markören). Vänd arb. Minska sedan till halsringning på varje varv från halsen: 2 fm 1 gång och 1 fm 1 gång = 4-5-6 (6-6) fm kvar på axeln. När det återstår 3 varv innan färdigt mått virkas det knapphål på axeln så här: 1-1-2 (2-2) fm, 2 lm, hoppa över 2 fm, 1 fm i var och en av de 1-2-2 (2-2) sista m.
Virka 2 varv fm (det virkas 1 fm i varje fm och 2 fm om varje lm-båge från föregående v) = 4-5-6 (6-6) fm. Klipp av och fäst tråden, arb mäter ca 33-36-43 (48-53) cm. Upprepa på den andra sidan av halsen.

BAKST:
Lägg upp och virka som framst. Minska för ärmhål som på framst = 22-25-29 (29-32) fm. När arb mäter ca 31-34-41 (46-51) cm sätts det en markör mitt i arb (i strl 6/9 MÅN, 12/18 MÅN och 2 ÅR sätts markören i den mittersta fm på varvet). Sedan minskas till halsringning så här: Virka från axeln och in mot halsen tills det återstår 5-5-6 (6-8) fm före markören (i strl 6/9 MÅN, 12/18 MÅN och 2 ÅR blir det FÖRE den fm med markören). Vänd arb. Sedan minskas 1 fm på de 2 nästföljande varven från halsen = 4-5-6 (6-6) fm kvar på axeln. När arb mäter 33-36-43 (48-53) cm sätts det en markör = mitt på axeln. Virka 3 varv fm till underliggare, klipp av och fäst tråden. Upprepa på den andra sidan av halsen.

MONTERING:
Sy sidsömmarna kant i kant med små fina stygn. Sy fast knapparna på bakst i linje med markören på axeln.

VIRKAD KANT:
Börja i sidan och virka med virknål nr 4,5 med natur runt båda ärmhålen, halsringningen och axeln i ett så här: 1 fm i första m, *2 lm, hoppa över ca 2 fm/2 varv, 1 fm i nästa m*, upprepa *-* och avsluta med 2 lm och 1 sm i första fm.
Virka en avslutande kant längs klänningens nederkant med virknål nr 4,5 med natur så här – börja i sidan: 1 fm i första m, *3 lm, 1 st i 1:a lm, hoppa över ca 1,5 cm, 1 fm i nästa m*, upprepa *-* och avsluta med 1 sm i första fm.

KNYTBAND MED PLATTA GARNBOLLAR:
Virka en garnboll så här: Virka 4 lm med virknål nr 4,5 med natur och slut dem till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Den första fm i början på v ersätts med 1 lm och varje v avslutas med 1 sm i lm i början på v.
VARV 1: Virka 4 fm om ringen.
VARV 2: Virka 2 fm i varje fm = 8 fm.
VARV 3: *1 fm i första fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 12 fm.
VARV 4-5: Virka 1 fm i varje fm = 12 fm.
VARV 6: *1 fm i första m, sedan virkas de 2 nästföljande fm tills – se förkl ovan*, upprepa *-* v runt = 8 fm.
Varv 7: Lägg arb platt och virka 1 fm i varje fm genom båda lagren = 4 fm.
Varv 8: Virka ihop de fm två och två = 2 fm.
Virka en garnboll till.
Virka 1 sm mitt på det smalaste där garnbollen virkades platt genom båda lager, virka lm till lm-bandet mäter ca 75-80-85 (95-100) cm. Dra snodden upp och ned genom hålraden på klänningen (starta och sluta mitt fram). Avsluta med att virka fast lm-bandet i den sista garnbollen med 1 sm mitt på det smalaste. Klipp av och fäst tråden.
--------------------------------------------------------
MÖSSA:

VIRKINFO-1:
Första halvst på varje varv ersätts med 2 lm. Varje varv avslutas med 1 halvst i 2:a lm i början på föregående v.
VIRKINFO-2:
1:a halvst i början på varje v ersätts med 2 lm. Varje v avslutas med 1 sm i 2:a lm i början på v.
ÖKNINGSTIPS:
Det ökas 1 halvst genom att virka 2 halvst i näst yttersta halvst.
IHOPVIRKNING AV HALVST:
Det minkskas en halvst genom att virka ihop 2 halvst, dvs virka en halvst men vänta med sista omslag och genomdragning (= 3 m kvar på nålen), virka 1 halvst i nästa m och drag sista omslag genom alla 5 m på nålen.
IHOPVIRKNING AV FM:
2 fm virkas ihop till 1 fm så här: Stick in nålen i första m, hämta tråden, stick in nålen i nästa m, hämta tråden, gör ett omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.
--------------------------------------------------------

ÖRONLAPP:
Virka 5 lm med nål 4,5 med ljusrosa. Virka 1 halvst i 3:e lm från nålen, 1 halvst i de 2 följande lm = 4 halvst, vänd arb.
LÄS VIRKINFO-1. Virka 1 varv halvst SAMTIDIGT som det ökas 1 halvst i varje sida – LÄS ÖKNINGSTIPS!
Upprepa ökningen i varje sida på varje varv totalt 6-7 (8) ggr = 16-18 (20) halvst.
Fortsätt med halvst och avsluta när öronlappen mäter 6-7 (8) cm.
Lägg arb åt sidan och virka 1 öronlapp till.

MÖSSA:
LÄS VIRKINFO-2! Virka 7-8 (9) lm, virka halvst över den ena öronlappen, virka 18-20 (22) lm (= mitt fram), virka halvst över den andra öronlappen, virka 7-8 (9) lm och avsluta med 1 sm i första lm = 64-72 (80) halvst. Fortsätt med halvst runt. När arb mäter 8-10 (11) cm från kanten mitt bak virkas nästa v så med minskningar här: * 1 halvst i var och en av de 6 första m, sedan virkas de följande 2 halvst ihop – Se förkl ovan *, upprepa *-* v runt (det är nu minskat 8-9-10 halvst på v). Virka 1 v utan minskn och sedan nästa v såhär: * 1 halvst i var och en av de 5 första m, sedan virkas de följande 2 halvst tills*, upprepa från *-* v runt. Upprepa minskn på vartannat v (med 1 halvst mindre mellan minskn för varje gång det minskas) 3 ggr till = 24-27 (30) halvst på v. Virka 2-2 (3) v utan att minska. Nästa v virkas så här: * 1 halvst i första m, sedan virkas de följande 2 halvst ihop *, upprepa *-* v runt = 16-18 (20) halvst. På nästa v virkas alla halvst ihop 2 och 2 = 8-9 (10) halvst tillbaka på v. Klipp tråden, tråckla den genom de sista m och drag åt, mössan mäter ca 17-19 (21) cm uppifrån toppen och ner.

VIRKAD KANT:
Virka med nål 4,5 med natur runt mössans öppning så här: * 1 fm i första m, 1 lm, hoppa över 1 maska/varv *, upprepa *-* v runt och avsluta med 1 sm i första fm.

SNODD MED GARNBOLL:
Starta med garnbollen: Virka 4 lm med nål 4,5 och natur och slut dem till en ring med 1 sm i 1:a lm.
OBS: 1:a fm i början på v ersätts med 1 lm och varje v avslutas med 1 sm i lm i början på v.
varv 1: Virka 4 fm om ringen.
varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 8 fm.
varv 3: * 1 fm i första fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa *-* v runt = 12 fm.
varv 4-5: Virka 1 fm i varje fm = 12 fm.
varv 6: * 1 fm i första fm, sedan virkas de 2 nästa fm ihop – Se förkl ovan *, upprepa *-* v runt = 8 fm.
varv 7: Lägg arb platt och virka 1 fm i varje fm genom båda lager = 4 fm.
varv 8: Virka ihop fm 2 och 2 = 2 fm.
Virka 22-26 (30) cm med lm till snodd och fäst med 1 sm nederst mitt på på den ena öronlappen. Upprepa på den andra sidan.

SPETSKANTER:
Det virkas ca 7 v med spets runt mössan. Starta i varv 2 uppifrån toppen på mössan och virka 1:a v så här: 1 fm i första m, * 3 lm, 1 st i 1:a lm, hoppa över ca 1,5 cm, 1 fm i nästa m *, upprepa *-* runt toppen på mössan och avsluta med 1 sm i första fm. Klipp och fäst tråden. Sedan virkas det 6 v till (ev efter eget önskemål) på samma sätt med ca 2-2½ cm mellan varje v.

Diagram


Relaterade mönster

Behöver du hjälp? Här finns instruktionsvideor som kan hjälpa dig!

För att få hjälp med ett mönster ber vi dig att ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn. Har du köpt DROPS garn är du garanterad att få kvalificerad hjälp från våra duktiga DROPS återförsäljare som är specialiserade inom DROPS mönster.

Alla våra mönster är noggrant genomgångna och korrekturlästa, men vi måste ta förbehåll för eventuella felaktigheter. Alla mönster är översatta från Norska beskrivningar och du kan alltid gå in på originalmönstret för mått och beräkningar.

Om du anser att du funnit ett fel i mönstret, skriv gärna en kommentar eller fråga i vårt kommentarsfält. Gå till originalmönstret för modell DROPS Baby 20-20.